Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CTI,   PTB,   ST8,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   RDP,   PIC,  
MFI(7) Vượt lên 20 15 Mã CK
Xem biểu đồ
TTH,   ADS,   C21,   NTP,   VGG,   EMC,   DCF,   SEA,   TV2,   CLW,   CDN,   BBS,   POS,   TLG,   ADP,  
MFI(7) Vượt xuống 20 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   KDC,   PVI,   SD9,   CNG,   MCH,   SZE,   VDS,   KTT,   AMS,   HLG,   OCH,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 33 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   CTI,   KDC,   TTH,   PTB,   PVI,   SD9,   ADS,   C21,   NTP,   CNG,   MCH,   DPG,   RDP,   VGG,   SZE,   VDS,   KTT,   EMC,   DCF,   SEA,   TV2,   CLW,   PIC,   AMS,   HLG,   OCH,   ST8,   CDN,   BBS,   POS,   TLG,   ADP,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DRH,   SPV,   DSN,   NDP,   SPM,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   TOP,   HID,   HT1,   TNI,   SGO,   LSS,   CSC,   VID,   SAS,   AGX,  
MFI(7) Vượt lên 50 32 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   VNE,   QCG,   BMP,   CSM,   TTF,   VPH,   D2D,   VAT,   CAV,   ITD,   DC4,   SAC,   CLX,   IPA,   VPC,   IDV,   MTA,   SGT,   SGS,   TL4,   SRA,   PSP,   LCS,   S74,   ABT,   TCR,   DZM,   ND2,   RCD,   HLB,   HRT,  
MFI(7) Vượt xuống 50 27 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   CVT,   SAM,   APS,   HII,   LAS,   NVB,   SJC,   DHC,   HDG,   PVL,   NNC,   VMI,   DHA,   VKC,   NHA,   G20,   SIC,   MAS,   KPF,   SRT,   SGR,   NAV,   BSP,   MNC,   CGP,   CMS,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 75 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   SBT,   CVT,   HNG,   TOP,   VNE,   HID,   HT1,   TNI,   SAM,   QCG,   DRH,   BMP,   SGO,   APS,   HII,   LAS,   NVB,   LSS,   CSM,   SJC,   TTF,   DHC,   HDG,   VPH,   D2D,   PVL,   VAT,   NNC,   VMI,   DHA,   CAV,   VKC,   ITD,   NHA,   G20,   CSC,   SIC,   VID,   MAS,   DC4,   SAC,   KPF,   SRT,   CLX,   IPA,   VPC,   SGR,   IDV,   MTA,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 31 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   IDI,   CCL,   TVB,   DHG,   CTD,   VTO,   DIC,   HAP,   VC7,   PPS,   HD2,   TLT,   UDC,   PCT,   SDT,   TAG,   VTJ,   NBC,   IMP,   SFN,   TCT,   NET,   DCT,   API,   VNL,   NOS,   B82,   VSI,   NSG,   DTC,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 26 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   NVL,   SHI,   VOS,   GEX,   TTB,   NTL,   ACM,   HCM,   AGR,   PVC,   VE9,   VRC,   CEE,   GKM,   HDA,   DL1,   APC,   NAG,   S12,   PXT,   BVG,   TIP,   VFG,   NAS,   VMS,  
MFI(7) Vượt lên 80 23 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PVD,   HAG,   KSA,   VHG,   TLH,   DDV,   BVH,   NSH,   PXS,   SVN,   ELC,   LIG,   VCS,   BCC,   TEG,   BVS,   TNA,   SDA,   VGT,   FTS,   MEC,   VNR,  
MFI(7) Vượt xuống 80 31 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAI,   DIG,   NT2,   PLP,   VIX,   VNP,   DHM,   C69,   CET,   PAC,   HAH,   LGL,   NTC,   VNH,   VC2,   VIB,   LIX,   SCJ,   SRF,   AGM,   TV1,   TFC,   SGP,   DAD,   GEG,   VLB,   DXV,   VDL,   BT6,   MMC,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 111 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   KLF,   OGC,   HAI,   IDI,   PVD,   NVL,   HAG,   DIG,   SHI,   KSA,   VHG,   VOS,   GEX,   CCL,   NT2,   TTB,   TLH,   NTL,   ACM,   HCM,   AGR,   DDV,   BVH,   NSH,   PXS,   PVC,   SVN,   TVB,   PLP,   VIX,   VNP,   DHM,   DHG,   ELC,   VE9,   VRC,   LIG,   C69,   VCS,   CET,   CEE,   CTD,   PAC,   VTO,   HAH,   DIC,   BCC,   HAP,   ...
MFI(7) < 20 67 Mã CK
Xem biểu đồ
MSN,   DRC,   C47,   CMI,   V11,   SDI,   BFC,   THG,   SDH,   SDP,   BHN,   PVA,   FID,   TNS,   DBC,   KHL,   SVC,   BIC,   VIH,   SC5,   UNI,   PAN,   VIF,   HCC,   UIC,   IFC,   VST,   VTV,   VBC,   SZL,   BLF,   VC9,   GND,   TTC,   LTC,   QHD,   X18,   SP2,   VHH,   PMS,   G36,   VC1,   GVT,   TKC,   ACE,   VNI,   ONE,   EID,   PPY,   DVP,   ...
MFI(7) > 80 146 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   HQC,   ASM,   PVX,   BID,   VCG,   CII,   LDG,   VPB,   GTN,   CEO,   TSC,   FPT,   SHN,   AAA,   HHS,   VC3,   NLG,   FCN,   SJS,   VGC,   FTM,   MWG,   SHA,   HKB,   TDG,   QBS,   KSK,   EVE,   DPS,   TVC,   BCG,   NDN,   TIG,   E1VFVN30,   SBS,   DCS,   APG,   PPC,   HTT,   KSH,   DS3,   VCI,   BII,   SJF,   S99,   SJD,   DAH,   ATG,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 0 Mã CK
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 0 Mã CK
MFI(14) Vượt lên 20 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KSB,   DRC,   TV2,   DMC,   DZM,  
MFI(14) Vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DXP,   PMS,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 7 Mã CK
Xem biểu đồ
KSB,   DRC,   DXP,   TV2,   PMS,   DMC,   DZM,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 11 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   TCM,   VSC,   HDG,   DHA,   ITD,   VDP,   KHL,   TDN,   API,   TNC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 6 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,   BMP,   HII,   HAX,   TTF,   IVS,  
MFI(14) Vượt lên 50 19 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SCR,   LDG,   HBC,   REE,   HDC,   VNE,   QCG,   DRH,   EIB,   ATG,   DCL,   LGL,   NAG,   BMI,   MNC,   S74,   CDN,   TA9,  
MFI(14) Vượt xuống 50 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   TDH,   PTL,   TCD,   ALV,   MBG,   TRC,   NNC,   G20,   ATS,   VNS,   CSV,   CTF,   VTJ,   LM8,   TRA,   EID,   KHA,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 54 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SCR,   LDG,   HBC,   REE,   AMD,   HDC,   DAG,   DPM,   VNE,   TCM,   TDH,   QCG,   DRH,   BMP,   EIB,   VSC,   HII,   HAX,   PTL,   TCD,   TTF,   HDG,   ATG,   DCL,   ALV,   MBG,   TRC,   LGL,   NNC,   DHA,   ITD,   G20,   NAG,   ATS,   VDP,   KHL,   VNS,   CSV,   CTF,   VTJ,   BMI,   LM8,   TDN,   TRA,   IVS,   MNC,   API,   EID,   S74,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ACB,   SHS,   FPT,   VC3,   NLG,   FCN,   ACM,   HCM,   PPI,   MBS,   CDO,   PLP,   PVV,   DHM,   NAF,   DHT,   GSP,   UDC,   TTC,   AAM,   VNR,   VMS,   VAF,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 15 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   SHI,   NT2,   NTL,   BCG,   SJF,   MHC,   GKM,   PXA,   SD5,   TCS,   TMS,   ONE,   VC6,   SMN,  
MFI(14) Vượt lên 80 16 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   IDI,   VCG,   DIG,   VGC,   FTM,   TIG,   HTT,   PGC,   FTS,   HOM,   TAG,   S4A,   DAD,   NST,   HTV,  
MFI(14) Vượt xuống 80 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   PPC,   BII,   C69,   PAC,   PGS,   LCM,   MAS,   SDT,   NCT,   KSD,   PXI,   AMV,   DNY,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 69 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAI,   MBB,   IDI,   ACB,   VCG,   SHS,   CEO,   FPT,   DIG,   SHI,   VC3,   NLG,   FCN,   NT2,   VGC,   FTM,   NTL,   ACM,   HCM,   PPI,   MBS,   BCG,   CDO,   TIG,   PPC,   HTT,   PLP,   PVV,   DHM,   BII,   SJF,   C69,   PAC,   PGS,   NAF,   MHC,   LCM,   GKM,   PXA,   SD5,   DHT,   GSP,   UDC,   MAS,   PGC,   SDT,   FTS,   HOM,   NCT,   ...
MFI(14) < 20 180 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   GEX,   DBD,   TOP,   CTI,   KDC,   DDV,   SBS,   MSR,   VKD,   TVB,   SSN,   SWC,   VNP,   C47,   IBC,   AVF,   CMI,   PFL,   V11,   TIS,   PXL,   SDI,   QNS,   TND,   ACV,   ATA,   VNA,   GSM,   C21,   PVM,   NTC,   SMB,   BTD,   NTB,   DNS,   PVA,   VCA,   VNH,   MIG,   HAC,   GTT,   HD2,   TNS,   PVO,   VLG,   VTA,   TLT,   VIB,   HLA,   ...
MFI(14) > 80 81 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   CII,   NVL,   ROS,   VPB,   GTN,   SHN,   HHS,   VOS,   SJS,   TTB,   MWG,   SHA,   KSK,   EVE,   DPS,   NDN,   E1VFVN30,   APG,   DS3,   VCI,   ITC,   VE9,   S99,   SJD,   LIG,   VIG,   VTO,   HAH,   SMA,   HVA,   HAP,   SD2,   SBA,   DL1,   APC,   PPS,   VCR,   VC2,   SDD,   NDX,   PCG,   SAB,   TC6,   VMC,   PCT,   PVG,   TPC,   INN,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357