Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 148 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   CEO,   SSI,   KBC,   ACB,   KLF,   HKB,   ASM,   VCG,   HSG,   SBT,   CTG,   TDH,   FPT,   VCB,   VIC,   PVT,   MBB,   HVN,   NTL,   SHI,   TIS,   KSB,   CVT,   VND,   GTN,   HT1,   KDC,   PTL,   HAI,   BCC,   CTS,   BVH,   DPS,   AMD,   DAG,   PXS,   VKC,   ITD,   C32,   DCL,   NT2,   LHG,   BII,   MWG,   E1VFVN30,   MSR,   VSC,   HDC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 93 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DST,   PFL,   HVG,   SWC,   NVL,   GEX,   VOC,   VSH,   SBS,   ELC,   KDH,   CTD,   SGO,   PVV,   HAC,   APC,   VIG,   DHA,   HDG,   THT,   SRC,   DNP,   BVS,   SSN,   VIB,   SPD,   PHH,   DPR,   NTC,   BMI,   FTS,   TYA,   HU1,   SDH,   NTP,   HAH,   THG,   GSM,   SZL,   RDP,   VNP,   NNC,   DBD,   SBA,   SD9,   GSP,   CDC,   MCO,   UNI,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 69 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   STB,   HID,   HUT,   HBC,   CII,   AAA,   DPM,   SHS,   VNM,   PVS,   REE,   GMD,   GAS,   HCM,   PHR,   BFC,   LSS,   NDN,   QBS,   SMC,   PGC,   PAC,   SEA,   LAS,   TRC,   APS,   SDI,   PV2,   CAV,   GIL,   SFG,   MAC,   SD3,   TL4,   NHA,   STP,   CNG,   ATS,   TTZ,   BCE,   WSB,   VNH,   UDC,   VNR,   KAC,   DP3,   DMC,   DIH,   TCL,   ...
Giá vượt xuống EMA(10) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   KSA,   PGS,   EIB,   TIG,   MSN,   TOP,   MPT,   ITC,   API,   GMC,   TNA,   SDA,   SDD,   NDX,   VTV,   ABI,   TV2,   BT6,   SFI,   GHC,   DSN,   CMG,   BLI,   B82,   SGT,   KHA,   SED,   S4A,   ACC,   VE1,   SSM,   GND,   PSC,   SGP,   LGC,  
Tại EMA(10) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   ADS,   PHC,   PGI,   PVI,   DHG,   NCT,   PLC,   HLG,   NET,   S55,   SAS,   HTV,   INN,   EMC,   ONW,   PDN,  
+ Tất cả EMA(10) 363 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   SCR,   HAG,   STB,   BID,   CEO,   SSI,   KBC,   ACB,   KLF,   HKB,   HID,   ASM,   VCG,   HSG,   HUT,   HBC,   CII,   AAA,   SBT,   DPM,   CTG,   TDH,   FPT,   SHS,   VCB,   VNM,   PVS,   VIC,   REE,   PVT,   TSC,   DST,   KSA,   MBB,   HVN,   NTL,   PFL,   SHI,   TIS,   HVG,   KSB,   GMD,   GAS,   CVT,   VND,   HCM,   SWC,   GTN,   ...
Giá < EMA(10) 363 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   ITA,   HQC,   ROS,   HPG,   HHS,   OGC,   BID,   CEO,   KBC,   FIT,   ACB,   VHG,   PVD,   ASM,   VCG,   HSG,   SBT,   LCG,   CTG,   TDH,   PVX,   NLG,   VCB,   VIC,   DCS,   TLH,   PVT,   TSC,   PPI,   KSA,   MBB,   HVN,   NHP,   TVC,   NTL,   SHI,   VC3,   HVG,   AGR,   KSB,   SVN,   VGC,   TTF,   TEG,   CDO,   CVT,   VND,   ATG,   ...
Giá > EMA(10) 263 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SCR,   HAG,   STB,   DXG,   DLG,   BHS,   PLX,   TCH,   DCM,   LDG,   HNG,   HID,   HUT,   HBC,   DHM,   DIG,   DAH,   CII,   AAA,   DRH,   DPM,   HAR,   PIV,   SHS,   VNM,   PVS,   REE,   VIX,   DST,   C69,   PDR,   NBB,   TCM,   NKG,   HNF,   CTP,   HAP,   SAM,   GMD,   GAS,   BCG,   QCG,   HCM,   SWC,   STG,   FCN,   NVL,   PHR,   BFC,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 84 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   SSI,   HKB,   ASM,   VCG,   HSG,   HBC,   DAH,   CII,   FPT,   PVS,   PVT,   MBB,   CTP,   GMD,   GAS,   HCM,   HT1,   PHR,   MSN,   HAI,   LSS,   MBS,   BVH,   AMD,   C32,   NT2,   LHG,   MWG,   HDC,   PET,   TRC,   PC1,   ACV,   APS,   CAV,   SKG,   VIT,   SAB,   SFG,   IDV,   SZL,   SD3,   RDP,   NHA,   PVM,   HMH,   CNG,   MCP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
LCG,   VNM,   KSB,   KHB,   PGS,   KVC,   SHA,   ELC,   KDH,   CTD,   E1VFVN30,   HAC,   SD5,   HDG,   THT,   BVS,   SSN,   DPR,   NTC,   VGG,   BMI,   TYA,   HU1,   HAH,   CSC,   NNC,   DBD,   UNI,   DHP,   SMB,   S74,   BCI,   LDP,   ABI,   TV2,   TRA,   HMC,   DNL,   HVT,   VCC,   PVL,   TMS,   DC4,   GDT,   CLC,   PCT,   HAN,   L10,   QTC,   BMJ,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 47 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   STB,   KBC,   HUT,   DPM,   REE,   BCG,   SJS,   ADS,   DPS,   NDN,   PAC,   SEA,   LAS,   PGI,   PVE,   GIL,   IDJ,   MAC,   DIC,   ATS,   TTZ,   VNH,   VNR,   PMS,   ALT,   DMC,   HIG,   TCL,   SAS,   LAF,   TFC,   INN,   LBM,   MDG,   VTC,   AGM,   PSL,   TDS,   MCF,   NSG,   CLL,   PPS,   NST,   TXM,   WCS,   DVP,  
Giá vượt xuống EMA(20) 25 Mã CK
Xem biểu đồ
NLG,   VGC,   EIB,   VSC,   ITC,   CHP,   BMC,   GMC,   VTA,   NTP,   TNA,   VPD,   NDX,   VTV,   SFI,   GHC,   CMG,   SED,   S4A,   VE1,   SSM,   GND,   SGP,   ACL,   SGS,  
Giá tại EMA(20) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
PHC,   WSB,   NCT,   PLC,   KTL,   HTV,   TS4,   EMC,   ONW,   SSC,  
+ Tất cả EMA(20) 225 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   STB,   BID,   SSI,   KBC,   HKB,   ASM,   VCG,   HSG,   HUT,   HBC,   DAH,   CII,   DPM,   LCG,   NLG,   FPT,   VNM,   PVS,   REE,   PVT,   MBB,   KSB,   CTP,   VGC,   GMD,   GAS,   BCG,   HCM,   KHB,   PGS,   HT1,   SJS,   PHR,   EIB,   KVC,   MSN,   SHA,   HAI,   ADS,   LSS,   MBS,   BVH,   DPS,   AMD,   PHC,   NDN,   C32,   ELC,   ...
Giá < EMA(20) 398 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   ITA,   ROS,   HPG,   HHS,   OGC,   BID,   CEO,   SSI,   FIT,   ACB,   KLF,   SHN,   HID,   VHG,   PVD,   ASM,   VCG,   HSG,   DAH,   CII,   SBT,   CTG,   TDH,   PVX,   NLG,   FPT,   VCB,   PVS,   VIC,   DCS,   TLH,   PVT,   TSC,   PPI,   KSA,   MBB,   HVN,   NHP,   TVC,   NTL,   SHI,   VC3,   TIS,   AGR,   SVN,   CTP,   VGC,   TTF,   ...
Giá > EMA(20) 267 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HQC,   SCR,   HAG,   STB,   DXG,   DLG,   BHS,   KBC,   PLX,   TCH,   DCM,   LDG,   HNG,   HUT,   DHM,   DIG,   AAA,   DRH,   DPM,   HAR,   PIV,   SHS,   VNM,   REE,   VIX,   DST,   C69,   PDR,   PFL,   NBB,   TCM,   HVG,   NKG,   KSB,   HNF,   HAP,   SAM,   BCG,   QCG,   VND,   SWC,   STG,   PGS,   FCN,   SJS,   NVL,   VRC,   TTB,   GEX,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 64 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   DLG,   SSI,   ASM,   HSG,   HUT,   CII,   SBT,   FPT,   PVS,   PVT,   TIS,   GMD,   GAS,   BCG,   HCM,   FCN,   KDC,   LSS,   C32,   LHG,   MWG,   S99,   TRC,   PC1,   ACV,   CAV,   VIS,   TYA,   MAC,   IDV,   SZL,   PVM,   CNG,   TTZ,   MCP,   SMB,   PLC,   CLG,   HIG,   DIH,   VFG,   VEF,   ACE,   TCT,   ADP,   LAF,   TFC,   HTV,   HAT,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 53 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   NLG,   VNM,   MBB,   PFL,   SHI,   HT1,   TTH,   MST,   VJC,   ELC,   KDH,   CTD,   BVS,   SSN,   ITC,   DPR,   CHP,   BMC,   VGG,   VIT,   QNS,   CSC,   VPD,   NNC,   DBD,   LDP,   TRA,   PNG,   HJS,   GHC,   LBM,   NAV,   GDT,   CLC,   HAN,   L10,   L62,   DNY,   QTC,   SED,   TIC,   CMS,   GND,   PSC,   CLL,   SGP,   PMB,   PSW,   EAD,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   STB,   HHS,   HBC,   DPM,   REE,   HVG,   SJS,   ADS,   MBS,   NDN,   SEA,   LAS,   HAX,   PGI,   GIL,   SFG,   VNR,   BCI,   ALT,   DMC,   TCL,   DNL,   SAS,   INN,   VTC,   CHS,   PSL,   MCF,   PMC,   NSG,   NST,   DVP,  
Giá vượt xuống EMA(30) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   VGC,   EIB,   VSC,   HAC,   HDG,   THT,   GMC,   NTP,   TNA,   GTA,   TTC,   VTV,   SFI,   NCS,   S4A,   SSM,   ACL,   SGS,  
Giá tại EMA(30) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
WSB,   NCT,   PMS,   KTL,   EMC,  
+ Tất cả EMA(30) 174 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ROS,   HAG,   STB,   HHS,   DLG,   SSI,   KBC,   ASM,   HSG,   HUT,   HBC,   CII,   SBT,   DPM,   NLG,   FPT,   VNM,   PVS,   REE,   PVT,   MBB,   PFL,   SHI,   TIS,   HVG,   VGC,   GMD,   GAS,   BCG,   HCM,   HT1,   FCN,   SJS,   TTH,   KDC,   EIB,   MST,   VJC,   ADS,   LSS,   MBS,   NDN,   C32,   ELC,   KDH,   CTD,   LHG,   MWG,   S99,   ...
Giá < EMA(30) 394 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   ITA,   HQC,   ROS,   HPG,   OGC,   DLG,   BID,   CEO,   SSI,   FIT,   ACB,   KLF,   SHN,   HID,   VHG,   PVD,   ASM,   VCG,   HSG,   DAH,   CII,   SBT,   CTG,   TDH,   PVX,   FPT,   VCB,   PVS,   VIC,   DCS,   TLH,   TSC,   PPI,   KSA,   HVN,   NHP,   TVC,   NTL,   VC3,   TIS,   SVN,   CTP,   VGC,   TTF,   TEG,   GMD,   GAS,   CDO,   ...
Giá > EMA(30) 278 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SCR,   HAG,   STB,   DXG,   HHS,   BHS,   KBC,   PLX,   TCH,   DCM,   LDG,   HNG,   HKB,   HBC,   DHM,   DIG,   AAA,   DRH,   DPM,   HAR,   LCG,   NLG,   PIV,   SHS,   VNM,   REE,   VIX,   DST,   C69,   MBB,   PDR,   NBB,   TCM,   SHI,   HVG,   NKG,   AGR,   KSB,   HNF,   HAP,   SAM,   QCG,   VND,   SWC,   STG,   PGS,   SJS,   NVL,   VRC,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 41 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   DPM,   FPT,   VIX,   TIS,   GMD,   GAS,   FCN,   LSS,   VOC,   ELC,   NT2,   LHG,   MWG,   S99,   LAS,   ACV,   VCS,   PVE,   FMC,   VNE,   TNA,   SZL,   DBD,   TLT,   ANT,   PLC,   SPP,   TCT,   ADP,   LAF,   DSN,   HU4,   DC4,   SFC,   TDS,   SPM,   NSG,   WCS,   STK,   THS,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 42 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   KBC,   PVT,   VGC,   MST,   MSN,   CTD,   HDG,   BVS,   VIS,   DPR,   GMC,   VIT,   D2D,   NTP,   HAH,   IDV,   TJC,   NNC,   MCP,   LDP,   TTC,   VEF,   TRA,   VMS,   MTG,   HJS,   SFI,   GHC,   LBM,   VE2,   SGT,   HAN,   SED,   PMC,   SD4,   SSM,   PSC,   SGP,   TNC,   HPP,   CKV,  
Giá vượt lên EMA(50) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   HUT,   TDH,   REE,   HAP,   HCM,   BFC,   FTM,   ADS,   NDN,   QBS,   CSV,   MSR,   CAV,   SD2,   VNR,   NAG,   ALT,   DNL,   SAS,   INN,   XPH,   DAD,   VTC,   PSL,   MCF,   DRL,   DVP,  
Giá vượt xuống EMA(50) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   KDC,   APG,   VSC,   PC1,   SSN,   TA9,   VTV,   SDK,   NCS,   TVS,   KCB,   S4A,   BSI,   EMC,   PSW,  
Giá tại EMA(50) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
IBC,   WSB,   NCT,   KTL,  
+ Tất cả EMA(50) 132 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   HPG,   SSI,   KBC,   HSG,   HUT,   DPM,   TDH,   FPT,   REE,   PVT,   VIX,   TIS,   HAP,   VGC,   GMD,   GAS,   HCM,   FCN,   KDC,   BFC,   MST,   MSN,   FTM,   ADS,   LSS,   APG,   NDN,   VOC,   QBS,   ELC,   NT2,   CTD,   LHG,   CSV,   MWG,   S99,   MSR,   VSC,   LAS,   HDG,   PC1,   ACV,   VCS,   IBC,   BVS,   SSN,   CAV,   SD2,   ...
Giá < EMA(50) 370 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   HPG,   HHS,   OGC,   DLG,   CEO,   FIT,   ACB,   KLF,   SHN,   HID,   VHG,   PVD,   ASM,   VCG,   HSG,   DAH,   SBT,   DPM,   HAR,   CTG,   PVX,   VCB,   PVS,   VIC,   DCS,   TLH,   TSC,   PPI,   VIX,   KSA,   HVN,   NHP,   TVC,   NTL,   PFL,   SHI,   VC3,   HVG,   CTP,   TTF,   TEG,   GMD,   GAS,   CDO,   BCG,   CVT,   ATG,   GTN,   ...
Giá > EMA(50) 305 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   ^VN30,   ROS,   SCR,   HAG,   STB,   DXG,   BHS,   SSI,   KBC,   PLX,   TCH,   DCM,   LDG,   HNG,   HKB,   HUT,   HBC,   DHM,   DIG,   CII,   AAA,   DRH,   LCG,   TDH,   NLG,   PIV,   SHS,   VNM,   REE,   PVT,   DST,   C69,   MBB,   PDR,   NBB,   TCM,   NKG,   AGR,   KSB,   SVN,   HNF,   HAP,   VGC,   SAM,   QCG,   VND,   HCM,   SWC,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 34 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   VCG,   HSG,   DPM,   CTG,   PVT,   CTP,   FCN,   VOC,   QBS,   NT2,   S99,   ACV,   VCS,   PVE,   FMC,   VNE,   SZL,   VLC,   DBD,   WSB,   TLT,   ANT,   KTL,   TCT,   ADP,   LAF,   XPH,   VE2,   DC4,   SFC,   TDS,   WCS,   STK,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   VGC,   KDC,   MST,   FCM,   MWG,   DHA,   CAV,   GMC,   D2D,   NTP,   TJC,   NNC,   GSP,   DBT,   CLG,   TTC,   TRA,   VMS,   SDK,   MTG,   HNP,   HAN,   SED,   S4A,   DRL,   SSM,   ISH,   PSW,   HPP,   CKV,  
Giá vượt lên EMA(60) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FPT,   TIS,   HAP,   GMD,   HCM,   VPH,   ADS,   LSS,   NDN,   LHG,   CSV,   NDF,   DIC,   TL4,   NAG,   PLC,   ACE,   DNL,   SAS,   SPP,   ANV,   LBM,   DAD,   HU4,   PSL,   MCF,   DVP,   THS,  
Giá vượt xuống EMA(60) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   VSC,   PC1,   IBC,   BVS,   HAH,   TA9,   PAN,   VTV,   NCS,   PCT,   KCB,   BSI,   EMC,   SGP,   CLW,  
Giá tại EMA(60) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TNA,   NCT,   SFI,   PSC,  
+ Tất cả EMA(60) 114 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   BID,   KBC,   VCG,   HSG,   DPM,   CTG,   FPT,   PVT,   TIS,   CTP,   HAP,   VGC,   GMD,   HCM,   FCN,   KDC,   MST,   VPH,   ADS,   LSS,   NDN,   FCM,   VOC,   QBS,   NT2,   LHG,   CSV,   MWG,   S99,   VSC,   DHA,   PC1,   ACV,   VCS,   IBC,   NDF,   BVS,   CAV,   PVE,   FMC,   VNE,   GMC,   D2D,   NTP,   HAH,   TNA,   SZL,   DIC,   ...
Giá < EMA(60) 360 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   SCR,   HPG,   HHS,   OGC,   DLG,   CEO,   KBC,   FIT,   ACB,   KLF,   SHN,   HID,   VHG,   PVD,   ASM,   VCG,   HSG,   DAH,   SBT,   DPM,   HAR,   CTG,   PVX,   VCB,   PVS,   VIC,   DCS,   TLH,   PVT,   TSC,   PPI,   VIX,   KSA,   HVN,   NHP,   TVC,   NTL,   PFL,   SHI,   VC3,   HVG,   SVN,   CTP,   TTF,   TEG,   GAS,   CDO,   BCG,   ...
Giá > EMA(60) 321 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   ^VN30,   ROS,   HAG,   STB,   DXG,   BID,   BHS,   SSI,   PLX,   TCH,   DCM,   LDG,   HNG,   HKB,   HUT,   HBC,   DHM,   DIG,   CII,   AAA,   DRH,   LCG,   TDH,   NLG,   FPT,   PIV,   SHS,   VNM,   REE,   DST,   C69,   MBB,   PDR,   NBB,   TCM,   TIS,   NKG,   AGR,   KSB,   HNF,   HAP,   VGC,   SAM,   GMD,   QCG,   VND,   HCM,   SWC,   ...

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
CUA CÀ MAU TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU
800g-1200g/con, Giá 320.000/KG