Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒFIBO3M
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 22 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VJC,   PVT,   NDN,   NLG,   GIL,   PMG,   HDG,   SHA,   PV2,   L14,   HVT,   VCA,   THI,   THT,   SIC,   DBT,   TTD,   VE2,   LBM,   EBS,   TMC,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 65 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   HHS,   CII,   TNI,   TTB,   ACM,   DPS,   KVC,   TTF,   PPI,   KSB,   KSK,   BDW,   PC1,   HCD,   HAX,   TOP,   ACV,   LSS,   DCL,   HTI,   SDD,   PXT,   WSS,   SBV,   CLG,   PXI,   VIH,   CSC,   MPT,   NET,   CTP,   BMC,   UDC,   XHC,   DTA,   ORS,   G36,   GVT,   SRF,   TRA,   CTC,   SD6,   SZL,   ITS,   HU6,   TCL,   MEL,   SID,   VIM,   ...
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 21 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   DRC,   VGS,   TDC,   PPC,   HLD,   VCI,   ATG,   MCH,   LIG,   MCG,   UNI,   HKT,   SGR,   BAX,   MTA,   VHH,   ICF,   L10,   IPA,   BSG,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F0.0 56 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   NVB,   VIB,   MSN,   PIV,   GAS,   BMP,   BVH,   NKG,   APC,   PVG,   PNJ,   E1VFVN30,   CIA,   DS3,   BII,   HKB,   HHG,   SJF,   ELC,   FUESSV50,   DNP,   NAF,   PTB,   VIS,   LGL,   SDH,   CMI,   HMC,   NHA,   HAP,   SLS,   ITD,   TTZ,   HBS,   MAS,   VAT,   LM7,   STV,   TAC,   PTE,   INN,   SCD,   AGM,   SJE,   VNC,   LM8,   VC9,   PTT,   CMT,   ...
Fibonacci(3T) Tại F0.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   RIC,   SGP,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F0.0 167 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   BID,   GMD,   HHS,   NVB,   VIB,   CII,   FTM,   MSN,   VJC,   PVT,   PIV,   TNI,   NDN,   GAS,   BMP,   TTB,   ACM,   DRC,   DPS,   KVC,   VGS,   BVH,   NKG,   TDC,   TTF,   APC,   PPI,   PVG,   PNJ,   E1VFVN30,   KSB,   NLG,   PPC,   GIL,   KSK,   PMG,   BDW,   PC1,   CIA,   HLD,   DS3,   BII,   HCD,   HKB,   HAX,   HHG,   HDG,   VCI,   TOP,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,   PVV,   STG,   C32,   VTO,   SGO,   BVS,   S99,   PXA,   SMC,   HLG,   IMP,   SAV,   TVD,   DMC,   TMT,   POT,   LHC,   TCL,   PSD,   RCL,   PTI,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 44 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   PDR,   CEO,   VNM,   CTI,   DRH,   EMC,   VNE,   TDG,   NTL,   IJC,   DAG,   QBS,   APS,   LAS,   SD9,   VSH,   GKM,   SFG,   VNR,   KKC,   ASP,   PME,   SDT,   SDA,   DSN,   TYA,   CMX,   VBC,   PHP,   TTT,   SDU,   NAG,   AAM,   VDP,   TV4,   HCC,   IVS,   TKC,   ACC,   PTS,   EBS,   CDN,   PIC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VE9,   CAV,   TS4,   C69,   SCJ,   BCE,   LIX,   THT,   FID,   FDC,   DP3,   TPC,   TV1,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F38.2 246 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   LPB,   ASM,   OGC,   FPT,   REE,   HVN,   VCG,   VIB,   VGT,   TDH,   DCM,   VRC,   PXL,   DVN,   KVC,   ART,   HDC,   VSC,   SBS,   TVN,   ATB,   CVT,   QNS,   NED,   MSR,   TIG,   BDW,   DPG,   KSQ,   SHI,   RCC,   TOP,   LTG,   PFL,   TVB,   ACV,   DRI,   HPI,   TBD,   SWC,   HD2,   TCD,   TIS,   NBB,   NTB,   SAS,   ATA,   PVO,   GSM,   ...
Fibonacci(3T) Tại F38.2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   EIB,   DQC,   ITC,   IDV,   BTP,   TMS,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F38.2 332 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   LPB,   ASM,   OGC,   FPT,   HBC,   REE,   HVN,   VCG,   PDR,   CEO,   VIB,   VNM,   CTI,   EIB,   DRH,   VGT,   TDH,   EMC,   VNE,   DCM,   VRC,   TDG,   PXL,   DVN,   KVC,   ART,   HDC,   VSC,   SBS,   TVN,   ATB,   CVT,   VE9,   QNS,   NTL,   IJC,   NED,   MSR,   EVE,   TIG,   BDW,   PVV,   DAG,   DPG,   KSQ,   SHI,   QBS,   RCC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 31 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   DPM,   PXL,   SBS,   PVV,   DAG,   CAV,   TS4,   VNS,   SGO,   NNC,   DBD,   BVS,   VC7,   TLT,   IDV,   SMB,   IMP,   VCW,   MAC,   GSP,   PPS,   VGG,   CAP,   TFC,   TVD,   IVS,   TMS,   MTG,   BXH,   SMN,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 35 Mã CK
Xem biểu đồ
BCG,   MSR,   BSI,   BDW,   SJS,   VPI,   SAS,   GSM,   VTO,   GKM,   VPG,   SFG,   ITQ,   VIH,   PME,   TNC,   CMX,   AMV,   GVT,   SPV,   PMS,   NCS,   ACC,   EID,   VIM,   HOM,   FUCVREIT,   DAE,   NSC,   EBS,   HAS,   SJ1,   RTH,   PIC,   HAN,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F50.0 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DDV,   SMC,   BCE,   LIX,   TPC,   TV1,   VLC,   HEM,   TNM,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F50.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   HAR,   ASM,   FPT,   DRH,   TLH,   VC3,   NSH,   PHR,   NTL,   TIG,   TCD,   VSH,   NTC,   POM,   BTP,   GEG,   CIG,   BSP,   VBC,   PHP,   KHP,   ONE,   MVC,   VDP,   WSB,   DHP,   VNC,   TKC,   DPC,   MCC,   TLG,   NBP,   SFI,   TNB,   ISH,   CGP,   OPC,   VTB,  
Fibonacci(3T) Tại F50.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   CLH,   ITC,   TCR,   VAF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F50.0 119 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   HAR,   ASM,   FIT,   FPT,   SHN,   DPM,   DRH,   TLH,   VC3,   PXL,   SBS,   NSH,   BCG,   PHR,   NTL,   MSR,   TIG,   BSI,   BDW,   PVV,   SJS,   DAG,   CAV,   VPI,   TS4,   VNS,   TCD,   SAS,   VSH,   GSM,   VTO,   DDV,   SGO,   GKM,   VPG,   NNC,   SFG,   CLH,   DBD,   BVS,   ITQ,   ITC,   SMC,   NTC,   VC7,   BCE,   POM,   VIH,   PME,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 28 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   SAM,   PXL,   SBS,   PVV,   VPI,   TBD,   HD2,   TS4,   SAS,   SGO,   SBA,   VIP,   ITC,   VTA,   THG,   ADS,   SHP,   ADP,   VCW,   MAC,   GSP,   AMV,   GHC,   VLG,   PGD,   KHA,   HJS,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 40 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HDB,   FPT,   SHN,   TLH,   TVN,   NSH,   PHR,   BFC,   VIG,   BDW,   SJS,   PFL,   VCS,   PVO,   CVN,   VIH,   ACL,   HU4,   TNC,   PVM,   PPS,   GVT,   TAG,   PMS,   WSB,   DHP,   NCS,   VNC,   DTC,   TKC,   VIM,   NBP,   DAE,   DIH,   VTB,   RTH,   CCI,   HAN,   LTC,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 14 Mã CK
Xem biểu đồ
NBC,   PAC,   TLT,   SMB,   GMC,   ABC,   TCR,   VGG,   KTL,   TV1,   VLC,   HVX,   HEM,   VTC,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F61.8 30 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   VRE,   VC3,   TNG,   JVC,   TIG,   DGC,   TCD,   VSH,   ASA,   NNC,   VFG,   BTP,   SJC,   VSI,   VBC,   PHP,   CDC,   KHP,   TTC,   ACE,   TDN,   DPC,   VIN,   MCC,   HAT,   TLG,   SFI,   TNB,   ISH,  
Fibonacci(3T) Tại F61.8 3 Mã CK
Xem biểu đồ
BCC,   CLH,   VAF,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F61.8 115 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   IDI,   VRE,   HDB,   FIT,   FPT,   SAM,   SHN,   TLH,   VC3,   PXL,   TNG,   JVC,   SBS,   TVN,   NSH,   PHR,   BFC,   TIG,   VIG,   BDW,   PVV,   SJS,   DGC,   PFL,   BCC,   VPI,   TBD,   HD2,   TS4,   TCD,   NBC,   SAS,   VCS,   VSH,   ASA,   PVO,   SGO,   NNC,   SBA,   VIP,   CLH,   VFG,   ITC,   PAC,   CVN,   VTA,   VIH,   THG,   ACL,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VOS,   VGT,   BFC,   IDJ,   VIP,   CLH,   CNG,   ACL,   SMB,   GMC,   TCR,   TPC,   TDM,   KTL,   TV1,   VLC,   THB,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   KMR,   BDW,   TCD,   NNC,   TRC,   SBA,   VIH,   ADS,   SHP,   DPR,   ADP,   L44,   BHC,   GVT,   BHN,   GHC,   VLG,   ACE,   TDS,   HPP,   MCC,   HAT,   VIM,   TLG,   SFI,   PSI,   CPC,   RTH,   HAN,   PMT,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F78.6 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   DHG,   BCC,   CTF,   TLT,   ABC,   RAL,   PIT,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F78.6 13 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   VNG,   AGR,   DAH,   HDA,   SVN,   HMH,   S55,   VBC,   KHP,   TMP,   VIN,   MCP,  
Fibonacci(3T) Tại F78.6 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,  
+ Fibonacci(3T) Tất cả F78.6 71 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   HDB,   TCH,   VOS,   VGT,   SBS,   DHG,   VNG,   AGR,   VHC,   BFC,   KMR,   DAH,   BDW,   BCC,   TCD,   HDA,   IDJ,   NNC,   TRC,   SBA,   VIP,   CTF,   CLH,   SVN,   HMH,   CNG,   VIH,   S55,   ACL,   ADS,   TLT,   SHP,   DPR,   SMB,   GMC,   ABC,   TCR,   ADP,   RAL,   VBC,   L44,   BHC,   GVT,   BHN,   GHC,   KHP,   VLG,   ACE,   TPC,   ...
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DHG,   BCC,   DHT,  
Fibonacci(3T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 7 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   AGR,   KDC,   SBA,   VIP,   HMH,   CNG,  
Fibonacci(3T) Vượt lên F100.0 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   D2D,   CLL,  
Fibonacci(3T) Vượt xuống F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VNG,   VKC,   CET,   L44,   KHP,  
Fibonacci(3T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(3T) Tất cả F100.0 18 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   DHG,   VNG,   AGR,   VHC,   KDC,   BCC,   VKC,   SBA,   VIP,   HMH,   CNG,   D2D,   DHT,   CET,   L44,   KHP,   CLL,  

FIBO6M
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F0.0 15 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   VJC,   PVT,   NDN,   NLG,   GIL,   PMG,   HDG,   SHA,   PV2,   L14,   HVT,   THI,   SIC,   EBS,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F0.0 35 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   HHS,   TNI,   ACM,   DPS,   KVC,   TTF,   PPI,   KSB,   KSK,   PC1,   HCD,   HAX,   DCL,   HTI,   SDD,   WSS,   CLG,   PXI,   CSC,   MPT,   CTP,   BMC,   UDC,   ORS,   TRA,   SD6,   SZL,   TCL,   MEL,   D11,   QTC,   LO5,   DTL,   PDN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 17 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   DRC,   VGS,   TDC,   VHC,   PPC,   HLD,   VCI,   ATG,   LIG,   MCG,   D2D,   UNI,   HKT,   BAX,   ICF,   L10,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F0.0 39 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   NVB,   MSN,   PIV,   GAS,   BVH,   NKG,   PVG,   PNJ,   E1VFVN30,   CIA,   DS3,   BII,   HHG,   ELC,   FUESSV50,   DNP,   NAF,   PTB,   VIS,   LGL,   CMI,   HMC,   SLS,   ITD,   TTZ,   HBS,   MAS,   CET,   VAT,   TAC,   INN,   SCD,   SJE,   VNC,   LM8,   TBC,   VMD,   AGF,  
Fibonacci(6T) Tại F0.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CEE,   RIC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F0.0 108 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   BID,   GMD,   HHS,   NVB,   FTM,   MSN,   VJC,   PVT,   PIV,   TNI,   NDN,   GAS,   ACM,   DRC,   DPS,   KVC,   VGS,   BVH,   NKG,   TDC,   TTF,   PPI,   PVG,   PNJ,   E1VFVN30,   KSB,   NLG,   VHC,   PPC,   GIL,   KSK,   PMG,   PC1,   CIA,   HLD,   DS3,   BII,   HCD,   HAX,   HHG,   HDG,   VCI,   SHA,   ELC,   FUESSV50,   ATG,   DNP,   DCL,   PV2,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F38.2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   PXL,   SBS,   EVE,   CAV,   DDV,   DBD,   BVS,   PXA,   VTA,   VC7,   HLG,   NCT,   IMP,   RAL,   VCW,   GSP,   XPH,   DP3,   TL4,   DMC,   IVS,   TKC,   TDM,   TV1,   VLC,   PSD,   PTS,   PGD,   RCL,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F38.2 42 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   REE,   TDG,   BCG,   GSM,   VTO,   GKM,   SBA,   SFG,   VIP,   ITQ,   NHA,   DHC,   VIH,   PME,   SDT,   BVG,   HAC,   TYA,   CMX,   BHC,   TTT,   AMV,   GVT,   GHC,   KHP,   SRB,   CAP,   DHP,   VE2,   POT,   EID,   VIM,   HOM,   DAE,   DIH,   HST,   HAS,   CDN,   RTH,   PIC,   HAN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
VE9,   TS4,   VNS,   SCJ,   BCE,   LIX,   TLT,   VGG,   TPC,   HEM,   TNM,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F38.2 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   ASM,   OGC,   VGC,   DRH,   VNE,   TTB,   DCM,   CVT,   PHR,   TCD,   SJD,   POM,   GEG,   PHP,   BHN,   ONE,   MVC,   VNC,   TA9,   DPC,   MCC,   TLG,   NBP,   SFI,   TNB,   ISH,   VTB,   SJ1,  
Fibonacci(6T) Tại F38.2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CLH,   ITC,   BTP,   TCR,   VAF,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F38.2 117 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   ASM,   OGC,   FPT,   REE,   VGC,   DRH,   VNE,   TTB,   DCM,   TDG,   NT2,   PXL,   SBS,   CVT,   BCG,   PHR,   VE9,   EVE,   CAV,   TS4,   VNS,   TCD,   GSM,   VTO,   DDV,   GKM,   SBA,   SJD,   SFG,   VIP,   CLH,   DBD,   BVS,   ITQ,   ITC,   PXA,   NHA,   DHC,   VTA,   VC7,   SCJ,   BCE,   POM,   VIH,   HLG,   NCT,   PME,   LIX,   SDT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F50.0 26 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   PXL,   SBS,   DPG,   TBD,   HD2,   TS4,   C32,   SFG,   BVS,   PME,   TLT,   DHT,   SHP,   GMC,   THT,   PVM,   MAC,   PPS,   DBT,   TFC,   VE2,   TVD,   EID,   SMN,   CPC,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F50.0 28 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   VRC,   PHR,   MSR,   BSI,   PFL,   VPI,   GKM,   VPG,   SBA,   SJD,   DBD,   VNR,   VIH,   HU4,   TNC,   RAL,   VGG,   GVT,   SPV,   VTH,   TKC,   VIM,   FUCVREIT,   DAE,   SJ1,   RTH,   HAN,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F50.0 11 Mã CK
Xem biểu đồ
BCC,   CTF,   BCE,   LIX,   ABC,   TCR,   ADP,   XPH,   TPC,   VLC,   HVX,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F50.0 33 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   ASM,   TCH,   VCG,   SHN,   TDH,   TTB,   VC3,   FCN,   TNG,   VNG,   NTL,   AGR,   BFC,   SJF,   BMI,   TCD,   GEG,   CIG,   ONE,   TTC,   ACE,   MVC,   VNC,   VIN,   MCC,   TLG,   NBP,   TNB,   ISH,   OPC,   NSC,   VTB,  
Fibonacci(6T) Tại F50.0 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   DPM,   CLH,   ITC,   TTT,   VAF,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F50.0 104 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   ASM,   PVD,   TCH,   VCG,   SAM,   SHN,   DPM,   TDH,   TLH,   TTB,   VRC,   VC3,   PXL,   FCN,   TNG,   SBS,   PHR,   VNG,   NTL,   AGR,   MSR,   BFC,   BSI,   DPG,   PFL,   SJF,   BCC,   VPI,   TBD,   BMI,   HD2,   TS4,   TCD,   C32,   GKM,   VPG,   SBA,   SJD,   SFG,   CTF,   CLH,   DBD,   BVS,   ITC,   VNR,   BCE,   VIH,   PME,   LIX,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F61.8 16 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,   VPI,   TS4,   IDJ,   TRC,   CTF,   ITC,   DPR,   TCR,   THT,   MAC,   TVD,   PTC,   TMP,   VC2,   HVX,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F61.8 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   CCL,   TNG,   HT1,   NTL,   CSM,   KMR,   HDA,   ASA,   DQC,   KKC,   SBV,   ACL,   SVC,   SD7,   SHP,   PPS,   TAG,   VNC,   PSI,   CPC,   OPC,   VTB,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 5 Mã CK
Xem biểu đồ
BCC,   PGI,   NBC,   TPC,   VTC,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F61.8 15 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   TLH,   VC3,   DAH,   DGC,   STG,   DGL,   VSI,   CDC,   TDN,   MCC,   HAT,   VC9,   TLG,   NBP,  
Fibonacci(6T) Tại F61.8 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BIC,  
+ Fibonacci(6T) Tất cả F61.8 60 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   HDB,   TLH,   VC3,   CCL,   TNG,   HT1,   NTL,   CSM,   KMR,   DAH,   PET,   DGC,   BCC,   VPI,   TS4,   PGI,   STG,   HDA,   NBC,   ASA,   IDJ,   DQC,   TRC,   CTF,   ITC,   DGL,   KKC,   SBV,   ACL,   BIC,   SVC,   SD7,   SHP,   DPR,   TCR,   THT,   MAC,   PPS,   VSI,   CDC,   TAG,   TPC,   TDN,   VNC,   TVD,   PTC,   TMP,   MCC,   HAT,   ...
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F78.6 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVE,   CNG,   KKC,   ACL,   SRF,   AGM,   LBM,   THB,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống F78.6 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   TCM,   MWG,   KDC,   TRC,   SBV,   VIH,   DPR,   LM7,   L44,   GVT,   MCF,   HPP,   VIM,   TLG,   TMC,   RTH,   HAN,   PMT,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F78.6 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DHG,   TVB,   VNB,   SGR,   MTG,   VC2,   PIT,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F78.6 11 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BMP,   SVN,   HMH,   PXT,   S55,   TVT,   PNC,   PTT,   MCP,   ISH,  
Fibonacci(6T) Tại F78.6 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F78.6 46 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   HDB,   DLG,   TCM,   BMP,   MWG,   DHG,   KDC,   TVB,   PVE,   TRC,   SVN,   HMH,   CNG,   PXT,   KKC,   SBV,   VIH,   S55,   ACL,   VNB,   DPR,   TVT,   SGR,   LM7,   L44,   GVT,   SRF,   PNC,   AGM,   LBM,   MCF,   HPP,   MTG,   VC2,   VIM,   PTT,   TLG,   MCP,   THB,   PIT,   ISH,   TMC,   RTH,   HAN,   PMT,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DHG,  
Fibonacci(6T) Chuẩn bị vượt xuống 100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HMH,  
Fibonacci(6T) Vượt lên F100.0 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CLL,  
Fibonacci(6T) Vượt xuống F100.0 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LM7,   L44,  
Fibonacci(6T) Tại F100.0 0 Mã CK
+ Fibonacci(6T) Tất cả F100.0 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DHG,   HMH,   LM7,   L44,   CLL,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357