Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 60 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SSI,   KBC,   EVG,   AAA,   PDR,   NLG,   QCG,   HCM,   GAS,   VND,   VIX,   MWG,   PNJ,   VSC,   CHP,   E1VFVN30,   PGD,   SBA,   APC,   VC7,   NNC,   TRA,   RAL,   DMC,   VTV,   L14,   SJD,   DP3,   ANV,   GMC,   HCC,   TVS,   DHP,   S4A,   VE9,   PJT,   VC9,   CDC,   VTG,   HAS,   QPH,   HMC,   EID,   BCI,   VE3,   VTB,   PBP,   SCI,   VSI,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
BVH,   TOP,   PXS,   ACV,   NAF,   FMC,   HNM,   TNA,   TIP,   CNG,   BT6,   TST,   VTJ,   HMH,   ITS,   LUT,   DXP,   BPC,   TDN,   BLI,   DGL,   PSD,   VCC,   TIX,   HAT,   TET,   VIH,   TPP,   SID,   DXV,   DDM,   DCD,   BHN,   TTN,   EIC,   VC5,   SBL,   STL,   HSI,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 62 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HPG,   VCG,   MBB,   FIT,   ASM,   SHS,   HBC,   REE,   DIG,   ATG,   PIV,   TDG,   CTS,   KSB,   TDH,   HDC,   CVT,   PET,   PVL,   SIC,   MST,   TTB,   VNG,   CTP,   MPT,   DL1,   CTD,   ITD,   VHC,   VCS,   CSV,   SFG,   HAH,   CTB,   THI,   SMA,   BVS,   MTA,   IPA,   RDP,   DC4,   VPD,   HHC,   UNI,   NBC,   BSI,   ABT,   GND,   MCH,   ...
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 33 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   FCN,   HAI,   VC3,   PVT,   VNM,   GEX,   NDF,   VGC,   TCD,   G20,   PGI,   PXT,   VIB,   HKT,   CCI,   DHT,   STV,   CMX,   PDB,   TIC,   MLS,   PGT,   PDC,   SEB,   SJC,   OCH,   CLC,   PMC,   BCP,   TKC,   HRC,   CLX,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,   AGM,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 196 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   BID,   AMD,   HPG,   SSI,   KBC,   VCG,   MBB,   EVG,   AAA,   FIT,   ASM,   SHS,   FCN,   HAI,   HBC,   REE,   DIG,   ATG,   VC3,   PIV,   PDR,   NLG,   TDG,   PVT,   CTS,   QCG,   KSB,   HCM,   VNM,   TDH,   GAS,   VND,   HDC,   CVT,   BVH,   VIX,   MWG,   PNJ,   TOP,   PET,   PVL,   SIC,   GEX,   MST,   TTB,   NDF,   VGC,   VSC,   TCD,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 52 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   LDG,   SBS,   TNT,   NDN,   BVH,   NTL,   VJC,   FTM,   PXL,   DST,   ADS,   VIP,   SHA,   SJS,   PXS,   EVE,   ACV,   MHC,   DQC,   THI,   BCE,   VPD,   HLD,   VGG,   THG,   VC2,   SPP,   VNB,   HMH,   TCT,   TL4,   ICF,   HOM,   AMC,   PAN,   VTC,   AGF,   TV4,   SPD,   FOX,   SCD,   HLG,   SPC,   VMD,   HEV,   VNT,   DNM,   MDG,   HTC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 68 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   VIC,   QBS,   EIB,   SPI,   DRH,   DAG,   TTZ,   APS,   FTS,   C32,   LIG,   LHG,   VTO,   PVV,   TDC,   SVC,   HAC,   DPR,   THT,   ASA,   DBD,   SGO,   ICG,   PGC,   MAC,   MCO,   HAP,   BMI,   SAB,   MNC,   SDD,   KHP,   AMV,   SD4,   PLC,   DC2,   VMA,   BLF,   POS,   ACC,   NDX,   HMC,   SAC,   VCW,   TPC,   BVG,   ST8,   PSD,   VCP,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 27 Mã CK
Xem biểu đồ
AGR,   TNI,   VAT,   SMC,   PVC,   LAS,   PVB,   PGS,   CMI,   NET,   VC7,   VOC,   PSP,   SD6,   NCT,   SPM,   SCJ,   TCL,   MTG,   DCF,   C21,   XPH,   MKV,   DNY,   BHP,   TH1,   HEM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   NT2,   DCS,   ACM,   IVS,   SD9,   SDP,   IDJ,   TC6,   SBV,   BMC,   GSM,   TIP,   GEG,   SDJ,   TCR,   CTC,   TSB,   NCS,   CGP,   NST,   TTT,   PSL,   MVC,   VC5,   VTH,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
NHA,   WSB,   GMX,   KHA,   CPC,   SSC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 179 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VCB,   LDG,   AGR,   HUT,   SBS,   TNT,   NT2,   VIC,   NDN,   QBS,   TNI,   EIB,   DCS,   SPI,   DRH,   ACM,   BVH,   NTL,   VJC,   FTM,   PXL,   DAG,   DST,   ADS,   VAT,   TTZ,   VIP,   APS,   FTS,   SHA,   IVS,   C32,   SJS,   LIG,   PXS,   EVE,   LHG,   SMC,   VTO,   SD9,   ACV,   PVC,   SDP,   PVV,   TDC,   LAS,   MHC,   SVC,   PVB,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 33 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   SBS,   KSH,   HVG,   PXL,   FTS,   SMC,   VTO,   PVC,   DBD,   ICG,   BCE,   VPD,   TYA,   TV1,   VGG,   TIP,   HMH,   PSP,   PXI,   ICF,   SD4,   VMA,   SMB,   TLT,   AMC,   MTG,   VCW,   VE1,   ORS,   ACL,   LAF,   DGT,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 51 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   DPM,   HUT,   HT1,   DCS,   SPI,   BII,   ACM,   KVC,   TEG,   VIP,   SHA,   SJS,   KSQ,   SD9,   MSR,   SDT,   PVV,   VMI,   SVN,   THT,   ASA,   IDJ,   NHA,   BMI,   GSM,   SDD,   BIC,   ASP,   SD6,   S74,   MAS,   EAD,   NCS,   SAS,   NDX,   DCF,   SFC,   VHL,   TNC,   TPC,   PTS,   GDT,   STK,   TS4,   VIH,   MHL,   PPS,   CLL,   AME,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 34 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   SHI,   CTI,   VJC,   ELC,   PVB,   CVN,   PGS,   LIX,   NET,   MCO,   VLC,   S55,   CLG,   KHP,   NCT,   SPM,   SCJ,   TCL,   DDV,   SAC,   SC5,   SFN,   TV4,   MKV,   PCG,   SCD,   HLG,   HRT,   SSC,   BHP,   PTI,   VIF,   HEM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   TTF,   JVC,   CAV,   SVC,   CAP,   NTC,   WSB,   SRF,   GEG,   SDJ,   POM,   CTC,   CGP,   NST,   BSP,   PSL,   TVD,   MVC,   VC5,   TNB,   PIT,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   PTC,   DIH,   CPC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 144 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   TCH,   DPM,   CII,   HUT,   SBS,   HT1,   VIC,   DCS,   KSK,   SPI,   SHI,   BII,   ACM,   KSH,   CTI,   TTF,   KVC,   VJC,   HVG,   PXL,   TEG,   ELC,   VIP,   FTS,   SHA,   JVC,   SJS,   SMC,   KSQ,   VTO,   SD9,   PVC,   MSR,   SDT,   PVV,   VMI,   CAV,   SVC,   SVN,   PVB,   CVN,   PGS,   LIX,   THT,   NET,   ASA,   DBD,   ICG,   IDJ,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 40 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   DPM,   SHN,   SBS,   VIC,   PXL,   FTS,   SRC,   SDT,   SVC,   PVB,   ICG,   HD2,   ATS,   VTA,   D2D,   S55,   TIP,   VLG,   KHP,   DBT,   SD6,   NCT,   PXI,   SPM,   MAS,   EAD,   SAS,   PSE,   VCW,   DOC,   ORS,   ACL,   STK,   TS4,   ADP,   HRT,   TBD,   GHC,   NSG,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 27 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   KSK,   PVM,   SKG,   PFL,   SHA,   ITQ,   VMI,   PXA,   CAV,   KMR,   PVE,   PVO,   BTP,   CAP,   SDD,   WSB,   BIC,   L44,   NCS,   TVN,   HBS,   SCD,   VIH,   PPG,   PSL,   DGT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 20 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   HVG,   KSQ,   LIX,   NET,   ABC,   PTB,   VLC,   VGG,   SMB,   TLT,   CTX,   SAC,   SFN,   KTL,   MKV,   HLG,   PTI,   VIF,   HEM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 11 Mã CK
Xem biểu đồ
PVG,   CSC,   CTF,   PTC,   ACE,   TAC,   TVD,   VC5,   TNB,   KCB,   ICN,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 4 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   TYA,   NST,   DIH,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 102 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   KLF,   DPM,   CII,   SHN,   SBS,   VIC,   KSK,   PVM,   HVG,   PXL,   SKG,   PFL,   FTS,   SHA,   JVC,   SRC,   KSQ,   ITQ,   SDT,   VMI,   PXA,   CAV,   SVC,   PVB,   LIX,   KMR,   PVE,   NET,   ICG,   ABC,   PTB,   PVO,   HD2,   PVG,   CSC,   VLC,   ATS,   VTA,   CTF,   BTP,   TYA,   CAP,   D2D,   VGG,   S55,   SDD,   TIP,   WSB,   BIC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   MSN,   SKG,   VGT,   VLC,   VIT,   KHP,   PMS,   NCT,   SMB,   CTA,   KTL,   L61,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 21 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   SHN,   SRC,   NBB,   SD2,   PVG,   BTP,   IDV,   BIC,   VLG,   AAM,   PMB,   CMS,   ACE,   TFC,   VIH,   TDS,   SMT,   ADP,   HPP,   GHC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   LIX,   WSS,   NET,   ABC,   DBT,   TLT,   CTX,   HLG,   PTI,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   VNE,   PTC,   HLY,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 50 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   PVX,   DPM,   SHN,   SBS,   MSN,   VNE,   SKG,   JVC,   SRC,   NBB,   LIX,   WSS,   NET,   VGT,   ABC,   SD2,   PVG,   VLC,   VIT,   BTP,   IDV,   BIC,   VLG,   KHP,   DBT,   PMS,   NCT,   SMB,   TLT,   CTX,   AAM,   PMB,   CTA,   CMS,   PTC,   KTL,   ACE,   HLG,   TFC,   VIH,   TDS,   SMT,   ADP,   HPP,   GHC,   L61,   HLY,   PTI,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
BTP,   ND2,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
GIL,   VIT,   BKC,   VIH,   PCT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
NET,   CTX,   FDC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VNC,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
GIL,   NET,   VIT,   BTP,   CTX,   ND2,   BKC,   VIH,   VNC,   FDC,   PCT,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 57 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SSI,   KBC,   EVG,   AAA,   PDR,   NLG,   QCG,   HCM,   VND,   VIX,   MWG,   PNJ,   VSC,   CHP,   E1VFVN30,   PGD,   SBA,   APC,   VC7,   NNC,   TRA,   RAL,   DMC,   VTV,   L14,   SJD,   DP3,   ANV,   GMC,   HCC,   TVS,   DHP,   S4A,   VE9,   PJT,   VC9,   CDC,   HAS,   HMC,   EID,   BCI,   VE3,   VTB,   PBP,   SCI,   VSI,   HVT,   VCA,   PMP,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
NAF,   HNM,   TNA,   TIP,   CNG,   BT6,   TST,   VTJ,   HMH,   ITS,   LUT,   DXP,   TDN,   BLI,   DGL,   HAT,   VIH,   TPP,   SID,   DXV,   DCD,   BHN,   TTN,   EIC,   VC5,   SBL,   STL,   PCT,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 55 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HPG,   VCG,   MBB,   FIT,   ASM,   SHS,   HBC,   REE,   DIG,   PIV,   TDG,   CTS,   KSB,   TDH,   HDC,   CVT,   PET,   PVL,   MST,   TTB,   VNG,   CTP,   MPT,   DL1,   CTD,   VHC,   VCS,   CSV,   SFG,   HAH,   CTB,   THI,   SMA,   BVS,   IPA,   DC4,   HHC,   NBC,   BSI,   ABT,   GND,   MCH,   GMX,   HJS,   SFI,   MTH,   VFG,   HVX,   OPC,   ...
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 27 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   FCN,   VC3,   PVT,   VNM,   GEX,   NDF,   VGC,   TCD,   G20,   PXT,   VIB,   HKT,   CCI,   DHT,   STV,   PDB,   TIC,   MLS,   PDC,   SJC,   CLC,   PMC,   BCP,   TKC,   HRC,   CLX,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AGM,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 168 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   BID,   AMD,   HPG,   SSI,   KBC,   VCG,   MBB,   EVG,   AAA,   FIT,   ASM,   SHS,   FCN,   HBC,   REE,   DIG,   VC3,   PIV,   PDR,   NLG,   TDG,   PVT,   CTS,   QCG,   KSB,   HCM,   VNM,   TDH,   VND,   HDC,   CVT,   VIX,   MWG,   PNJ,   PET,   PVL,   GEX,   MST,   TTB,   NDF,   VGC,   VSC,   TCD,   VNG,   CTP,   MPT,   DL1,   CHP,   CTD,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   DPM,   SBS,   CTI,   VJC,   PXL,   FTS,   SHA,   PVC,   TRC,   CVN,   KMR,   FMC,   PVE,   THI,   DBD,   VLC,   VTA,   BCE,   BTP,   VPD,   HLD,   SPP,   KHP,   HMH,   TL4,   ICF,   VMA,   VTG,   AMC,   DDV,   PAN,   VCW,   XPH,   VTC,   ORS,   VMD,   VNT,   MDG,   L61,   HTC,   AGM,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 40 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VCB,   DCS,   DRH,   BII,   ACM,   DPS,   DAG,   SKG,   VIP,   NHP,   PVV,   HAC,   ASA,   SGO,   ICG,   IDJ,   MAC,   PTB,   TYA,   GSM,   SDD,   BIC,   PMS,   SD4,   S74,   NDX,   SFC,   BVG,   TV4,   COM,   VIH,   SRB,   PPG,   PPS,   PSL,   TBC,   GHC,   HLY,   CLL,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 24 Mã CK
Xem biểu đồ
TNT,   NDN,   TNI,   SHI,   KSQ,   LIX,   NET,   MCO,   VGG,   S55,   NCT,   SPM,   SCJ,   TLT,   CTX,   SAC,   SFN,   MKV,   PCG,   HLG,   HRT,   PTI,   VIF,   HEM,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   SPI,   TTF,   JVC,   SD9,   SBV,   GEG,   SDJ,   ASP,   CTC,   TTT,   MVC,   TNB,   VTH,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   NHA,   GMX,   KHA,   HRC,   DIH,   CPC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 127 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VCB,   NVL,   DPM,   SBS,   TNT,   NT2,   VIC,   NDN,   TNI,   DCS,   SPI,   DRH,   SHI,   BII,   ACM,   DPS,   CTI,   TTF,   VJC,   PXL,   DAG,   SKG,   VIP,   FTS,   SHA,   JVC,   NHP,   KSQ,   SD9,   PVC,   TRC,   PVV,   CVN,   HAC,   LIX,   KMR,   FMC,   PVE,   NET,   ASA,   THI,   DBD,   SGO,   ICG,   IDJ,   MAC,   NHA,   PTB,   MCO,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 29 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   GAS,   PVM,   VGS,   PXL,   ADS,   SKG,   SMC,   SDT,   LAS,   LIX,   HD2,   VIT,   VPD,   TV1,   SD6,   ICF,   DPG,   QPH,   TLT,   KHA,   AMC,   VE1,   CTA,   ACL,   LAF,   HRT,   TBD,   VIF,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 34 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   NVL,   DPM,   NT2,   SPI,   PFL,   SHA,   C32,   KSQ,   SD9,   MSR,   NBB,   FMC,   THT,   PVE,   DBD,   NHA,   BTP,   IDV,   VGG,   SDD,   SRF,   HPD,   NCT,   SCJ,   NDX,   CMS,   SC5,   SGS,   CZC,   STK,   VIH,   PPS,   AME,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 16 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   VJC,   IBC,   VIS,   CVN,   NET,   ICG,   ABC,   VLC,   S55,   SPM,   SFN,   XPH,   HLG,   ADP,   PTI,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   ACM,   ITQ,   SDP,   SD2,   PVG,   VC2,   GEG,   TSB,   ACE,   MVC,   TNB,   HLY,   HTC,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   CPC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 95 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   NVL,   DPM,   SBS,   NT2,   KSK,   SPI,   GAS,   ACM,   PVM,   NTL,   VJC,   VGS,   PXL,   ADS,   SKG,   PFL,   SHA,   C32,   JVC,   SMC,   KSQ,   SD9,   ITQ,   MSR,   SDP,   SDT,   LAS,   NBB,   IBC,   VIS,   CVN,   LIX,   FMC,   THT,   PVE,   NET,   DBD,   ICG,   ABC,   SD2,   NHA,   HD2,   PVG,   VLC,   VIT,   BTP,   VPD,   TV1,   IDV,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   PXL,   SRC,   PVB,   THT,   S55,   CTA,   C21,   TV2,   DOC,   VCC,   INN,   VIF,   NSG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 21 Mã CK
Xem biểu đồ
KSK,   CSM,   ADS,   SHA,   ITQ,   SDT,   PXA,   SD2,   PVG,   VIT,   CMX,   VLG,   L44,   TSB,   NDX,   VCP,   NDP,   ACE,   VIH,   MHL,   HSI,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   MSN,   SMC,   NET,   ABC,   VLC,   VPD,   SDD,   DBT,   SD6,   KTL,   FOX,   HLG,   PTI,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 8 Mã CK
Xem biểu đồ
CTF,   THG,   SEB,   OCH,   PTC,   HPP,   KCB,   ICN,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 4 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   SSN,   ICG,   VC2,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 61 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   SBS,   MSN,   KSK,   CSM,   PXL,   ADS,   SHA,   JVC,   SRC,   SSN,   SMC,   ITQ,   SDT,   PXA,   PVB,   THT,   NET,   ICG,   ABC,   SD2,   PVG,   VLC,   CTF,   VIT,   VPD,   S55,   THG,   SDD,   VC2,   CMX,   VLG,   DBT,   SD6,   L44,   TSB,   NDX,   SEB,   OCH,   CTA,   PTC,   C21,   TV2,   DOC,   KTL,   VCC,   VCP,   NDP,   INN,   ACE,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
BVH,   ITD,   TTC,   SSM,   CMT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 14 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   SRC,   VTO,   GIL,   PVG,   FID,   KKC,   PMB,   PSD,   RIC,   TFC,   VIH,   RCD,   HPP,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PXS,   TVB,   PVB,   UNI,   VNB,   MTG,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PGT,   PTC,   NDP,   VNC,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 29 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   BVH,   SRC,   PXS,   TVB,   VTO,   ITD,   PVB,   GIL,   PVG,   FID,   UNI,   VNB,   KKC,   TTC,   PGT,   SSM,   PMB,   MTG,   PTC,   PSD,   NDP,   RIC,   TFC,   VIH,   RCD,   VNC,   HPP,   CMT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ND2,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BVH,   BPC,   BKC,   VIH,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
UNI,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PGI,   VNC,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 8 Mã CK
Xem biểu đồ
BVH,   PGI,   UNI,   BPC,   ND2,   BKC,   VIH,   VNC,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357