Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DBD,   QTC,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VDS,  
MFI(7) Vượt lên 20 23 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   ASM,   CII,   NLG,   BWE,   PPC,   PVI,   CVN,   VNS,   SAB,   PTB,   TRA,   POM,   ICG,   VGG,   C21,   CDN,   BTP,   VC1,   PMC,   SEA,   NET,   SDT,  
MFI(7) Vượt xuống 20 22 Mã CK
Xem biểu đồ
PLX,   PNJ,   CVT,   TIG,   TCM,   NDN,   EVE,   VCI,   CTS,   DBC,   DHC,   VE9,   SCD,   TNA,   API,   SZE,   MCH,   DSN,   SRF,   CET,   AGF,   DIH,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 48 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   ASM,   CII,   PLX,   PNJ,   NLG,   CVT,   BWE,   TIG,   TCM,   PPC,   NDN,   PVI,   CVN,   EVE,   VCI,   VNS,   SAB,   CTS,   DBC,   PTB,   DHC,   DBD,   TRA,   VDS,   POM,   VE9,   ICG,   SCD,   VGG,   TNA,   API,   SZE,   C21,   MCH,   DSN,   SRF,   CDN,   BTP,   VC1,   PMC,   CET,   AGF,   DIH,   SEA,   NET,   SDT,   QTC,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VND,   DST,   VNM,   HHG,   DHT,   CEC,   MEC,   PDB,   VFG,   TNC,   HVT,   NDP,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TOP,   CSV,   GSP,   SAS,   TVD,  
MFI(7) Vượt lên 50 28 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   VCG,   GAS,   VJC,   MST,   KDC,   HAP,   BSI,   PC1,   C69,   BMI,   PVG,   VSH,   GIL,   SBA,   NHA,   TCD,   CTP,   VPC,   MTA,   CLX,   CLC,   CTF,   TL4,   HU1,   LM7,   CLG,   LAF,  
MFI(7) Vượt xuống 50 40 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   QCG,   TTB,   NVB,   TDH,   DCS,   NTL,   IBC,   HKT,   VHC,   TNG,   SPP,   ITD,   HVG,   LGL,   DPG,   TTZ,   FTS,   STK,   NCT,   GDT,   STG,   SHP,   NTP,   VMC,   NBC,   PVE,   SRT,   THT,   HND,   DL1,   VNR,   BSP,   CNG,   CGP,   G20,   TMS,   VBC,   HOT,   CCM,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 85 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   VND,   HBC,   DST,   QCG,   VCG,   VNM,   GAS,   TTB,   NVB,   VJC,   MST,   TDH,   TOP,   DCS,   HHG,   NTL,   KDC,   IBC,   HKT,   VHC,   TNG,   HAP,   SPP,   ITD,   HVG,   BSI,   PC1,   C69,   LGL,   BMI,   DPG,   TTZ,   PVG,   FTS,   VSH,   GIL,   CSV,   SBA,   STK,   NCT,   GDT,   STG,   SHP,   NTP,   NHA,   VMC,   NBC,   PVE,   TCD,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 14 Mã CK
Xem biểu đồ
QBS,   TVB,   GKM,   AGR,   VIP,   LM8,   HD2,   BCE,   SJC,   VNT,   SMA,   CEE,   OCH,   V15,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 8 Mã CK
Xem biểu đồ
ITQ,   HSL,   SEB,   BVG,   LUT,   TCL,   VPK,   NAS,  
MFI(7) Vượt lên 80 22 Mã CK
Xem biểu đồ
SJF,   TGG,   VGT,   MBG,   PXT,   VTV,   SDP,   DDV,   VIT,   HU3,   TVS,   SD2,   TPC,   LHC,   DXP,   PIC,   IDJ,   CLL,   SCJ,   PBP,   NNG,   PJT,  
MFI(7) Vượt xuống 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HAR,   TVC,   DTD,   VIB,   HID,   VMI,   VGS,   TNT,   NTC,   DPR,   TJC,   PVL,   NBB,   VNH,   GEG,   CMX,   VNP,   SFG,   SVN,   HDA,   PGC,   KPF,   SGP,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 68 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HAR,   SJF,   ITQ,   TGG,   QBS,   TVC,   DTD,   VIB,   HSL,   VGT,   HID,   TVB,   MBG,   VMI,   VGS,   GKM,   AGR,   PXT,   VIP,   TNT,   NTC,   DPR,   TJC,   LM8,   PVL,   VTV,   NBB,   HD2,   SDP,   DDV,   BCE,   VNH,   GEG,   SJC,   VIT,   HU3,   TVS,   CMX,   VNP,   SFG,   SEB,   BVG,   SVN,   VNT,   SD2,   HDA,   PGC,   LUT,   TCL,   ...
MFI(7) < 20 82 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VIC,   ROS,   TCB,   LDG,   NQB,   VHM,   DGW,   NKG,   VPI,   HCM,   VCS,   BVH,   SKG,   HDG,   PIV,   TYA,   LAS,   PAN,   SDI,   SRC,   NRC,   TMT,   SD9,   ALV,   THG,   G36,   MAC,   V11,   TDM,   SFI,   NDF,   CAV,   VC7,   THI,   SDV,   VCC,   TNS,   VDP,   TRC,   VSI,   ITC,   CAP,   TMP,   HJS,   INN,   VST,   TFC,   QNC,   CMW,   ...
MFI(7) > 80 80 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DLG,   JVC,   TLD,   SHI,   VHG,   PPI,   ACM,   DAG,   TIS,   DAH,   SHN,   PET,   SJD,   VNE,   NHP,   CIG,   PXL,   QPH,   VOS,   KSQ,   SBS,   BII,   MDG,   SHA,   PCG,   SGO,   C47,   KHB,   MTG,   PHH,   PNC,   MPT,   VPD,   PGD,   PGS,   ASA,   NVT,   UNI,   KMR,   KHL,   LEC,   PXI,   CSC,   ASP,   POT,   HIG,   PXA,   PVO,   TND,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
D2D,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DHG,   LM7,  
MFI(14) Vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   NDN,   RAL,  
MFI(14) Vượt xuống 20 6 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   NLG,   VC7,   TRC,   CAP,   TNC,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 12 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   LDG,   NLG,   NDN,   DHG,   D2D,   VC7,   TRC,   CAP,   RAL,   TNC,   LM7,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PLC,   NTP,   NNC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 14 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   KLF,   TDH,   NKG,   MBS,   VC3,   TCM,   PVI,   KDM,   PVC,   VPH,   DHC,   DTA,   TCT,  
MFI(14) Vượt lên 50 10 Mã CK
Xem biểu đồ
KDC,   AST,   DIC,   VID,   DQC,   CNG,   TPC,   PMB,   WCS,   KPF,  
MFI(14) Vượt xuống 50 33 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   SSI,   VND,   HUT,   MSN,   DGW,   KVC,   GEX,   SAM,   GTN,   E1VFVN30,   LHG,   FCM,   EIB,   SKG,   TYA,   PLP,   CMG,   SDD,   PV2,   TRA,   NBB,   STG,   HNM,   HDA,   PDB,   G20,   SMC,   QNC,   CEE,   VFG,   CCM,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 60 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   SSI,   ASM,   VND,   HUT,   KLF,   MSN,   DGW,   TDH,   KVC,   GEX,   SAM,   NKG,   GTN,   MBS,   VC3,   E1VFVN30,   LHG,   TCM,   KDC,   FCM,   EIB,   SKG,   PVI,   KDM,   AST,   PVC,   PLC,   TYA,   PLP,   VPH,   CMG,   SDD,   PV2,   DHC,   DIC,   VID,   TRA,   NBB,   STG,   NTP,   HNM,   NNC,   DQC,   HDA,   CNG,   TPC,   PMB,   PDB,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   DLG,   DAG,   QBS,   PMG,   PET,   APC,   C32,   PVG,   CHP,   S55,   THT,   VNT,   PHP,   MCP,   SCJ,   PJT,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 14 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   FTM,   DPS,   NTL,   DNP,   DTD,   HSL,   HAP,   CCL,   SBA,   NBC,   ONE,   GMC,   CLG,  
MFI(14) Vượt lên 80 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   TGG,   TVC,   VGS,   PGS,   SMA,  
MFI(14) Vượt xuống 80 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   DPR,   PVL,   TC6,   TV1,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 42 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   FTM,   DLG,   SHI,   TGG,   DAG,   DPS,   QBS,   PMG,   TVC,   NTL,   PET,   DNP,   DTD,   HSL,   HAP,   APC,   CCL,   VGS,   C32,   DPG,   PVG,   DPR,   CHP,   PVL,   SBA,   S55,   PGS,   NBC,   TC6,   THT,   VNT,   PHP,   SMA,   MCP,   ONE,   GMC,   SCJ,   TV1,   CLG,   PJT,  
MFI(14) < 20 144 Mã CK
Xem biểu đồ
TCB,   NQB,   HVN,   AVF,   TOP,   BWE,   TIS,   VIB,   SSN,   VGT,   QNS,   PXL,   QPH,   SBS,   TVB,   ACV,   PFL,   SDI,   NTC,   NRC,   MTG,   SWC,   PHH,   TMT,   TVN,   SD9,   SJM,   NTB,   MSR,   HD2,   VLC,   HAC,   DDV,   VNH,   BVS,   GEG,   G36,   ICG,   VCA,   TCD,   MAC,   ATS,   ABC,   V11,   TDM,   HIG,   SRT,   VNP,   GTT,   SFI,   ...
MFI(14) > 80 71 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   PVX,   ITA,   JVC,   TLD,   ITQ,   VHG,   PPI,   ACM,   DAH,   SHN,   SJD,   NHP,   CIG,   VOS,   KSQ,   BII,   MDG,   SHA,   HID,   C69,   PCG,   MBG,   GKM,   SGO,   ABT,   KHB,   PNC,   TJC,   MPT,   VTO,   VPD,   BCG,   PGD,   ASA,   NVT,   KMR,   KHL,   LEC,   BCE,   PXI,   ASP,   PXA,   SEB,   TCS,   SVN,   SD2,   TMC,   PGC,   LUT,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357