Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   PDC,   CVN,   VFG,   SD2,   VCA,   MKV,   HRC,   PME,   TPC,   CAP,   QPH,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 87 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   KBC,   PVX,   KLF,   HAR,   CII,   AMD,   DLG,   DRC,   NT2,   GTN,   CVT,   PVI,   CMW,   HCM,   TLD,   NKG,   SPI,   TOP,   DCS,   HKB,   CTI,   TSC,   C32,   HT1,   CCL,   BSI,   CTS,   HID,   HAX,   NAF,   HTT,   HAH,   ACV,   VPH,   PC1,   C47,   DCL,   SBV,   WSS,   HNM,   ASA,   VAT,   CTP,   LGL,   SDP,   HKT,   BMI,   BCC,   SRC,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
NVB,   HCD,   VRC,   BWE,   FCM,   KDC,   VCR,   HII,   TEG,   MCH,   MTA,   PPS,   VE1,   MAS,   HOM,   STP,   IPA,   RDP,   HAT,   VHH,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 67 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SBT,   SSI,   STB,   FLC,   VPB,   VCB,   HAG,   VRE,   CEO,   HDB,   PVD,   HUT,   DPM,   ROS,   FCN,   GMD,   TPB,   REE,   DCM,   DPS,   E1VFVN30,   CTD,   JVC,   KVC,   VIB,   HVG,   PXS,   TLH,   VSC,   VOS,   FMC,   PIV,   APC,   TNT,   AGR,   VDS,   ALV,   TCD,   PVE,   LAS,   CMG,   S99,   SJS,   PCG,   VIS,   SFG,   BVS,   SIC,   VMI,   ...
Fibonacci(3T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TTF,   TS4,   SFI,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 189 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SBT,   SSI,   STB,   FLC,   VPB,   SCR,   KBC,   VCB,   HAG,   VRE,   CEO,   HDB,   PVX,   PVD,   HUT,   KLF,   NVB,   DPM,   HAR,   HCD,   ROS,   FCN,   CII,   AMD,   GMD,   TTF,   DLG,   TPB,   DRC,   NT2,   REE,   DCM,   GTN,   SHI,   CVT,   PVI,   CMW,   HCM,   TLD,   NKG,   DPS,   E1VFVN30,   CTD,   SPI,   JVC,   VRC,   KVC,   PDC,   TOP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 23 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   DAH,   SHA,   KDM,   D2D,   CHP,   PMC,   ITC,   MKV,   KKC,   SJD,   PDB,   VDP,   BBS,   GSP,   SRA,   ASP,   SFI,   CTX,   RIC,   TCT,   SJE,   DSN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 33 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   APS,   APG,   TVC,   PHC,   TDC,   PMG,   SBA,   IDJ,   DBC,   BCG,   LIG,   PVV,   CSC,   HMH,   FTS,   UIC,   SRF,   STK,   ADS,   BTP,   KHS,   SDU,   ATS,   IDV,   C69,   TFC,   CDC,   TMS,   TVD,   HU1,   PTI,   POT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   TTB,   SDD,   IVS,   NDX,   LM8,   PTL,   PME,   PMS,   VC2,   SZL,   TNC,   HVT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 194 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VGC,   LPB,   HNG,   GAS,   ART,   MWG,   ITQ,   VHG,   HVN,   CMW,   QNS,   VGT,   SBS,   PVB,   ATB,   HPI,   TOP,   PET,   HD2,   HDC,   VIB,   TIS,   DVN,   PXL,   SAB,   SHN,   TVB,   PFL,   NAW,   DRI,   PVM,   AVF,   TTZ,   MIG,   NTC,   ACV,   TDB,   DBD,   HAC,   STG,   ND2,   GEG,   IDC,   SSN,   MSR,   SDI,   HDO,   TVN,   UDC,   ...
Fibonacci(3T) Tại F38.2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SAV,   HCC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 265 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VGC,   LPB,   NSH,   TNI,   HNG,   GAS,   TTB,   ART,   MWG,   APS,   ITQ,   SJF,   VHG,   HVN,   CMW,   APG,   QNS,   VGT,   SBS,   PVB,   TVC,   ATB,   HPI,   TOP,   PHC,   PET,   HD2,   HDC,   VIB,   TDC,   TIS,   PMG,   DVN,   PXL,   SAB,   SBA,   SHN,   DAH,   SHA,   TVB,   PFL,   SDD,   IDJ,   NAW,   DRI,   DBC,   PVM,   AVF,   KDM,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
VGS,   SBS,   IBC,   LHG,   PXL,   FRT,   DBD,   GIL,   MHC,   DQC,   NNC,   MKV,   PTL,   SMB,   MAC,   KKC,   MTG,   SJD,   TAC,   VGG,   VCW,   VT1,   TLT,   VC2,   PHP,   DSN,   TNC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   TNI,   CMW,   PNJ,   KSQ,   PET,   CEE,   TDC,   SAB,   DHG,   DAH,   TTZ,   LIG,   MSR,   FTS,   TJC,   SDA,   BTP,   VSH,   L10,   KHS,   PXI,   TVT,   GSM,   UPC,   TMT,   IDV,   MSC,   SVC,   GSP,   NCS,   MDG,   VCT,   SHP,   SAS,   SPV,   GCB,   SP2,   SSC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   AAA,   SJF,   CHP,   NDX,   DDV,   VLC,   TFC,   SZL,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   MST,   ITQ,   GEX,   TDH,   QBS,   PVB,   DBC,   NTC,   GEG,   KSD,   VNR,   NHA,   ADS,   DHC,   ISH,   WSB,   TYA,   CGP,   THG,   DHT,   CDC,   DNL,   THT,   GTA,   VAF,   TKC,   VPR,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
STG,   SRF,   STK,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 106 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VGC,   VIC,   TNI,   AAA,   MST,   ITQ,   GEX,   SJF,   TDH,   CMW,   VGS,   PNJ,   QBS,   SBS,   PVB,   KSQ,   IBC,   PET,   CEE,   LHG,   TDC,   PXL,   SAB,   FRT,   DHG,   DAH,   DBC,   TTZ,   LIG,   NTC,   DBD,   STG,   GEG,   KSD,   MSR,   GIL,   CHP,   FTS,   NDX,   VNR,   MHC,   NHA,   TJC,   DDV,   SRF,   DQC,   STK,   ADS,   SDA,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 34 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   AAA,   TDH,   EIB,   VC3,   SBS,   PPC,   HD2,   PXL,   FRT,   VTO,   LCG,   VKC,   VIP,   VNE,   GIL,   NVT,   TBD,   DPR,   NCT,   TCL,   KHS,   DHP,   SJD,   SVC,   ADP,   MDG,   VCW,   SAS,   FID,   SZL,   TKC,   VLG,   NSC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 39 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   MST,   ITQ,   IJC,   CMW,   QBS,   DRH,   IBC,   PET,   NTL,   DHG,   PFL,   PVM,   LIG,   TVN,   VNR,   PVO,   DQC,   DHC,   VSH,   NNC,   MKV,   PXI,   TVT,   UPC,   MAC,   WSB,   GSP,   NCS,   DHT,   VCT,   SHP,   CIG,   BMC,   GCB,   DSN,   UDJ,   VPR,   VCF,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   SJF,   ITD,   ABC,   MHC,   VLC,   SMB,   TVS,   TAC,   VGG,   TFC,   TLT,   KTL,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   IDI,   GEX,   TTH,   PVB,   KSQ,   VCI,   HTI,   TV2,   NHA,   DGC,   ISH,   ORS,   THT,   CLL,   PHP,   BTT,   ACE,   V12,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 3 Mã CK
Xem biểu đồ
BCE,   UIC,   SCL,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 108 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   DXG,   IDI,   VHM,   TNI,   AAA,   MST,   ITQ,   GEX,   IJC,   SJF,   TDH,   CMW,   EIB,   TTH,   VC3,   QBS,   SBS,   PVB,   DRH,   KSQ,   IBC,   PET,   PPC,   HD2,   NTL,   PXL,   FRT,   DHG,   VTO,   LCG,   PFL,   VKC,   PVM,   VIP,   VCI,   ITD,   HTI,   LIG,   VNE,   TV2,   BCE,   TVN,   GIL,   NVT,   TBD,   VNR,   DPR,   PVO,   ABC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 18 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   VGT,   DPR,   CAV,   TCL,   BFC,   VLC,   SMB,   PGI,   ORS,   TMP,   SHP,   SMC,   TDM,   FDT,   SCJ,   KTL,   FDC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 30 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   CMW,   NLG,   KDH,   PPC,   VTO,   LCG,   HTI,   ICG,   DGC,   VSH,   MKV,   UPC,   SJD,   BHC,   PAC,   KHP,   ADP,   LM7,   VCT,   CIG,   VC1,   THT,   D11,   GCB,   ACE,   TDS,   DSN,   VLG,   PMT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   SJF,   SBS,   VIP,   ABC,   PV2,   SC5,   TLT,   FID,   PJT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   EVG,   PVT,   NHA,   OPC,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CSM,   CMX,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 65 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HHS,   VHM,   PDR,   EVG,   SJF,   CMW,   VGT,   NLG,   SBS,   PVT,   CSM,   KDH,   PPC,   VTO,   LCG,   VIP,   HTI,   ICG,   DPR,   CAV,   ABC,   NHA,   PV2,   TCL,   DGC,   VSH,   MKV,   BFC,   CMX,   VLC,   UPC,   SMB,   PGI,   SJD,   BHC,   PAC,   SC5,   KHP,   ORS,   ADP,   TMP,   LM7,   VCT,   SHP,   CIG,   SMC,   VC1,   THT,   TDM,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 15 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   MSN,   LDG,   HBC,   DS3,   TDG,   TNG,   AST,   HTI,   DPR,   MKV,   AMV,   KHP,   SMC,   ONE,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PV2,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VND,   BID,   DIG,   VJC,   VCS,   FUESSV50,   THI,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   VND,   BID,   VHM,   DIG,   MSN,   LDG,   HBC,   VJC,   DS3,   TDG,   TNG,   VCS,   AST,   HTI,   FUESSV50,   DPR,   PV2,   MKV,   AMV,   THI,   KHP,   SMC,   ONE,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   PDC,   CVN,   MKV,   TPC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 61 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   KLF,   HBC,   HAR,   CII,   AMD,   DLG,   NT2,   GTN,   CVT,   PVI,   TLD,   NKG,   SPI,   DCS,   HKB,   TSC,   C32,   HT1,   HID,   HAX,   HTI,   NAF,   HTT,   HAH,   VPH,   PC1,   C47,   DCL,   SBV,   WSS,   HNM,   ASA,   VAT,   CTP,   LGL,   SDP,   HKT,   BMI,   DHA,   IMP,   LHC,   AMV,   MCO,   HBS,   API,   SD6,   CMI,   DIC,   TRC,   ...
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   BWE,   KDC,   VCR,   HII,   PPS,   MAS,   HOM,   STP,   RDP,   HAT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 46 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   FLC,   HAG,   CEO,   HDB,   PVD,   HUT,   DPM,   ROS,   FCN,   GMD,   TPB,   DCM,   DPS,   CTD,   JVC,   KVC,   HVG,   PXS,   VSC,   VOS,   PIV,   APC,   TNT,   AGR,   ALV,   TCD,   PVE,   LAS,   SJS,   PCG,   BVS,   SIC,   VMI,   SD5,   NDF,   NTP,   DXP,   VIT,   DBT,   SJC,   S4A,   VNT,   B82,   INN,   ICF,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TTF,   TS4,   SFI,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 126 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   FLC,   HAG,   CEO,   HDB,   PVX,   PVD,   HUT,   KLF,   DPM,   HBC,   HAR,   HCD,   ROS,   FCN,   CII,   AMD,   GMD,   TTF,   DLG,   TPB,   NT2,   DCM,   GTN,   SHI,   CVT,   PVI,   TLD,   NKG,   DPS,   CTD,   SPI,   JVC,   KVC,   PDC,   DCS,   HKB,   BWE,   HVG,   PXS,   TSC,   VSC,   KDC,   CVN,   C32,   VOS,   HT1,   PIV,   APC,   TNT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   DAG,   SBS,   PXL,   VTO,   DBD,   CHP,   DDV,   ITC,   VSH,   VLC,   KKC,   SJD,   BLF,   BBS,   GSP,   PGS,   TL4,   VCW,   ASP,   SFI,   TDM,   RIC,   PTI,   SJE,   XPH,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   APS,   ITQ,   CMW,   TVC,   BVH,   IBC,   IDJ,   BCG,   PVV,   HAC,   HMH,   SD2,   BTP,   L10,   PXI,   GSM,   UPC,   BHC,   DHT,   VCT,   SHP,   DNL,   CTX,   BVG,   TCT,   DSN,   POT,   NSC,   VCF,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   NSH,   TTB,   SJF,   VIP,   IVS,   TVS,   PME,   VGG,   TFC,   PMS,   TLT,   SZL,   TNC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   IDI,   GAS,   MWG,   GEX,   PVB,   KSQ,   HDC,   DBC,   GEG,   KSD,   NHA,   TJC,   ISH,   ATS,   IDV,   THG,   THT,   GTA,   VAF,   HGM,   VPR,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SRF,   BMC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 94 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   IDI,   VIC,   NSH,   TNI,   AAA,   GAS,   TTB,   MWG,   APS,   ITQ,   GEX,   SJF,   DAG,   CMW,   SBS,   PVB,   TVC,   KSQ,   BVH,   IBC,   HDC,   PXL,   VTO,   IDJ,   DBC,   VIP,   BCG,   DBD,   PVV,   HAC,   GEG,   KSD,   HMH,   CHP,   IVS,   NHA,   TJC,   DDV,   SRF,   ITC,   SD2,   BTP,   VSH,   ISH,   L10,   PXI,   VLC,   ATS,   GSM,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 29 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   TDH,   VGS,   SBS,   CSM,   KDH,   HD2,   PXL,   FRT,   VKC,   PVM,   BCE,   TBD,   NNC,   MAC,   KKC,   PME,   SHP,   TV4,   VT1,   TLT,   FID,   VTX,   SZL,   PHP,   POT,   QPH,   UDJ,   NSC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
GAS,   CMW,   SBA,   EVE,   DHG,   VTO,   VIG,   PFL,   VCI,   DBD,   MSR,   VIS,   TJC,   TVT,   UPC,   DHP,   TYA,   TMT,   VGG,   KHP,   SVC,   GSP,   TFC,   VCT,   SMC,   ASP,   HPD,   OPC,   SPV,   D11,   SSC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   SDD,   ABC,   VLC,   TAC,   ADP,   TNC,   XPH,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   VJC,   ITQ,   VHG,   HCM,   PVT,   CTS,   FUESSV50,   BCG,   GEG,   TV2,   VNR,   DHC,   VSH,   ISH,   ORS,   CDC,   DNL,   THT,   ACE,   VPR,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   HCC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 91 Mã CK
Xem biểu đồ
VGC,   TNI,   LDG,   GAS,   VJC,   ITQ,   SJF,   TDH,   VHG,   CMW,   VGS,   HCM,   SBS,   PVT,   CSM,   KDH,   HD2,   PXL,   SBA,   FRT,   EVE,   DHG,   VTO,   VIG,   PFL,   SDD,   CTS,   VKC,   PVM,   VCI,   FUESSV50,   BCG,   DBD,   GEG,   TV2,   MSR,   BCE,   VIS,   TBD,   VNR,   ABC,   TJC,   DHC,   VSH,   ISH,   NNC,   VLC,   TVT,   UPC,   DHP,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   FRT,   VNE,   VMC,   PHP,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 26 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   MBB,   PDR,   IJC,   NTL,   HDG,   SBA,   DHG,   VNS,   HMC,   ICG,   VNR,   PVG,   SRC,   VSH,   NNC,   CMX,   TVT,   MAC,   CNG,   KHP,   CIG,   DC4,   TVD,   ONE,   GMC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   SJF,   SDD,   PV2,   NCT,   TCL,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   NLG,   PET,   MBS,   CTI,   AST,   DGC,   ORS,   THT,   CLL,   OPC,   BTT,   HCC,   FUCVREIT,   SSC,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 52 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   MBB,   VHM,   PDR,   SAM,   IJC,   SJF,   NLG,   VC3,   PET,   MBS,   CTI,   NTL,   HDG,   SBA,   FRT,   DHG,   SDD,   AST,   VNS,   VNE,   VMC,   HMC,   ICG,   VNR,   PVG,   PV2,   NCT,   TCL,   DGC,   SRC,   VSH,   NNC,   CMX,   TVT,   MAC,   CNG,   KHP,   ORS,   CIG,   THT,   CLL,   DC4,   TVD,   ONE,   PHP,   OPC,   BTT,   HCC,   FUCVREIT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   ICG,   CAV,   PGI,   HRC,   VCC,   TST,   CAP,   TTC,   FDT,   GMC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
CMW,   CCL,   DPR,   DQC,   DGC,   UPC,   NAG,   VCT,   VC1,   THT,   PIT,   PMT,   SED,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   NVB,   FCM,   TVB,   VPD,   TEG,   VNB,   MTG,   SC5,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   KBC,   VNM,   PLX,   REE,   STG,   S99,   ISH,   THI,   HAS,   SGC,   SSC,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMX,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 46 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   NVL,   KBC,   VHM,   VNM,   NVB,   PLX,   REE,   CMW,   FCM,   CCL,   TVB,   STG,   S99,   ICG,   VPD,   DPR,   CAV,   DQC,   DGC,   TEG,   ISH,   CMX,   VNB,   UPC,   PGI,   MTG,   HRC,   THI,   SC5,   NAG,   VCC,   TST,   HAS,   VCT,   CAP,   VC1,   THT,   TTC,   SGC,   FDT,   PIT,   SSC,   GMC,   PMT,   SED,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   VFG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   DS3,   DRC,   VRC,   TLH,   PGC,   LSS,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NBC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VCS,   VDS,   SFG,   TA9,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 15 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   VHM,   FPT,   DS3,   DRC,   VRC,   VCS,   TLH,   NBC,   VDS,   VFG,   SFG,   PGC,   LSS,   TA9,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357