Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   DGW,   LAS,   HII,   VCI,   APC,   SAB,   SRF,   PSD,   IDV,   THT,   DGL,   TCS,   BMI,   BCI,   CDC,   PGC,   LHC,   TPC,   SPP,   INN,   CAP,   VCA,   TIP,   DP3,   DRL,   HTC,   TTD,   NSC,   CLC,   S4A,   TVD,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 67 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   NVL,   TOP,   GTN,   HUT,   HKB,   VJC,   TVC,   PXS,   BVH,   DAH,   SHA,   BCC,   DRC,   SKG,   VGS,   HKT,   IVS,   DQC,   SJS,   C32,   SRC,   NSH,   GKM,   ITD,   ICG,   VHC,   CAV,   FTS,   ITS,   ACV,   PAN,   LHG,   GIL,   NBB,   KHL,   BMC,   POM,   HAH,   HMH,   HLD,   ORS,   PGI,   KKC,   BTP,   L10,   PHP,   DSN,   DDH,   PPS,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
EVG,   PIV,   MSN,   LIG,   FMC,   L14,   MTA,   TCT,   VPD,   MCH,   GND,   IPA,   MTH,   COM,   VHH,   LO5,   FUCVREIT,   MVB,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 42 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HPG,   IJC,   TNI,   KBC,   HNG,   TCH,   HTT,   ATG,   PHR,   MHC,   NT2,   DRH,   SIC,   GEX,   PTB,   CET,   VIT,   DGC,   VSC,   DAG,   VNS,   SD2,   SMA,   DIH,   S55,   CSC,   TNA,   PMS,   VIB,   NNC,   GMC,   CNG,   ISH,   SCL,   KTT,   BBC,   MCC,   GDT,   CLX,   STV,   SDE,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,   DZM,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 161 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   HPG,   IJC,   NVL,   TNI,   TOP,   KBC,   HNG,   TCH,   GTN,   HUT,   EVG,   HTT,   ATG,   PIV,   FTM,   HKB,   MSN,   DGW,   PHR,   LAS,   VJC,   HII,   TVC,   PXS,   BVH,   DAH,   MHC,   VCI,   NT2,   SHA,   DRH,   BCC,   DRC,   SKG,   SIC,   VGS,   HKT,   LIG,   GEX,   PTB,   IVS,   FMC,   CET,   DQC,   SJS,   VIT,   C32,   SRC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 36 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   VNM,   GMD,   SBS,   TCM,   LSS,   PXL,   VJC,   BVH,   SHA,   VPH,   SFG,   VNB,   UNI,   ACV,   KPF,   BIC,   KHP,   DBT,   VPD,   THG,   PTS,   HMH,   CLL,   TL4,   VGG,   FOX,   TA9,   V21,   ST8,   VIF,   LDP,   CTX,   LO5,   AGM,   TS4,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 78 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   SHB,   PVX,   PVS,   DCS,   KVC,   REE,   KSK,   ACM,   NLG,   APS,   CII,   FCM,   ACB,   VIG,   DCL,   HHG,   GAS,   CTI,   BWE,   IDI,   PXA,   VC7,   ADS,   BVG,   PVB,   KDH,   TRC,   VSH,   DBD,   CMS,   HAC,   NBC,   NCT,   TC6,   VCP,   CMG,   SEB,   GSP,   PVG,   FID,   TDN,   BRC,   KSD,   PLC,   TIP,   PNG,   DDH,   CTA,   TCL,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   C21,   NAF,   HVA,   DPR,   PSP,   MTG,   DCF,   VOC,   XPH,   HEM,   RIC,   PIC,   V12,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 48 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   BID,   HID,   HVG,   TIG,   BII,   DPS,   NHP,   PVV,   ITQ,   TLH,   SD9,   ASA,   CTP,   IDJ,   PVE,   SMC,   CVN,   SDT,   HDG,   NSH,   UDC,   SJD,   SDD,   CLG,   SGT,   NTP,   CTF,   TCR,   GSM,   DHP,   SZL,   NCS,   GEG,   SDJ,   ISH,   PTC,   D2D,   PSI,   CGP,   SFI,   LBM,   SPM,   MVC,   TMS,   MHL,   HTV,   VDL,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,   CDO,   PAN,   VID,   BMI,   SPP,   BLF,   WSB,   GDT,   AGF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 186 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KLF,   SHB,   PVX,   BID,   PVS,   HID,   DCS,   KVC,   REE,   KSK,   ACM,   NLG,   KSH,   APS,   CII,   FCM,   ACB,   CDO,   HVG,   DPM,   TIG,   BII,   DPS,   VNM,   GMD,   SBS,   VIG,   NHP,   PVV,   TCM,   MST,   DCL,   ITQ,   HHG,   GAS,   TLH,   CTI,   SD9,   ASA,   LSS,   PXL,   VJC,   BVH,   BWE,   CTP,   IDI,   SHA,   IDJ,   PVE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   PVS,   HHS,   DPM,   VCB,   SBS,   CTI,   E1VFVN30,   PXL,   VPH,   VMI,   VAT,   TCD,   TEG,   ADS,   DGT,   NAF,   HDG,   DBD,   SD5,   VPD,   PSP,   MTG,   NET,   CLL,   SMB,   TLT,   VGG,   NMK,   VQC,   HU3,   HKP,   RIC,   DVP,   HPB,   V12,   VCW,   VPS,   TTC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 64 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   BID,   DCS,   PPI,   TIG,   BII,   DPS,   VIC,   ASA,   HCM,   IDJ,   WSS,   DHG,   PVE,   PXA,   TTZ,   VIP,   CHP,   MSR,   CVN,   SDT,   MCO,   UDC,   CTD,   DXP,   PAC,   NCT,   TC6,   ONE,   DBT,   PVG,   TRA,   FID,   GSM,   KSD,   PLC,   DHP,   SZL,   DCF,   API,   TIP,   NCS,   VSM,   SD4,   DDH,   SAS,   CTA,   TCL,   SPV,   D2D,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   VNM,   MST,   VLC,   DDV,   SAC,   ST8,   HEM,   VTB,   VIF,   ACL,   ANT,   HRT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 35 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   ITA,   CII,   HVG,   DST,   NHP,   VOS,   ITQ,   BCG,   PPC,   LCM,   KSB,   KDM,   NKG,   SMC,   NSH,   SDD,   CMS,   NTC,   SCJ,   NTP,   KHP,   TCR,   GEG,   SDJ,   ISH,   WSB,   NDX,   CGP,   SFI,   TNB,   BSP,   MVC,   VDL,   MCP,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PAN,   HRC,   HVT,   AGF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 155 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   DXG,   SCR,   BID,   ITA,   PVS,   HHS,   DCS,   KSK,   PPI,   CII,   HVG,   DPM,   VCB,   TIG,   BII,   DPS,   VNM,   SBS,   DST,   NHP,   VOS,   MST,   ITQ,   BCG,   CTI,   E1VFVN30,   VIC,   PPC,   ASA,   HCM,   PXL,   LCM,   KSB,   IDJ,   KDM,   NKG,   WSS,   DHG,   PVE,   PXA,   VPH,   VMI,   TTZ,   VAT,   TCD,   TEG,   ADS,   VIP,   SMC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 29 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   SBS,   PXL,   NTL,   HD2,   VTA,   CTD,   LIX,   SVC,   HRC,   TST,   NSG,   CLL,   VSM,   ICF,   SAS,   VAF,   GHC,   ADP,   DNS,   TBD,   ANT,   VLG,   VCW,   AGF,   VPS,   EAD,   HRT,   LAF,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 49 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   HHS,   KHB,   DPM,   VCB,   VNM,   NDN,   E1VFVN30,   PFL,   KDC,   KSQ,   PET,   NKG,   TNG,   VMI,   TCD,   TEG,   VIP,   SMC,   DGT,   VRC,   NCT,   SD5,   SD6,   ONE,   KHP,   FID,   PVM,   PVO,   VDS,   PLC,   NET,   DC2,   TIP,   NCS,   LEC,   DXV,   SD4,   DDH,   WSB,   NDX,   PSC,   VC1,   GVT,   VLA,   GMX,   CNH,   VEE,   TVN,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   MST,   VCC,   ABC,   VLC,   KTL,   SMB,   TLT,   VGG,   SAC,   VQC,   HEM,   VIF,   DVP,   TTC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 24 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   HAG,   CTG,   DLG,   DST,   EIB,   SVN,   MBG,   TTZ,   HAP,   HBS,   SDD,   DHC,   NTP,   L44,   STK,   ISH,   ACE,   SFI,   TNB,   SCD,   SMT,   KCB,   MCP,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   DBC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 119 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   BHS,   HAG,   SSI,   CTG,   HHS,   DLG,   CEO,   KHB,   DPM,   VCB,   VNM,   SBS,   DST,   EIB,   MST,   NDN,   E1VFVN30,   PFL,   KDC,   PXL,   KSQ,   SVN,   PET,   NKG,   TNG,   NTL,   MBG,   HD2,   VMI,   TTZ,   TCD,   TEG,   KMR,   HAP,   VIP,   SMC,   DGT,   VCC,   ABC,   VRC,   VTA,   HBS,   DBC,   CTD,   SDD,   VLC,   LIX,   NCT,   DHC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   HCD,   VIS,   CTD,   VLC,   VGT,   KTL,   SMB,   TMT,   MNC,   SC5,   VC1,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 29 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   DLG,   CEO,   DST,   SVN,   PET,   TNG,   NTL,   MBG,   VNE,   HBS,   SDD,   SD5,   NTP,   SD6,   KHP,   L44,   CLL,   TIP,   DDH,   GHC,   ACE,   ADP,   SCD,   GVT,   VLG,   HPP,   VEE,   HAT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   MST,   DIC,   ABC,   MEC,   PXI,   TLT,   PVR,   C92,   TTC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SHI,   EIB,   DBC,   BCE,   HTI,   BHN,   ONE,   STK,   PGD,   AGP,   PPP,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VTH,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 64 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   CTG,   LDG,   DLG,   CEO,   HCD,   SBS,   SHI,   DST,   EIB,   MST,   SVN,   PET,   TNG,   NTL,   MBG,   VIS,   VNE,   DIC,   ABC,   HBS,   DBC,   CTD,   SDD,   VLC,   BCE,   VGT,   SD5,   HTI,   MEC,   NTP,   SD6,   BHN,   ONE,   KHP,   L44,   PXI,   VTH,   KTL,   CLL,   STK,   SMB,   TIP,   TMT,   MNC,   TLT,   DDH,   GHC,   ACE,   SC5,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   ND2,   VFG,   SGH,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 10 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ITC,   BCE,   SD6,   CLL,   MNC,   DDH,   PGD,   GVT,   VEE,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PVR,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VTO,   TTF,   AGP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   MST,   VTO,   TTF,   ITC,   BCE,   ND2,   SD6,   VFG,   CLL,   MNC,   DDH,   PVR,   SGH,   PGD,   AGP,   GVT,   VEE,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
LAS,   HII,   VCI,   APC,   SAB,   IDV,   THT,   BMI,   BCI,   CDC,   PGC,   LHC,   TPC,   SPP,   INN,   CAP,   VCA,   DP3,   DRL,   TTD,   NSC,   SGH,   CLC,   S4A,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 43 Mã CK
Xem biểu đồ
TVC,   PXS,   BVH,   DAH,   BCC,   DRC,   SKG,   HKT,   DQC,   C32,   SRC,   NSH,   GKM,   ITD,   CAV,   FTS,   ITS,   PAN,   GIL,   KHL,   HAH,   HMH,   HLD,   ORS,   PGI,   KKC,   BTP,   PHP,   DSN,   DDH,   PPS,   BLI,   VNL,   SPM,   LM7,   BT6,   TTN,   SID,   GVT,   TGP,   L35,   MIM,   VEE,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
EVG,   PIV,   FMC,   L14,   TCT,   MCH,   GND,   IPA,   MTH,   LO5,   FUCVREIT,   MVB,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 30 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HPG,   IJC,   TNI,   HTT,   ATG,   PHR,   MHC,   NT2,   VTO,   SIC,   GEX,   PTB,   CET,   VIT,   VSC,   VNS,   SD2,   SMA,   DIH,   S55,   TNA,   PMS,   VIB,   GMC,   CNG,   SCL,   CLX,   STV,   SDE,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DZM,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 110 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HPG,   IJC,   TNI,   EVG,   HTT,   ATG,   PIV,   PHR,   LAS,   HII,   TVC,   PXS,   BVH,   DAH,   MHC,   VCI,   NT2,   VTO,   BCC,   DRC,   SKG,   SIC,   HKT,   GEX,   PTB,   FMC,   CET,   DQC,   VIT,   C32,   SRC,   VSC,   NSH,   VNS,   GKM,   L14,   ITD,   APC,   SD2,   CAV,   SAB,   FTS,   SMA,   ITS,   DIH,   PAN,   GIL,   S55,   TCT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 25 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HHS,   SBS,   E1VFVN30,   PXL,   SHA,   VMI,   ADS,   DGC,   VTA,   DBD,   VLC,   SVC,   DDV,   VPD,   THG,   PTS,   DC2,   TL4,   XPH,   HU3,   RIC,   DVP,   VCW,   LAF,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 59 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KLF,   PVX,   KSK,   ACM,   FCM,   VCB,   TIG,   VIG,   DST,   PVV,   APG,   CTI,   VIC,   PPC,   HCM,   BWE,   VTJ,   PVE,   PXA,   VPH,   ITC,   TEG,   BVG,   VIP,   VRC,   CTD,   HAC,   NBC,   PAC,   UNI,   NCT,   CMG,   SD5,   SD6,   KHP,   DBT,   PVG,   GSM,   BRC,   PLC,   CLL,   TIP,   SJC,   DDH,   CTA,   TCL,   KTT,   NMK,   GHC,   ...
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   HVA,   TLT,   VGG,   SAC,   HEM,   VIF,   ACL,   V12,   HRT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 43 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   BID,   HAG,   DLG,   KHB,   KSH,   PPI,   CII,   HVG,   BII,   EIB,   DCL,   ITQ,   SD9,   ASA,   LCM,   VJC,   CTP,   IDJ,   TTZ,   CHP,   CVN,   NSH,   HBS,   SDD,   CLG,   NTP,   CTF,   POM,   VDS,   SZL,   GEG,   SDJ,   ISH,   NDX,   SFI,   TNB,   MVC,   PGD,   GDT,   AGP,   HTV,   VDL,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 137 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KLF,   FLC,   TSC,   PVX,   BID,   HAG,   HHS,   DLG,   KSK,   ACM,   KHB,   KSH,   PPI,   CII,   FCM,   HVG,   VCB,   TIG,   BII,   SBS,   VIG,   DST,   EIB,   PVV,   MST,   DCL,   ITQ,   APG,   CTI,   SD9,   E1VFVN30,   VIC,   PPC,   ASA,   HCM,   PXL,   LCM,   VJC,   BWE,   CTP,   SHA,   VTJ,   IDJ,   PVE,   PXA,   VPH,   ITC,   VMI,   TTZ,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   DPM,   SBS,   MSN,   PXL,   SHA,   HD2,   VAT,   TCD,   TRC,   TCS,   VPD,   PVM,   DPG,   NET,   TLT,   D2D,   HLG,   TBD,   VIF,   DVP,   ACL,   V12,   TAC,   VPS,   VTX,   HRT,   VSA,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 41 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   ITA,   SSI,   KHB,   CII,   FTM,   ITQ,   E1VFVN30,   PFL,   KDC,   WSS,   TNG,   PXA,   VMI,   IVS,   VIP,   PVB,   SJS,   MSR,   CVN,   SDT,   DBD,   NCT,   SRF,   THG,   KSD,   CLL,   CZC,   VSM,   SD4,   DDH,   VGG,   CTA,   TCL,   SPV,   HTC,   PGD,   AGP,   GVT,   TS4,   CNH,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   NVT,   MST,   IBC,   ABC,   VLC,   XPH,   ADP,   DNS,   VQC,   TTC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   NHP,   EIB,   VOS,   NDN,   PVL,   TTF,   DGC,   NSH,   HBS,   SDD,   BCE,   SCJ,   HTI,   NTP,   KHP,   L44,   NNC,   TIP,   GEG,   ISH,   PTC,   NDX,   ACE,   BBC,   MCC,   SFI,   TNB,   MVC,   GDT,   MHL,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PXT,   HRC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 113 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   ITA,   SSI,   KSK,   KHB,   HUT,   CII,   DPM,   VCB,   FTM,   SBS,   NVT,   NHP,   EIB,   MSN,   VOS,   MST,   NDN,   ITQ,   E1VFVN30,   PFL,   KDC,   PXL,   PVL,   SHA,   WSS,   TNG,   TTF,   PXA,   HD2,   VMI,   VAT,   TCD,   IVS,   VIP,   PVB,   SJS,   MSR,   CVN,   IBC,   ABC,   DGC,   SDT,   TRC,   NSH,   HBS,   SDD,   DBD,   VLC,   NCT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 21 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   VCB,   FTM,   MSN,   LSS,   PXL,   NTL,   IVS,   C21,   ICG,   SRF,   HRC,   KHP,   NSG,   VC2,   VSM,   ICF,   VAF,   VIF,   VPS,   CNH,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 30 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   STB,   HUT,   EIB,   KSQ,   SHA,   MBG,   LIG,   TCD,   HBS,   CMS,   NCT,   BCE,   VCP,   NTP,   L44,   NNC,   KSD,   NET,   LEC,   DDH,   ACE,   HTC,   HLG,   GDT,   PSC,   GVT,   VLA,   VLG,   TVD,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   MST,   VCC,   ABC,   VLC,   DGL,   VPD,   PXI,   KTL,   FOX,   SC5,   DVP,   VHH,   TTC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   SHI,   PET,   PVB,   SDT,   SDD,   TIP,   ISH,   PTC,   BBC,   SFI,   SMT,   KCB,   MHL,   GMX,   HPP,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,   KMR,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 83 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   CTG,   STB,   HUT,   DPM,   VCB,   FTM,   SBS,   SHI,   EIB,   MSN,   MST,   LSS,   PXL,   KSQ,   SHA,   PET,   NTL,   MBG,   LIG,   TCD,   SSN,   KMR,   IVS,   PVB,   C21,   VCC,   ABC,   SDT,   HBS,   SDD,   CMS,   ICG,   VLC,   NCT,   BCE,   VCP,   SRF,   HRC,   NTP,   KHP,   DGL,   VPD,   L44,   PXI,   NNC,   KSD,   NET,   NSG,   KTL,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   MST,   ICG,   LHG,   DGL,   HTC,   COM,   MDC,   TVD,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   HKB,   DRH,   VNE,   DAG,   SDD,   SDP,   NBB,   RCD,   DDH,   TV4,   GVT,   HPP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TVB,   VNB,   MEC,   MTG,   PVR,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
STG,   ISH,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 29 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   TCH,   HKB,   STG,   MST,   DRH,   VNE,   TVB,   DAG,   SDD,   VNB,   ICG,   SDP,   LHG,   MEC,   NBB,   DGL,   MTG,   RCD,   DDH,   ISH,   HTC,   TV4,   PVR,   GVT,   COM,   HPP,   MDC,   TVD,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ND2,   VFG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
GVT,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PVR,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ND2,   VFG,   PVR,   GVT,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357