Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒCCI7
CCI(7) Chuẩn bị vượt lên -100 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   MST,   BMP,   VNE,   BSI,   SJC,  
CCI(7) Chuẩn bị vượt xuống -100 29 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   HCM,   NDN,   PVB,   LSS,   SD9,   STG,   PAC,   PFL,   ELC,   FUESSV50,   KDM,   KSQ,   DIC,   ADS,   TCD,   NAG,   LCM,   CTF,   SIC,   HAP,   VAT,   RAL,   HBS,   PIA,   GSP,   SC5,   GHC,   TBC,  
CCI(7) Vượt lên -100 55 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   FCN,   PVI,   PVC,   ACM,   PXS,   DCS,   SJF,   NBB,   NTP,   SAB,   SVN,   DBD,   PGC,   SDH,   MCH,   NAF,   HRC,   PVG,   BHN,   DPG,   VE9,   BCE,   L14,   LIX,   MTA,   EID,   GIL,   CLG,   SAC,   TIP,   HOM,   VCA,   PCT,   PSE,   CDC,   TCL,   PJT,   AAM,   VRG,   ABT,   SCD,   PMB,   DXV,   TMC,   VNA,   VBC,   MEL,   CTA,   ST8,   ...
CCI(7) Vượt xuống -100 120 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ASM,   DXG,   KLF,   HAG,   DLG,   ACB,   HAR,   FIT,   HVG,   HBC,   KSA,   LDG,   DCM,   CVT,   SHN,   PLX,   NLG,   BVH,   HTT,   MWG,   TNG,   NVB,   DRH,   FMC,   CTS,   DPM,   APG,   DPS,   QBS,   SPI,   PNJ,   KDC,   NT2,   PPI,   HCD,   VSC,   VGS,   SMC,   HDC,   HHG,   BFC,   NHP,   ATG,   DCL,   KSH,   C32,   VHC,   QNS,   BII,   ...
CCI(7) Tại -100 0 Mã CK
CCI(7) Tất cả -100 210 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HQC,   ASM,   DXG,   SBT,   KLF,   HAG,   DLG,   ACB,   HAR,   FIT,   HVG,   HBC,   VRE,   KSA,   MST,   LDG,   FCN,   DCM,   CVT,   SHN,   PLX,   NLG,   BMP,   BVH,   HTT,   MWG,   TNG,   HCM,   NVB,   PVI,   DRH,   PVC,   FMC,   VNE,   CTS,   DPM,   ACM,   NDN,   APG,   DPS,   QBS,   SPI,   PNJ,   KDC,   NT2,   PVB,   PPI,   PXS,   HCD,   ...
CCI(7) Chuẩn bị vượt lên 100 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VCS,   TL4,   DNY,   VHL,  
CCI(7) Chuẩn bị vượt xuống 100 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CCL,   YBC,  
CCI(7) Vượt lên 100 31 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AMD,   BCG,   DAH,   TVB,   HD2,   VLC,   ATS,   TNM,   QTP,   FOX,   HMH,   SPC,   HDO,   XPH,   IPA,   SFI,   S4A,   TAG,   PIT,   VFR,   TCS,   LEC,   ND2,   BTT,   BKC,   NAV,   TIE,   VES,   SED,   ANT,  
CCI(7) Vượt xuống 100 55 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   HHS,   OGC,   VOS,   MSN,   VIG,   TDC,   VNP,   PXL,   HDG,   PTL,   ALV,   CSV,   CHP,   KMR,   VIB,   S99,   FID,   HNF,   SGO,   SBV,   HMC,   VTJ,   V12,   KSD,   STK,   VE1,   TC6,   ISH,   VCC,   MAS,   SHP,   TPC,   SGP,   TCO,   SMA,   SZL,   SPP,   PTC,   L10,   DHP,   CGP,   TLG,   SDJ,   VMS,   VSI,   VCM,   NTW,   DVP,   VE2,   ...
CCI(7) Tại 100 0 Mã CK
CCI(7) Tất cả 100 92 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   PVD,   HHS,   AMD,   OGC,   VOS,   MSN,   VIG,   CCL,   BCG,   TDC,   DAH,   VNP,   PXL,   HDG,   PTL,   TVB,   ALV,   VCS,   CSV,   CHP,   KMR,   VIB,   S99,   FID,   HNF,   SGO,   SBV,   HD2,   VLC,   HMC,   VTJ,   V12,   KSD,   ATS,   STK,   VE1,   TL4,   TC6,   ISH,   VCC,   MAS,   SHP,   TPC,   TNM,   QTP,   FOX,   HMH,   SGP,   SPC,   ...
CCI(7) < -100 123 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   STB,   SSI,   HPG,   MBB,   HSG,   CTG,   SCR,   KBC,   VCG,   IDI,   FPT,   ITA,   VPB,   HUT,   SHS,   VCB,   VGC,   CEO,   BID,   DST,   PDR,   SAM,   VND,   AAA,   VHG,   TSC,   NKG,   TLH,   GMD,   SJS,   SHI,   PVT,   ANV,   PPC,   AGR,   PHR,   DGW,   TDG,   IJC,   PET,   TDH,   KSB,   TNI,   KDH,   DAG,   FCM,   SKG,   BWE,   ...
CCI(7) > 100 24 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   HVN,   CMG,   TTF,   TTB,   NDF,   IBC,   KPF,   SMB,   HLD,   APC,   VC2,   SCJ,   UNI,   BCI,   ABC,   HKT,   VC9,   CIG,   EFI,   VNC,   DC4,   DNS,   QPH,  
CCI(7) vượt lên CCI(14) 0 Mã CK
CCI(7) vượt xuống CCI(14) 0 Mã CK

CCI14
CCI(14) Chuẩn bị vượt lên -100 5 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   CTD,   NTP,   SVN,   HU1,  
CCI(14) Chuẩn bị vượt xuống -100 19 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   FIT,   HTT,   PVT,   PHR,   E1VFVN30,   PNJ,   CDO,   DPR,   NAG,   BCE,   HAP,   DGL,   TMT,   NET,   TYA,   PTS,   TMS,   SD6,  
CCI(14) Vượt lên -100 23 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   SAB,   HTI,   PVG,   BHN,   VE9,   LIX,   VMC,   SPM,   CLG,   TIP,   HOM,   PCT,   RCL,   CDC,   TCL,   PJT,   SCD,   VPK,   TMC,   HTC,   PSD,   CTB,  
CCI(14) Vượt xuống -100 79 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   DXG,   KLF,   SCR,   HAG,   IDI,   ITA,   HUT,   SHS,   HBC,   VGC,   KSA,   LDG,   DCM,   TSC,   NKG,   EIB,   BVH,   GMD,   SJS,   PPC,   AGR,   DGW,   PET,   DPS,   SPI,   FCM,   PVB,   HCD,   PVE,   HDC,   BFC,   APS,   NHP,   ATG,   VRC,   KSH,   STG,   C32,   BII,   DHM,   LHG,   ELC,   PTB,   PLP,   VPH,   ITQ,   C47,   TCD,   IDV,   ...
CCI(14) Tại -100 0 Mã CK
CCI(14) Tất cả -100 126 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   DXG,   KLF,   SCR,   KBC,   HAG,   IDI,   ITA,   HUT,   FIT,   SHS,   HBC,   VGC,   KSA,   ROS,   LDG,   DCM,   TSC,   NKG,   EIB,   BVH,   GMD,   HTT,   SJS,   PVT,   PPC,   AGR,   PHR,   DGW,   E1VFVN30,   PET,   DPS,   SPI,   PNJ,   FCM,   PVB,   HCD,   DCS,   PVE,   CDO,   HDC,   BFC,   APS,   NHP,   ATG,   VRC,   KSH,   STG,   C32,   BII,   ...
CCI(14) Chuẩn bị vượt lên 100 4 Mã CK
Xem biểu đồ
HLG,   S4A,   PTC,   BPC,  
CCI(14) Chuẩn bị vượt xuống 100 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SMN,  
CCI(14) Vượt lên 100 15 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AMD,   GAS,   DAH,   NDF,   APC,   PGS,   ATS,   PDB,   HMH,   DNY,   TAG,   PIT,   NAV,   SED,  
CCI(14) Vượt xuống 100 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   VOS,   MSN,   VIG,   PHC,   EVE,   VNG,   HDG,   ALV,   MCG,   CHP,   S99,   CVN,   PGI,   KSD,   CMS,   MAS,   SHP,   DSN,   TPC,   QHD,   SMA,   SZL,   BIC,   L10,   DHP,   SD4,   SRA,   VSM,   PGD,   TCR,   KHA,  
CCI(14) Tại 100 0 Mã CK
CCI(14) Tất cả 100 52 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   AMD,   VIX,   VOS,   MSN,   GAS,   VIG,   PHC,   EVE,   VNG,   DAH,   NDF,   HDG,   ALV,   MCG,   CHP,   S99,   CVN,   APC,   PGS,   PGI,   KSD,   ATS,   CMS,   HLG,   MAS,   SHP,   DSN,   TPC,   PDB,   HMH,   DNY,   QHD,   SMA,   SZL,   BIC,   S4A,   TAG,   PTC,   PIT,   L10,   DHP,   SD4,   NAV,   SRA,   BPC,   SED,   VSM,   PGD,   TCR,   ...
CCI(14) < -100 88 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   CTG,   VCG,   FPT,   VPB,   HAR,   VCB,   VIC,   VRE,   CEO,   BID,   DST,   PDR,   VND,   AAA,   MST,   VHG,   BMP,   MWG,   SHI,   PVI,   VNE,   IJC,   QBS,   TNI,   KDH,   DAG,   SKG,   PXS,   BWE,   MBS,   EVG,   HID,   CIA,   SHA,   VTO,   VPI,   TTH,   LIG,   VNS,   BSI,   HAH,   LAS,   NVT,   HDA,   CEE,   HVA,   ITD,   SDH,   ...
CCI(14) > 100 34 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TCH,   CMG,   TTF,   CCL,   TTB,   CTI,   PTL,   IBC,   KPF,   VCS,   CSV,   FID,   HLD,   SGO,   VC2,   HMC,   VTJ,   V12,   SCJ,   UNI,   STK,   VCC,   VC9,   CIG,   VTH,   SPP,   VNC,   DC4,   TLG,   VMS,   VSI,   VE2,   VGP,  
CCI(14) vượt lên CCI(21) 0 Mã CK
CCI(14) vượt xuống CCI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357