Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   LDG,   DRH,   VNM,   TCM,   PDR,   SAM,   NBB,   NKG,   GEX,   VMI,   PHC,   PNJ,   CTI,   VSH,   PAC,   PGI,   KMR,   VIB,   PPC,   VGG,   IDJ,   UIC,   VC2,   GSM,   VCA,   ATS,   CDC,   DHT,   ICG,   GSP,   PBP,   HCC,   DC2,   VBC,   SP2,   NSC,   GDT,   CLC,   CLL,   HPB,   DTT,   SHP,   MCI,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 51 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   PVX,   VIC,   DRC,   AMD,   BVH,   DAG,   FCM,   EVE,   TMT,   JVC,   PVC,   SKG,   DHC,   KSQ,   HLD,   SDA,   DGL,   BTP,   AMV,   ONE,   FID,   VAT,   TIP,   CLX,   VFG,   BT6,   CMX,   CYC,   PSP,   B82,   QNC,   CMG,   DAD,   BPC,   CAP,   VE2,   SCD,   HAN,   EIN,   TCS,   MHL,   NAS,   VT1,   UDJ,   VDL,   WCS,   NPS,   ABC,   VC5,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 50 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   CEO,   DCM,   DIG,   PVD,   HAP,   QCG,   TEG,   HHG,   PHR,   HCD,   MST,   DGW,   BCC,   TDC,   CMI,   DCL,   DBC,   C47,   LIG,   DGC,   PGD,   NDF,   DHG,   KHP,   NAF,   HTI,   VID,   TTZ,   RAL,   LIX,   SJD,   VNB,   PXT,   VC7,   KTT,   PDB,   TC6,   ALV,   VCR,   HOM,   TKU,   MCC,   VPK,   TV1,   PDN,   ONW,   TV4,   BTS,   VSN,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   PIV,   VCB,   TVC,   CSM,   VNS,   HAS,   QHD,   POS,   MLS,   DXP,   HVT,   HLG,   LHC,   NET,   ABI,   PHP,   MSC,   BLI,   PTI,   LTC,   TVS,   MVB,   CTA,   STV,   DL1,   ABT,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ASP,   API,   L61,   DVP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 176 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   BHS,   CEO,   DCM,   TCH,   LDG,   DIG,   PVD,   SBT,   DRH,   PIV,   PVX,   VCB,   VIC,   VNM,   HAP,   TCM,   TVC,   PDR,   SAM,   NBB,   QCG,   NKG,   TEG,   HHG,   PHR,   HCD,   MST,   GEX,   DGW,   DRC,   BCC,   VMI,   PHC,   AMD,   PNJ,   BVH,   DAG,   CTI,   CSM,   TDC,   FCM,   VSH,   CMI,   EVE,   DCL,   PAC,   VNS,   DBC,   C47,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 61 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   HUT,   ACB,   SBT,   HSG,   FPT,   PVT,   SHI,   TIS,   CVT,   TTB,   SHA,   KDC,   ADS,   PTL,   HAI,   KSH,   NDN,   DPS,   ELC,   NT2,   MWG,   MSR,   SVC,   PXA,   MCG,   VCS,   PV2,   CAV,   PVE,   VIT,   HNF,   IPA,   HMH,   PVM,   DBD,   TLT,   SMB,   ANT,   VTX,   SC5,   CLG,   PAN,   TRA,   DC1,   VFG,   ADP,   XPH,   GHC,   ACE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   HT1,   KHB,   PGS,   VGC,   E1VFVN30,   SBS,   S99,   SGO,   PVV,   SD5,   VIG,   THT,   SPD,   CHP,   DPR,   NTP,   TYA,   GMC,   SDH,   VLC,   NNC,   MCP,   MCO,   SD9,   DHP,   OPC,   BCI,   MTG,   TS4,   HJS,   SFI,   HNP,   PSC,   NAV,   HAN,   DNY,   PMC,   QTC,   CLL,   PPG,   L10,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   REE,   HCM,   BFC,   VJC,   MBS,   CTS,   LHG,   WSS,   PGI,   APS,   MAC,   TTZ,   PPC,   SFG,   D2D,   MDG,   VNR,   BCE,   SAS,   DP3,   ALT,   DIH,   EID,   TCL,   TFC,   VTC,   MCF,   PSL,   CHS,   NSG,   ANV,   DRL,   BSP,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   KSA,   EIB,   HAC,   IBC,   SSN,   NDX,   SDD,   VTV,   ABI,   SPH,   NCS,   TMS,   SGP,   CMG,   SED,   SDK,   VE1,   S4A,   SSM,   GND,   EMC,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
NCT,   WSB,   PLC,   HTV,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 164 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   SSI,   KBC,   HUT,   ACB,   SBT,   HSG,   FPT,   REE,   TSC,   PVT,   KSA,   SHI,   TIS,   CVT,   HCM,   HT1,   EIB,   TTB,   BFC,   KHB,   PGS,   VGC,   SHA,   KDC,   ADS,   PTL,   VJC,   MBS,   HAI,   E1VFVN30,   CTS,   KSH,   NDN,   DPS,   SBS,   ELC,   NT2,   S99,   LHG,   SGO,   MWG,   PVV,   HAC,   MSR,   WSS,   PGI,   SD5,   SVC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   BID,   DPM,   CTG,   FCN,   SHA,   PTL,   HAI,   LSS,   NDN,   VOC,   PET,   HDC,   WSS,   PXA,   MCG,   PC1,   PV2,   ACV,   FTS,   HNM,   MNC,   GTA,   SD9,   VTB,   TFC,   HJS,   DSN,   BIC,   HTV,   MCF,   PSL,   VE8,   SD4,   ISH,   PMB,   CNN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 53 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   PVT,   GMD,   AGR,   EIB,   KHB,   TTH,   KDC,   KVC,   E1VFVN30,   SBS,   NT2,   SGO,   MWG,   PVV,   MSR,   DHA,   VIG,   THT,   IBC,   VHC,   FMC,   ITS,   VIT,   NTP,   SDH,   VLC,   IPA,   DBD,   TLT,   S74,   DHP,   IMP,   PLC,   RCC,   ABI,   PVL,   LBM,   GHC,   SFI,   SGP,   HAN,   SED,   SDK,   CMS,   PSW,   TIC,   SSM,   EAD,   TNC,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   HUT,   ACB,   FPT,   TIS,   TTF,   VPH,   ADS,   DPS,   CAV,   MAC,   PVE,   SFG,   DIC,   MDG,   BCE,   PVM,   SMB,   SAS,   ALT,   TRA,   XPH,   INN,   ACE,   VTC,   SPM,   AGM,   NSG,   BSP,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   TSC,   KSA,   APG,   VSC,   TYA,   VPD,   TCR,   HMH,   SDD,   TA9,   DBT,   VTV,   SPH,   PSC,   SGT,   S4A,   GND,   EMC,   KCB,   BSI,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   NCT,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 142 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HPG,   HHS,   BID,   SSI,   HUT,   ACB,   DPM,   CTG,   FPT,   TSC,   DST,   PVT,   KSA,   TIS,   GMD,   TTF,   AGR,   FCN,   EIB,   VPH,   KHB,   TTH,   SHA,   KDC,   KVC,   ADS,   PTL,   HAI,   LSS,   E1VFVN30,   APG,   NDN,   VOC,   DPS,   SBS,   NT2,   SGO,   MWG,   VSC,   PET,   PVV,   HDC,   MSR,   WSS,   DHA,   VIG,   THT,   IBC,   PXA,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 36 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VCG,   ASM,   VHG,   DAH,   PTL,   IDI,   C32,   PET,   HDC,   WSS,   PXA,   PC1,   FTS,   SZL,   VLC,   MNC,   MTA,   GTA,   CVN,   KTL,   SPP,   LAF,   DTL,   HJS,   VTC,   BIC,   HU4,   HTV,   TDS,   SCL,   NSG,   CTX,   EAD,   TIE,   PTS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   BID,   CTG,   FPT,   SHA,   VIP,   NVT,   MWG,   VSC,   SDP,   VIG,   TNG,   PVG,   G20,   ASA,   SDH,   UNI,   SDD,   TA9,   VTV,   PAN,   TRA,   PJT,   TTC,   LBM,   HAN,   SD4,   ISH,   PMB,   PSE,   HPP,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   DPM,   PPI,   BCG,   FTM,   ADS,   IJC,   LSS,   NDN,   ITD,   CSV,   SEA,   PV2,   MAC,   ACV,   HNM,   SAS,   HIG,   ACE,   AGM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 17 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   TSC,   TIG,   TOP,   SPI,   BVS,   VTA,   TNA,   VPD,   TCR,   HMH,   PVO,   SPH,   PSC,   ACL,   BSI,   CLW,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VNE,   NCT,   INN,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 107 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HPG,   BID,   FIT,   KLF,   VCG,   ASM,   VHG,   DAH,   DPM,   CTG,   FPT,   TSC,   PPI,   BCG,   TIG,   FTM,   SHA,   ADS,   TOP,   PTL,   IJC,   LSS,   IDI,   NDN,   VIP,   C32,   SPI,   ITD,   NVT,   CSV,   MWG,   VSC,   PET,   HDC,   SEA,   WSS,   SDP,   VIG,   TNG,   PXA,   PC1,   PVG,   PV2,   BVS,   MAC,   ACV,   VNE,   G20,   FTS,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 14 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   TIG,   IJC,   BMP,   SAB,   NCT,   VE9,   S55,   TCT,   SRF,   LBM,   AGM,   L44,   DLR,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 26 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DCS,   ACM,   VGS,   TOP,   KSK,   PXS,   VIP,   SPI,   VSC,   HDC,   TRC,   PXL,   BVS,   ACV,   HAH,   SZL,   TNA,   VPD,   TCR,   TJC,   VMS,   HAN,   PTE,   GTS,   PTS,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   CTP,   NDN,   PET,   ITQ,   PVG,   PV2,   MAC,   ASA,   MTA,   LAF,   HU4,   SCL,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SD6,   GTA,   PJT,   SFC,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 57 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DCS,   BCG,   CTP,   NTL,   ACM,   TIG,   VGS,   TOP,   IJC,   KSK,   PXS,   NDN,   VIP,   SPI,   VSC,   PET,   HDC,   TRC,   PXL,   ITQ,   PVG,   PV2,   BVS,   MAC,   ACV,   BMP,   SAB,   HAH,   SZL,   ASA,   TNA,   VPD,   TCR,   NCT,   TJC,   MTA,   SD6,   GTA,   VE9,   PJT,   S55,   TCT,   SRF,   VMS,   LAF,   LBM,   HU4,   HAN,   PTE,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   IJC,   NCT,   L44,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VTO,   BMP,   CCL,   SAB,   HAH,   S55,   TCT,   HAN,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   MHC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 0 Mã CK
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   BCG,   IJC,   MHC,   VTO,   BMP,   CCL,   SAB,   HAH,   NCT,   S55,   TCT,   HAN,   L44,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 32 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   TCM,   PDR,   SAM,   NBB,   NKG,   GEX,   VMI,   PHC,   PNJ,   CTI,   VSH,   PGI,   KMR,   VIB,   PPC,   VGG,   IDJ,   UIC,   GSM,   VCA,   ATS,   CDC,   DHT,   ICG,   PBP,   DC2,   NSC,   GDT,   CLL,   SHP,   MCI,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 44 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   VIC,   DRC,   BVH,   DAG,   CSM,   FCM,   EVE,   TMT,   PVC,   VTO,   BMP,   SKG,   DHC,   KSQ,   SDA,   DGL,   AMV,   ONE,   VAT,   TIP,   CLX,   VFG,   S55,   BT6,   CMX,   CYC,   PSP,   B82,   QNC,   CMG,   BPC,   SCD,   HAN,   EIN,   TCS,   NAS,   VT1,   UDJ,   VDL,   ABT,   ABC,   VC5,   VAF,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   DCM,   DIG,   PVD,   QCG,   TEG,   DGW,   BCC,   TDC,   CMI,   MHC,   DBC,   LIG,   DGC,   PGD,   NDF,   DHG,   NAF,   HTI,   VID,   RAL,   LIX,   SJD,   PXT,   VC7,   KTT,   PDB,   TC6,   VCR,   HOM,   TKU,   MCC,   VPK,   TV1,   PDN,   ONW,   TV4,   BTS,   VSN,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 19 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   PIV,   VNS,   HAS,   QHD,   MLS,   DXP,   HVT,   LHC,   NET,   ABI,   PHP,   MSC,   PTI,   LTC,   MVB,   CTA,   STV,   DL1,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
ASP,   API,   L61,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 137 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   BHS,   DCM,   LDG,   DIG,   PVD,   PIV,   PVX,   VIC,   TCM,   PDR,   SAM,   NBB,   QCG,   NKG,   TEG,   GEX,   DGW,   DRC,   BCC,   VMI,   PHC,   PNJ,   BVH,   DAG,   CTI,   CSM,   TDC,   FCM,   VSH,   CMI,   EVE,   MHC,   VNS,   DBC,   LIG,   TMT,   DGC,   PGI,   ASP,   PVC,   PGD,   NDF,   KMR,   DHG,   VTO,   NAF,   VIB,   HTI,   VID,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 40 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   DPM,   CTG,   BCG,   GMD,   PTL,   HAI,   IDI,   PET,   HDC,   PXA,   MCG,   MAC,   PVE,   GIL,   VIT,   NTP,   NCT,   HMH,   DBD,   HNM,   MTA,   VTX,   SC5,   DC1,   RCC,   SPP,   TFC,   XPH,   LAF,   DTL,   HJS,   ACE,   DSN,   VTC,   DAD,   MVC,   PSW,   SD4,   ISH,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 27 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   FPT,   TLH,   AGR,   HT1,   EIB,   KHB,   VGC,   E1VFVN30,   SBS,   S99,   VSC,   BVS,   PTC,   DHP,   TA9,   ABI,   TMS,   HAN,   SED,   DNY,   CMS,   ND2,   L10,   CKV,   TKC,   CNN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   ACB,   VCG,   TIS,   CVT,   VJC,   MBS,   LSS,   CTS,   NDN,   VCS,   PVG,   PV2,   SFG,   MDG,   DP3,   EID,   PSL,   CHS,   NSG,   ANV,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HAC,   DHA,   VPD,   GTA,   SDD,   VTV,   SPH,   SDK,   VE1,   S4A,   SSM,   GND,   EMC,   BSI,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PLC,   PSC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 104 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   HUT,   ACB,   VCG,   SBT,   DPM,   CTG,   FPT,   TLH,   TIS,   BCG,   GMD,   CVT,   AGR,   HT1,   EIB,   KHB,   VGC,   PTL,   VJC,   MBS,   HAI,   LSS,   E1VFVN30,   CTS,   IDI,   NDN,   SBS,   S99,   VSC,   PET,   HAC,   HDC,   DHA,   PXA,   MCG,   VCS,   PVG,   PV2,   BVS,   MAC,   PVE,   GIL,   SFG,   VIT,   NTP,   PTC,   VPD,   NCT,   MDG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   PVT,   FCN,   AMD,   LHG,   SMC,   VSC,   HDC,   PXA,   MCG,   SD2,   FTS,   THG,   PVM,   CLG,   HIG,   TRA,   LDP,   TCT,   ADP,   DSN,   DAD,   TVS,   TSB,   SFC,   MCF,   VE8,   ACL,   PMB,   PSE,   HPP,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SHI,   KSK,   SBS,   PVV,   TRC,   VHC,   FMC,   ITS,   D2D,   GMC,   VPD,   DBD,   DHP,   IMP,   PLC,   TTC,   VEF,   PVL,   HJS,   SFI,   SGP,   AAM,   NAV,   HAN,   SSM,   SD4,   SGS,   STK,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   AAA,   PHR,   VPH,   NDN,   ITD,   CSV,   APS,   PV2,   PVE,   SAS,   VTB,   KTL,   XPH,   LAF,   INN,   ACE,   HU4,   AGM,   NSG,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,   SDD,   DBT,   VTV,   SGT,   GND,   KCB,   BSI,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NCT,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 89 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HPG,   VCG,   AAA,   PVT,   SHI,   FCN,   PHR,   VPH,   AMD,   KSK,   NDN,   SBS,   ITD,   LHG,   SMC,   CSV,   VSC,   PVV,   HDC,   TRC,   PXA,   MCG,   APS,   VHC,   PV2,   SSN,   SD2,   PVE,   FMC,   ITS,   FTS,   D2D,   GMC,   THG,   VPD,   NCT,   PVM,   DBD,   SAS,   VTB,   DHP,   IMP,   SDD,   PLC,   DBT,   CLG,   VTV,   HIG,   TRA,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   ASM,   NTL,   LAS,   DNP,   FTS,   SDT,   HTC,   HLG,   TDS,   AGM,   DVP,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HHG,   MST,   MPT,   NVT,   PVV,   SDP,   THT,   MBG,   ASA,   VLC,   TJC,   SD6,   GSP,   VCP,   TCT,   VMS,   DAD,   VCC,   HAN,   SFC,   ACL,   PMB,   BSI,   TIE,   CLW,   PTS,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   PPI,   FTM,   SMC,   SEA,   VNG,   APS,   PV2,   SAS,   HIG,   LAF,   MCF,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 11 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   SPI,   GMC,   PVO,   SDD,   VTV,   KTS,   SFI,   SGP,   TVS,   POT,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KTL,   INN,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 63 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   CEO,   ASM,   PPI,   KSA,   NTL,   HHG,   MST,   FTM,   SPI,   MPT,   NVT,   SMC,   LAS,   PVV,   SEA,   VNG,   SDP,   DNP,   THT,   APS,   PV2,   MBG,   FTS,   SDT,   GMC,   ASA,   VLC,   TJC,   PVO,   SD6,   HTC,   SAS,   SDD,   GSP,   VCP,   HLG,   VTV,   HIG,   KTS,   TCT,   KTL,   VMS,   LAF,   INN,   SFI,   SGP,   DAD,   VCC,   TVS,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   IJC,   ELC,   VC2,   BTP,   TDN,   DTT,   WCS,   NPS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   CCL,   HLD,   HAH,   KKC,   HCC,   VMS,   TST,   LUT,   VE2,   HAN,   HPB,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   PAC,   KHP,   ASA,   VBC,   MCF,   DVP,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,   BLI,   CLC,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PTB,   WSB,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 33 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   ASM,   MST,   IJC,   ELC,   PAC,   KHP,   PTB,   CCL,   HLD,   HAH,   ASA,   VC2,   KKC,   WSB,   BTP,   HCC,   VMS,   SGP,   TST,   BLI,   VBC,   CLC,   LUT,   VE2,   HAN,   MCF,   TDN,   HPB,   DVP,   DTT,   WCS,   NPS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VNM,   HCC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HAH,   BLI,   HAN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HAP,   C47,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TVC,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VNM,   HAP,   TVC,   C47,   HAH,   HCC,   BLI,   HAN,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68