Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 581.7
(1.2)
2,406 19.3 4% 12% 46.5 20.0 233% 0.7 12,124,298,555 4,328,220,570
(36%)
554,909
2 Cao Su 589.2
(2.5)
2,508 8.8 6% 12% 22.0 21.8 106% 1.0 1,700,155,088 694,313,942
(41%)
37,524
3 Chứng Khoán 653.2
(4.9)
2,409 13.5 6% 13% 32.5 16.5 171% 0.9 2,703,297,431 1,259,856,753
(47%)
87,008
4 Công Nghệ Viễn Thông 977.7
(-1.4)
3,270 11.5 9% 19% 37.7 18.6 169% 0.6 1,393,680,889 488,656,526
(35%)
52,514
5 Dịch vụ - Du lịch 1,442.9
(0.7)
1,579 24.2 7% 9% 38.2 14.7 610% 0.5 982,496,693 336,206,186
(34%)
34,328
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,283 10.8 10% 15% 24.7 15.2 160% 0.5 615,264,105 57,063,200
(9%)
14,529
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 961.5
(-0.5)
3,800 18.1 12% 17% 68.8 21.5 298% 0.3 1,279,987,776 379,152,669
(30%)
83,342
8 Giáo Dục 1,833.5
(-11.0)
1,566 16.3 6% 9% 25.6 14.6 177% 0.1 254,138,035 93,403,600
(37%)
6,562
9 Hàng không 5,491.1
(-7.5)
4,280 19.3 14% 28% 82.8 16.4 489% 0.2 4,074,983,116 89,771,206
(2%)
336,903
10 Khoáng Sản 118.7
(-1.1)
1,140 27.3 -33% 10% 31.1 13.0 315% 0.1 2,145,683,640 594,488,881
(28%)
66,736
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,272.2
(-0.2)
2,146 10.1 9% 15% 21.6 13.0 152% 0.1 4,248,258,053 1,016,074,210
(24%)
91,454
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 618.2
(4.0)
1,844 17 1% 12% 31.4 15.6 201% 1.3 20,052,790,377 5,575,432,089
(28%)
633,146
13 Ngành Thép 1,235.7
(-4.1)
3,606 6.8 9% 22% 24.5 16.5 143% 0.3 3,573,063,466 1,268,021,078
(35%)
87,650
14 Nhóm Dầu Khí 516.4
(-10.8)
2,443 17.2 6% 12% 42.1 22.7 202% 1.1 5,875,789,251 2,188,900,158
(37%)
248,047
15 Nhựa - Bao Bì 2,006.9
(6.0)
3,824 13.5 9% 17% 51.6 22.1 210% 0.5 588,339,368 196,907,818
(33%)
30,005
16 Phân bón 485.4
(-1.1)
2,507 8.2 8% 15% 20.5 18.1 110% 0.4 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
29,762
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,300.0
(2.9)
4,325 11 9% 15% 47.6 23.6 216% 0.3 1,882,194,902 622,538,813
(33%)
89,171
18 Thực Phẩm 906.4
(0.5)
4,744 29.8 16% 23% 141.4 22.4 652% 0.8 6,317,015,147 2,228,994,596
(35%)
909,004
19 Thương Mại 987.7
(2.0)
4,007 16.8 8% 18% 67.4 21.9 329% 0.5 1,187,583,653 415,271,715
(35%)
80,316
20 Thủy Sản 1,469.2
(14.1)
2,751 12.5 5% 11% 34.3 22.0 138% 0.3 1,000,417,039 420,107,966
(42%)
34,668
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 830.1
(-2.5)
2,534 12.2 8% 12% 31.0 21.2 298% 0.4 2,834,252,450 1,073,796,594
(38%)
85,541
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,865.8
(45.9)
4,659 13.6 11% 21% 63.4 18.7 272% 0.6 1,839,778,061 697,448,305
(38%)
112,885
23 Xây Dựng 2,022.8
(10.1)
1,885 8.2 2% 6% 15.4 31.2 53% 0.8 4,600,002,634,791,356 698,206,251
(0%)
39,876
24 Đầu tư phát triển 1,059.4
(-1.1)
2,772 12.7 7% 14% 35.2 17.3 174% 0.6 1,868,776,714 664,229,248
(36%)
58,827
25 Đầu tư xây dựng 500.8
(-1.1)
2,479 9 5% 12% 22.3 18.4 107% 0.3 1,827,214,926 714,693,576
(39%)
40,726

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357