VN-INDEX   1,154   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
HNX   236   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
UPCOM   89   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ
VN30   1,166   0   0%
KL: 0   GT: 0 tỷ

DANH SÁCH CỔ PHIẾU TRỰC TUYẾN

Mã CK Giá +/- Khối lượng Tham chiếu Cao nhất Thấp nhất
flc 3.50 3.50
vpb 21.70 21.70
pow 11.60 11.60
tcb 33.65 33.65
bsr 21.80 21.80
hpg 26.30 26.30
shb 11.10 11.10
stb 30.65 30.65
hqc 3.83 3.83
lpb 13.85 13.85
mbb 18.50 18.50
msb 13.75 13.75
gex 20.80 20.80
hag 7.72 7.72
nvl 15.60 15.60
ssi 31.80 31.80
vnd 21 21
ita 6.02 6.02
tch 11.60 11.60
scr 7.40 7.40
+ Nhóm ngành  Bảng giao dịch trực tuyến

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ

Mua nhanh bán nhanh
ntl 28.50 0 0
nhh 16.65 0 0
lhg 33.45 0 0
sjd 19 0 0
ybm 8.13 0 0
tl4 7.10 0 0
vit 19.20 0 0
hsm 7.50 0 0
vhl 17.60 0 0
src 19.80 0 0
Bắt đầu chu kì tăng
kdh 32.65 0 0
geg 15.90 0 0
ree 63.20 0 0
vpi 53 0 0
hap 4.95 0 0
sgb 15.80 0 0
ndx 6.60 0 0
gmc 9.50 0 0
mac 10.10 0 0
ksf 40.30 0 0
Cổ phiếu mạnh
vnd 21 0 0
vix 15.75 0 0
hpg 26.30 0 0
dig 25.10 0 0
ssi 31.80 0 0
stb 30.65 0 0
dxg 18.90 0 0
gex 20.80 0 0
shs 17.20 0 0
vpb 21.70 0 0
Cổ phiếu siêu mạnh
vpb 21.70 0 0
bsr 21.80 0 0
pvs 38.60 0 0
ita 6.02 0 0
pvt 28.30 0 0
dgc 93.50 0 0
mbs 22.80 0 0
pc1 30.90 0 0
hah 38.80 0 0
vos 13.25 0 0

BIỂU ĐỒ PHÂN VÙNG BIẾN ĐỘNG GIÁ

LỊCH SỰ KIỆN - TIN DOANH NGHIỆP

Mã CK Ngày GDKHQ Tỷ lệ Giá
TKA 02/10/2023 8% 5.5
DXP 03/10/2023 100/10(2) 12.9
KDH 03/10/2023 100/10(2) 32.7
PPS 03/10/2023 9.9% 12
UDJ 03/10/2023 13% 11.5
VTB 03/10/2023 5% 10.8
DTP 04/10/2023 3% 98
KSV 04/10/2023 12% 39.5
SAS 04/10/2023 8% 24.5
TMS 04/10/2023 100/30(2) 57.4
IMP 05/10/2023 10% 68
IMP 05/10/2023 100/5(2) 68
SZE 06/10/2023 8% 12
TRT 09/10/2023 10% 12.1
VOC 09/10/2023 30% 26.6
CTF 12/10/2023 100/12(2) 32.7
SJD 12/10/2023 14% 19
MTV 13/10/2023 7% 19.5
SHP 16/10/2023 15% 29.5
RTB 23/10/2023 11.5% 18
Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |