Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 38 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   VCG,   PDR,   GTN,   FPT,   VIC,   GAS,   SHA,   E1VFVN30,   PXS,   SJD,   APC,   DHC,   VCS,   CTD,   HAH,   SBV,   PGS,   ALV,   SBA,   DHA,   VCA,   VCC,   NTP,   HMC,   SEB,   CAP,   TIP,   HU1,   BCI,   TKC,   GDT,   VC6,   V12,   DTL,   QPH,   SSC,   LGC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 73 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   ASM,   KBC,   SCR,   HAG,   HUT,   TOP,   HKB,   VNM,   CTI,   VND,   SAM,   BCG,   CDO,   PHC,   HTT,   KHB,   DCS,   NHP,   LSS,   ITC,   VE9,   CMI,   TNT,   HHG,   STG,   PET,   HAP,   TEG,   ACV,   VMI,   VKC,   TVT,   HTI,   PXA,   SRC,   SD5,   SRF,   TC6,   PVG,   BIC,   VIH,   EBS,   TV2,   PXI,   HMH,   IFC,   HBS,   NET,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   IDI,   ROS,   VJC,   MWG,   TTB,   DPM,   KDC,   ANV,   SVN,   NVB,   VPH,   DIC,   BCE,   KDM,   DL1,   SDA,   VMC,   PCG,   NDX,   MEL,   DBC,   MTA,   VPD,   HKT,   TCT,   MCH,   IPA,   DP3,   DXP,   CIG,   GND,   VHH,   LAF,   TXM,   MTH,   TA9,   TSB,   HLB,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   VPB,   SBT,   GEX,   ACM,   KSB,   VSC,   BII,   APS,   CMG,   MBG,   SDH,   VC2,   VIB,   ISH,   TPC,   TYA,   TCS,   CLX,   HCC,   VBC,   PLC,   LCS,   PMS,   PHP,   DZM,   LBM,   HLG,   PMC,   BCP,   COM,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VIP,   VIS,   INN,   SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 185 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   STB,   IDI,   ASM,   KBC,   SCR,   VCB,   VCG,   ROS,   ACB,   VPB,   HAG,   PDR,   GTN,   FPT,   HUT,   VIC,   SBT,   VJC,   GEX,   GAS,   TOP,   MWG,   HKB,   TTB,   VNM,   CTI,   DPM,   SHA,   VND,   SAM,   KDC,   ACM,   ANV,   KSB,   E1VFVN30,   BCG,   CDO,   PHC,   HTT,   VSC,   KHB,   DCS,   NHP,   PXS,   LSS,   SVN,   BII,   APS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   DCM,   HHS,   VC3,   NLG,   VNM,   LCG,   PLX,   TVC,   SBS,   PVI,   DS3,   PXL,   HVA,   LHG,   TRC,   ACV,   CAV,   ITD,   KHP,   CNG,   SD5,   BVS,   LIX,   VPD,   BMI,   MAC,   TL4,   VIF,   FOX,   RAL,   VNB,   VGG,   DHP,   SHP,   SD4,   CLL,   ONE,   TLG,   CAN,   NS2,   QHD,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 65 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   PVS,   CEO,   CII,   SHN,   DBD,   TLH,   SJS,   FTM,   NTL,   TNG,   SPI,   AGR,   BVH,   PPC,   KDH,   PTB,   C69,   CHP,   TCD,   V11,   HAH,   LGL,   TDC,   HAC,   PGI,   DGC,   HLD,   SLS,   PGC,   VIH,   ICG,   SAC,   BVG,   NBC,   VTJ,   NCT,   DC4,   IDV,   AGM,   CDC,   PLC,   VFG,   VCP,   THT,   HAT,   TVD,   ACL,   GVT,   ADC,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   LAS,   C21,   PPS,   DHA,   DPR,   DHT,   BHN,   CSC,   SC5,   IMP,   TIP,   TKC,   DCF,   PSP,   XPH,   VOC,   TNC,   SPM,   DNY,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   LDG,   IJC,   NBB,   NSH,   PTC,   GSM,   IDJ,   ISH,   TCS,   SDJ,   DSN,   MVC,   VSI,   AAM,   HLG,   CGP,   GEG,   NCS,   BBS,   TCL,   VAF,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ALV,   WSB,   SED,   LGC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 153 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   PVX,   PVS,   PVD,   LDG,   NVL,   DCM,   CEO,   HHS,   CII,   SHN,   VC3,   NLG,   DBD,   TLH,   SJS,   IJC,   FTM,   VNM,   NTL,   TNG,   SPI,   AGR,   BVH,   LCG,   NBB,   PLX,   TVC,   NSH,   SBS,   PPC,   LAS,   PVI,   PTC,   KDH,   PTB,   DS3,   C69,   CHP,   TCD,   V11,   PXL,   HAH,   HVA,   LHG,   ALV,   LGL,   GSM,   TDC,   C21,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PVS,   NVL,   SHN,   FCN,   DBD,   VNM,   KSK,   BVH,   PLX,   SBS,   DS3,   SFG,   CHP,   S99,   DCL,   ADS,   PXL,   PPS,   CAV,   SMB,   TLT,   SIC,   SD5,   VPD,   IMP,   DNP,   BMI,   DGT,   VGG,   TVD,   VCW,   MEC,   GMC,   PSP,   LHC,   VT1,   NMK,   ACC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 43 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   LDG,   SHI,   TLH,   HCM,   LCG,   MSR,   PPC,   PVT,   PTC,   SD9,   PTL,   HAH,   GSM,   DPR,   MCG,   PGI,   SDY,   BMC,   GSP,   IDJ,   PGC,   VIH,   ICG,   SDT,   NBC,   NCT,   POM,   SAS,   AGM,   PLC,   DHP,   SPV,   TV4,   GVT,   SP2,   DSN,   DCF,   TDN,   TTT,   SD4,   NCS,   VIM,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DDV,   NDN,   DHG,   VTO,   MHC,   DHT,   FTS,   TS4,   SC5,   SAC,   TAG,   VIF,   VLC,   VDS,   AMV,   TNC,   CAN,   HRT,   SPM,   DNY,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   NBB,   TTH,   NTC,   TRC,   NHA,   ISH,   TCS,   BSP,   WSB,   SDJ,   MVC,   SED,   CLW,   VSI,   CLL,   AAM,   CGP,   GEG,   PSD,   BBS,   VAF,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ALV,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 125 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   KLF,   PVS,   LDG,   NVL,   SHN,   SHI,   FCN,   DBD,   TLH,   DDV,   VNM,   NTL,   HCM,   KSK,   NDN,   BVH,   LCG,   NBB,   PLX,   SBS,   MSR,   TTH,   PPC,   DHG,   PVT,   PTC,   DS3,   SD9,   SFG,   CHP,   S99,   PTL,   VTO,   MHC,   DCL,   ADS,   PXL,   HAH,   NTC,   ALV,   GSM,   TRC,   PPS,   CAV,   DPR,   DHT,   SMB,   NHA,   MCG,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 31 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   PVS,   SHN,   NTL,   BVH,   SBS,   APG,   PPC,   ATG,   PC1,   PXL,   NAF,   VSH,   PGI,   VTA,   HD2,   VLG,   BMC,   WSS,   DNS,   IMP,   POM,   SAS,   AGM,   TV4,   VDS,   VCW,   GHC,   ADP,   HRT,   SPM,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 31 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,   VIX,   PVT,   DS3,   PVE,   PFL,   SD2,   TRC,   NNC,   PVM,   KSQ,   NHA,   PVO,   SDY,   GSP,   VIH,   TCS,   DGT,   WSB,   PLC,   SZL,   GVT,   DSN,   HVT,   VSI,   CLL,   S74,   TVN,   NCS,   VIM,   DTC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   SHI,   EVE,   NDN,   DHG,   SFG,   VTO,   MHC,   ADS,   THG,   DHT,   HDA,   SMB,   TLT,   CVN,   FTS,   ABC,   TS4,   SC5,   ICG,   SDT,   SAC,   TAG,   VIF,   TV1,   VGG,   VLC,   GMC,   TNC,   CAN,   KTL,   DNY,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 13 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   NBB,   HDG,   CEE,   BSI,   ISH,   BMI,   AAM,   PSD,   BBS,   NSC,   VAF,   ACE,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VNR,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 108 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAI,   PVS,   SHN,   PIV,   SHI,   NTL,   EVE,   NDN,   KVC,   BVH,   NBB,   SBS,   APG,   PPC,   VIX,   DHG,   PVT,   DS3,   SFG,   PVE,   PFL,   VTO,   MHC,   ATG,   HDG,   PC1,   CEE,   ADS,   PXL,   NAF,   THG,   SD2,   TRC,   NNC,   PVM,   KSQ,   DHT,   HDA,   VSH,   SMB,   NHA,   BSI,   TLT,   PGI,   PVO,   CVN,   VTA,   FTS,   HD2,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 25 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   CTG,   SHI,   HID,   EVE,   TIG,   DHG,   HVG,   VTO,   MHC,   VIG,   SD2,   NNC,   HDA,   SMB,   FTS,   SDY,   TS4,   PAN,   VGT,   CMX,   VLC,   HVT,   OCH,   KTL,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 29 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   DS3,   SFG,   TTF,   HDG,   CEE,   NAF,   TRC,   VSH,   VLG,   BLF,   GSP,   DBT,   VIH,   RDP,   BMI,   VID,   SCJ,   TDS,   GVT,   GHC,   LTC,   CLL,   PSD,   ADP,   CX8,   VIM,   ACE,   HPP,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SBS,   EIB,   VNG,   TLT,   CSV,   WSS,   ABC,   CMT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   REE,   CCI,   AAM,   API,   RCL,   AGP,   NSC,   STK,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 73 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   CTG,   VOS,   DST,   REE,   SHI,   HID,   EVE,   SBS,   EIB,   TIG,   DHG,   HVG,   KSH,   DS3,   SFG,   VNG,   TTF,   VTO,   MHC,   HDG,   CEE,   NAF,   VIG,   SD2,   TRC,   NNC,   HDA,   VSH,   SMB,   TLT,   FTS,   SDY,   CSV,   VLG,   WSS,   BLF,   GSP,   ABC,   DBT,   VIH,   TS4,   RDP,   PAN,   VGT,   CMX,   BMI,   VID,   SCJ,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KKC,   GSP,   TS4,   SD7,   CX8,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DS3,   PC1,   VIH,   PAN,   GVT,   VIM,   VXB,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   UDC,   CSV,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SPP,   BFC,   EMC,   AGP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BLF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   DS3,   PC1,   SPP,   BFC,   UDC,   CSV,   KKC,   BLF,   GSP,   VIH,   TS4,   PAN,   SD7,   EMC,   GVT,   AGP,   CX8,   VIM,   VXB,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   VCG,   PDR,   FPT,   VIC,   GAS,   SHA,   E1VFVN30,   PXS,   SJD,   APC,   DHC,   VCS,   SBV,   PGS,   ALV,   SBA,   DHA,   NTP,   HMC,   GSP,   SEB,   CAP,   TIP,   HU1,   BCI,   TKC,   GDT,   V12,   DTL,   CX8,   SSC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   KBC,   HKB,   CTI,   HTT,   NHP,   LSS,   CMI,   HHG,   STG,   VKC,   TVT,   HTI,   SRC,   BIC,   EBS,   TV2,   PXI,   HMH,   HBS,   NET,   TMT,   BTP,   S55,   SD6,   ST8,   B82,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   VJC,   MWG,   TTB,   ANV,   SVN,   VPH,   DIC,   DL1,   SDA,   VMC,   PCG,   CSV,   NDX,   MEL,   DBC,   HKT,   TCT,   DP3,   DXP,   LAF,   TA9,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   VPB,   SBT,   VSC,   CMG,   MBG,   VC2,   TPC,   TYA,   LCS,   PMS,   PHP,   DZM,   HLG,   PMC,   COM,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VIS,   INN,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 99 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   ASM,   KBC,   VCB,   VCG,   ACB,   VPB,   PDR,   FPT,   VIC,   SBT,   VJC,   GAS,   MWG,   HKB,   TTB,   CTI,   SHA,   ANV,   E1VFVN30,   HTT,   VSC,   NHP,   PXS,   LSS,   SVN,   SJD,   CMI,   APC,   VPH,   HHG,   DHC,   VCS,   CMG,   STG,   VIS,   SBV,   MBG,   PGS,   ALV,   DIC,   SBA,   DHA,   VKC,   DL1,   SDA,   VMC,   VC2,   PCG,   TVT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   DBD,   DDV,   KSK,   VND,   QBS,   SBS,   TIG,   APG,   DS3,   BFC,   PXL,   HAH,   VTA,   FTS,   SD5,   TVS,   VPD,   DNP,   BMI,   MAC,   TL4,   CLG,   AGM,   VLC,   AMV,   VCW,   MEC,   SHP,   GMC,   TTT,   XPH,   NS2,   HTV,   ACC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 45 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   PVX,   VOS,   CEO,   GTN,   SJS,   VNM,   TNG,   TDH,   BVH,   SD9,   S99,   HDG,   PC1,   GSM,   TDC,   CAV,   VSH,   HAC,   CSC,   BVS,   SRF,   VIH,   BVG,   NBC,   VTJ,   NCT,   IDV,   PLC,   CCI,   VFG,   SZL,   TV4,   TVD,   ACL,   GVT,   ADC,   DSN,   CLW,   GHC,   VC6,   LHC,   SD4,   VIM,   NMK,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 23 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   PVS,   SHI,   SFG,   VTO,   MHC,   ADS,   PPS,   BHN,   TLT,   TS4,   ICG,   SAC,   IMP,   SD7,   VIF,   VGG,   TFC,   TNC,   CAN,   HRT,   SPM,   DNY,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 16 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   PTC,   IDJ,   ISH,   TCS,   SDJ,   MVC,   SED,   CLL,   AAM,   GEG,   PSD,   RCL,   BBS,   AGP,   VAF,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   TLG,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 121 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   OGC,   PVX,   PVS,   VOS,   CEO,   GTN,   SHI,   FCN,   DBD,   SJS,   DDV,   VNM,   TNG,   KSK,   VND,   QBS,   TDH,   BVH,   BCG,   NSH,   SBS,   TIG,   APG,   PTC,   DS3,   SD9,   SFG,   S99,   VTO,   MHC,   HDG,   PC1,   BFC,   ADS,   PXL,   HAH,   GSM,   TDC,   PPS,   CAV,   VSH,   BHN,   HAC,   TLT,   CSC,   VTA,   FTS,   SD5,   TVS,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   NLG,   BVH,   SBS,   DS3,   VTO,   MHC,   DCL,   PET,   ADS,   PXL,   PPS,   PVM,   CAV,   TLT,   FTS,   DPG,   HD2,   WSS,   VPD,   TS4,   VIF,   POM,   RAL,   TRA,   TVD,   DSN,   SED,   TMP,   VC6,   VNR,   VT1,   QPH,   HRT,   CMT,   SMN,   SPM,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 38 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   SCR,   DBD,   VNM,   KVC,   QCG,   PHC,   MSR,   PTC,   PFL,   VRC,   HDG,   BFC,   SD2,   TRC,   DGC,   TVS,   VIH,   ICG,   SDT,   CTF,   NBC,   BMI,   PLC,   VGG,   SPV,   GVT,   SGS,   DGL,   LHC,   LBM,   CLL,   DAD,   S74,   API,   AGP,   VIM,   HTV,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   TLH,   EVE,   TIG,   IBC,   THG,   HDA,   VCC,   CVN,   SD5,   DNS,   ABC,   SC5,   VLC,   MEC,   GMC,   XPH,   DMC,   ADP,   CAN,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   TTH,   ISH,   TCS,   HAS,   MVC,   SAV,   CLW,   PIC,   AAM,   GEG,   PSD,   BBS,   NSC,   VAF,   ACE,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,   LGC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 113 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SSI,   SCR,   PVS,   PIV,   NLG,   DBD,   TLH,   VNM,   EVE,   KVC,   QCG,   BVH,   PHC,   SBS,   MSR,   TIG,   TTH,   KSH,   PTC,   DS3,   IBC,   PFL,   VTO,   VRC,   MHC,   HDG,   DCL,   PET,   BFC,   ADS,   PXL,   THG,   SD2,   TRC,   PPS,   PVM,   CAV,   HDA,   VCC,   TLT,   CVN,   FTS,   DPG,   HD2,   DGC,   SD5,   TVS,   WSS,   DNS,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HHS,   HCD,   BVH,   ITC,   VTO,   PET,   PXL,   C21,   CAV,   HDA,   DGC,   KKC,   PVG,   ICG,   VIF,   IFC,   DGL,   TTC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 26 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   NTL,   SMC,   DS3,   PVE,   PVL,   TEG,   NNC,   VCR,   VLG,   HLD,   VIH,   SCJ,   VCP,   GVT,   NDP,   VNR,   TMS,   CLL,   PSD,   L44,   DXV,   TXM,   VIM,   ACE,   VTB,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 17 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   TSC,   SBS,   VIG,   UDC,   VCC,   WSS,   BLF,   ABC,   VPD,   SC5,   SDT,   MAS,   FOX,   VLC,   VHH,   KTL,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 10 Mã CK
Xem biểu đồ
KSB,   NVT,   ISH,   TCS,   HCC,   AAM,   DVP,   NSC,   VXB,   HPP,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,   HAX,   LIX,   SED,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 76 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   ROS,   HHS,   TSC,   TLH,   NTL,   HCD,   KSB,   BVH,   SBS,   SSN,   SMC,   DS3,   NVT,   HAX,   PVE,   ITC,   VTO,   PVL,   PET,   PXL,   TEG,   VIG,   C21,   NNC,   CAV,   HDA,   UDC,   VCR,   VCC,   DGC,   VLG,   HLD,   WSS,   LIX,   KKC,   PVG,   BLF,   ABC,   VPD,   ISH,   VIH,   SC5,   ICG,   SDT,   MAS,   TCS,   VIF,   SCJ,   FOX,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   KDC,   PPI,   VIP,   NNC,   VCC,   PVG,   PAN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 16 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   DCS,   DS3,   VMI,   HLD,   DBT,   VIH,   MCO,   GVT,   HRC,   PSD,   DVP,   GTH,   VIM,   RCD,   HPP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   STB,   CCL,   TVB,   VNG,   BCE,   VNB,   EID,   TSB,   LGC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   DST,   HUT,   ACM,   ISH,   VDL,   LM8,   NDP,   MCP,   KTS,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 44 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DXG,   STB,   DST,   HUT,   CCL,   DPM,   SAM,   KDC,   ACM,   PPI,   DCS,   TVB,   DS3,   VNG,   VIP,   BCE,   NNC,   VMI,   VCC,   HLD,   PVG,   ISH,   DBT,   VIH,   PAN,   VNB,   MCO,   GVT,   VDL,   LM8,   NDP,   HRC,   PSD,   EID,   DVP,   GTH,   MCP,   VIM,   RCD,   TSB,   LGC,   HPP,   KTS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CTD,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HUT,   DPM,   DS3,   PAN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VBC,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HUT,   DPM,   DS3,   CTD,   PAN,   VBC,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357