Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 58 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SHB,   SSI,   LCG,   TIS,   DIG,   VIC,   PGS,   SHI,   HCM,   MBB,   NTL,   SBS,   PET,   SHA,   ADS,   ACV,   TRC,   E1VFVN30,   VMI,   KDH,   CTD,   ITD,   PNJ,   SDI,   CSV,   TDC,   DHG,   BMI,   VCS,   PGC,   PVE,   VIT,   SBA,   BSI,   ASP,   IPA,   PHP,   PSB,   S74,   VSI,   CLL,   TCL,   GDT,   SD4,   VC6,   SP2,   VPS,   SRA,   DAE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 23 Mã CK
Xem biểu đồ
DBC,   ASA,   PC1,   VGC,   ATS,   HTI,   IVS,   BMP,   DHC,   HMH,   ONE,   NET,   THG,   TNB,   QHD,   MAS,   NCS,   BTS,   KTS,   SB1,   SJE,   HAD,   DL1,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 54 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DXG,   ROS,   HVN,   GTN,   SVN,   TDH,   GMD,   NVL,   FPT,   SHS,   CVT,   VNE,   VPH,   PIV,   SJS,   HAC,   VC3,   ELC,   ITC,   V21,   CTP,   SVC,   QNS,   NAF,   IBC,   GEX,   VGT,   HKT,   VC7,   DQC,   API,   TA9,   TTR,   AMV,   TS4,   GSM,   CAP,   DBT,   DHT,   S4A,   SCD,   NAS,   TPC,   VTX,   LAF,   TSB,   HVT,   ACL,   HCT,   ...
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   HID,   HVG,   LDG,   TCM,   FCN,   DCL,   HHG,   KDM,   SAB,   VNS,   BVS,   CMI,   LIX,   C47,   PVG,   PVV,   NTP,   HAT,   SD6,   VFG,   ND2,   ORS,   DCT,   SDK,   BSP,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 161 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   SHB,   HBC,   DXG,   ROS,   HID,   HVN,   GTN,   SSI,   SVN,   TDH,   GMD,   NVL,   HVG,   FPT,   LDG,   LCG,   TIS,   DIG,   VIC,   PGS,   SHI,   TCM,   HCM,   SHS,   CVT,   VNE,   MBB,   FCN,   DCL,   VPH,   NTL,   HHG,   PIV,   SBS,   KDM,   PET,   SHA,   SJS,   ADS,   ACV,   TRC,   HAC,   DBC,   ASA,   VC3,   E1VFVN30,   ELC,   VMI,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   PTL,   VRC,   MAC,   DAG,   SGO,   VOS,   GEX,   LAS,   VLC,   BMP,   SAV,   VCP,   HLD,   DHP,   BCE,   S55,   CNG,   DBT,   TVS,   VE2,   PPS,   SD7,   L10,   VIF,   HOM,   CPC,   DP3,   TMS,   SCL,   MNC,   DC2,   APP,   DVP,   TET,   HU4,   TV4,   VE4,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 75 Mã CK
Xem biểu đồ
TOP,   ASM,   VNM,   PVT,   SPI,   MST,   MSN,   KSB,   MBG,   PET,   SHA,   MSR,   CSM,   BVH,   VIG,   KDC,   SMC,   TTB,   FTM,   PFL,   CCL,   KHB,   HAX,   TTZ,   PXL,   PVL,   KSQ,   PXA,   PV2,   SHP,   SKG,   CAV,   VPD,   STG,   HD2,   HDC,   PVG,   PVV,   MBS,   SRT,   VTJ,   IDV,   TJC,   IMP,   VGG,   NHA,   BCI,   NAG,   FOX,   SFG,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 33 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ACM,   AGR,   TNT,   BII,   KSK,   ITQ,   PTB,   FTS,   PCT,   SDJ,   SDP,   SWC,   IDJ,   PHH,   MTA,   HNM,   DSN,   TCT,   S74,   HU1,   CLW,   PVO,   AGM,   NDX,   VDS,   PMC,   BLI,   NST,   PTS,   CMT,   OPC,   DZM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 29 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   BCG,   DRC,   NLG,   PVB,   VTO,   HAP,   VNB,   DMC,   SD2,   HAH,   PVI,   TL4,   PVM,   SGT,   TLT,   SD9,   HNF,   BPC,   HIG,   DNM,   VCW,   SD6,   DTA,   VCR,   CLG,   ND2,   VCC,   PTT,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 175 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   HSG,   TOP,   BCG,   ASM,   VCB,   ACM,   VNM,   AGR,   PVT,   TNT,   BII,   DRC,   SPI,   MST,   MSN,   KSK,   KSB,   ITQ,   MBG,   PET,   SHA,   MSR,   CSM,   BVH,   VIG,   KDC,   SMC,   PTL,   TTB,   NLG,   FTM,   PFL,   PVB,   VRC,   CCL,   KHB,   MAC,   DAG,   VTO,   HAX,   HAP,   SGO,   TTZ,   VOS,   VNB,   GEX,   DMC,   PXL,   PTB,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 36 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   KVC,   VNM,   IDI,   PTL,   FTM,   HDC,   VIB,   MBS,   PDB,   TCR,   BTP,   NCT,   HNM,   DBT,   DXP,   VE2,   HCC,   DAD,   LHC,   PVO,   L10,   TV1,   C21,   HOM,   MCC,   VLG,   MDG,   VDS,   TMS,   PMC,   EID,   LBE,   NSG,   VE9,   ABC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 54 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   AAA,   GAS,   DPM,   ACM,   DRH,   TVC,   MST,   ITQ,   NT2,   JVC,   NLG,   PFL,   PVB,   CCL,   VTO,   VNB,   DMC,   PXL,   PXA,   VSH,   APS,   PV2,   SHP,   HAH,   VPD,   VLC,   SZL,   PVV,   PVI,   TL4,   D2D,   TJC,   VGG,   SLS,   BCE,   DSN,   SD6,   VTV,   PSE,   HJS,   THS,   PBP,   ADP,   LM8,   ICG,   ISH,   VNL,   DCT,   SDK,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   ITA,   HAI,   BII,   TIG,   NKG,   PAC,   VRC,   LAS,   NDF,   PCT,   VEF,   SWC,   PHH,   VCA,   CMS,   AGM,   SGP,   NDX,   CPC,   CDN,   BLI,   PTS,   CMT,   SMT,   DVP,   TET,   HU4,   BRC,   DZM,   TRA,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
TOP,   ASM,   MSN,   VIG,   KSQ,   KPF,   ITS,   BPC,   DNM,   VCW,   DTA,   VCR,   CLG,   ND2,   PDN,   VCC,   TLG,   PTT,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LDP,   VTH,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 141 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   ITA,   HHS,   DCS,   TOP,   KVC,   AAA,   ASM,   GAS,   DPM,   ACM,   VNM,   HAI,   BII,   DRH,   TVC,   IDI,   MST,   MSN,   TIG,   ITQ,   NKG,   NT2,   VIG,   PTL,   PAC,   JVC,   NLG,   FTM,   PFL,   PVB,   VRC,   CCL,   VTO,   VNB,   DMC,   PXL,   KSQ,   LAS,   PXA,   VSH,   APS,   PV2,   NDF,   PCT,   SHP,   KPF,   VEF,   HAH,   VPD,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 32 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   SBT,   GAS,   NHP,   DPM,   NKG,   AMD,   PAC,   FTM,   PGD,   FTS,   SHP,   VNP,   VEF,   HDC,   MBS,   BTP,   DBT,   DNS,   LHC,   DBD,   MVB,   TV1,   HOM,   MCC,   PMC,   ISH,   PTS,   DTL,   LUT,   SMT,   OPC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 37 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   PDR,   CTI,   TVC,   TIG,   ITQ,   TEG,   EVE,   NLG,   CCL,   VSH,   APS,   HAH,   ITS,   PVI,   D2D,   GSP,   NCT,   DNM,   DTA,   HCC,   DAD,   CLC,   PAN,   L10,   HJS,   VID,   PBP,   TPP,   DND,   VNL,   KHA,   EID,   LBE,   DCT,   VE8,   ABC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   VCG,   DST,   QBS,   PV2,   SWC,   PHH,   VCA,   DXP,   ALV,   UDJ,   AAM,   PDC,   NDX,   CDN,   ICG,   VTH,   TIE,   TBD,   BRC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   TOP,   AAA,   ASM,   TTF,   NT2,   VIG,   KSQ,   RCC,   SLS,   BPC,   VCR,   KSD,   ND2,   DNL,   LM8,   CTA,   TLG,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TNG,   VNR,   VC2,   NDP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 111 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   VCG,   DCS,   TOP,   SHN,   SBT,   AAA,   ASM,   HUT,   GAS,   NHP,   DPM,   DST,   PDR,   CTI,   TVC,   TIG,   ITQ,   NKG,   TEG,   TTF,   AMD,   NT2,   VIG,   EVE,   PAC,   NLG,   FTM,   QBS,   TNG,   CCL,   PGD,   KSQ,   FTS,   VSH,   APS,   PV2,   SHP,   VNP,   VEF,   HAH,   SWC,   HDC,   ITS,   RCC,   PVI,   MBS,   D2D,   GSP,   SLS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   SAM,   FTM,   VSH,   SHP,   TC6,   VC2,   CLC,   PAN,   ABT,   NDX,   CDN,   OPC,   TBD,   NBP,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 17 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   HUT,   AMD,   G20,   DHA,   ANV,   HCC,   DAD,   KSD,   AAM,   TV1,   STV,   KTL,   DDN,   EID,   TST,   TLG,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   VIP,   QBS,   PV2,   SAS,   SWC,   ALV,   UDJ,   VTC,   XPH,   ICG,   LUT,   DC4,   TIE,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   PDR,   PPI,   FMC,   VHC,   KMR,   VCR,   ND2,   DNL,   CTA,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 56 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   SCR,   SBT,   HUT,   DCM,   PDR,   SAM,   AMD,   VIP,   PPI,   FTM,   FMC,   QBS,   G20,   VHC,   DHA,   KMR,   VSH,   PV2,   SHP,   SAS,   SWC,   ANV,   TC6,   VC2,   VCR,   ALV,   HCC,   DAD,   KSD,   UDJ,   CLC,   PAN,   ND2,   AAM,   TV1,   STV,   ABT,   NDX,   DNL,   VTC,   XPH,   KTL,   CDN,   ICG,   DDN,   CTA,   EID,   LUT,   TST,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VSH,   SWC,   UDJ,   TXM,   XPH,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   SDD,   TVD,   CTA,   NBP,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   DCM,   VIP,   DIC,   LUT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ND2,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   DCM,   VIP,   KMR,   VSH,   DIC,   SWC,   SDD,   TVD,   UDJ,   ND2,   TXM,   XPH,   CTA,   LUT,   NBP,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 46 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   LCG,   TIS,   DIG,   VIC,   PGS,   SHI,   HCM,   MBB,   NTL,   SHA,   ADS,   ACV,   TRC,   E1VFVN30,   KDH,   CTD,   ITD,   PNJ,   SDI,   SVC,   TDC,   DHG,   VCS,   PGC,   SBA,   BSI,   IPA,   PSB,   VSI,   UDJ,   TCL,   GDT,   SD4,   VC6,   VPS,   TXM,   SRA,   SSC,   SPA,   VC1,   DRL,   ADC,   ALT,   VIE,   GMX,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
PC1,   KMR,   ATS,   IVS,   HMH,   ONE,   NET,   TNB,   QHD,   MAS,   NCS,   BTS,   CTA,   SB1,   HAD,   NBP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 36 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DXG,   ROS,   HVN,   GTN,   TDH,   GMD,   NVL,   CVT,   VNE,   VPH,   PIV,   VC3,   V21,   QNS,   IBC,   VGT,   HKT,   VC7,   DQC,   API,   TTR,   AMV,   GSM,   DHT,   S4A,   NAS,   VTX,   TSB,   HVT,   LUT,   HCT,   RCL,   DAT,   SD8,   CTB,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   HID,   HVG,   LDG,   DCL,   KDM,   SAB,   CMI,   C47,   HAT,   ND2,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 109 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   HBC,   DXG,   ROS,   HID,   HVN,   GTN,   TDH,   GMD,   NVL,   HVG,   LDG,   LCG,   TIS,   DIG,   VIC,   PGS,   SHI,   HCM,   CVT,   VNE,   MBB,   DCL,   VPH,   NTL,   PIV,   KDM,   SHA,   ADS,   ACV,   TRC,   VC3,   E1VFVN30,   KDH,   CTD,   ITD,   PNJ,   V21,   SDI,   SVC,   QNS,   IBC,   PC1,   TDC,   KMR,   DHG,   VGT,   SAB,   ATS,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 25 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,   QBS,   TNG,   LAS,   SHP,   VLC,   MBS,   PDB,   VCP,   BTP,   PHH,   DHP,   PHP,   DAD,   L10,   VIF,   HOM,   MCC,   DP3,   VDS,   TMS,   DC2,   TET,   VE4,   ABC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 49 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   HSG,   ASM,   PVT,   TVC,   MBG,   TEG,   NT2,   TTB,   JVC,   NLG,   FTM,   PFL,   CCL,   VTO,   PXA,   VSH,   APS,   PV2,   CAV,   HD2,   PVG,   SZL,   BMC,   SRT,   TJC,   SLS,   BCI,   NCT,   FOX,   SD6,   CLC,   ACE,   SFN,   SHG,   SFI,   NSC,   ADP,   VLG,   MDG,   DAE,   ICG,   TPP,   ISH,   VNL,   PNT,   VDL,   NSG,   VE8,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 24 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   AGR,   KSK,   VIP,   HAC,   KHB,   FTS,   PCT,   SDJ,   SWC,   VCA,   TS4,   DSN,   S74,   PDC,   NDX,   BLI,   NST,   PTS,   SMT,   DVP,   HU4,   BRC,   DZM,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   AAA,   PVB,   VSC,   PVV,   PVM,   SGT,   IMP,   HNF,   BPC,   DNM,   VCW,   VCR,   KSD,   ND2,   PDN,   VCC,   SDK,   PTT,   SDN,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
LDP,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 119 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DCS,   HSG,   AAA,   ASM,   ACM,   AGR,   PVT,   TVC,   KSK,   MBG,   PET,   TEG,   NT2,   VIP,   HAC,   TTB,   JVC,   NLG,   FTM,   PFL,   PVB,   QBS,   TNG,   CCL,   KHB,   VTO,   VSC,   LAS,   PXA,   FTS,   VSH,   APS,   PV2,   PCT,   SDJ,   SHP,   CAV,   SWC,   HD2,   PVG,   VLC,   SZL,   PVV,   MBS,   PVM,   BMC,   SRT,   SGT,   PDB,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 25 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   DPM,   CTI,   KSK,   FTM,   NAF,   SAS,   VIB,   HLD,   VC2,   BCE,   VCA,   TS4,   DBT,   CLC,   PAN,   L10,   C21,   HOM,   ABT,   VDS,   APP,   NSG,   VE9,   DZM,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   PVS,   EIB,   ACM,   TVC,   CSM,   LHG,   PAC,   ASA,   KHB,   MCG,   DGW,   LIG,   SHP,   PVG,   VLC,   TJC,   VNR,   DNM,   DSN,   SDD,   KSD,   ND2,   PSE,   HJS,   ICG,   VNL,   LBE,   TIX,   TLG,   BRC,   VE4,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 23 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   ITA,   VCB,   HAI,   VIP,   VND,   VIX,   PGD,   NDF,   PVE,   SWC,   TA9,   GSP,   PHH,   S74,   LAF,   NDX,   CDN,   BLI,   PTS,   TIE,   TBD,   TET,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 17 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   LSS,   MSN,   MPT,   KPF,   PVI,   PSD,   NAG,   VCW,   SD6,   VCR,   LHC,   CLG,   ORS,   DNL,   PTT,   CYC,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 97 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   ITA,   VCG,   PVS,   SCR,   ASM,   VCB,   DPM,   EIB,   ACM,   HAI,   LSS,   CTI,   TVC,   MSN,   KSK,   MPT,   CSM,   VIP,   LHG,   VND,   VIX,   PAC,   FTM,   ASA,   KHB,   MCG,   PGD,   DGW,   NAF,   LIG,   NDF,   PVE,   SHP,   KPF,   SAS,   SWC,   PVG,   VLC,   VIB,   PVI,   TJC,   TA9,   PSD,   GSP,   NAG,   VNR,   PHH,   HLD,   VC2,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 17 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   VCB,   SBS,   SJS,   VIP,   VIX,   FTM,   DAG,   VOC,   FTS,   PVE,   THT,   TA9,   MTG,   DBD,   MVB,   BRC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 27 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   PVX,   HUT,   MSN,   DHA,   NAF,   PXL,   SHP,   NTP,   PVI,   TL4,   NHA,   HLD,   CMG,   DAD,   HTC,   PAN,   L10,   CLL,   STV,   ORS,   HJS,   VID,   DND,   VNL,   KHA,   TLG,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 18 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   GAS,   DCM,   DST,   VMI,   SWC,   IDJ,   PHH,   DBT,   HU1,   AAM,   AGM,   LAF,   NDX,   XPH,   CDN,   ACL,   TIE,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 8 Mã CK
Xem biểu đồ
EIB,   SD5,   PVG,   RCC,   SD6,   CLG,   DNL,   CGP,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 70 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SHB,   PVX,   SHN,   HUT,   VCB,   GAS,   DCM,   DST,   EIB,   MSN,   SBS,   SJS,   VIP,   VIX,   FTM,   DAG,   VMI,   DHA,   NAF,   PXL,   SD5,   VOC,   FTS,   PVE,   SHP,   THT,   SWC,   PVG,   IDJ,   NTP,   RCC,   PVI,   TL4,   TA9,   NHA,   PHH,   HLD,   CMG,   MTG,   SD6,   DBT,   DAD,   HTC,   HU1,   CLG,   PAN,   DBD,   L10,   CLL,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SVN,   DCM,   SAM,   FTM,   TNA,   IDJ,   TIP,   CLL,   LAF,   SPM,   CTX,   CDN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 16 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   VGS,   VGC,   S99,   VNS,   LCM,   LIX,   THG,   SCD,   AAM,   TDN,   KTL,   DDN,   EID,   TST,   SJE,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ITC,   SDP,   SWC,   TC6,   DHC,   ASP,   HCC,   PVO,   ACL,   TIE,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   FMC,   SMB,   ANV,   TL4,   SD6,   BHP,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NHA,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 48 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SHB,   SSI,   SVN,   DCM,   VGS,   SAM,   FCN,   FTM,   FMC,   ITC,   VGC,   S99,   VNS,   LCM,   LIX,   SMB,   TNA,   SDP,   SWC,   IDJ,   ANV,   TL4,   TC6,   DHC,   ASP,   NHA,   THG,   TIP,   SD6,   HCC,   SCD,   PVO,   CLL,   AAM,   LAF,   SPM,   TDN,   BHP,   CTX,   KTL,   CDN,   DDN,   ACL,   EID,   TST,   SJE,   TIE,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ASP,   ACL,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HTI,   VFG,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SHS,   CTP,   DIC,   TPC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SHS,   CTP,   HTI,   DIC,   ASP,   VFG,   TPC,   ACL,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT