Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TV1,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DPG,   D2D,  
MFI(7) Vượt lên 20 17 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   OCH,   NSH,   CSC,   C21,   UIC,   CLC,   SD5,   VGG,   SEA,   CTF,   SZL,   POS,   BTW,   TCL,   BSQ,   SGD,  
MFI(7) Vượt xuống 20 18 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   CMG,   HAX,   TTH,   DHC,   BSI,   MCH,   RAL,   VCC,   TYA,   AMS,   SLS,   SC5,   SZE,   PSI,   MDC,   SMA,   SID,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 38 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   GTN,   CMG,   OCH,   NSH,   HAX,   DPG,   TTH,   DHC,   BSI,   MCH,   CSC,   D2D,   RAL,   C21,   UIC,   VCC,   TYA,   CLC,   SD5,   AMS,   VGG,   SLS,   SEA,   SC5,   CTF,   SZL,   POS,   BTW,   TCL,   SZE,   PSI,   MDC,   BSQ,   SGD,   SMA,   TV1,   SID,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SHS,   AGR,   VNE,   DCL,   DHA,   HAP,   NBC,   BMC,   SPV,   THI,   SCL,   TMS,   HU3,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SJS,   VIG,   TOP,   KSH,   S99,   SAS,   MCC,   EBS,  
MFI(7) Vượt lên 50 29 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   NVL,   HVG,   VRC,   CDO,   PPI,   LGL,   PAC,   VTO,   VC7,   VE9,   SGT,   NDF,   FID,   BIC,   TL4,   PNC,   TKC,   TCT,   SFN,   VSA,   ONE,   TXM,   IPA,   NSC,   HRT,   MTA,   VPC,   EMC,  
MFI(7) Vượt xuống 50 57 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   HBC,   TTF,   CEO,   HCM,   TDH,   CVT,   NKG,   E1VFVN30,   PVE,   KDC,   KSB,   HT1,   SRC,   GIL,   POM,   ATG,   PTB,   TEG,   APC,   HTI,   VPD,   VIT,   GMC,   L14,   CGP,   SRT,   CTP,   PLC,   IMP,   NBB,   HMH,   CTX,   FUCVREIT,   DSN,   VAT,   TAC,   DHP,   BTP,   HOM,   DNL,   PDB,   CIG,   L18,   SRA,   SEB,   SHP,   SD7,   PSD,   HND,   ...
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 107 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   AMD,   NVL,   SHS,   HBC,   TTF,   CEO,   HVG,   AGR,   VRC,   HCM,   TDH,   CVT,   NKG,   VNE,   E1VFVN30,   PVE,   CDO,   PPI,   SJS,   KDC,   KSB,   HT1,   SRC,   VIG,   GIL,   TOP,   KSH,   LGL,   POM,   ATG,   DCL,   PAC,   PTB,   VTO,   DHA,   VC7,   TEG,   APC,   HTI,   VE9,   S99,   VPD,   VIT,   SGT,   SAS,   GMC,   NDF,   HAP,   NBC,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 41 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   HQC,   VRE,   HSG,   ITA,   VIC,   OGC,   KLF,   DLG,   HHS,   DPM,   SHN,   ANV,   MSN,   BMP,   PNJ,   NDN,   HDG,   PAN,   HAH,   VDS,   HTT,   TVB,   PMG,   ITQ,   HD2,   DPR,   TRC,   NNC,   THG,   VDP,   MAS,   TDN,   TLT,   DVP,   D11,   V15,   DDM,   LEC,   CCM,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VIP,   LUT,   VIS,   MCG,   S12,   HDA,   GDT,   BVG,   IVS,   ICF,   AAM,   CLG,   VFC,  
MFI(7) Vượt lên 80 26 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   DST,   NVT,   FTM,   DGW,   VGT,   DPS,   BMI,   FCM,   SFG,   HVA,   PXT,   DTD,   GSP,   ATS,   DDV,   NHA,   VNR,   BLF,   SAV,   CMS,   SJ1,   LM8,   LHC,   ARM,   TTL,  
MFI(7) Vượt xuống 80 41 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   BID,   FIT,   TCH,   VJC,   HAR,   EIB,   NTL,   PHC,   IBC,   VIB,   VHC,   EVE,   LSS,   HKB,   VPI,   CSV,   EVG,   HII,   VMC,   TCD,   VNP,   PVG,   NCT,   PHP,   NTC,   SD2,   SGP,   VNH,   NDX,   ITD,   NAG,   PME,   PMS,   GEG,   ACL,   VFG,   DNP,   SSC,   LTC,   ABT,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 121 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   HQC,   VRE,   IDI,   HSG,   ITA,   VIC,   VCB,   BID,   OGC,   FIT,   DST,   KLF,   TCH,   DLG,   HHS,   DPM,   SHN,   VJC,   HAR,   ANV,   EIB,   MSN,   NVT,   FTM,   NTL,   BMP,   PNJ,   DGW,   NDN,   PHC,   IBC,   HDG,   VIB,   VHC,   PAN,   VGT,   HAH,   EVE,   DPS,   LSS,   HKB,   VPI,   VIP,   BMI,   FCM,   VDS,   CSV,   EVG,   ...
MFI(7) < 20 67 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PIV,   PGS,   KHB,   SDI,   PND,   SVN,   TCS,   V11,   VST,   PVA,   IDV,   TTZ,   VCW,   VIF,   SDH,   VRG,   PTE,   CMI,   AGM,   CKD,   SFI,   PTC,   IFC,   BII,   BVN,   DBC,   SDU,   KPF,   QHD,   TNS,   BHC,   KHS,   KTL,   PVP,   DTA,   HU1,   HU6,   OPC,   TH1,   MDG,   X18,   HLG,   STV,   TTN,   G36,   MLS,   TJC,   HBE,   NTW,   ...
MFI(7) > 80 129 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   DXG,   SAM,   GEX,   SBS,   TNG,   BVH,   TCM,   TSC,   SPI,   NLG,   NS3,   FMC,   DAH,   LCG,   DCS,   TDG,   VC3,   DAG,   VPH,   HCD,   TDC,   TVC,   BCG,   AST,   ACM,   VGS,   ITC,   BFC,   MBS,   SJF,   HHG,   KSK,   TS4,   PXL,   LCM,   NHP,   DHM,   CCL,   PVV,   TNT,   CAV,   LAS,   PV2,   TIS,   CVN,   PVO,   KSD,   PHH,   PLP,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
MEC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HVT,  
MFI(14) Vượt lên 20 13 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   PVB,   HTT,   QBS,   VC7,   CNG,   NDF,   STK,   FID,   DNY,   VSA,   KTS,   TV1,  
MFI(14) Vượt xuống 20 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   GTN,   DRC,   VPD,   L14,   IDV,   SD5,   SC5,   DTA,   CLG,   TRA,   SVI,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 27 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   HAI,   GTN,   DRC,   PVB,   HTT,   QBS,   VC7,   VPD,   CNG,   NDF,   STK,   L14,   FID,   IDV,   SD5,   DNY,   SC5,   MEC,   DTA,   CLG,   VSA,   HVT,   TRA,   KTS,   SVI,   TV1,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 11 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   PVX,   AAA,   MSN,   SD9,   TEG,   VE9,   MAC,   HMH,   HU3,   AGF,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 14 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   VPB,   ACB,   PDR,   EIB,   VHC,   SRC,   VCI,   BVS,   STG,   HNM,   VE1,   DBT,   AME,  
MFI(14) Vượt lên 50 35 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   VCB,   DST,   DLG,   REE,   QCG,   TLH,   SPI,   VRC,   TDH,   VNG,   LCG,   HDC,   NT2,   VGS,   BFC,   PC1,   SPP,   HII,   C32,   FTS,   VNS,   MHC,   DQC,   SBA,   UDC,   NBB,   ATS,   SDT,   HAS,   VE3,   SHP,   L10,   B82,   ST8,  
MFI(14) Vượt xuống 50 23 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   NTL,   PVI,   LSS,   CAV,   LGL,   BSI,   PVG,   DS3,   SMC,   DHT,   HAP,   TVT,   MPT,   SIC,   ACL,   PNC,   TLG,   LM7,   HAT,   API,   CMT,   ACC,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 83 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   VPB,   ACB,   VRE,   IDI,   ITA,   PVX,   VCB,   DST,   DLG,   REE,   PDR,   QCG,   AAA,   EIB,   MSN,   NTL,   TLH,   SPI,   VRC,   TDH,   VNG,   LCG,   PVI,   HDC,   VHC,   NT2,   VGS,   SRC,   BFC,   LSS,   PC1,   VCI,   SPP,   HII,   CAV,   LGL,   BVS,   C32,   STG,   FTS,   BSI,   VNS,   SD9,   MHC,   PVG,   TEG,   DS3,   DQC,   VE9,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 16 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   TDG,   BCG,   DPS,   TS4,   TNT,   SFG,   DIC,   MCG,   BCE,   HDA,   VC9,   CDC,   HCC,   TXM,   HBE,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 8 Mã CK
Xem biểu đồ
TLD,   VPH,   VIP,   FUCVREIT,   SDA,   SEB,   ONE,   ABT,  
MFI(14) Vượt lên 80 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PLP,   UNI,   GDT,   VNR,   DZM,   VTJ,  
MFI(14) Vượt xuống 80 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PHP,   PTL,   KKC,   ICG,   SMA,   HHC,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 36 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   TLD,   TDG,   VPH,   BCG,   DPS,   VIP,   TS4,   TNT,   SFG,   PLP,   DIC,   MCG,   PHP,   BCE,   PTL,   UNI,   HDA,   FUCVREIT,   GDT,   KKC,   ICG,   VNR,   VC9,   CDC,   HCC,   SDA,   SEB,   DZM,   VTJ,   ONE,   TXM,   HBE,   SMA,   ABT,   HHC,  
MFI(14) < 20 171 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   HVN,   TTF,   SBS,   PET,   NS3,   CSM,   QNS,   MSR,   VIB,   ACV,   VGT,   OCH,   TOP,   PXL,   VMI,   TIS,   PFL,   TVB,   NTB,   AVF,   TBD,   DPG,   PVO,   TVN,   PHH,   SDI,   DHC,   PND,   PMG,   MCH,   SSN,   VNP,   SWC,   HD2,   ATA,   PSG,   ABC,   NTC,   MIG,   SAS,   DBD,   GTT,   SGP,   VNB,   HLA,   GMC,   VNH,   VLC,   V11,   ...
MFI(14) > 80 43 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   FTM,   DAH,   TVC,   ACM,   HKB,   LCM,   CVN,   KSD,   PVL,   LUT,   PXI,   LCS,   TAG,   SCJ,   PGI,   HRC,   GSP,   CTX,   KHA,   SBV,   S74,   IDJ,   L61,   TCR,   CLL,   MCO,   TMP,   IVS,   PTS,   VE2,   LM8,   TH1,   MSC,   LO5,   PSI,   VC1,   CLH,   CKV,   LTC,   DTL,   SMT,   NFC,  
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357