Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 827.8
(15.4)
2,799 21.3 5% 15% 59.6 20.8 290% 0.7 12,493,242,769 4,328,220,570
(35%)
720,345
2 Cao Su 552.1
(4.0)
2,170 10 4% 7% 21.7 22.1 104% 0.6 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
36,952
3 Chứng Khoán 882.9
(-25.8)
2,864 16.5 6% 15% 47.4 17.7 231% 1.1 2,790,462,821 1,259,856,753
(45%)
129,124
4 Công Nghệ Viễn Thông 958.8
(-27.2)
2,990 11 9% 19% 33.0 17.9 152% 0.5 1,469,695,676 488,656,526
(33%)
45,886
5 Dịch vụ - Du lịch 1,518.5
(6.2)
1,615 26.1 7% 9% 42.2 16.8 280% 0.3 996,468,335 336,206,186
(34%)
41,525
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,276 10.8 10% 15% 24.7 15.7 155% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
15,807
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 888.8
(-9.5)
3,970 15.5 12% 18% 61.6 22.1 271% 0.3 1,279,749,963 379,152,669
(30%)
78,681
8 Giáo Dục 1,676.2
(9.1)
1,412 15.9 6% -5% 22.5 14.4 182% 0.0 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,756
9 Hàng không 6,403.0
(-146.0)
4,998 20.5 13% 28% 102.4 16.3 589% 0.2 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
417,064
10 Khoáng Sản 135.7
(-1.7)
1,245 25.8 -25% 10% 32.1 13.2 321% 0.1 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
71,974
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,417.9
(-13.3)
2,091 10.1 9% 15% 21.1 13.3 146% 0.2 4,250,833,275 1,016,074,210
(24%)
89,710
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 781.6
(3.7)
1,960 22.4 1% 13% 43.9 15.8 273% 1.4 20,336,658,177 5,575,432,089
(27%)
893,684
13 Ngành Thép 1,577.3
(1.4)
3,320 8.2 7% 18% 27.1 17.1 149% 0.6 3,603,063,466 1,268,021,078
(35%)
97,728
14 Nhóm Dầu Khí 656.9
(8.9)
2,241 23.6 6% 11% 52.9 23.2 242% 1.0 5,875,789,251 2,188,900,158
(37%)
311,424
15 Nhựa - Bao Bì 1,408.7
(-24.8)
3,652 10.1 9% 16% 36.7 23.7 147% 0.5 697,264,251 196,907,818
(28%)
22,604
16 Phân bón 452.8
(1.1)
2,494 7.7 7% 15% 19.2 15.7 120% 0.4 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
27,886
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,333.4
(-11.0)
4,101 10.7 8% 17% 44.0 23.0 188% 0.2 1,959,261,822 622,538,813
(32%)
85,873
18 Thực Phẩm 899.7
(-4.4)
4,974 26.6 16% 26% 132.4 20.6 662% 0.7 6,326,698,982 2,228,994,596
(35%)
852,146
19 Thương Mại 926.1
(0.3)
4,322 16.8 6% 17% 72.7 23.0 313% 0.4 1,204,608,682 415,271,715
(34%)
87,896
20 Thủy Sản 1,741.5
(-30.3)
3,622 11.6 6% 12% 42.1 21.5 177% 0.5 1,006,131,959 420,107,966
(42%)
42,751
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 747.1
(3.0)
2,215 11.5 7% 10% 25.4 19.2 148% 0.4 2,991,677,711 1,073,796,594
(36%)
75,148
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,809.9
(4.6)
3,218 12.6 11% 19% 40.4 18.8 176% 0.6 2,081,757,006 697,448,305
(34%)
78,837
23 Xây Dựng 1,246.5
(-18.1)
5,888 9.8 8% 20% 57.6 28.7 265% 0.8 2,563,838,381 655,713,381
(26%)
147,392
24 Đầu tư phát triển 1,015.0
(-12.7)
3,494 9.5 8% 17% 33.2 17.6 160% 0.4 1,881,823,928 664,229,248
(35%)
56,209
25 Đầu tư xây dựng 541.3
(7.5)
2,617 8.4 5% 12% 21.9 17.4 109% 0.2 1,743,404,761 672,200,706
(39%)
38,134

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357