Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 158 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   FLC,   SCR,   SSI,   HAG,   ITA,   CTG,   VHG,   ROS,   PVS,   HHS,   STB,   KVC,   CEO,   TCH,   VCG,   HNG,   ACM,   NLG,   FCN,   FCM,   VCB,   DPM,   VNM,   NHP,   SHI,   EIB,   HT1,   TNT,   SBS,   TCM,   BCG,   GAS,   VIC,   E1VFVN30,   NDN,   PXL,   HCM,   VJC,   DAH,   KSB,   PVT,   BVH,   VCI,   NT2,   KDM,   BFC,   SHA,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 115 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   FIT,   PVX,   AGR,   SHS,   DIG,   FPT,   TDH,   CCL,   VIG,   PLX,   FTM,   CTS,   PV2,   MWG,   HDC,   DCL,   HHG,   VND,   APG,   MBS,   CTI,   HII,   PNJ,   PHC,   PTL,   NAG,   QNS,   SWC,   GEX,   TEG,   FMC,   IVS,   VCS,   SJF,   PGS,   VNP,   NDF,   ASP,   VCC,   VSH,   C69,   TRC,   G20,   DXP,   CMS,   NBC,   VCP,   VNB,   THT,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 79 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   DCS,   QBS,   GTN,   VIX,   BII,   GMD,   TTB,   DRC,   PVE,   VPH,   CSM,   HD2,   HKT,   DIC,   S99,   VGC,   PVB,   SFG,   SRC,   VNH,   DTA,   UDC,   HAC,   MAC,   CTD,   SJD,   VHC,   VLC,   DDV,   SAB,   VID,   SCJ,   ACV,   KHP,   LUT,   PXT,   KPF,   TRA,   HTI,   MTG,   S74,   THG,   VNC,   PTS,   DHP,   VCA,   CNG,   KTL,   MNC,   ...
Giá vượt xuống EMA(10) 66 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   MBB,   AMD,   DLG,   HID,   KSH,   PDR,   STG,   SD9,   ITQ,   VTO,   DHG,   PVI,   VMI,   MBG,   HAP,   LIG,   BVG,   CVN,   HBS,   KHA,   SD7,   LGL,   CAV,   ICG,   PAN,   NTC,   CSV,   SD5,   PVG,   TYA,   BTD,   GSP,   SD6,   BMI,   TV2,   HMH,   TST,   ISH,   PGI,   SRA,   ORS,   KKC,   DXV,   GEG,   PHP,   TV4,   SDJ,   SD4,   WSB,   ...
Tại EMA(10) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   CDO,   LCG,   VOS,   LAS,   MCG,   IDI,   JVC,   PVC,   PC1,   ADS,   VIP,   MCO,   VNS,   NAF,   DGC,   VKC,   DBC,   UNI,   HRC,   TCT,   SEB,   NTP,   PSP,   CDC,   SZL,   SPP,   TIP,   LEC,   SFI,   UIC,   PJT,   CLC,   STP,   SED,   HTV,  
+ Tất cả EMA(10) 454 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   HQC,   SHB,   FLC,   FIT,   PVX,   SCR,   KSA,   MBB,   DCM,   SSI,   HAG,   ITA,   CTG,   VHG,   ROS,   AGR,   PVS,   HHS,   AMD,   STB,   DLG,   DCS,   KVC,   HID,   NVB,   SHS,   CEO,   TCH,   VCG,   HNG,   DIG,   ACM,   NLG,   KSH,   PDR,   FCN,   QBS,   FPT,   FCM,   GTN,   VIX,   CDO,   TDH,   CCL,   VCB,   BII,   DPM,   LCG,   ...
Giá < EMA(10) 352 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   KLF,   SHB,   FLC,   TSC,   ASM,   HAI,   SCR,   BHS,   KSA,   MBB,   BID,   SSI,   HAG,   ITA,   CTG,   VHG,   SBT,   PVS,   HHS,   AMD,   STB,   TNI,   REE,   DLG,   NVL,   CEO,   KBC,   KSK,   TCH,   HNG,   KHB,   NLG,   KSH,   PDR,   APS,   PPI,   HUT,   FPT,   FCM,   HCD,   HTT,   CDO,   EVG,   NVT,   VCB,   DPS,   LCG,   DHM,   ...
Giá > EMA(10) 323 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   FIT,   PVD,   DXG,   DCM,   HPG,   HSG,   ROS,   AGR,   HAR,   IJC,   NVB,   LDG,   TOP,   DIG,   SHN,   FCN,   QBS,   CII,   GTN,   VIX,   AAA,   ACB,   SPI,   HBC,   VC3,   TDH,   CCL,   BII,   ATG,   DPM,   HVG,   VE9,   DRI,   PIV,   GMD,   PLX,   FTM,   TNT,   SBS,   DST,   PHR,   MWG,   HDC,   CVT,   TTB,   DGW,   VOS,   MSN,   HHG,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 118 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   FLC,   HAG,   ITA,   PVS,   HHS,   FCN,   HUT,   VCB,   VNM,   SHI,   TNT,   TCM,   E1VFVN30,   VJC,   PVT,   BVH,   NT2,   DRC,   VTO,   BMP,   KDM,   IDI,   BFC,   DHG,   NKG,   PVI,   NTL,   VIS,   HKT,   DIC,   SSN,   VGC,   VIP,   C21,   SJF,   VTA,   SJS,   SRC,   VSC,   DTA,   DAG,   SDD,   DBC,   CLG,   MAC,   SJD,   CAV,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 79 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   AMD,   LDG,   VCG,   KSH,   APS,   PPI,   TDH,   LCG,   NHP,   PLX,   STG,   CTS,   HHG,   ITQ,   ASA,   MST,   PHC,   VCI,   IDJ,   PVE,   PVC,   SWC,   TEG,   PC1,   IVS,   KDH,   DL1,   VSH,   ALV,   TRC,   DXP,   DBD,   NBC,   DPR,   CMG,   PVG,   TAG,   IMP,   BCI,   DBT,   PGC,   DC4,   CDC,   KSD,   LHC,   PLC,   TPC,   SHP,   DCF,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 63 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   DCM,   HSG,   DCS,   ACM,   GTN,   CDO,   BII,   DPM,   GMD,   PV2,   GAS,   LSS,   SHA,   CMX,   VPH,   HVN,   CSM,   HD2,   ADS,   SFG,   HDG,   UDC,   HAC,   VNB,   VLC,   DDV,   SCJ,   KHP,   LUT,   PXT,   KPF,   MAS,   PSP,   S74,   VNC,   PTS,   DHP,   KTL,   MNC,   SAV,   HMC,   PGT,   TLT,   CTA,   D2D,   NDX,   QTP,   NAS,   STK,   ...
Giá vượt xuống EMA(20) 54 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   HAI,   KSA,   NLG,   FPT,   PVV,   MCG,   LCM,   C47,   WSS,   VGS,   QNS,   MBG,   HAP,   NDF,   ANV,   HBS,   SBA,   SD7,   UNI,   NCT,   PAN,   NTC,   SD5,   TYA,   GSP,   SD6,   SEB,   BMI,   L44,   HMH,   TST,   ISH,   PGI,   SRA,   KKC,   DXV,   GEG,   TV4,   SDJ,   WSB,   CGP,   SGN,   PJT,   ACL,   MVC,   SID,   MDG,   VTS,   DNM,   ...
Giá tại EMA(20) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   PXA,   MCO,   NAF,   CTD,   CMS,   TC6,   BVS,   NTP,   SZL,   TIP,   VAF,   SFI,   QHD,   STP,   HTV,  
+ Tất cả EMA(20) 330 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   FLC,   TSC,   HAI,   PVX,   KSA,   MBB,   DCM,   HAG,   ITA,   HSG,   PVS,   HHS,   AMD,   DCS,   NVB,   LDG,   VCG,   ACM,   NLG,   KSH,   APS,   FCN,   PPI,   HUT,   FPT,   GTN,   CDO,   TDH,   VCB,   BII,   DPM,   LCG,   VNM,   NHP,   GMD,   PLX,   SHI,   STG,   TNT,   CTS,   TCM,   PVV,   PV2,   HHG,   ITQ,   GAS,   MCG,   ...
Giá < EMA(20) 370 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   FLC,   TSC,   ASM,   HAI,   SCR,   BHS,   BID,   SSI,   HAG,   ITA,   CTG,   VHG,   SBT,   PVS,   HHS,   STB,   TNI,   REE,   DLG,   NVL,   CEO,   KBC,   KSK,   TCH,   HNG,   KHB,   NLG,   KSH,   PDR,   FCN,   PPI,   HUT,   HCD,   HTT,   EVG,   NVT,   VCB,   DPS,   DHM,   VNM,   SHI,   EIB,   HT1,   HKB,   TCM,   SAM,   BCG,   ...
Giá > EMA(20) 339 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   KLF,   FIT,   PVX,   PVD,   DXG,   MBB,   DCM,   HPG,   HSG,   ROS,   AGR,   HAR,   IJC,   DCS,   KVC,   HID,   NVB,   LDG,   SHS,   TOP,   VCG,   DIG,   SHN,   ACM,   APS,   QBS,   CII,   FCM,   GTN,   VIX,   AAA,   ACB,   SPI,   CDO,   VC3,   TDH,   CCL,   BII,   ATG,   DPM,   HVG,   VE9,   DRI,   VIG,   PIV,   GMD,   PLX,   FTM,   STG,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 96 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   HSG,   PVS,   REE,   FCN,   GTN,   VCB,   VNM,   GMD,   TCM,   E1VFVN30,   LSS,   VJC,   PVT,   BVH,   NT2,   VTO,   BMP,   KDM,   IDI,   DHG,   PVI,   NTL,   VGS,   VMI,   VIS,   CSM,   HD2,   HKT,   DIC,   SSN,   TEG,   VGC,   VIP,   DAG,   SDD,   DBC,   CLG,   SJD,   CAV,   DBD,   PAC,   DHC,   BCE,   NBB,   SCJ,   ACV,   SD5,   BHN,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 74 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   HHS,   VCG,   NLG,   FPT,   CDO,   NHP,   STG,   MCG,   VIC,   MST,   C47,   QNS,   BVG,   PC1,   DNP,   DGT,   KDH,   DL1,   MCO,   HBS,   SBA,   TRC,   DPR,   UNI,   CMG,   NCT,   CSV,   SRF,   KHP,   PVG,   TYA,   DNY,   IMP,   BVS,   BMI,   DBT,   DC4,   BRC,   LHC,   SZL,   PLC,   TPC,   TV1,   DCF,   SAV,   SAS,   NCS,   PTC,   TCL,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 47 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   PVX,   DCM,   DCS,   ACM,   BII,   DPM,   GAS,   NKG,   SHA,   VPH,   TVB,   ADS,   C21,   SFG,   HDG,   DTA,   UDC,   CTD,   VNB,   VLC,   DDV,   HDO,   PXT,   MAS,   VPD,   S74,   VNC,   PTS,   KTL,   MNC,   CTA,   D2D,   NDX,   NAS,   SAC,   SCD,   HEM,   TNC,   SMT,   TXM,   VIF,   TIC,   MHL,   CTX,   BHP,   HRT,  
Giá vượt xuống EMA(30) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   AMD,   KSK,   PPI,   LCM,   WSS,   MBG,   ITC,   HAP,   NDF,   SD7,   HVA,   PAN,   NTC,   GSP,   SD6,   SEB,   SGR,   TDN,   L44,   GSM,   HMH,   TST,   ISH,   SRA,   HJS,   DXV,   HCC,   SDJ,   WSB,   CGP,   BSP,   SGN,   ACL,   HVT,   DNM,   GMX,   CCI,  
Giá tại EMA(30) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   KSQ,   PXA,   NAF,   CMS,   TC6,   SBV,   LUT,   HRC,   NTP,   TIP,   VAF,   SFI,   STP,   HTV,  
+ Tất cả EMA(30) 270 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   FLC,   PVX,   KSA,   BID,   DCM,   HSG,   PVS,   HHS,   AMD,   REE,   DCS,   NVB,   KSK,   VCG,   ACM,   NLG,   FCN,   PPI,   FPT,   GTN,   CDO,   VCB,   BII,   DPM,   VNM,   NHP,   GMD,   STG,   TCM,   GAS,   MCG,   VIC,   E1VFVN30,   MST,   LSS,   KSQ,   LCM,   VJC,   PVT,   BVH,   NT2,   VTO,   C47,   BMP,   KDM,   WSS,   IDI,   DHG,   ...
Giá < EMA(30) 356 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FLC,   ASM,   SCR,   BHS,   BID,   SSI,   HAG,   ITA,   HSG,   CTG,   VHG,   SBT,   PVS,   HHS,   AMD,   STB,   TNI,   REE,   DLG,   NVL,   CEO,   KBC,   TCH,   HNG,   KHB,   FCN,   HUT,   HCD,   EVG,   NVT,   VCB,   DHM,   VNM,   GMD,   SHI,   EIB,   HT1,   HKB,   TCM,   SAM,   BCG,   QCG,   CMI,   VIC,   E1VFVN30,   PPC,   LSS,   NDN,   LCM,   ...
Giá > EMA(30) 366 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   KLF,   TSC,   FIT,   HAI,   PVX,   PVD,   DXG,   MBB,   DCM,   HPG,   ROS,   AGR,   HAR,   IJC,   DCS,   KVC,   HID,   NVB,   LDG,   SHS,   VCG,   DIG,   SHN,   ACM,   NLG,   KSH,   PDR,   APS,   PPI,   QBS,   CII,   FPT,   FCM,   VIX,   HTT,   AAA,   ACB,   SPI,   HBC,   CDO,   VC3,   TDH,   CCL,   BII,   ATG,   DPM,   HVG,   VE9,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 70 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   HSG,   PVS,   FCN,   GTN,   VCB,   DPM,   VNM,   MST,   LSS,   NDN,   HCM,   VJC,   PVT,   BVH,   SVN,   KDM,   IDI,   DHG,   NTL,   CEE,   TEG,   ADS,   VIP,   MSR,   NAF,   DBC,   C69,   SJD,   DBD,   VNB,   DHC,   BCE,   HDO,   ACV,   SD5,   BHN,   HTI,   MAS,   FID,   TCR,   HAH,   PDB,   THG,   HMH,   NET,   CLL,   SMB,   SNC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   BID,   ITA,   HHS,   REE,   PPI,   CDO,   TIG,   E1VFVN30,   WSS,   PXA,   MBG,   HAP,   KDH,   TRC,   CMS,   DPR,   NCT,   NTC,   PVG,   BMI,   NTP,   LHC,   TIP,   HJS,   SAS,   NCS,   VMC,   PTC,   TCL,   SPV,   GHC,   NMK,   POS,   TBD,   SGN,   MCP,   HLG,   ACL,   CDN,   GDT,   TNC,   PIC,   VLA,   V12,   GVT,   VCW,   CCI,   ...
Giá vượt lên EMA(50) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
BII,   HVG,   GMD,   VIC,   NKG,   SHA,   VPH,   VGC,   ABC,   SDD,   UDC,   CLG,   CTD,   VLC,   SCJ,   KHP,   HRC,   TRA,   MTG,   DGL,   VNC,   PTS,   TV1,   KTL,   NSG,   CTA,   D2D,   SAC,   XPH,   SCD,   HEM,   SMT,   VIF,   TIC,   MHL,   CTX,   FDC,   LAF,   BHP,   HRT,  
Giá vượt xuống EMA(50) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
KHB,   STG,   PPC,   VMI,   ITC,   SD7,   PAN,   GSP,   SD6,   TDN,   L44,   TST,   VDS,   PLC,   ISH,   API,   SRA,   DXV,   WSB,   VTB,   DNM,   GMX,   PMC,   HAS,  
Giá tại EMA(50) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
TCM,   TC6,   SBV,   LUT,   VCR,   HVT,   STP,   TXM,  
+ Tất cả EMA(50) 193 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   FLC,   BID,   HAG,   ITA,   HSG,   PVS,   HHS,   REE,   KHB,   FCN,   PPI,   GTN,   CDO,   VCB,   BII,   TIG,   DPM,   HVG,   VNM,   GMD,   STG,   TCM,   VIC,   E1VFVN30,   MST,   PPC,   LSS,   NDN,   HCM,   VJC,   PVT,   BVH,   SVN,   KDM,   WSS,   IDI,   DHG,   NKG,   SHA,   PXA,   NTL,   VPH,   VMI,   MBG,   CEE,   ITC,   HAP,   ...
Giá < EMA(50) 329 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   SCR,   BHS,   SSI,   HAG,   HSG,   CTG,   VHG,   SBT,   ROS,   PVS,   AMD,   STB,   TNI,   DLG,   NVL,   TOP,   CEO,   KBC,   TCH,   HNG,   KHB,   FCN,   HUT,   HCD,   GTN,   VC3,   NVT,   VCB,   DHM,   VNM,   SHI,   EIB,   STG,   HT1,   HKB,   TCM,   SAM,   BCG,   QCG,   CMI,   PPC,   LSS,   NDN,   KDC,   HCM,   VJC,   DAH,   KSB,   ...
Giá > EMA(50) 404 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   HQC,   KLF,   SHB,   TSC,   FIT,   HAI,   PVX,   PVD,   DXG,   KSA,   MBB,   BID,   DCM,   HPG,   ITA,   AGR,   HHS,   HAR,   REE,   IJC,   DCS,   KVC,   HID,   NVB,   LDG,   SHS,   KSK,   VCG,   DIG,   SHN,   ACM,   NLG,   KSH,   PDR,   APS,   PPI,   QBS,   CII,   FPT,   FCM,   VIX,   HTT,   AAA,   ACB,   SPI,   HBC,   CDO,   EVG,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 57 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SSI,   HAG,   HSG,   PVS,   DLG,   FCN,   GTN,   VCB,   DPM,   SHI,   BCG,   NDN,   VJC,   BVH,   SVN,   KDM,   NTL,   CEE,   CHP,   ADS,   VIP,   NAF,   DBC,   DBD,   DHC,   BCE,   ACV,   BHN,   HTI,   MAS,   TCR,   HAH,   THG,   HMH,   NET,   CLL,   NSG,   NCS,   TLT,   VGG,   DSN,   NDX,   NAS,   V21,   STK,   XPH,   ADP,   SCD,   DVP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 50 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   REE,   ACB,   TIG,   VNM,   EIB,   TCM,   E1VFVN30,   PVI,   MBG,   HAP,   MSR,   KDH,   SJD,   TRC,   DPR,   NCT,   GSP,   TRA,   VCR,   NTP,   L44,   PVO,   LHC,   VDS,   PLC,   API,   TIP,   SAS,   DXV,   PTC,   TCL,   GHC,   PSI,   POS,   TBD,   MCP,   HLG,   ACL,   VTB,   CDN,   GDT,   VLA,   V12,   FDC,   GVT,   VCW,   HAS,   VE1,  
Giá vượt lên EMA(60) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
BII,   HVG,   GMD,   VIC,   PVT,   NKG,   SHA,   VPH,   HD2,   VGC,   ABC,   SDD,   DGC,   PAC,   VLC,   DDV,   SCJ,   KHP,   HRC,   MTG,   DGL,   VNC,   PTS,   TV1,   SMB,   KTL,   CTA,   D2D,   SAC,   HEM,   ANT,   SMT,   VIF,   TIC,   MHL,   CTX,   LAF,   BHP,  
Giá vượt xuống EMA(60) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
KHB,   STG,   MST,   PPC,   HCM,   DHG,   VMI,   ITC,   PAN,   SD5,   SGT,   SD6,   TST,   WSB,   DMC,   LBM,   DNM,   GMX,   PMC,   VBC,  
Giá tại EMA(60) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   IDI,   CTD,   CMS,   TC6,   SBV,   LUT,   HVT,   STP,  
+ Tất cả EMA(60) 174 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   FLC,   SSI,   HAG,   HSG,   PVS,   REE,   DLG,   KHB,   FCN,   GTN,   ACB,   VCB,   BII,   TIG,   DPM,   HVG,   VNM,   GMD,   SHI,   EIB,   STG,   TCM,   BCG,   VIC,   E1VFVN30,   MST,   PPC,   NDN,   HCM,   VJC,   PVT,   BVH,   SVN,   CTP,   KDM,   IDI,   DHG,   NKG,   SHA,   PVI,   NTL,   VPH,   VMI,   MBG,   CEE,   ITC,   HAP,   HD2,   ...
Giá < EMA(60) 320 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   SCR,   BHS,   SSI,   HAG,   HSG,   CTG,   VHG,   SBT,   ROS,   PVS,   AMD,   STB,   DLG,   NVL,   TOP,   CEO,   KBC,   TCH,   HNG,   FCN,   HUT,   HCD,   GTN,   CDO,   VC3,   NVT,   VCB,   DHM,   VNM,   SHI,   EIB,   STG,   HT1,   HKB,   SAM,   BCG,   QCG,   CMI,   PPC,   LSS,   NDN,   KDC,   HCM,   VJC,   DAH,   KSB,   TVC,   BVH,   ...
Giá > EMA(60) 414 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   HQC,   KLF,   SHB,   TSC,   FIT,   HAI,   PVX,   PVD,   DXG,   KSA,   MBB,   BID,   DCM,   HPG,   ITA,   AGR,   HHS,   HAR,   TNI,   REE,   IJC,   DCS,   KVC,   HID,   NVB,   LDG,   SHS,   KSK,   VCG,   DIG,   SHN,   ACM,   NLG,   KSH,   PDR,   APS,   PPI,   QBS,   CII,   FPT,   FCM,   VIX,   HTT,   AAA,   ACB,   SPI,   HBC,   EVG,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357