Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒMFI7
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CAD,   LBE,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 4 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   KHL,   PXM,   NCS,  
MFI(7) Vượt lên 20 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   VCB,   REE,   AGR,   ELC,   HD2,   VC2,   GSM,   TNB,   HLG,   AAM,   VDS,   TPP,   TAC,   DCF,   TST,   NSG,   BBC,   SBL,  
MFI(7) Vượt xuống 20 14 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   KDM,   BVH,   NLG,   APG,   SKG,   NTP,   CNG,   BIC,   HOM,   SFI,   NST,   ICC,   TRA,  
MFI(7) Tại 20 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 20 39 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HSG,   VCB,   REE,   AGR,   KDM,   BVH,   NLG,   MWG,   ELC,   APG,   SKG,   HD2,   NTP,   VC2,   KHL,   GSM,   CNG,   TNB,   HLG,   BIC,   PXM,   AAM,   HOM,   NCS,   SFI,   VDS,   NST,   TPP,   CAD,   TAC,   DCF,   LBE,   TST,   ICC,   NSG,   BBC,   SBL,   TRA,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   HAX,   PSB,   HCC,   PEC,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 10 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   QCG,   ITQ,   GTT,   SFG,   TDS,   UIC,   ISH,   TET,   CYC,  
MFI(7) Vượt lên 50 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   CEO,   AAA,   HUT,   ACB,   DST,   VKC,   PAC,   BFC,   PGD,   PNJ,   GEX,   NTC,   IVS,   SDJ,   S12,   APC,   PXT,   VES,   TC6,   DHC,   PHH,   BPC,   HTC,   SGR,   DXV,   TDN,   NSC,   VLG,   CGP,   BRC,  
MFI(7) Vượt xuống 50 28 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   BID,   BHS,   SBT,   TCH,   MSN,   BCC,   KSB,   MBG,   UDC,   PVB,   KDH,   CSV,   VNB,   S99,   SEA,   VNA,   CMI,   SAS,   CSC,   PXI,   PVI,   PSD,   CIG,   HHC,   SMA,   TVN,   BSG,  
MFI(7) Tại 50 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 50 74 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   BID,   VCG,   CDO,   BHS,   CEO,   SBT,   AAA,   HUT,   ACB,   DPM,   DST,   TCH,   MSN,   BCC,   KSB,   QCG,   ITQ,   MBG,   VKC,   PAC,   UDC,   PVB,   BFC,   KDH,   HAX,   PGD,   PNJ,   CSV,   VNB,   GEX,   S99,   SEA,   VNA,   NTC,   CMI,   IVS,   SDJ,   S12,   SAS,   APC,   CSC,   PXT,   VES,   PXI,   PVI,   TC6,   GTT,   DHC,   PSD,   ...
MFI(7) Chuẩn bị vượt lên 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   FPT,   CVT,   DAH,   VRC,   KHP,   SAB,   NDF,   STG,   SBA,   TNC,   TCR,   TIP,   SD4,   BTS,   CPC,   VSN,   ADP,   B82,   VC1,   DTL,   OPC,   TIX,   DVP,  
MFI(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 24 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HAG,   CII,   PVX,   GMD,   ATG,   SAM,   NVT,   VIP,   PTL,   HAC,   DAG,   MCG,   VOS,   WSS,   FTS,   SGT,   ASP,   IPA,   MTA,   BCE,   CMS,   SDH,   DDN,  
MFI(7) Vượt lên 80 31 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   GTN,   PIV,   AMD,   VC3,   ITC,   CTP,   PPC,   VNP,   PTC,   DPG,   SAV,   HAS,   HNM,   LDP,   EBS,   ABI,   PVO,   VIF,   ND2,   TV1,   SPM,   CTX,   VTC,   TMS,   HEM,   VTH,   KHA,   CMT,   L35,   HCT,  
MFI(7) Vượt xuống 80 50 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HBC,   DXG,   SSI,   DHM,   PDR,   TNT,   CTI,   IDI,   TIG,   TTH,   NT2,   VIG,   VND,   MHC,   PVC,   VTO,   G20,   HAP,   DGW,   PGI,   POM,   AGF,   VPD,   PVG,   ANV,   BMC,   NBC,   NAG,   NCT,   S55,   PCG,   SDA,   MTG,   SD6,   TVS,   DTA,   TVD,   KSD,   CLC,   PAN,   MAS,   GDT,   PSE,   PSP,   TV2,   NMK,   VTA,   SED,   CKD,  
MFI(7) Tại 80 0 Mã CK
MFI(7) Tất cả 80 129 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HAG,   KLF,   OGC,   DLG,   HBC,   DXG,   CII,   PVX,   GTN,   SSI,   GMD,   FPT,   ATG,   DHM,   PDR,   SAM,   CVT,   DAH,   TNT,   CTI,   IDI,   NVT,   PIV,   TIG,   TTH,   AMD,   NT2,   VIG,   VIP,   VND,   PTL,   HAC,   MHC,   PVC,   VRC,   VC3,   DAG,   VTO,   G20,   MCG,   HAP,   ITC,   DGW,   CTP,   PGI,   PPC,   VOS,   WSS,   POM,   ...
MFI(7) < 20 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   NKG,   SMC,   HT1,   TVB,   NAF,   VNH,   LIX,   NTB,   SRC,   BMP,   IMP,   TTR,   CMX,   C71,   HNF,   THG,   DIH,   HAT,   DNM,   CAP,   VE1,   DNS,   SD7,   STV,   NOS,   ORS,   SP2,   DNL,   VCC,   MDG,   TFC,   CDN,   VLF,   ICG,   CTA,   SPA,   VDL,   QPH,   RCL,   BHT,   SD8,   HAD,   BSP,   VIE,   TV4,   GMX,   AFX,   NBP,   BTB,   ...
MFI(7) > 80 139 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   FIT,   ITA,   SHB,   ROS,   HHS,   VHG,   KSA,   TSC,   SVN,   TDH,   HAR,   BCG,   HCD,   LDG,   DIG,   DPS,   PGS,   EIB,   ACM,   VGS,   SHS,   VNE,   HAI,   FCN,   DCL,   VPH,   HHG,   SBS,   TTF,   SJS,   ADS,   PPI,   VIX,   JVC,   PFL,   QBS,   TNG,   CCL,   E1VFVN30,   NDN,   ITD,   FCM,   QNS,   IBC,   PXL,   SD5,   KSQ,   PXA,   VCS,   ...
MFI(7) vượt lên MFI(14) 0 Mã CK
MFI(7) vượt xuống MFI(14) 0 Mã CK

MFI14
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 20 0 Mã CK
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NCS,  
MFI(14) Vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SAV,   TPP,   TST,  
MFI(14) Vượt xuống 20 5 Mã CK
Xem biểu đồ
BMP,   PSD,   HLG,   VCC,   MDG,  
MFI(14) Tại 20 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 20 9 Mã CK
Xem biểu đồ
BMP,   SAV,   PSD,   HLG,   NCS,   VCC,   MDG,   TPP,   TST,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 8 Mã CK
Xem biểu đồ
HT1,   DHC,   NAS,   RCD,   CGP,   VDS,   DL1,   PEC,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   NKG,   EVE,   NLG,   CAV,   RCC,   MBS,   KHL,   NVB,   PGT,   KTL,   TET,  
MFI(14) Vượt lên 50 24 Mã CK
Xem biểu đồ
HVG,   TVC,   VRC,   ELC,   SIC,   GEX,   LAS,   VOC,   TMT,   DGC,   S12,   TNA,   IDV,   PSB,   CNG,   PJT,   THS,   NDX,   CTX,   BSG,   MNC,   ADC,   TIE,   CYC,  
MFI(14) Vượt xuống 50 15 Mã CK
Xem biểu đồ
PHR,   MSN,   PGD,   VGC,   VNB,   SEA,   SD3,   TYA,   SKG,   IMP,   GDT,   SFI,   MLS,   SDN,   TRA,  
MFI(14) Tại 50 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 50 59 Mã CK
Xem biểu đồ
PHR,   CEO,   HVG,   TVC,   MSN,   NKG,   EVE,   HT1,   NLG,   VRC,   ELC,   SIC,   PGD,   VGC,   VNB,   GEX,   SEA,   LAS,   VOC,   TMT,   SD3,   DGC,   S12,   TYA,   TNA,   SKG,   CAV,   RCC,   MBS,   DHC,   IDV,   IMP,   KHL,   PSB,   CNG,   NAS,   RCD,   GDT,   PJT,   THS,   NVB,   NDX,   SFI,   PGT,   CTX,   CGP,   MLS,   VDS,   KTL,   BSG,   ...
MFI(14) Chuẩn bị vượt lên 80 29 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   SHI,   MST,   PIV,   QCG,   DAG,   IBC,   KHP,   VNP,   V15,   PTC,   API,   TNC,   TA9,   NHA,   SD9,   BCE,   HIG,   VSI,   VIF,   TV1,   TV2,   XPH,   BVG,   HEM,   VTH,   DTL,   OPC,   NTW,  
MFI(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 34 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   KVC,   LCG,   ACM,   PDR,   PVT,   VNE,   MBB,   IDI,   KSK,   TTF,   VIG,   PPI,   HAC,   PVC,   TNG,   KHB,   NDN,   DPR,   ITD,   POM,   ATA,   SRF,   LCM,   PVV,   SGT,   HMH,   CDC,   PHP,   HNM,   VCA,   NMK,   ICF,   VIE,  
MFI(14) Vượt lên 80 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   NHP,   PTL,   ASA,   MAC,   ITC,   SDI,   SVC,   QNS,   GIL,   PVL,   VCP,   MTA,   SDA,   CMS,   ALV,   PPS,   ABI,   PVO,   AGM,   TIC,   TCS,   LGC,   VTC,   SCL,   CMT,   LUT,   HCT,   SJE,   DC4,   BRC,   CTB,   VHL,  
MFI(14) Vượt xuống 80 27 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   DXG,   SCR,   CDO,   SSI,   NVT,   CTS,   SHA,   NT2,   VND,   MHC,   FMC,   VTO,   G20,   FCM,   SD5,   AGF,   VPD,   ITS,   BMC,   VCW,   DTA,   TVD,   CLC,   PSE,   LGL,   SED,  
MFI(14) Tại 80 0 Mã CK
MFI(14) Tất cả 80 123 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HBC,   DXG,   CII,   SCR,   CDO,   SSI,   KVC,   LCG,   NHP,   DCM,   ACM,   SHI,   PDR,   PVT,   VNE,   MBB,   IDI,   MST,   NVT,   KSK,   PIV,   CTS,   QCG,   SHA,   TTF,   NT2,   VIG,   PPI,   VND,   PTL,   HAC,   MHC,   FMC,   PVC,   ASA,   TNG,   KHB,   MAC,   DAG,   VTO,   G20,   NDN,   ITC,   DPR,   ITD,   FCM,   SDI,   SVC,   QNS,   ...
MFI(14) < 20 25 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   TTR,   THG,   DNM,   CAP,   VE1,   SD7,   MSC,   ORS,   HOM,   ABT,   DNL,   TFC,   CDN,   VLF,   ICG,   DCF,   VDL,   BHT,   GMX,   AFX,   BBC,   NBP,   BTB,   IFS,  
MFI(14) > 80 133 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HAG,   FIT,   KLF,   OGC,   ITA,   SHB,   HKB,   DLG,   ROS,   HHS,   PVX,   DCS,   VHG,   KSA,   TSC,   SVN,   TDH,   HAR,   BCG,   GMD,   HCD,   LDG,   DIG,   ATG,   DHM,   DPS,   PGS,   EIB,   VGS,   SHS,   SAM,   HAI,   FCN,   DCL,   VPH,   TNT,   BII,   HHG,   SBS,   TIG,   PET,   SJS,   ADS,   JVC,   PFL,   QBS,   CCL,   E1VFVN30,   MCG,   ...
MFI(14) vượt lên MFI(21) 0 Mã CK
MFI(14) vượt xuống MFI(21) 0 Mã CK

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT