Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 465.7
(-1.3)
1,919 19.3 4% 10% 37.0 19.3 195% 0.8 11,751,371,740 4,328,220,570
(37%)
418,138
2 Cao Su 611.9
(-2.6)
2,453 9.6 6% 12% 23.4 21.8 112% 1.1 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
39,921
3 Chứng Khoán 594.1
(-4.3)
1,468 17.8 4% 9% 26.2 12.3 108% 1 2,639,458,911 1,259,856,753
(48%)
68,854
4 Công Nghệ Viễn Thông 870.4
(-5.7)
3,228 10.5 9% 18% 34.0 18.4 160% 0.5 1,331,687,662 488,656,526
(37%)
41,979
5 Dịch vụ - Du lịch 1,511.6
(-5.4)
1,292 26.6 6% 8% 34.4 16.2 251% 0.8 981,929,758 336,206,186
(34%)
29,578
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,279 10 11% 16% 22.9 14.0 167% 1.0 615,274,105 57,063,200
(9%)
13,491
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 955.1
(6.7)
3,807 17.5 12% 17% 66.6 21.3 292% 0.6 1,184,102,647 379,152,669
(32%)
73,809
8 Giáo Dục 1,779.8
(3.5)
1,323 21 5% 8% 27.9 13.7 214% 0 254,138,035 93,403,600
(37%)
7,136
9 Hàng không 4,029.4
(67.6)
3,893 17.5 13% 26% 68.1 15.9 398% 0.2 3,917,662,570 89,771,206
(2%)
266,490
10 Khoáng Sản 129.2
(2.6)
1,204 26.8 4% 7% 32.3 12.9 321% 0.1 2,163,164,080 616,908,262
(29%)
69,773
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,237.8
(2.3)
1,881 11.1 8% 13% 20.8 12.7 153% 0.2 4,263,929,207 1,028,156,134
(24%)
88,131
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 521.1
(-0.2)
1,735 15.9 1% 12% 27.6 15.3 179% 1.4 19,550,038,655 5,575,432,089
(29%)
541,074
13 Ngành Thép 1,211.1
(-6.4)
3,426 7 9% 24% 24.1 14.3 173% 0.5 3,659,638,172 1,268,021,078
(35%)
77,075
14 Nhóm Dầu Khí 476.3
(1.3)
2,397 16.2 6% 12% 38.8 22.6 182% 1.2 5,875,789,362 2,188,900,158
(37%)
228,531
15 Nhựa - Bao Bì 1,886.0
(-5.3)
3,794 12.5 10% 18% 47.4 21.4 206% 0.7 575,464,123 196,907,818
(34%)
23,552
16 Phân bón 527.1
(-4.2)
2,523 8.7 8% 15% 22.0 17.4 124% 0.5 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
31,898
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,278.1
(-8.7)
4,065 11.4 8% 5% 46.4 23.8 207% 0.4 1,802,004,109 622,538,813
(35%)
82,176
18 Thực Phẩm 775.6
(0.6)
4,934 24.3 17% 25% 119.8 21.6 569% 0.8 6,404,262,958 2,292,455,083
(36%)
758,529
19 Thương Mại 914.6
(11.8)
4,093 15 8% 20% 61.2 20.0 354% 0.5 1,164,988,219 415,271,715
(36%)
61,869
20 Thủy Sản 1,203.6
(3.1)
1,761 13.2 4% 9% 23.3 17.9 131% 0.3 939,066,890 385,807,966
(41%)
20,059
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 840.3
(0.6)
2,722 11.3 8% 12% 30.9 22.3 130% 0.5 2,833,006,173 1,073,796,594
(38%)
84,388
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,805.0
(0.3)
4,443 13.3 11% 21% 59.2 21.3 213% 0.8 1,796,579,050 697,448,305
(39%)
100,678
23 Xây Dựng 1,594.4
(-63.2)
5,830 14.9 7% 16% 87 29.1 372% 0.6 2,620,313,560 698,206,251
(27%)
217,887
24 Đầu tư phát triển 999.9
(4.0)
2,146 14.2 6% 11% 30.4 17.5 151% 0.7 1,763,485,817 664,229,248
(38%)
47,761
25 Đầu tư xây dựng 513.8
(-4.4)
3,108 7.5 6% 15% 23.4 18.3 116% 0.3 1,728,395,626 714,693,576
(41%)
40,037

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357