Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   DIG,   REE,   KSA,   GAS,   NLG,   PVC,   NDN,   EVE,   DAH,   SHA,   DCL,   DHC,   SBA,   NCT,   DBC,   V12,   PVG,   MAC,   VC9,   SBV,   VCC,   TCT,   DSN,   TDN,   VCA,   SMA,   S4A,   VNC,   MHL,   DRL,   TTD,   DTL,   ACL,   TST,   EBS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 50 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   TLD,   HCD,   DS3,   EVG,   HDC,   ACV,   TOP,   C69,   HAX,   TTH,   S99,   SVN,   SDP,   HTI,   DHA,   GKM,   G36,   CMI,   IDV,   EID,   SFG,   ITS,   LIX,   VNR,   VIT,   VFG,   PMS,   VSG,   VTV,   SDB,   DNP,   SDV,   SD6,   HMH,   BT6,   BLI,   BLF,   TGP,   UIC,   RLC,   TJC,   TXM,   VIH,   SRA,   LCS,   PKR,   CI5,   B82,   GMC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 46 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VOS,   VJC,   PNJ,   MHC,   BWE,   BFC,   VNS,   PXA,   CSV,   VCS,   HAH,   KHB,   KPF,   ITD,   MCH,   HLD,   FID,   CVN,   ITQ,   VIS,   MPT,   VC2,   CET,   BMC,   STK,   ATS,   VPD,   MTA,   PME,   LHC,   HOM,   S55,   DP3,   MSC,   IPA,   CDC,   PNT,   ACC,   OPC,   TLG,   BKC,   CTA,   KHA,   GND,   LGC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   DST,   MST,   MSN,   PIV,   TTB,   VNG,   CHP,   VIB,   VPI,   PLP,   DTD,   APC,   SDH,   BCE,   HRC,   BTS,   CSC,   TAG,   VE1,   VID,   ISH,   CLX,   PLC,   TMT,   HCC,   LAF,   L10,   PTT,   BDG,   STV,   SMN,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 166 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   PVD,   DIG,   REE,   GEX,   DST,   KSA,   MST,   VOS,   MSN,   VJC,   PIV,   GAS,   GTN,   NLG,   TLD,   TTB,   PVC,   NDN,   EVE,   DAH,   VNG,   PNJ,   HCD,   MHC,   BWE,   DS3,   EVG,   HDC,   BFC,   SHA,   ACV,   TOP,   DCL,   C69,   HAX,   VNS,   TTH,   CHP,   PXA,   DHC,   CSV,   VCS,   HAH,   SBA,   VIB,   VPI,   PLP,   DTD,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 44 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HSG,   CTG,   VND,   DCM,   TNI,   PPC,   PHR,   PET,   TIG,   HCD,   DS3,   NVB,   TTZ,   NVT,   HDA,   PGC,   GKM,   LCM,   VDP,   L14,   LIX,   IMP,   DGL,   SDT,   CLG,   AGF,   S55,   UDC,   CDC,   THT,   TCL,   CAP,   AGM,   DMC,   DHP,   AAM,   CLC,   BAX,   TVD,   PSD,   BPC,   IVS,   SDN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 40 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   PVX,   PDR,   HT1,   NVL,   BVH,   VIG,   DGW,   KSK,   TDH,   KDH,   KDC,   TDC,   C32,   CAV,   SAB,   IBC,   BCC,   POM,   SGO,   HMC,   VTJ,   ICG,   MBG,   SLS,   WSS,   TS4,   SD2,   BIC,   TKC,   TV1,   L61,   VIE,   GSP,   PIC,   TNC,   SFN,   TMP,   BRC,   L35,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   GMD,   TNG,   DPM,   PVE,   HID,   STG,   CTD,   VTO,   CEE,   DQC,   MAC,   CTF,   CNG,   HAS,   SGT,   TC6,   MAS,   PTS,   MEC,   HU1,   DNY,   LDP,   HBS,   SVI,   CDN,   CPC,   TCR,   MIM,   L44,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 215 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   GEX,   LPB,   DVN,   HVN,   VC3,   NHH,   NTL,   SBS,   VNE,   ART,   MSR,   ATB,   VNP,   TIS,   SWC,   PXL,   ACV,   DRI,   TOP,   APS,   QNS,   PFL,   TVB,   SSN,   VIB,   DBD,   NTC,   PVM,   AVF,   IDC,   SKH,   MCH,   VKC,   SDH,   DPG,   SDI,   SMB,   CTR,   NTB,   DPR,   VNH,   G36,   KDF,   DDV,   ILA,   SCS,   HD2,   VCW,   GTT,   ...
Fibonacci(3T) Tại F38.2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SD7,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 330 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   STB,   MBB,   HSG,   KBC,   CTG,   PVX,   GEX,   LPB,   DVN,   HVN,   PDR,   VND,   DCM,   HT1,   NVL,   GMD,   VC3,   BVH,   VIG,   NHH,   TNG,   NTL,   TNI,   SBS,   VNE,   DPM,   ART,   PPC,   DGW,   PHR,   KSK,   MSR,   TDH,   PET,   TIG,   KDH,   KDC,   HCD,   DS3,   PVE,   ATB,   VNP,   TIS,   SWC,   TDC,   PXL,   ACV,   DRI,   HID,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 53 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   OGC,   VRE,   VND,   TLH,   GMD,   NTL,   SBS,   DPM,   TDH,   VSC,   PXS,   TDC,   PXL,   HID,   LGL,   CAV,   TVC,   PAC,   IBC,   DBD,   DGC,   PGC,   SMB,   DPR,   GKM,   LCM,   VCW,   VGG,   VPD,   SLS,   TC6,   PPS,   AGF,   S55,   UDC,   BIC,   PTS,   TLT,   SZL,   TCL,   TV1,   HBS,   PSP,   CDN,   VSI,   HKP,   COM,   NMK,   DGT,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 36 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HKB,   CCL,   PHR,   TDG,   MSR,   KMR,   SP2,   ICG,   CNG,   TRC,   SAS,   HAP,   GSM,   TS4,   SD2,   PNC,   MAS,   NCS,   L10,   DHP,   AAM,   QNC,   RLC,   NAV,   PIC,   VIH,   TTC,   PSD,   TIE,   BPC,   DTN,   DCF,   CI5,   VSM,   SMN,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   NVL,   AGR,   PPC,   PET,   VGS,   NVB,   STG,   TTZ,   PTB,   DDV,   POM,   MAC,   VLC,   VDP,   IMP,   DGL,   SGT,   NDX,   TNM,   SAC,   MEC,   HU1,   LDP,   TCS,   VIF,   SVI,   CPC,   ORS,   SED,   MIM,   L44,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SAM,   BCG,   KSK,   NTC,   GEG,   SHP,   CMX,   ISH,   WSB,   SFI,   L61,   LEC,   L18,   CGP,   BSP,   SDJ,   TAC,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DIC,   VMC,   SD7,   CAP,   SFN,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 144 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ASM,   VPB,   OGC,   VRE,   AAA,   SAM,   VND,   HKB,   NVL,   TLH,   GMD,   CCL,   BCG,   NTL,   SBS,   AGR,   DPM,   PPC,   PHR,   KSK,   TDG,   MSR,   TDH,   PET,   VGS,   VSC,   PXS,   TDC,   PXL,   HID,   NVB,   STG,   TTZ,   LGL,   CAV,   TVC,   PAC,   PTB,   IBC,   DBD,   DGC,   NTC,   KMR,   PGC,   SMB,   DIC,   DPR,   GKM,   DDV,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 42 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   AAA,   NVL,   SBS,   AGR,   CTI,   VGS,   PXL,   STG,   PTB,   TEG,   PGC,   DIC,   GKM,   TVS,   LCM,   HD2,   VCW,   SRF,   CNG,   TBD,   TV2,   SLS,   SAS,   NBC,   TC6,   PPS,   HAP,   UDC,   VTA,   PTS,   SZL,   VLG,   DNS,   TIP,   PSE,   HBS,   PJT,   TMC,   GHC,   TFC,   TCR,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   PFL,   TVC,   LHG,   ITC,   PVM,   KMR,   SCJ,   TRC,   CMS,   BTP,   CMX,   TS4,   TVN,   PVO,   WSB,   MCO,   DC4,   NCS,   CAP,   AAM,   HU4,   RLC,   PTI,   VIH,   TTC,   VCM,   DGT,   CI5,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 26 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   CTS,   PET,   PAC,   NTP,   DGC,   SMB,   VLC,   VGG,   PGI,   IMP,   MDG,   ABC,   SAC,   LM8,   TLT,   PTC,   TCS,   VIF,   SC5,   CPC,   COM,   PDN,   ORS,   SED,   L44,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VPB,   ROS,   CEO,   HKB,   TTF,   BCG,   BVS,   SHP,   ISH,   THI,   LEC,   NAV,   CMT,   TNC,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HJS,   SFN,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 114 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   VCG,   VPB,   HUT,   ROS,   CEO,   AAA,   HKB,   NVL,   TTF,   BCG,   SBS,   AGR,   CTS,   PET,   CTI,   VGS,   PXL,   STG,   PFL,   TVC,   LHG,   PAC,   PTB,   NTP,   ITC,   DGC,   PVM,   KMR,   TEG,   PGC,   SMB,   DIC,   GKM,   BVS,   TVS,   LCM,   HD2,   VCW,   VLC,   VGG,   PGI,   SRF,   CNG,   IMP,   SCJ,   TRC,   CMS,   TBD,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 28 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   NVL,   PLX,   PHC,   HHG,   VGS,   LSS,   SRC,   SMB,   GKM,   VLC,   PGI,   TRC,   CMS,   BTP,   TRA,   VGT,   VTB,   VDS,   RCL,   INN,   HBS,   PCT,   TCS,   PIT,   HTV,   TDM,   VCM,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 19 Mã CK
Xem biểu đồ
DGC,   PGC,   BVS,   PV2,   SRF,   NBC,   SHP,   VTH,   KKC,   SZL,   VLG,   BHC,   SD4,   LEC,   RLC,   GHC,   TDS,   VIH,   CI5,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 14 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   TCM,   SBS,   CTS,   ITC,   DHT,   MDG,   GIL,   ABC,   TLT,   TIP,   MNC,   SED,   L44,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
TTF,   PVI,   SKG,   PTL,   TS4,   TYA,   DXP,   DVP,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PSE,   VHL,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 71 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   CII,   TCM,   NVL,   TTF,   PLX,   SBS,   PVI,   CTS,   PHC,   HHG,   VGS,   SKG,   LSS,   PTL,   SRC,   ITC,   DGC,   PGC,   SMB,   GKM,   BVS,   DHT,   PV2,   VLC,   PGI,   SRF,   TRC,   CMS,   MDG,   BTP,   GIL,   NBC,   SHP,   ABC,   TRA,   TS4,   VGT,   VTB,   VDS,   TYA,   TLT,   RCL,   INN,   VTH,   KKC,   SZL,   VLG,   TIP,   PSE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   MCG,   GKM,   UNI,   PXI,   TRC,   VTB,   MNC,   ND2,   SED,   L44,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
PVI,   SKG,   TYA,   SD4,   RLC,   VIH,   VGP,   CI5,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   FTS,   CIG,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
GDT,   DVP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 24 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   SHN,   PVI,   SKG,   FTS,   MCG,   GKM,   CIG,   UNI,   PXI,   GDT,   TRC,   VTB,   TYA,   SD4,   MNC,   RLC,   VIH,   VGP,   DVP,   ND2,   CI5,   SED,   L44,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   DIG,   REE,   KSA,   GAS,   PVC,   NDN,   SHA,   DHC,   SBA,   NCT,   V12,   VC9,   SBV,   VCC,   TCT,   DSN,   TDN,   SMA,   S4A,   VNC,   MHL,   DRL,   DTL,   EBS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 23 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   TLD,   EVG,   TTH,   S99,   SVN,   SDP,   HTI,   CMI,   IDV,   EID,   VIT,   VFG,   PMS,   VTV,   SD6,   HMH,   BLF,   TJC,   SRA,   LCS,   B82,   GMC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   VOS,   VJC,   PNJ,   MHC,   BFC,   VNS,   PXA,   CSV,   VCS,   HAH,   KHB,   KPF,   ITD,   HLD,   FID,   ITQ,   VIS,   MPT,   VC2,   CET,   BMC,   STK,   ATS,   PME,   LHC,   HOM,   S55,   DP3,   MSC,   ACC,   OPC,   CTA,   KHA,   LGC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   MST,   MSN,   PIV,   TTB,   VNG,   CHP,   VPI,   DTD,   APC,   BCE,   BTS,   VE1,   VID,   PLC,   TMT,   HCC,   SMN,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 102 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HPG,   PVD,   DIG,   REE,   DST,   KSA,   MST,   VOS,   MSN,   VJC,   PIV,   GAS,   GTN,   TLD,   TTB,   PVC,   NDN,   VNG,   PNJ,   MHC,   EVG,   BFC,   SHA,   VNS,   TTH,   CHP,   PXA,   DHC,   CSV,   VCS,   HAH,   SBA,   VPI,   DTD,   KHB,   S99,   KPF,   ITD,   SVN,   APC,   HLD,   FID,   ITQ,   SDP,   NCT,   HTI,   VIS,   BCE,   V12,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 37 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   CEO,   GMD,   SBS,   DPM,   PET,   TIG,   HHG,   DS3,   PXL,   TTZ,   PAC,   DBD,   DGC,   TEG,   PGC,   DIC,   DQC,   TCD,   DDV,   VCW,   VLC,   VPD,   TC6,   HAP,   TL4,   AGF,   XPH,   VTA,   TCL,   AGM,   BAX,   TDM,   CDN,   TTC,   ORS,   SED,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 39 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   TTF,   BVH,   TDC,   HDC,   CAV,   LHG,   PV2,   HAC,   VTJ,   ICG,   SCJ,   TRC,   BVG,   GSM,   TS4,   SD2,   PNC,   MCO,   DC4,   KKC,   BHC,   L61,   SRB,   DHP,   AAM,   SD4,   QNC,   RLC,   GHC,   NAV,   PTI,   VIH,   PSD,   BPC,   HKP,   NMK,   VIR,   SMN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   CII,   TNG,   AGR,   PPC,   VTO,   CEE,   POM,   MAC,   VGG,   PGI,   IMP,   MDG,   TNM,   SAC,   PTS,   MEC,   HU1,   TLT,   SZL,   LDP,   VIF,   TLG,   SVI,   TCR,   L44,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 17 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   DRC,   HT1,   BCG,   NTL,   KSK,   TDH,   IBC,   DHA,   DPR,   GEG,   SHP,   ISH,   SFI,   L18,   SDJ,   TAC,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HJS,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 120 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   CTG,   CEO,   CII,   SAM,   DRC,   HT1,   TTF,   GMD,   BVH,   BCG,   TNG,   NTL,   SBS,   AGR,   DPM,   PPC,   KSK,   TDH,   PET,   TIG,   HHG,   DS3,   TDC,   PXL,   HDC,   TTZ,   VTO,   CAV,   LHG,   PAC,   IBC,   DBD,   DGC,   TEG,   PGC,   CEE,   DIC,   DQC,   TCD,   DHA,   DPR,   DDV,   POM,   VCW,   PV2,   MAC,   VLC,   VGG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 40 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   VPB,   OGC,   HNG,   VRE,   CII,   VND,   TLH,   NTL,   SBS,   CSM,   CTI,   PXS,   PXL,   LSS,   SD9,   C32,   CAV,   PVM,   DPG,   DPR,   TVS,   UNI,   HD2,   PGI,   VPD,   TRC,   TBD,   BTP,   VTB,   PTS,   TLT,   VIF,   HTV,   CLC,   PJT,   TFC,   TBC,   VSI,   TCR,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   PVI,   MSR,   DS3,   PFL,   DBD,   PGC,   DHA,   POM,   VGG,   CSC,   ICG,   HAS,   SCJ,   SVC,   CMS,   NBC,   KSD,   SHP,   MAS,   VTH,   L10,   AAM,   L18,   HU4,   RLC,   PIC,   HPD,   VIH,   TMP,   DTN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 23 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   SHN,   CTS,   TTZ,   FTS,   PAC,   NTP,   DGC,   MAC,   VLC,   DGL,   SLS,   NDX,   ABC,   XPH,   MEC,   LDP,   DNS,   TCS,   MNC,   CDN,   SED,   L44,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 12 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   TTF,   BCG,   BVS,   GEG,   TS4,   ISH,   TYA,   DXP,   L61,   DMC,   TNC,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SD7,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 107 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   PVX,   VPB,   OGC,   HNG,   VRE,   ROS,   CII,   AAA,   VND,   SHN,   TTF,   TLH,   BCG,   NTL,   SBS,   CSM,   PVI,   CTS,   MSR,   CTI,   PXS,   DS3,   PXL,   LSS,   SD9,   TTZ,   C32,   FTS,   PFL,   CAV,   PAC,   NTP,   DBD,   DGC,   PVM,   PGC,   DPG,   DHA,   DPR,   BVS,   TVS,   POM,   UNI,   HD2,   MAC,   VLC,   VGG,   PGI,   GEG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   SHN,   CTS,   PCG,   DAH,   CTI,   DHG,   FCM,   VDP,   SRF,   TRC,   BTP,   MAS,   TIP,   TV4,   AAM,   CLC,   TFC,   IVS,   L44,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   VPB,   APG,   ITC,   PVG,   SGO,   KSD,   TYA,   INN,   THT,   L10,   TBC,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 16 Mã CK
Xem biểu đồ
TCM,   EIB,   BWE,   PVE,   FTS,   VHC,   C47,   CIG,   MAC,   DGL,   TRA,   LM8,   PTC,   TCS,   SC5,   SED,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 7 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   TS4,   DNP,   LAF,   DMC,   SJ1,   AMV,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 3 Mã CK
Xem biểu đồ
NHA,   SD7,   VHL,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 58 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   VPB,   AAA,   SHN,   TCM,   FCN,   EIB,   CTS,   APG,   PCG,   DAH,   CTI,   DHG,   FCM,   BWE,   PVE,   FTS,   VHC,   ITC,   C47,   CIG,   PVG,   SGO,   MAC,   VDP,   SRF,   DGL,   TRC,   BTP,   NHA,   KSD,   TRA,   TS4,   MAS,   LM8,   TYA,   DNP,   INN,   THT,   SD7,   LAF,   TIP,   PTC,   TCS,   L10,   TV4,   DMC,   AAM,   CLC,   VHL,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 16 Mã CK
Xem biểu đồ
PLX,   PHC,   IJC,   FTS,   DBC,   LCM,   CIG,   PVG,   MAC,   KHP,   SFG,   VNR,   RAL,   TCS,   AAM,   TST,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   CCL,   VPH,   CTP,   SRF,   CMX,   TIP,   RLC,   VIH,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TVB,   ITC,   VNB,   CTF,   UIC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 6 Mã CK
Xem biểu đồ
KSQ,   HRC,   ISH,   L10,   PTT,   DVP,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 36 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   PLX,   CCL,   PHC,   IJC,   FTS,   TVB,   ITC,   VPH,   KSQ,   CTP,   DBC,   LCM,   CIG,   HRC,   PVG,   MAC,   VNB,   CTF,   KHP,   SRF,   SFG,   VNR,   CMX,   ISH,   RAL,   TIP,   TCS,   L10,   UIC,   AAM,   RLC,   PTT,   VIH,   DVP,   TST,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
MCG,   TST,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   C69,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BKC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
HRC,   GDT,   L10,   DVP,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   C69,   MCG,   HRC,   GDT,   L10,   BKC,   DVP,   TST,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357