Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 413.0
(1.4)
1,443 25.8 4% 13% 37.2 17.2 233% 0.7 11,554,987,504 4,328,220,570
(37%)
423,659
2 Cao Su 657.3
(-6.3)
1,667 14.4 5% 9% 24.0 22.0 127% 1.0 1,512,855,088 694,313,942
(46%)
36,421
3 Chứng Khoán 479.2
(6.1)
1,064 15.7 4% 7% 16.8 13.2 109% -2.1 2,396,573,335 1,359,081,753
(57%)
40,177
4 Công Nghệ Viễn Thông 813.5
(-6.1)
3,260 12.8 8% 18% 41.8 19.0 185% 0.3 1,166,381,499 488,656,526
(42%)
48,473
5 Dịch vụ - Du lịch 1,446.8
(17.7)
2,428 18.7 11% 12% 45.3 16.7 268% 0.3 814,644,106 338,548,425
(42%)
34,098
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
784 31.5 7% 11% 24.7 12.0 133% 0 336,858,940 57,063,200
(17%)
8,322
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 799.1
(3.7)
4,924 15 14% 21% 73.8 25.3 303% 0.6 840,805,308 379,152,669
(45%)
60,710
8 Giáo Dục 1,365.0
(-21.9)
1,273 17.4 5% 8% 22.2 14.1 164% 0.3 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,684
9 Hàng không 3,113.2
(7.4)
2,446 31.4 10% 18% 76.8 9.6 313% 2.1 3,910,414,800 89,771,206
(2%)
300,445
10 Khoáng Sản 118.7
(0.5)
802 37.1 2% 5% 29.8 13.9 288% 0.3 2,245,839,399 655,830,187
(29%)
65,670
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,101.5
(0.7)
1,750 12.1 6% 12% 21.1 13.1 150% 0.2 3,317,456,619 1,028,156,134
(31%)
69,897
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 489.3
(3.1)
1,631 16.6 1% 11% 27.1 15.5 174% 1.0 19,450,898,230 5,575,432,089
(29%)
528,063
13 Ngành Thép 981.4
(3.0)
5,152 5.5 10% 24% 28.2 18.1 142% 0.7 2,715,222,449 1,268,021,078
(47%)
76,652
14 Nhóm Dầu Khí 430.3
(7.8)
2,032 12.5 5% 9% 25.5 24.3 111% 1.4 4,581,701,197 2,188,900,158
(48%)
117,105
15 Nhựa - Bao Bì 1,840.3
(10.8)
5,581 12.8 11% 19% 71.3 26.3 216% 0.8 480,786,817 196,907,818
(41%)
34,053
16 Phân bón 487.4
(-6.1)
2,486 8.7 9% 16% 21.7 17.1 121% 0.6 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
31,451
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,122.8
(-11.4)
3,659 11.9 7% 44% 43.4 22.2 163% 0.5 1,755,733,692 622,538,813
(35%)
75,888
18 Thực Phẩm 683.2
(0.7)
4,619 23.4 18% 28% 108.3 20.2 515% 1.4 6,185,463,320 2,292,455,083
(37%)
651,906
19 Thương Mại 711.2
(-1.6)
5,002 13.2 8% 21% 66.2 22.6 302% 0.6 964,187,641 415,271,715
(43%)
64,096
20 Thủy Sản 948.3
(-14.3)
1,843 12.8 4% 7% 23.6 20.1 117% 0.2 849,647,188 385,807,966
(45%)
20,329
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 823
(0.4)
2,851 10.7 9% 14% 30.4 20.9 137% 0.4 2,644,685,908 1,073,796,594
(41%)
80,551
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,595.4
(9.5)
4,581 11.5 10% 21% 52.7 17.5 248% 0.9 1,641,575,963 697,749,006
(43%)
84,165
23 Xây Dựng 1,618.4
(9.2)
5,662 16.4 7% 16% 92.6 29.1 424% 0.3 2,282,290,692 698,206,251
(31%)
211,603
24 Đầu tư phát triển 800.1
(8.1)
2,349 14 9% 15% 33.0 14.6 216% 0.5 1,661,049,096 664,229,248
(40%)
48,049
25 Đầu tư xây dựng 550.1
(-1.9)
2,121 11.2 6% 14% 23.8 16.0 140% 0.5 1,582,975,673 714,693,576
(45%)
37,731
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357