Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TỶ LỆ GIÁ HIỆN TẠI / GIÁ SỔ SÁCH (GIÁ THỊ TRƯỜNG / GIÁ TRỊ THỰC)

STT Mã CK Giá hiện tại +/- Khối Lượng Giá sổ sách % Giá hiện tại P/E Khối Lượng Vốn Thị Trường (Triệu) Vốn chủ sở hữu (Triệu)
851 CLL 26.4 -0.1 31,560 16.85 156.65% 11.5 34,000,000 897,600 0
852 FMC 22.3 -0.5 350,320 14.23 156.72% 7.1 39,000,000 869,700 153,994
853 PIA 23.9 -3.7 5,200 15.23 156.93% 8.6 3,000,000 71,700 0
854 CDN 20.8 -2.1 1,200 13.23 157.21% 10.5 66,000,000 1,372,800 0
855 BFC 35 -0.1 83,100 22.26 157.25% 6.5 57,167,993 2,000,880 0
856 VCG 26.5 0.7 5,120,900 16.84 157.35% 18.4 441,710,673 11,705,333 3,285,876
857 VIB 24.9 0 124,400 15.82 157.39% 19.1 564,442,500 14,054,618 0
858 HSG 23.3 -0.4 2,857,880 14.77 157.77% 6.1 349,996,683 8,154,922 1,755,533
859 TCH 19.1 0.5 3,622,970 12.09 157.93% 14.9 362,994,014 6,933,186 0
860 DCL 21.7 0 47,140 13.65 159.02% 13.3 56,332,824 1,222,422 328,542
861 DS3 17 -0.2 88,700 10.68 159.20% 36.2 10,669,730 181,385 0
862 KAC 19 1.1 10 11.92 159.37% 171.2 23,999,999 456,000 349,292
863 LIC 9.7 0 0 6.07 159.76% -8.6 90,000,000 873,000 0
864 VGG 53 1.1 73,500 33.16 159.83% 5.9 44,100,000 2,337,300 0
865 TIX 42.0 2.7 6,500 26.15 160.42% 9.1 25,646,000 1,075,850 503,881
866 BDG 27 0 0 16.73 161.36% 4 12,000,000 324,000 0
867 PPY 21.8 0 0 13.47 161.83% 10.8 8,240,000 179,632 0
868 ST8 21.5 0 2,210 13.18 163.11% 16 25,659,902 551,688 222,794
869 SBT 20.3 -0.9 4,341,030 12.44 163.20% 32 557,018,673 11,307,479 1,832,351
870 VHC 49.5 0.5 221,030 30.30 163.34% 9 92,403,943 4,573,995 1,016,523
871 PC1 37.3 1.1 525,670 22.78 163.76% 19.2 115,452,842 4,306,391 0
872 V21 14.5 0 0 8.83 164.20% 10.3 11,999,789 173,997 42,078
873 THG 41.4 -0.7 43,590 25.20 164.31% 5.1 11,999,907 496,796 0
874 AFC 12.5 0 0 7.56 165.24% 4,166.7 10,688,363 133,605 0
875 CNG 27.6 -0.2 3,100 16.64 165.87% 7.1 27,000,000 745,200 0
Giá sổ sách: được xem như giá trị thực của cổ phiếu được tính bằng công thức VỐN CHỦ SỞ HỮU/TỔNG KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU.

1 cổ phiếu có Giá sổ sách lớn hơn giá thị trường (giá hiện tại đang giao dịch) có thể được xem như cổ phiếu bị định giá thấp hơn so với giá giao dịch hiện tại, hoặc có thể giá trị thực sẽ giảm do tình hình kinh doanh của công ty không thuận lợi.

1 cổ phiếu có giá sổ sách thấp hơn giá thị trường đây có thể là được xem như cổ phiếu tiềm năng và nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu sẽ phát triển, hoặc được xem như cổ phiếu được định giá cao hơn so với giá trị thực của cổ phiếu đó.

Thông tin tại trang Giá Sổ Sách liệt kê tất cả những cổ phiếu được sắp xếp theo tỉ lệ % giá hiện tại trên giá trị thực nghĩa là những cổ phiếu được định giá thấp nhất sẽ được ưu tiên hiển thị trước và ngược lại.

Ví dụ: giá sổ sách của PTC là 24.36 và giá đang giao dịch trên thị trường là 11.2 nghĩa là cổ phiếu PTC được định giá thấp hơn so với giá trị tài sản của doanh nghiệp (11.2/24.36 = 45.98% cổ phiếu PTC được định giá khoảng 46% trên giá trị của doanh nghiệp).

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357