Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒEMA10
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(10) 80 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   VRE,   KLF,   PVD,   NDN,   TIG,   PVT,   NVB,   CTI,   PAN,   BVH,   PET,   IBC,   DPS,   VOS,   VGS,   SHA,   VIS,   VNS,   TNI,   FCM,   HID,   SJF,   CMG,   VKC,   PVV,   TS4,   SJS,   DCL,   CSV,   APC,   SD9,   VIP,   MHC,   CHP,   ITD,   BVS,   SJD,   CSC,   KMR,   DHA,   D2D,   S55,   HLG,   PVG,   KDM,   EBS,   CMS,   HAP,   TVT,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(10) 65 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   SBT,   DLG,   EIB,   ANV,   GAS,   DGW,   VNE,   PHC,   FTM,   DAH,   APG,   VC3,   TDG,   HCD,   VPI,   AST,   HVA,   PC1,   TTH,   PVE,   VTO,   HLD,   NNC,   LSS,   DTD,   KPF,   LIG,   WSS,   VPG,   HMC,   SIC,   THT,   PGS,   ADS,   ASP,   HNM,   IVS,   C69,   PTL,   TTT,   TCD,   SMA,   QNC,   OCH,   HBS,   TAC,   PTS,   PSD,   MKV,   ...
Giá vượt lên EMA(10) 37 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   VGC,   HHS,   CII,   MST,   NT2,   APS,   TDC,   VPH,   PVB,   HDA,   SDD,   CEE,   SFG,   GSP,   SBA,   VC7,   DPR,   ICG,   PHP,   VMC,   TC6,   BMC,   DSN,   SD5,   L61,   S4A,   SFI,   PTC,   MNC,   PSE,   PBP,   HOM,   TCR,   FUCVREIT,   CT6,   HGM,  
Giá vượt xuống EMA(10) 44 Mã CK
Xem biểu đồ
TDH,   AAA,   TVC,   CVT,   SPI,   HTT,   PVL,   STK,   STG,   C47,   TPC,   VSH,   VFG,   KSD,   DQC,   TTZ,   SHP,   CLG,   CLC,   CLL,   IMP,   LIX,   VAT,   IDV,   UIC,   LM8,   LAF,   VSI,   TNC,   CAP,   POT,   VIT,   INN,   VNR,   BXH,   DBT,   TFC,   LM7,   DXP,   TBC,   VTB,   SDA,   QHD,   SCJ,  
Tại EMA(10) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HDC,   NTL,   NBC,   DHC,   CIA,   PXI,   NDX,   ASA,   PLC,   TV4,   GDT,   GMC,   HU3,   TIP,   CMX,   UDC,   UNI,   BTW,   AGM,   SMT,   SPM,  
+ Tất cả EMA(10) 247 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   SBT,   VIC,   NVL,   VRE,   VGC,   KLF,   DLG,   PVD,   HHS,   EIB,   ANV,   TDH,   AAA,   GAS,   NDN,   DGW,   CII,   TIG,   HDC,   VNE,   PHC,   MST,   PVT,   FTM,   TVC,   NVB,   DAH,   CTI,   NT2,   PAN,   BVH,   NTL,   PET,   CVT,   APG,   VC3,   TDG,   IBC,   HCD,   VPI,   DPS,   APS,   TDC,   VOS,   VGS,   AST,   HVA,   PC1,   SPI,   ...
Giá < EMA(10) 486 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   MBB,   SCR,   CTG,   HAG,   LPB,   SSI,   ACB,   PVS,   KBC,   IDI,   SBT,   HPG,   HDB,   VPB,   VCB,   DXG,   OGC,   HQC,   HSG,   BID,   DIG,   SHS,   FPT,   VHG,   HNG,   HUT,   VRE,   HBC,   VND,   ITA,   DLG,   ROS,   QCG,   LDG,   HAI,   MSN,   PVD,   PDR,   VCG,   PVX,   MBS,   EIB,   SAM,   REE,   AMD,   KSA,   GMD,   ...
Giá > EMA(10) 206 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   VIC,   CEO,   DST,   VGC,   POW,   TPB,   TCH,   HHS,   BSR,   OIL,   GTN,   HVN,   DGW,   CII,   HDC,   VNE,   PHC,   TTB,   NSH,   MST,   SHI,   VIB,   FTM,   MWG,   CCL,   DAH,   NT2,   PCG,   LHG,   KSH,   HCD,   PPI,   VPI,   APS,   TDC,   QNS,   AST,   TBD,   PC1,   LCG,   PXA,   VPH,   GVR,   BCG,   EVE,   ITC,   HID,   SDG,   ...

EMA20
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(20) 72 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   NDN,   TIG,   PVT,   MWG,   TVC,   PAN,   PET,   APG,   IBC,   PPI,   TBD,   SHA,   VIS,   TNI,   SJF,   TS4,   PVB,   CSV,   ACV,   SSN,   SDD,   SD9,   VIP,   MHC,   CHP,   BVS,   SJD,   KMR,   DQC,   EBS,   C21,   CMS,   TVT,   PGS,   ADS,   HTI,   KKC,   PME,   CLC,   PHP,   VTH,   LIX,   NET,   CMI,   TC6,   PGI,   THG,   VDP,   TL4,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(20) 70 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   HNG,   SHN,   ANV,   TDH,   DS3,   FTM,   NVB,   NTL,   VC3,   TDG,   HCD,   TDC,   VGS,   HVA,   PC1,   HTT,   TTH,   BCE,   VTO,   NBC,   SWC,   LSS,   VSH,   LIG,   SD2,   PV2,   VCW,   VPG,   HLG,   DBD,   TTZ,   THT,   ICG,   ASP,   VCC,   IDV,   ATS,   C69,   PTL,   TTT,   HU3,   SAS,   SMA,   CMX,   TNC,   CAP,   HBS,   AC4,   SP2,   ...
Giá vượt lên EMA(20) 44 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   NVL,   HHS,   GAS,   HVN,   CII,   MST,   NT2,   BVH,   PCG,   APS,   TVS,   VPH,   DDV,   CEE,   SFG,   HD2,   SBA,   NDX,   VC7,   DPR,   GMC,   VMC,   QTP,   FOX,   DSN,   TLT,   HAC,   VNB,   L61,   NAS,   SFI,   PSP,   PTC,   MNC,   TNM,   VLC,   PBP,   HOM,   TCR,   SAC,   KTL,   HGM,   HTL,  
Giá vượt xuống EMA(20) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
EIB,   AAA,   VHC,   CCL,   QNS,   TYA,   STK,   STG,   C47,   GEG,   NTC,   D2D,   KSD,   SHP,   CLL,   IMP,   LM8,   VSI,   VE1,   CGP,   MVC,   ISH,   POT,   INN,   VNR,   BXH,   DBT,   TFC,   LM7,   SGN,   DXP,   TBC,   WSB,   VTB,   SDA,   SCJ,  
Giá tại EMA(20) 14 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   DHC,   CIA,   PXI,   PLC,   GDT,   HNM,   TIP,   TDN,   UDC,   UNI,   BTW,   AGM,   PTI,  
+ Tất cả EMA(20) 236 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   SBT,   VIC,   NVL,   HNG,   VGC,   HHS,   EIB,   SHN,   ANV,   TDH,   AAA,   GAS,   NDN,   HVN,   VHC,   CII,   TIG,   DS3,   MST,   PVT,   FTM,   MWG,   TVC,   NVB,   CCL,   NT2,   PAN,   BVH,   PCG,   NTL,   PET,   APG,   VC3,   TDG,   IBC,   HCD,   PPI,   APS,   TDC,   QNS,   VGS,   TBD,   HVA,   PC1,   SHA,   TVS,   VPH,   VIS,   TNI,   ...
Giá < EMA(20) 430 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   MBB,   SCR,   CTG,   HAG,   SSI,   ACB,   PVS,   KBC,   SBT,   HPG,   HDB,   VPB,   VCB,   DXG,   OGC,   HQC,   HSG,   BID,   DIG,   SHS,   FPT,   VHG,   HNG,   HUT,   VRE,   HBC,   VGC,   VND,   ITA,   KLF,   DLG,   ROS,   QCG,   LDG,   HAI,   MSN,   PVD,   PDR,   VCG,   PVX,   MBS,   SAM,   REE,   AMD,   KSA,   GMD,   PLX,   ...
Giá > EMA(20) 296 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   LPB,   VIC,   CEO,   DST,   NVL,   POW,   TPB,   TCH,   HHS,   BSR,   ANV,   TDH,   GAS,   OIL,   GTN,   HVN,   DGW,   CII,   HDC,   VNE,   PHC,   DS3,   TTB,   NSH,   MST,   SHI,   VIB,   FTM,   MWG,   DAH,   NT2,   DVN,   BVH,   PCG,   LHG,   NTL,   CVT,   KSH,   ART,   VC3,   SBS,   HCD,   VPI,   APS,   TDC,   MIG,   AST,   NED,   ...

EMA30
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(30) 63 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   MWG,   TVC,   PAN,   APG,   TBD,   SHA,   TNI,   SJF,   TS4,   ACV,   SSN,   SD9,   VIP,   MHC,   CEE,   CHP,   HD2,   BVS,   CIA,   SJD,   HLG,   DQC,   DBD,   EBS,   PVM,   VC7,   CMS,   TVT,   PGS,   ADS,   HTI,   HNM,   KKC,   CLC,   PHP,   VTH,   IMP,   NET,   FOX,   PGI,   THG,   VDP,   OCH,   TCS,   SVC,   BMC,   TLT,   GHC,   VGG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(30) 66 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   HNG,   PDR,   EIB,   SHN,   TDH,   GEX,   VHC,   TIG,   NVB,   NTL,   CVT,   VC3,   TDG,   HCD,   TDC,   QNS,   TTH,   BCE,   VTO,   NBC,   C47,   LSS,   VSH,   DHC,   KPF,   LIG,   SD2,   PV2,   VCW,   D2D,   VKD,   VPG,   KSD,   THT,   ASP,   VCC,   IDV,   ATS,   PTL,   LM8,   SAS,   VSI,   TNC,   CAP,   HBS,   DSN,   AC4,   DTT,   MKV,   ...
Giá vượt lên EMA(30) 36 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   GAS,   NDN,   CII,   MST,   PVT,   NT2,   BVH,   PCG,   APS,   VGS,   TVS,   VPH,   TVB,   DDV,   HDO,   SFG,   SBA,   NDX,   C21,   ICG,   GMC,   VMC,   VNB,   L61,   NAS,   PTC,   MNC,   VLC,   PBP,   HOM,   TCR,   SAC,   KTL,   HGM,   HTL,  
Giá vượt xuống EMA(30) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   CCL,   CAV,   PC1,   TYA,   FTS,   STK,   STG,   NTC,   SHP,   PME,   CLL,   GSM,   VE1,   CGP,   ISH,   POT,   VNR,   BXH,   DBT,   TFC,   LM7,   SGN,   DXP,   TBC,   WSB,   BSP,   HOT,   SCJ,  
Giá tại EMA(30) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
PXI,   PLC,   DPR,   GDT,   TIP,   TDN,   UDC,   UNI,   BTW,   AGM,   PTI,  
+ Tất cả EMA(30) 205 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   HNG,   VGC,   PDR,   HHS,   EIB,   SHN,   TDH,   AAA,   GAS,   NDN,   GEX,   VHC,   CII,   TIG,   MST,   PVT,   MWG,   TVC,   NVB,   CCL,   NT2,   PAN,   BVH,   PCG,   NTL,   CVT,   APG,   VC3,   TDG,   HCD,   CAV,   APS,   TDC,   QNS,   VGS,   TBD,   PC1,   SHA,   TVS,   VPH,   TNI,   TTH,   TYA,   SJF,   FTS,   TVB,   TS4,   BCE,   VTO,   ...
Giá < EMA(30) 435 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   MBB,   SCR,   CTG,   HAG,   SSI,   ACB,   PVS,   KBC,   SBT,   HPG,   HDB,   VPB,   VCB,   DXG,   OGC,   HQC,   HSG,   BID,   DIG,   SHS,   FPT,   VHG,   HNG,   HUT,   VRE,   HBC,   VGC,   VND,   ITA,   KLF,   DLG,   ROS,   QCG,   LDG,   HAI,   MSN,   PVD,   PDR,   VCG,   PVX,   MBS,   SAM,   REE,   AMD,   KSA,   GMD,   PLX,   ...
Giá > EMA(30) 305 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   LPB,   IDI,   VIC,   CEO,   DST,   NVL,   POW,   TPB,   TCH,   HHS,   EIB,   BSR,   ANV,   TDH,   GAS,   OIL,   GTN,   NDN,   HVN,   DGW,   GEX,   VHC,   CII,   HDC,   VNE,   PHC,   DS3,   TTB,   NSH,   MST,   SHI,   VIB,   FTM,   NVB,   DAH,   NT2,   DVN,   BVH,   PCG,   LHG,   NTL,   CVT,   KSH,   ART,   VC3,   SBS,   HCD,   VPI,   ...

EMA50
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(50) 52 Mã CK
Xem biểu đồ
MSN,   HHS,   CII,   PNJ,   PC1,   SHA,   TNI,   CMG,   MSR,   TS4,   ACV,   HDO,   SD9,   VIP,   MHC,   SJD,   PXI,   HLG,   DQC,   DBD,   SMB,   PVG,   CMS,   PGS,   ADS,   HTI,   PHP,   VTH,   NET,   PGI,   TL4,   TLT,   HIG,   DTT,   SNC,   VGG,   VNB,   RIC,   TJC,   NSC,   CIG,   NAS,   SFI,   PTC,   PSE,   S74,   VHL,   ADP,   VFR,   FUCVREIT,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(50) 54 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   HNG,   PDR,   EIB,   TDH,   KDH,   PVT,   TVC,   NTL,   CVT,   APG,   VC3,   TDG,   IBC,   HCD,   TBD,   VIS,   TTH,   FTS,   NBC,   C47,   DHC,   KPF,   LIG,   SD2,   PV2,   NTC,   VCW,   EBS,   THT,   VCC,   CLL,   IDV,   C69,   SAS,   TNC,   HBS,   HSI,   DSN,   AC4,   GHC,   MKV,   DBT,   NCS,   SPV,   SGN,   DXP,   TCT,   TTL,   L10,   ...
Giá vượt lên EMA(50) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   NT2,   APS,   VPH,   SFG,   SBA,   ABC,   VPD,   ICG,   GMC,   VMC,   TDN,   NSG,   MNC,   VLC,   XPH,   HOM,   SAC,   KTL,   HGM,  
Giá vượt xuống EMA(50) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   HDB,   VND,   LDG,   CCL,   NLG,   CAV,   TMT,   STG,   SHP,   PME,   ISH,   POT,   VNR,   BXH,   TFC,   LM7,   TBC,   WSB,  
Giá tại EMA(50) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HDG,   PLC,   DPR,   TIP,   UDC,   BTW,   AGM,  
+ Tất cả EMA(50) 152 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   ACB,   HDB,   DXG,   HNG,   VND,   LDG,   MSN,   PDR,   HHS,   EIB,   TDH,   CII,   KDH,   PVT,   TVC,   CCL,   NT2,   NLG,   PNJ,   NTL,   CVT,   APG,   VC3,   TDG,   IBC,   HCD,   CAV,   APS,   HDG,   TBD,   PC1,   SHA,   VPH,   VIS,   TNI,   TTH,   FTS,   CMG,   MSR,   TS4,   TMT,   NBC,   ACV,   STG,   HDO,   C47,   SD9,   VIP,   MHC,   ...
Giá < EMA(50) 430 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   MBB,   SCR,   CTG,   HAG,   SSI,   ACB,   PVS,   KBC,   SBT,   HPG,   HDB,   VPB,   VCB,   OGC,   HQC,   HSG,   BID,   DIG,   SHS,   FPT,   VHG,   HUT,   VRE,   HBC,   VGC,   VND,   ITA,   KLF,   DLG,   ROS,   QCG,   HAI,   MSN,   PVD,   HHS,   VCG,   PVX,   MBS,   SAM,   REE,   AMD,   KSA,   GMD,   PLX,   VNM,   TTF,   AAA,   ...
Giá > EMA(50) 316 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   LPB,   IDI,   VIC,   CEO,   DST,   NVL,   HNG,   POW,   TPB,   PDR,   TCH,   EIB,   BSR,   ANV,   TDH,   GAS,   OIL,   GTN,   NDN,   HVN,   DGW,   GEX,   VHC,   TIG,   HDC,   VNE,   PHC,   KDH,   DS3,   TTB,   NSH,   PVT,   SHI,   VIB,   FTM,   TVC,   NVB,   DAH,   NT2,   DVN,   PAN,   BVH,   LHG,   NTL,   CVT,   APG,   KSH,   ART,   ...

EMA60
Giá chuẩn bị vượt lên EMA(60) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
VJC,   CII,   FCM,   CMG,   TS4,   ACV,   VIP,   MHC,   SJD,   DQC,   DBD,   PVG,   PGS,   ADS,   HTI,   PHP,   VTH,   NET,   PGI,   TCS,   HBS,   TLT,   NSG,   DTT,   VGG,   DVC,   NCS,   TJC,   NSC,   CIG,   NAS,   SFI,   PTC,   MNC,   PSE,   VHL,   XPH,   ADP,   FUCVREIT,   DC4,  
Giá chuẩn bị vượt xuống EMA(60) 37 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   LDG,   SHN,   TDH,   NTL,   CVT,   APG,   CTS,   VC3,   DHG,   TDG,   IBC,   HCD,   TBD,   VIS,   MSR,   TMT,   FUESSV50,   DHC,   VCW,   EBS,   PVO,   THT,   IDV,   C69,   SAS,   VE1,   HSI,   GHC,   MKV,   HAS,   DBT,   DXP,   L10,   TRS,   AMC,   MEC,  
Giá vượt lên EMA(60) 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   GTN,   NT2,   APS,   LCG,   VPH,   DDV,   SFG,   HD2,   SBA,   SMB,   ABC,   VPD,   ICG,   GMC,   VMC,   TDN,   VLC,   HOM,   SAC,   KTL,   HGM,  
Giá vượt xuống EMA(60) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   HDB,   VND,   MBS,   CCL,   NLG,   VIG,   CAV,   VCI,   STG,   C47,   SHP,   PME,   POT,   VNR,   BXH,   LM7,   SC5,   TBC,   WSB,  
Giá tại EMA(60) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
PNJ,   HDG,   PLC,   DPR,   TIP,   UDC,   BTW,   AGM,  
+ Tất cả EMA(60) 127 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   ACB,   HDB,   HNG,   VND,   LDG,   MBS,   SHN,   TDH,   VJC,   GTN,   CII,   CCL,   NT2,   NLG,   PNJ,   NTL,   CVT,   APG,   CTS,   VC3,   DHG,   TDG,   IBC,   HCD,   VIG,   CAV,   APS,   HDG,   TBD,   LCG,   VCI,   VPH,   VIS,   FCM,   CMG,   MSR,   TS4,   TMT,   FUESSV50,   DDV,   ACV,   STG,   C47,   VIP,   MHC,   DHC,   SFG,   HD2,   SJD,   ...
Giá < EMA(60) 428 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   FLC,   MBB,   SCR,   CTG,   HAG,   SSI,   PVS,   KBC,   SBT,   HPG,   HDB,   VPB,   VCB,   OGC,   HQC,   HSG,   BID,   DIG,   SHS,   FPT,   VHG,   HUT,   VRE,   HBC,   VGC,   VND,   ITA,   KLF,   DLG,   ROS,   QCG,   HAI,   MSN,   PVD,   HHS,   VCG,   PVX,   MBS,   SAM,   REE,   AMD,   KSA,   GMD,   PLX,   VNM,   TTF,   AAA,   VJC,   ...
Giá > EMA(60) 322 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ASM,   LPB,   ACB,   IDI,   DXG,   VIC,   CEO,   DST,   NVL,   HNG,   POW,   TPB,   LDG,   PDR,   TCH,   EIB,   BSR,   ANV,   TDH,   GAS,   OIL,   GTN,   NDN,   HVN,   DGW,   GEX,   VHC,   TIG,   HDC,   VNE,   PHC,   KDH,   DS3,   TTB,   NSH,   PVT,   SHI,   VIB,   FTM,   TVC,   NVB,   DAH,   NT2,   DVN,   PAN,   BVH,   PNJ,   LHG,   NTL,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357