Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 741.9
(4.4)
1,899 36.2 4% 10% 68.7 15.0 236% 0.7 17,196,573,114 4,328,220,570
(25%)
1,147,133
2 Cao Su 566.9
(5.4)
1,773 10.8 3% 6% 19.1 22.9 95% 0.5 1,752,805,119 694,313,942
(40%)
32,547
3 Chứng Khoán 737.2
(1.2)
3,133 12.6 7% 15% 39.4 18.1 185% 1.2 2,820,197,734 1,259,856,753
(45%)
107,434
4 Công Nghệ Viễn Thông 889.6
(-7.3)
3,355 8.4 10% 20% 28.2 18.3 127% 0.4 1,471,589,747 488,656,526
(33%)
39,181
5 Dịch vụ - Du lịch 1,403.8
(31.9)
1,926 21.5 8% 10% 41.5 18.0 267% 0.3 1,006,064,222 336,206,186
(33%)
40,850
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
1,830 12.8 8% 12% 23.4 16.1 144% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
14,982
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 851.6
(4.6)
4,114 13.7 13% 19% 56.2 22.4 246% 0.4 1,292,478,532 379,152,669
(29%)
71,787
8 Giáo Dục 1,655.8
(27.7)
1,491 14.6 6% -3% 21.8 14.5 182% 0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,583
9 Hàng không 6,809.6
(50.9)
5,848 16.2 14% 29% 94.6 17.9 504% 0.3 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
385,567
10 Khoáng Sản 128.4
(-0.6)
1,474 21.3 -28% 11% 31.3 13.4 316% 0.2 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
70,333
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,495.3
(15.9)
2,404 8.5 8% 15% 20.3 17.4 133% 0.2 4,731,235,749 1,016,074,210
(21%)
95,774
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 662.4
(6.4)
1,970 23.5 1% 13% 46.4 14.2 202% 1.7 26,678,693,601 5,575,432,089
(21%)
1,192,202
13 Ngành Thép 1,563.1
(9.5)
2,670 8.4 8% 17% 22.4 17.7 122% 0.7 4,296,851,014 1,268,021,078
(30%)
80,672
14 Nhóm Dầu Khí 506.8
(8.6)
2,379 18.8 9% 16% 44.8 20.2 223% 0.8 8,976,288,867 2,188,900,158
(24%)
403,014
15 Nhựa - Bao Bì 1,414.7
(-19.5)
3,374 10.4 9% 17% 35.1 22.1 147% 0.4 710,864,251 196,907,818
(28%)
21,617
16 Phân bón 423.7
(6.9)
2,463 6.9 11% 15% 16.9 15.2 112% 0.5 1,720,915,203 682,497,358
(40%)
29,195
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,297.0
(10.8)
4,435 9.9 9% 18% 43.7 23.8 183% 0.2 1,967,118,830 622,538,813
(32%)
85,308
18 Thực Phẩm 881.3
(-0.6)
5,428 23.6 17% 28% 128.4 20.4 624% 0.6 6,375,461,593 2,228,994,596
(35%)
826,014
19 Thương Mại 960.5
(20.4)
4,192 14.5 7% 16% 60.6 24.4 251% 0.4 1,258,659,345 415,271,715
(33%)
73,227
20 Thủy Sản 1,685.2
(-8.3)
2,962 10.4 4% 15% 30.7 21.6 139% 0.5 1,076,131,959 420,107,966
(39%)
31,179
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 699.2
(1.5)
2,926 8 9% 14% 23.4 19.0 133% 0.3 3,008,931,620 1,073,796,594
(36%)
69,267
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,617.2
(-7)
3,161 10.6 11% 18% 33.4 18.8 151% 0.7 2,090,224,177 697,448,305
(33%)
65,212
23 Xây Dựng 1,053.5
(24.5)
6,453 8.1 9% 21% 52.4 31.0 182% 1.0 2,740,200,643 642,634,635
(23%)
132,857
24 Đầu tư phát triển 828.7
(8.4)
3,280 7.6 8% 16% 24.8 17.3 129% 0.4 1,897,391,131 664,229,248
(35%)
41,980
25 Đầu tư xây dựng 494.1
(-0.6)
2,409 8.5 5% 12% 20.4 18.8 95% 0.3 1,745,971,151 672,200,706
(39%)
35,641

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357