Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

CATEGORY LIST

Financial Sector Index is calculated based on the stocks of a category, and the highest rates affect a stock for the sector is 20%

Bạn muốn đóng góp, cập nhật dữ liệu Ngành cho Cophieu68.vn Vui lòng nhấn vào đây.
No. Industry Group +/- EPS PE ROA ROE Price AVG Book Value P/B Beta Total Shares Outstanding Foreinger Holding Market Capital (Billion)
1 Bất Động Sản 411.3
(1.6)
1,449 26.5 5% 13% 38.4 17.1 243% 0.8 11,554,987,504 4,328,220,570
(37%)
437,035
2 Cao Su 641.5
(-3.8)
1,631 14.4 5% 9% 23.5 22.3 121% 1.0 1,512,855,088 694,313,942
(46%)
35,566
3 Chứng Khoán 466.5
(0.7)
1,213 13.9 5% 9% 16.8 13.3 106% 1.1 2,192,750,275 1,259,856,753
(57%)
36,971
4 Công Nghệ Viễn Thông 767.3
(-2.5)
3,241 12.1 8% 18% 39.2 18.8 177% 0.3 1,171,042,419 488,656,526
(42%)
45,683
5 Dịch vụ - Du lịch 1,431.2
(-4.6)
2,432 18.1 11% 12% 44.0 17.2 263% 0.4 809,864,026 336,206,186
(42%)
32,906
6 Dịch vụ công ích 0
(0)
797 34.1 7% 11% 27.2 11.9 142% 0 336,858,940 57,063,200
(17%)
9,150
7 Dược Phẩm / Y Tế / Hóa Chất 794.1
(-6.4)
4,950 15.2 14% 21% 75.5 25.3 307% 0.6 840,805,308 379,152,669
(45%)
62,097
8 Giáo Dục 1,426.1
(-12.7)
1,244 18.7 5% 8% 23.3 14.1 171% 0.1 254,138,035 93,403,600
(37%)
5,974
9 Hàng không 2,931.9
(-14.8)
2,463 30.1 10% 18% 74.0 9.6 293% 0.6 3,910,414,800 89,771,206
(2%)
289,513
10 Khoáng Sản 115.2
(-0.6)
861 35.2 3% 6% 30.3 14.1 289% 0.2 2,166,406,899 616,908,262
(28%)
64,315
11 Năng lượng Điện/Khí/ 1,105.0
(3.8)
1,729 12.3 6% 12% 21.2 13.0 150% 0.2 3,317,456,619 1,028,156,134
(31%)
70,202
12 Ngân hàng- Bảo hiểm 460
(1.5)
1,624 15.6 1% 11% 25.3 15.5 162% 1.1 19,450,898,230 5,575,432,089
(29%)
493,525
13 Ngành Thép 991.0
(-1.5)
4,645 5.6 10% 25% 26.1 18.2 132% 0.6 3,136,605,277 1,268,021,078
(40%)
71,003
14 Nhóm Dầu Khí 420.0
(-2.9)
2,075 12.4 5% 10% 25.8 24.3 112% 1.2 4,581,701,197 2,188,900,158
(48%)
118,553
15 Nhựa - Bao Bì 1,818.4
(7.1)
5,600 12.4 11% 19% 69.6 26.4 215% 0.9 480,786,817 196,907,818
(41%)
33,213
16 Phân bón 473.6
(0.7)
2,448 8.4 9% 15% 20.5 16.9 117% 0.6 1,448,715,203 682,497,358
(47%)
29,701
17 Sản Xuất - Kinh doanh 1,143.7
(7.6)
3,830 11.6 7% 39% 44.4 22.7 169% 0.6 1,755,733,692 622,538,813
(35%)
77,648
18 Thực Phẩm 676.6
(-1.7)
4,621 23.4 18% 28% 108.0 20.2 514% 1.2 6,198,749,460 2,292,455,083
(37%)
650,281
19 Thương Mại 700.3
(-7.9)
4,986 13.6 8% 21% 67.6 22.6 315% 0.6 964,187,641 415,271,715
(43%)
65,469
20 Thủy Sản 997.1
(-2.8)
1,845 12.9 4% 7% 23.7 20.1 116% 0.2 849,647,188 385,807,966
(45%)
20,403
21 Vận Tải/ Cảng / Taxi 804.3
(2.3)
2,844 10.5 9% 14% 29.9 20.7 136% 0.4 2,644,685,908 1,073,796,594
(41%)
79,002
22 Vật Liệu Xây Dựng 1,528.5
(-6.0)
4,588 10.9 10% 21% 49.9 17.6 234% 0.7 1,640,010,713 697,448,305
(43%)
79,539
23 Xây Dựng 1,659.7
(8.6)
5,680 16.5 7% 16% 93.5 29.1 434% 0.5 2,282,290,692 698,206,251
(31%)
213,643
24 Đầu tư phát triển 802.6
(-0.1)
2,299 14 8% 14% 32.3 14.5 215% 0.4 1,661,049,096 664,229,248
(40%)
47,077
25 Đầu tư xây dựng 543.2
(-1.8)
2,136 11.3 6% 15% 24.1 16.0 141% 0.5 1,581,425,673 714,693,576
(45%)
38,114
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68