Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 655.1
(15.5)
3,105 18.4 5% 14% 57.2 20.9 270% 0.6 12,248,526,268 4,328,220,570
(35%)
689,227
2 Cao Su 561.8
(12.6)
2,160 10.9 5% 9% 23.5 21.8 114% 0.6 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
40,063
3 Chứng Khoán 840
(-0.9)
2,446 17.7 7% 13% 43.3 16.6 228% 1.1 2,713,297,431 1,259,856,753
(46%)
117,478
4 Công Nghệ Viễn Thông 965.7
(26.7)
3,437 10.7 10% 19% 36.7 18.0 170% 0.5 1,394,094,069 488,656,526
(35%)
51,023
5 Dịch vụ - Du lịch 1,459.4
(20.6)
1,657 24.6 7% 9% 40.7 16.9 284% 0.3 982,319,118 336,206,186
(34%)
40,012
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,162 12 10% 14% 25.9 15.6 164% 0.2 640,364,105 57,063,200
(9%)
16,608
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 934.7
(29.2)
3,846 16.6 11% 17% 63.8 21.5 288% 0.3 1,278,843,082 379,152,669
(30%)
81,471
8 Giáo Dục 1,692.6
(14.3)
1,301 18.5 5% -11% 24.1 14.2 226% 0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
6,167
9 Hàng không 6,809.1
(168.5)
5,008 21.7 13% 28% 108.5 16.3 629% 0.2 4,074,961,713 89,771,206
(2%)
442,170
10 Khoáng Sản 142.4
(3.9)
1,219 26.8 -23% 10% 32.6 13.1 325% 0.1 2,244,460,120 594,488,881
(26%)
73,255
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,432.1
(19.3)
2,105 10.8 9% 15% 22.7 13.4 156% 0.2 4,250,285,175 1,016,074,210
(24%)
96,166
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 778.3
(14.7)
1,833 22.3 1% 12% 40.8 15.5 264% 1.4 20,236,729,846 5,575,432,089
(28%)
827,802
13 Ngành Thép 1,764.0
(44.5)
3,379 9.1 8% 19% 30.7 17.0 172% 0.6 3,603,063,466 1,268,021,078
(35%)
110,965
14 Nhóm Dầu Khí 645.3
(17.3)
2,441 21.8 6% 12% 53.1 23.4 244% 1.2 5,875,789,251 2,188,900,158
(37%)
312,707
15 Nhựa - Bao Bì 1,833.1
(83.0)
3,896 12.3 9% 17% 48.1 23.6 189% 0.5 613,189,346 196,907,818
(32%)
29,250
16 Phân bón 483.7
(2.7)
2,472 7.9 8% 14% 19.6 15.7 122% 0.4 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
28,476
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,405.5
(36.1)
4,138 11.1 8% 17% 45.8 22.9 197% 0.3 1,959,261,822 622,538,813
(32%)
89,408
18 Thực Phẩm 912.3
(7.5)
5,008 27.4 16% 26% 137.0 20.9 673% 0.8 6,323,567,062 2,228,994,596
(35%)
880,812
19 Thương Mại 972.7
(35.2)
4,327 16.9 7% 17% 73.0 23.2 318% 0.4 1,198,427,598 415,271,715
(35%)
87,730
20 Thủy Sản 1,658.6
(71.0)
2,860 13 5% 11% 37.1 20.9 159% 0.6 1,007,424,243 420,107,966
(42%)
37,742
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 834.7
(14.6)
2,224 13.3 7% 9% 29.5 19.4 165% 0.4 2,981,037,177 1,073,796,594
(36%)
87,167
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,812.2
(44.8)
4,741 13.1 11% 21% 62.2 19.9 240% 0.7 1,860,407,006 697,448,305
(37%)
112,612
23 Xây Dựng 1,739.0
(8.6)
6,576 12.8 8% 19% 83.9 31.2 382% 0.7 2,643,390,055 698,206,251
(26%)
221,881
24 Đầu tư phát triển 1,122.4
(23.9)
3,565 10.7 9% 17% 38.3 17.8 175% 0.5 1,881,823,928 664,229,248
(35%)
64,756
25 Đầu tư xây dựng 505.7
(6.5)
2,678 9 5% 12% 24.2 19.0 110% 0.4 1,829,914,905 714,693,576
(39%)
44,310

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357