Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 436.0
(0.5)
1,589 22.1 4% 9% 35.1 18.1 203% 0.9 11,626,788,167 4,328,220,570
(37%)
395,997
2 Cao Su 596.2
(-13.7)
1,375 16 4% 7% 22.1 21.6 113% 1.4 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
37,548
3 Chứng Khoán 574.1
(-1.2)
1,229 21.4 4% 7% 26.3 11.9 107% -0.9 2,632,225,010 1,259,856,753
(48%)
69,227
4 Công Nghệ Viễn Thông 850.5
(-7.1)
2,930 12.1 8% 18% 35.4 18.8 156% 0.2 1,327,632,148 488,656,526
(37%)
43,596
5 Dịch vụ - Du lịch 1,286.2
(-29.3)
1,703 20.5 9% 11% 34.8 19.4 219% 0.3 897,467,318 336,206,186
(37%)
29,959
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
1,560 13.4 7% 11% 20.9 11.4 118% 0 615,274,105 57,063,200
(9%)
12,298
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 1,009.1
(-17.9)
3,683 20.9 13% 18% 77.2 24.3 260% 0.7 1,184,102,647 379,152,669
(32%)
85,462
8 Giáo Dục 1,588.4
(-15.3)
1,379 18.6 5% 9% 25.6 13.4 196% -0.2 254,138,035 93,403,600
(37%)
6,571
9 Hàng không 3,041.9
(13.9)
2,716 26.7 10% 18% 72.4 15.4 413% 0.2 3,911,672,403 89,771,206
(2%)
283,334
10 Khoáng Sản 119.8
(-0.4)
1,126 29.1 4% 7% 32.7 14.9 299% 0.1 2,163,164,080 616,908,262
(29%)
70,714
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,293.0
(2.6)
1,608 14.3 6% 11% 22.9 13.2 163% 0.1 4,260,763,339 1,028,156,134
(24%)
97,142
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 499.9
(-6.7)
1,692 16 1% 11% 27.1 15.3 175% 1.2 19,530,898,230 5,575,432,089
(29%)
530,269
13 Ngành Thép 1,069.6
(-10.5)
3,791 5.8 10% 26% 21.8 19.1 109% 0.5 3,659,638,172 1,268,021,078
(35%)
69,748
14 Nhóm Dầu Khí 440.9
(-9.5)
2,507 15.2 6% 13% 38.0 22.8 179% 1.5 5,875,789,362 2,188,900,158
(37%)
223,940
15 Nhựa - Bao Bì 1,803.7
(-20.3)
3,721 12.2 10% 18% 45.5 26.4 167% 1.0 571,551,984 196,907,818
(34%)
22,588
16 Phân bón 522.2
(-5.9)
2,379 9 8% 15% 21.5 17.3 121% 0.6 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
31,216
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,271.9
(-6.2)
3,830 12.8 8% -11% 49.0 23.4 217% 0.6 1,802,004,109 622,538,813
(35%)
86,759
18 Thực Phẩm 722.2
(-0.6)
4,874 23.2 18% 26% 112.9 20.0 527% 1 6,404,262,958 2,292,455,083
(36%)
714,876
19 Thương Mại 784.3
(-17.8)
4,328 12.8 9% 22% 55.3 23.1 243% 0.4 1,162,709,219 415,271,715
(36%)
55,845
20 Thủy Sản 1,139.8
(-6.5)
1,852 13.6 4% 8% 25.2 17.6 139% 0.4 868,274,510 385,807,966
(44%)
21,663
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 875.7
(5.0)
2,729 11.6 8% 13% 31.7 21.2 140% 0.4 2,748,543,733 1,073,796,594
(39%)
86,796
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,696.7
(-20.8)
3,781 13 11% 22% 49.3 18.1 210% 0.7 1,792,079,050 697,448,305
(39%)
83,785
23 Xây Dựng 1,290.6
(-12.0)
5,575 13.8 7% 15% 76.7 29.1 290% 0.3 2,620,313,560 698,206,251
(27%)
192,049
24 Đầu tư phát triển 796.1
(-12.6)
2,097 12.6 7% 12% 26.5 14.4 161% 0.3 1,763,485,817 664,229,248
(38%)
41,628
25 Đầu tư xây dựng 540.8
(0.8)
2,761 8.4 5% 14% 23.1 17.6 123% 0.6 1,728,395,626 714,693,576
(41%)
39,566

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357