Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 422.2
(2.1)
1,740 20 4% 10% 34.8 18.2 201% 0.8 11,471,560,084 4,328,220,570
(38%)
392,076
2 Cao Su 657.9
(2.9)
1,623 15.7 5% 8% 25.5 23.8 121% 1.1 1,512,855,088 694,313,942
(46%)
38,567
3 Chứng Khoán 559.1
(0.5)
1,580 13.6 5% 9% 21.6 14.3 128% 1.3 2,192,750,275 1,259,856,753
(57%)
47,353
4 Công Nghệ Viễn Thông 811.8
(-4.9)
3,158 11.9 9% 19% 37.6 19.6 166% 0.2 1,175,595,234 488,656,526
(42%)
43,764
5 Dịch vụ - Du lịch 1,283.5
(-10.6)
2,370 17.5 10% 12% 41.5 17.4 251% 0.4 809,864,026 336,206,186
(42%)
31,044
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
2,816 8.8 12% 17% 24.7 15.5 167% 0 336,858,940 57,063,200
(17%)
8,316
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 915.5
(19.1)
4,244 19.5 14% 21% 82.9 27.1 333% 0.6 861,763,236 379,152,669
(44%)
69,264
8 Giáo Dục 1,457.1
(22.3)
1,324 17.7 5% 9% 23.4 13.3 184% -0.1 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,989
9 Hàng không 2,929.2
(-2.0)
2,686 27.4 10% 17% 73.7 12.9 323% 0.3 3,910,414,800 89,771,206
(2%)
288,079
10 Khoáng Sản 116.2
(1.2)
1,130 28.6 4% 7% 32.3 14.9 295% 0.3 2,156,068,048 616,908,262
(29%)
69,548
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,159.6
(-8.6)
1,883 11.6 7% 12% 21.8 13.7 149% 0.2 3,320,456,619 1,028,156,134
(31%)
72,370
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 502.1
(1.9)
1,689 15.9 1% 11% 26.9 14.4 163% 1.1 19,450,898,230 5,575,432,089
(29%)
525,290
13 Ngành Thép 987.7
(4.0)
4,722 5.5 10% 26% 25.8 19.3 125% 0.6 3,173,080,262 1,268,021,078
(40%)
81,295
14 Nhóm Dầu Khí 429.5
(-8.6)
1,998 13.3 5% 9% 26.6 24.3 114% 1.1 4,581,701,197 2,188,900,158
(48%)
122,003
15 Nhựa - Bao Bì 1,865.9
(36.7)
5,076 13.5 10% 18% 68.5 26.6 215% 0.9 480,786,275 196,907,818
(41%)
33,064
16 Phân bón 507.6
(-3.0)
2,429 9 8% 16% 21.8 17.4 122% 0.5 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
31,568
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,219.1
(-0.9)
3,874 11.9 7% -17% 46.0 23.5 214% 0.6 1,757,483,692 622,538,813
(35%)
80,531
18 Thực Phẩm 690.9
(5.5)
5,025 20.7 18% 26% 104.2 19.7 484% 1.0 6,255,012,958 2,292,455,083
(37%)
645,783
19 Thương Mại 786.1
(-2.0)
4,408 12.5 9% 22% 55.2 24.1 241% 0.5 1,118,138,568 415,271,715
(37%)
53,453
20 Thủy Sản 1,064.5
(7.3)
1,997 12 4% 8% 24.0 17.9 125% 0.2 849,647,188 385,807,966
(45%)
20,664
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 849.3
(1.7)
2,822 11.1 9% 14% 31.3 21.7 135% 0.4 2,659,583,009 1,073,796,594
(40%)
82,858
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,600.2
(19.4)
4,695 11.2 11% 22% 52.7 18.7 226% 0.7 1,649,070,700 697,448,305
(42%)
83,997
23 Xây Dựng 1,490.9
(8.7)
5,884 14.9 7% 17% 87.5 29.9 367% 0.4 2,322,324,271 698,206,251
(30%)
199,918
24 Đầu tư phát triển 711.4
(3.1)
2,376 11.5 8% 14% 27.4 15.4 164% 0.4 1,663,051,717 664,229,248
(40%)
40,370
25 Đầu tư xây dựng 555.7
(-0.6)
2,953 8.1 5% 15% 23.9 18.2 118% 0.5 1,595,532,026 714,693,576
(45%)
37,722

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357