Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

FINANCIAL REPORT BY CATEGORY

Year 2016     » Year 2015     » Year 2014     » Year 2013     » Year 2012     » Year 2011     » Year 2010     » Year 2009     » Year 2008    
No. Industry Group Revenue Net profit from business activities Profit before tax Profit after tax Total assets Short-term assets Total debt Short-term debt Equity
1 Bất Động Sản 28,619,395 4,446,991 4,340,203 3,110,441 415,455,899 215,431,245 261,266,825 158,234,861 154,188,422
2 Cao Su 4,020,548 343,584 414,474 332,919 50,573,539 15,455,208 25,150,564 11,072,576 25,422,974
3 Chứng Khoán 1,438,698 265,650 472,545 336,538 63,906,027 55,513,800 36,895,966 34,417,142 27,157,145
4 Công Nghệ Viễn Thông 14,787,976 911,041 922,318 696,068 47,786,073 31,463,673 26,474,114 22,905,736 21,311,959
5 Dịch vụ - Du lịch 2,207,251 332,052 358,608 290,295 13,377,686 7,709,554 5,190,783 4,028,385 8,186,900
6 Dịch vụ công ích 628,799 103,384 104,007 89,696 6,081,695 1,310,678 2,917,963 719,839 3,163,731
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 8,576,285 5,368 4,605 -92,265 26,184,232 19,755,660 12,740,628 12,197,790 13,443,601
8 Giáo Dục 759,883 43,229 43,493 34,334 3,999,296 2,619,487 1,694,502 1,620,878 2,304,793
9 Hàng không 23,108,803 2,340,685 4,898,070 4,076,934 136,802,752 40,984,212 99,925,222 38,653,543 36,877,532
10 Khoáng Sản 8,687,225 125,866 123,543 84,395 61,420,939 15,099,927 35,082,690 16,315,891 26,338,245
11 Năng lượng Điện/Khí/ 15,313,195 904,391 955,647 808,595 101,569,980 29,741,727 63,819,391 21,613,080 37,750,589
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 31,402,114 14,611,553 9,656,315 7,725,815 3,622,830,254 2,810,321,486 3,346,454,207 3,113,520,212 273,177,184
13 Ngành Thép 31,036,176 2,077,747 2,065,682 1,721,319 86,755,802 42,210,251 50,941,721 41,510,558 35,814,083
14 Nhóm Dầu Khí 61,371,956 4,178,370 4,423,005 3,456,120 231,928,143 137,026,765 119,825,818 92,042,021 112,102,328
15 Nhựa - Bao Bì 4,862,255 506,257 514,208 452,916 15,971,795 9,959,295 7,772,170 6,421,466 8,199,625
16 Phân bón 8,891,849 894,944 900,621 779,400 37,221,615 21,360,627 14,460,952 8,075,439 22,760,665
17 Sản Xuất - Kinh doanh 8,963,432 525,666 539,790 423,595 37,966,492 24,616,757 18,486,309 15,037,527 19,480,188
18 Thực Phẩm 43,051,986 5,439,421 5,466,196 4,496,978 181,582,406 88,420,644 82,324,658 45,652,734 99,257,749
19 Thương Mại 27,146,122 1,033,336 1,073,380 864,737 39,889,538 29,203,100 23,596,093 20,508,353 16,293,445
20 Thủy Sản 10,965,504 146,883 156,497 121,306 36,469,457 26,554,586 26,856,535 24,288,840 9,612,923
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 11,376,943 1,017,397 988,267 836,072 70,327,986 21,882,272 35,768,912 14,891,874 34,559,078
22 Vật Liệu Xây Dựng 11,868,757 770,587 758,226 596,605 59,055,523 20,235,903 39,571,295 23,563,246 19,484,223
23 Xây Dựng 9,760,931 717,665 799,866 654,608 67,087,669 47,335,847 44,555,267 35,533,900 22,532,406
24 Đầu tư phát triển 3,094,788 651,885 635,397 588,617 31,624,341 19,342,952 13,989,541 9,903,649 17,634,806
25 Đầu tư xây dựng 2,770,370 328,990 390,689 263,301 53,246,487 24,020,246 33,243,084 13,931,696 20,003,411

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357