Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   CEO,   VNR,   VIS,   MPT,   ADS,   NLG,   AGR,   CTB,   TDC,   BCE,   SMA,   GSM,   SBA,   HMC,   TJC,   TNC,   STV,   TV4,   ALT,   DVP,   CMT,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 70 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SCH,   PVX,   HID,   DCS,   VIC,   DCM,   HCD,   SVN,   TSC,   PET,   FTS,   HDA,   PXS,   DBC,   TOP,   HVN,   TDH,   HRG,   WSS,   VIG,   PVC,   DHC,   KDH,   MCG,   SDA,   TTH,   G20,   HT1,   ASA,   TNG,   HAC,   CMI,   VEF,   PXI,   PDB,   PVV,   PAN,   KSQ,   MLS,   CHP,   BCI,   NTP,   PVE,   SLS,   DBT,   CNG,   SD2,   HMH,   MCO,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   CTG,   NHP,   HAR,   HKB,   PHC,   DRC,   ITD,   BII,   VTV,   PVL,   ANV,   IDV,   HNM,   VAT,   SWC,   SCL,   THG,   SDD,   TCT,   HAS,   BIC,   D2D,   AMP,   DPG,   PTI,   ST8,   CAN,   HVT,   S55,   CMG,   S4A,   RCL,   DHT,   HBE,   DCF,   TIC,   THS,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 36 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   NVL,   ACB,   TLH,   DPS,   C32,   POT,   CTS,   MHC,   PIV,   NAF,   SGO,   CDO,   TYA,   SAB,   SIC,   HKT,   DAG,   TTZ,   TNA,   API,   CMS,   DGC,   VNS,   VIF,   RDP,   VC2,   ONE,   RAL,   DNP,   NTC,   PCT,   MDG,   SID,   HEM,   SMT,  
Fibonacci(3T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   MCH,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 169 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   CTG,   ASM,   HBC,   SCH,   PVX,   PVD,   NVL,   ACB,   CEO,   VHG,   NHP,   HAR,   VNR,   HID,   TLH,   DCS,   VIC,   DCM,   HKB,   HCD,   DPS,   SVN,   TSC,   PET,   PHC,   C32,   VIS,   MPT,   FTS,   POT,   ADS,   NLG,   CTS,   HDA,   PXS,   DBC,   TOP,   DRC,   HVN,   AGR,   MHC,   PIV,   NAF,   SGO,   CDO,   TYA,   TDH,   HRG,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 39 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SBT,   NVL,   VIC,   LSS,   LCG,   VC3,   SHA,   PFL,   PGS,   VIB,   PNJ,   KHP,   PTB,   VCS,   PGI,   BVS,   NCT,   SPP,   NDX,   HAH,   VGG,   TV1,   BPC,   TL4,   LM8,   VNP,   VMS,   TFC,   VNT,   TCL,   PSI,   C21,   L10,   VBC,   DVP,   PSD,   CCI,   BTS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SCR,   SSI,   FPT,   SHI,   MBB,   HUT,   CTI,   BCC,   NLG,   EVE,   QNS,   TRC,   VSC,   FCM,   VNB,   HDC,   NDN,   VPD,   KPF,   GMC,   BTP,   ATS,   HTI,   VCP,   VCW,   CTA,   DP3,   HOM,   SD4,   PMS,   BMC,   TBC,   E1VFVN30,   PPG,   ABT,   DAD,   VC9,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   TVB,   SHS,   KSB,   NTL,   CSV,   GEX,   VPH,   BMP,   PV2,   SDI,   VIT,   APC,   UIC,   GSM,   QCG,   KSD,   RCC,   ASP,   BLI,   SB1,   STV,   S74,   CLG,   ABI,   TIX,   L62,   CGP,   TS4,   THS,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   VND,   CSM,   LAS,   BFC,   DGW,   HKT,   SKG,   DPR,   EIB,   VIF,   DTA,   VNA,   NHA,   SVC,   TA9,   NBB,   DSN,   VHL,   PLC,   BSG,   NSC,  
Fibonacci(3T) Tại F38.2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   HAX,   L14,   NAG,   GMX,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 134 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SCR,   DXG,   SBT,   NVL,   SSI,   HNG,   FPT,   SHI,   VIC,   MBB,   MST,   HUT,   VND,   TVB,   CTI,   LSS,   LCG,   CSM,   LAS,   VC3,   BCC,   SHS,   NLG,   BFC,   SHA,   DGW,   KSB,   EVE,   PFL,   QNS,   NTL,   PGS,   CSV,   VIB,   TRC,   GEX,   KMR,   HAX,   VSC,   FCM,   HKT,   SKG,   VNB,   HDC,   VPH,   DPR,   PNJ,   BMP,   KHP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 37 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   SAM,   CTI,   LCG,   TVC,   SHS,   PTL,   CTD,   KSB,   EVE,   PGS,   CSV,   GEX,   KMR,   HKT,   JVC,   VPH,   BMP,   MSR,   SD5,   PV2,   PVG,   VIT,   IVS,   VDS,   HJS,   LHC,   HAH,   ASP,   SD4,   BSI,   HD2,   VNT,   TCL,   ICF,   CCI,   VC1,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 33 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   GMD,   HCM,   VGS,   VIX,   LAS,   BCC,   NLG,   SHA,   PVI,   PGI,   NDN,   VPD,   PVM,   IDJ,   NCT,   ISH,   VCW,   VGG,   HCC,   DSN,   NAG,   STV,   VHL,   E1VFVN30,   VTB,   VMS,   PPG,   TPP,   GMX,   DZM,   PSD,   VC9,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   HNG,   FPT,   VC3,   PTB,   APC,   UIC,   GSM,   SHP,   QCG,   NDX,   KSD,   SFG,   DXP,   TV1,   TL4,   SB1,   SD6,   VNP,   TS4,   THS,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   MST,   PGD,   MBG,   HDC,   CVN,   VIF,   NDF,   VLC,   HTI,   NHA,   VCP,   L14,   HLG,   STK,   PLC,   ABT,   NSC,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VCS,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 110 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SSI,   HNG,   FPT,   VIC,   MBB,   MST,   GMD,   SAM,   CTI,   HCM,   VGS,   VIX,   LCG,   TVC,   LAS,   VC3,   BCC,   SHS,   NLG,   PTL,   SHA,   CTD,   KSB,   EVE,   PGS,   CSV,   PGD,   GEX,   KMR,   PVI,   MBG,   HKT,   JVC,   HDC,   VPH,   BMP,   MSR,   SD5,   PV2,   PVG,   PTB,   CVN,   VCS,   PGI,   VIT,   NDN,   VPD,   PVM,   APC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 35 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SSI,   FPT,   PDR,   VGS,   VIX,   CVT,   BCC,   CTD,   PGS,   GEX,   HDC,   BMP,   PV2,   PVG,   SHP,   TIP,   QCG,   ISH,   VCW,   HCC,   ASP,   HIG,   AGM,   SB1,   SD6,   BSI,   E1VFVN30,   ABT,   ICF,   TS4,   IST,   WCS,   PNG,   VC9,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 28 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   GMD,   SAM,   TVC,   IJC,   KSK,   PVI,   MBG,   SD5,   PXA,   PTB,   KHB,   CDC,   NDF,   VDS,   VLC,   NHA,   HJS,   VGG,   AAM,   DSN,   SPM,   NAG,   VMS,   HD2,   LDP,   VNT,   VC1,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
PTL,   FMC,   APC,   UIC,   IDJ,   GSM,   IVS,   NDX,   SFG,   TV1,   TL4,   VNP,   PTC,   PPG,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 10 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   HCM,   STG,   CAV,   VIF,   STK,   PDC,   NSC,   PMC,   DDN,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HAH,   CDN,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 89 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   SSI,   FPT,   MBB,   MST,   GMD,   PDR,   SAM,   HCM,   VGS,   VIX,   CVT,   TVC,   BCC,   PTL,   IJC,   CTD,   PGS,   FMC,   GEX,   KSK,   PVI,   MBG,   STG,   HDC,   BMP,   SD5,   PV2,   PXA,   PVG,   PTB,   KHB,   CAV,   APC,   CDC,   UIC,   IDJ,   VIF,   GSM,   IVS,   NDF,   VDS,   VLC,   SHP,   TIP,   NHA,   QCG,   HJS,   ISH,   NDX,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 15 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   SPI,   FMC,   PVI,   PV2,   VSH,   KKC,   APC,   SHP,   SFG,   CLL,   SVI,   SP2,   GTA,   SSC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   KDC,   ELC,   PGS,   S99,   TC6,   TIP,   HLD,   CCL,   HAH,   TPC,   AGM,   TDN,   VMS,   NDP,   PDC,   PMC,   IST,   WCS,   NSG,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 5 Mã CK
Xem biểu đồ
THT,   NVT,   VAF,   NBC,   VCR,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 12 Mã CK
Xem biểu đồ
BMI,   HDO,   LIX,   LCM,   CDC,   VNG,   HAT,   MTG,   KHA,   DXV,   VLG,   NSC,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TCS,   CDN,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 54 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   LDG,   KDC,   ELC,   SPI,   PGS,   FMC,   BMI,   PVI,   THT,   NVT,   PV2,   S99,   VSH,   HDO,   KKC,   LIX,   VAF,   LCM,   APC,   CDC,   VNG,   TC6,   SHP,   HAT,   TIP,   HLD,   MTG,   NBC,   KHA,   CCL,   VCR,   SFG,   HAH,   DXV,   TCS,   TPC,   AGM,   CLL,   SVI,   TDN,   VMS,   SP2,   VLG,   CDN,   GTA,   SSC,   NDP,   PDC,   NSC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   STB,   NVT,   CLL,   CDN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VSH,   LIX,   HAH,   TCS,   NCS,   KTL,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   HDO,   DXV,   BTB,   TAC,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 17 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   OGC,   STB,   ACM,   NVT,   VSH,   HDO,   LIX,   HAH,   DXV,   TCS,   CLL,   NCS,   KTL,   CDN,   BTB,   TAC,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   CEO,   VNR,   VIS,   ADS,   NLG,   CTB,   SMA,   GSM,   SBA,   HMC,   TNC,   TV4,   CDN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 52 Mã CK
Xem biểu đồ
SCH,   DCS,   DCM,   SVN,   TSC,   PET,   FTS,   HDA,   PXS,   TOP,   HVN,   TDH,   HRG,   WSS,   VIG,   PVC,   MCG,   SDA,   TTH,   G20,   HT1,   ASA,   TNG,   HAC,   VEF,   PXI,   PDB,   PVV,   KSQ,   MLS,   CHP,   PVE,   SLS,   CNG,   SD2,   HMH,   MCO,   UDC,   HBS,   DQC,   QHD,   DGL,   SDH,   PHP,   XPH,   AMC,   POS,   SRA,   V12,   ACE,   ...
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   NHP,   HAR,   HKB,   PHC,   DRC,   BII,   VTV,   ANV,   IDV,   HNM,   VAT,   SCL,   SDD,   BIC,   D2D,   AMP,   DPG,   PTI,   ST8,   CAN,   HVT,   S55,   S4A,   RCL,   DHT,   HBE,   DCF,   TIC,   THS,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   NVL,   ACB,   TLH,   DPS,   ACM,   C32,   POT,   CTS,   PIV,   SGO,   CDO,   TYA,   SAB,   SIC,   HKT,   TTZ,   API,   DGC,   VIF,   RDP,   ONE,   DNP,   NTC,   PCT,   SID,   HEM,   SMT,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   MCH,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 127 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   HBC,   SCH,   PVD,   NVL,   ACB,   CEO,   VHG,   NHP,   HAR,   VNR,   TLH,   DCS,   DCM,   HKB,   DPS,   ACM,   SVN,   TSC,   PET,   PHC,   C32,   VIS,   FTS,   POT,   ADS,   NLG,   CTS,   HDA,   PXS,   TOP,   DRC,   HVN,   PIV,   SGO,   CDO,   TYA,   TDH,   HRG,   WSS,   SAB,   VIG,   PVC,   SIC,   BII,   HKT,   TTZ,   CTB,   MCG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 40 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   NVL,   FPT,   LDG,   VIC,   HUT,   CTI,   LCG,   BCC,   PTL,   DIG,   SHA,   VIB,   PVI,   KHP,   PVG,   VIT,   BVS,   GMC,   BCI,   NCT,   NTP,   SFG,   LHC,   BPC,   DSN,   ASP,   STV,   DL1,   BMC,   E1VFVN30,   DHP,   TCL,   PSI,   C21,   L10,   PSD,   THS,   WCS,   VC9,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 24 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   MST,   HHG,   SAM,   TVC,   IJC,   QNS,   PGS,   VHC,   PNJ,   KPF,   BTP,   VCP,   ISH,   L14,   VCW,   HAH,   HLG,   SD4,   VHL,   HD2,   PPG,   DAD,   VC1,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   HNG,   TVB,   CVT,   APC,   UIC,   IDJ,   SHP,   RCC,   SB1,   TIX,   L62,   CGP,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   KDH,   HKT,   STG,   DPR,   CVN,   CMS,   CAV,   VIF,   NDF,   ABT,   BSG,   NSC,   PMC,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 91 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DXG,   NVL,   HNG,   FPT,   LDG,   VIC,   MBB,   MST,   HHG,   HUT,   SAM,   TVB,   CTI,   CVT,   LCG,   TVC,   BCC,   PTL,   IJC,   DIG,   SHA,   DGW,   QNS,   PGS,   VIB,   VHC,   KDH,   PVI,   HKT,   STG,   DPR,   PNJ,   KHP,   PVG,   CVN,   CMS,   VIT,   CAV,   KPF,   BVS,   GMC,   APC,   BTP,   UIC,   IDJ,   VIF,   NDF,   SHP,   BCI,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   CSV,   HKT,   BCE,   VDS,   HJS,   SFI,   NDX,   VCR,   SD4,   STV,   E1VFVN30,   CCI,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   VIC,   GMD,   HUT,   TTB,   BCC,   SHA,   PGS,   FMC,   PVI,   CVN,   NDN,   IMP,   PVM,   IDJ,   SHP,   VCW,   HAH,   VGG,   SPM,   HOM,   VTB,   TLG,   PMC,   WCS,   VC1,   PNG,   VC9,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   HNG,   PDR,   PTL,   ITD,   NVT,   APC,   UIC,   MAS,   SFG,   SB1,   CLG,   PPG,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   NAF,   PGD,   DAG,   CMS,   VIF,   VLC,   HTI,   VCP,   MDG,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   L14,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 66 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   HNG,   KDM,   FPT,   SHI,   VIC,   MBB,   GMD,   PDR,   HUT,   TTB,   BCC,   PTL,   SHA,   NAF,   PGS,   CSV,   FMC,   PGD,   ITD,   PVI,   HKT,   DAG,   NVT,   CVN,   BCE,   CMS,   NDN,   IMP,   PVM,   APC,   UIC,   IDJ,   VIF,   VDS,   VLC,   SHP,   HTI,   VCP,   HJS,   MAS,   SFI,   NDX,   VCR,   L14,   VCW,   SFG,   HAH,   MDG,   VGG,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
VNE,   CTP,   FMC,   ITD,   NVT,   PV2,   VSH,   VGC,   VCW,   SCD,   SB1,   CLG,   DVP,   IST,   PNG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   DHC,   VC7,   VDS,   VLC,   HTI,   RAL,   HJS,   VGG,   SDT,   AAM,   HOM,   E1VFVN30,   NDP,   TVN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 7 Mã CK
Xem biểu đồ
JVC,   APC,   SFI,   NDX,   KSD,   CMG,   STV,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VND,   DAG,   VNS,   VIF,   NBB,   DXV,   VFG,   BSP,   TAC,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 46 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   VNE,   VND,   CTP,   FMC,   ITD,   DHC,   DAG,   JVC,   NVT,   PV2,   VSH,   VC7,   VNS,   VGC,   APC,   VIF,   VDS,   VLC,   HTI,   RAL,   HJS,   SFI,   NDX,   KSD,   NBB,   VCW,   VGG,   SDT,   AAM,   DXV,   VFG,   SCD,   HOM,   CMG,   SB1,   STV,   CLG,   E1VFVN30,   BSP,   NDP,   TAC,   DVP,   IST,   PNG,   TVN,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   GAS,   APC,   LBM,   TCT,   KSD,   VGG,   VSI,   CLL,   SVI,   STP,   SP2,   NST,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   ELC,   S99,   HLD,   MTG,   NBB,   AGM,   BRC,   IST,   NSG,   CMT,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KSH,   PV2,   TDC,   THB,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
VKC,   TNA,   HDO,   HAT,   KHA,   DXV,   TBD,   DVP,   SGT,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TCS,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 38 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SHN,   KSH,   VKC,   ELC,   GAS,   PV2,   S99,   TDC,   TNA,   HDO,   APC,   HAT,   HLD,   MTG,   KHA,   LBM,   THB,   TCT,   KSD,   NBB,   VGG,   VSI,   DXV,   TCS,   AGM,   CLL,   SVI,   STP,   SP2,   TBD,   NST,   BRC,   DVP,   IST,   NSG,   SGT,   CMT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TDC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HDO,   CMI,   PAN,   TCS,   KTL,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   PVL,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BTB,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   TDC,   HDO,   CMI,   PVL,   PAN,   TCS,   KTL,   BTB,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT