Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SGT,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SGT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   CMI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   SAB,   DXP,   TDN,   VSA,   INC,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
LTC,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HCD,   CMI,   KMR,   SAB,   DXP,   TDN,   LTC,   VSA,   INC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VCR,   HND,   SDK,   BBS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 27 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VCB,   PVS,   SHN,   SHA,   NAF,   HDA,   JVC,   HTI,   VSH,   DHC,   PDB,   SAS,   BTP,   NBC,   LUT,   ANT,   TCS,   BIC,   TFC,   VBC,   ACL,   DVP,   HU3,   ABC,   KTS,   SGS,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SSN,   KKC,   KSQ,   GSM,   DBD,   VFG,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DTA,   FTM,   TRC,   PVC,   PVG,   DPR,   LAS,   VNA,   GMX,   UDJ,   PIC,   CHS,   VSA,   ABT,   TSB,   MVB,   KHA,  
Pivot Tháng Tại S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   SD7,   SPM,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 57 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VIC,   VCB,   PVS,   SHN,   DTA,   FTM,   TRC,   SHA,   SSN,   PVC,   NAF,   HDA,   JVC,   PVG,   DPR,   HTI,   VSH,   LAS,   VNA,   KKC,   DHC,   KSQ,   GSM,   PDB,   VCR,   SD7,   SAS,   DBD,   BTP,   NBC,   LUT,   VFG,   ANT,   TCS,   BIC,   SPM,   GMX,   TFC,   VBC,   UDJ,   ACL,   DVP,   HND,   PIC,   CHS,   HU3,   ABC,   VSA,   ABT,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 52 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HSG,   BVH,   DAH,   MST,   PGS,   PTL,   PET,   PTB,   PPC,   PNJ,   BMP,   ACV,   VIG,   FCM,   FMC,   SKG,   SD2,   CTB,   DBT,   HAP,   TNA,   CVN,   CNG,   NBP,   TYA,   PXI,   IDJ,   VTV,   ASP,   CHP,   VTJ,   BCI,   SDH,   TJC,   TMS,   HOM,   HAH,   HLG,   OPC,   SP2,   TCT,   GTA,   LM8,   SPP,   TV1,   PMC,   DRL,   SMN,   ACC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 41 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   PVT,   MSN,   LSS,   PIV,   FCN,   KSH,   SHI,   DRC,   VGC,   PHC,   IVS,   V21,   SRC,   PGI,   VNG,   HDO,   SD9,   SDT,   PSB,   NNC,   MCC,   SJD,   HTC,   CLL,   QHD,   VTH,   HMC,   PAN,   KSD,   NDX,   ND2,   TLG,   FOX,   VE3,   PDN,   EID,   DNY,   VIR,   TET,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   SCR,   MBB,   HVG,   VNM,   TEG,   DAG,   MSR,   HDC,   SDA,   PVV,   PXA,   FTS,   STG,   DHP,   ONE,   SDD,   TL4,   AAM,   LBM,   VMS,   MLS,   NSC,   PEN,   L10,   GHC,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 24 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   AAA,   NHP,   MWG,   KHB,   PXT,   PTC,   NTP,   TRA,   NDP,   BTS,   DXV,   DDV,   POT,   CMX,   SHG,   SFN,   UIC,   SFI,   TNB,   AGM,   PIC,   BTW,   BDG,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 6 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   KSA,   MAC,   NET,   LHC,   SHP,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 149 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   BID,   HHS,   SCR,   MBB,   CTG,   HVG,   VCB,   HSG,   PVT,   VNM,   MSN,   AAA,   DCM,   NHP,   KSA,   LSS,   TEG,   PIV,   BVH,   DAH,   MST,   FCN,   PGS,   KSH,   SHI,   DRC,   DAG,   VGC,   PTL,   PHC,   MWG,   MSR,   IVS,   V21,   SRC,   PET,   PTB,   HDC,   KHB,   PPC,   PNJ,   BMP,   ACV,   SDA,   VIG,   PGI,   PVV,   FCM,   PXA,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 28 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SSI,   KBC,   HPG,   MBB,   REE,   HCM,   CSM,   ITC,   VSC,   APS,   PXL,   PVV,   QNS,   VCS,   FTS,   CSV,   GMC,   ONE,   SD4,   SCL,   TV2,   STC,   BSG,   C21,   HJC,   PPE,   L10,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   DIG,   HNF,   VIX,   CLC,   EMC,   DIH,   ADP,   VNT,   BVG,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 26 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VHG,   CII,   HBC,   TDH,   HHG,   CTS,   TTH,   VHC,   CTD,   PVL,   SBA,   WSB,   IMP,   PHH,   VEF,   ANV,   TLT,   VCP,   VDS,   INN,   TAC,   TBD,   VMS,   DC2,   ST8,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 16 Mã CK
Xem biểu đồ
DGC,   ITQ,   PVE,   VIS,   DHG,   TMT,   DNP,   VNR,   VC2,   TTC,   VSI,   POT,   PPS,   DP3,   SFN,   TIE,  
Pivot Tháng Tại R1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TS4,   HNP,   STV,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 83 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SSI,   DXG,   VHG,   KBC,   HPG,   CII,   HBC,   MBB,   REE,   PDR,   TDH,   DIG,   HNF,   HCM,   VIX,   HHG,   CTS,   TTH,   CSM,   ITC,   DGC,   VHC,   CTD,   ITQ,   VSC,   PVE,   APS,   VIS,   PXL,   PVL,   DHG,   TMT,   PVV,   QNS,   VCS,   FTS,   CSV,   SBA,   WSB,   IMP,   DNP,   VNR,   PHH,   VEF,   ANV,   TLT,   GMC,   VCP,   VDS,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   SHS,   CTI,   QCG,   APC,   TDC,   IBC,   VTB,   PHH,   VDS,   AMV,   DHT,   DC2,   PDC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HHC,   DGW,   SFG,   SCJ,   VE1,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   TCH,   IDI,   APG,   DMC,   HDG,   IDV,   DPG,   HIG,   RCD,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PVR,   HNM,   DGL,   POT,  
Pivot Tháng Tại R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KSB,   SEB,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 35 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ACB,   TCH,   HHC,   SHS,   IDI,   CTI,   DGW,   KSB,   QCG,   APG,   APC,   PVR,   SFG,   TDC,   DMC,   IBC,   HDG,   HNM,   IDV,   DPG,   VTB,   SCJ,   VE1,   PHH,   HIG,   VDS,   AMV,   RCD,   DHT,   DGL,   POT,   DC2,   PDC,   SEB,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VCA,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   PVO,   SPD,  
Pivot Tháng Vượt lên R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   SWC,   MCO,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   SCJ,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   DGW,   SWC,   CTP,   PVO,   VCA,   SCJ,   MCO,   SPD,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 0 Mã CK
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PGC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PAC,   VGP,   LTC,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PAC,   PGC,   VGP,   LTC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   DXP,   EAD,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 48 Mã CK
Xem biểu đồ
DCS,   HHG,   PGS,   TOP,   KSH,   BCC,   PC1,   BFC,   BII,   EVE,   TRC,   TNT,   PVE,   PVC,   HDA,   VTO,   HDC,   PNJ,   ASA,   MBG,   FCM,   PXT,   HDG,   NBB,   HDO,   LCM,   LAS,   DQC,   VNA,   KSQ,   C47,   FID,   PDB,   HMH,   SAS,   ITS,   BCI,   QHD,   TDS,   MSC,   TCS,   GMX,   TLG,   LM8,   EID,   VSA,   MVB,   VIR,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   PLC,   BTP,   TDN,   PPS,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 18 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   ASM,   MSN,   VPH,   NHP,   PAC,   SGO,   DPR,   CSV,   VCR,   VTA,   VGP,   ALV,   TND,   BTW,   LTC,   VDT,   BVG,  
Pivot Tuần Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SD2,   DHC,   NAG,   LIG,   BTS,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 79 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   KLF,   ASM,   MSN,   VPH,   DCS,   NHP,   CDO,   HHG,   PGS,   TOP,   KSH,   BCC,   PC1,   BFC,   BII,   PAC,   EVE,   TRC,   TNT,   PVE,   PVC,   HDA,   VTO,   HDC,   PNJ,   ASA,   SGO,   MBG,   FCM,   PXT,   HDG,   NBB,   DPR,   CSV,   HDO,   LCM,   LAS,   SD2,   DQC,   VNA,   PLC,   DHC,   KSQ,   C47,   FID,   PDB,   VCR,   NAG,   DXP,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 80 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   DLG,   LCG,   REE,   HCM,   NTL,   LSS,   CVT,   DAH,   CTI,   MST,   VGS,   SHI,   DCL,   NDN,   PTL,   MWG,   SHA,   CTD,   APC,   TTZ,   PXL,   HAC,   DHG,   SD5,   S99,   VRC,   PGI,   HNM,   VNB,   VMI,   THT,   SD2,   VC7,   SD9,   SAB,   L14,   TA9,   NCT,   AMS,   NTP,   NHA,   LIG,   AMV,   DHP,   CHP,   IPA,   CAP,   SDH,   HTC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 70 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   BID,   ACB,   HUT,   GTN,   TDH,   HVN,   GMD,   GAS,   HT1,   EIB,   DGW,   PPI,   ACM,   C32,   DAG,   VGC,   ELC,   NKG,   VIS,   PPC,   IBC,   VAT,   SD3,   CCL,   IMP,   DNP,   DBT,   CDC,   KTT,   ACE,   SMA,   API,   GMC,   HIG,   VDS,   IDJ,   VTV,   NET,   SJD,   TCL,   PMS,   RAL,   SRT,   PSP,   NCS,   DXV,   CKV,   PAN,   BIC,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 57 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   DXG,   TVC,   CEO,   TTF,   TEG,   SIC,   GEX,   IVS,   QBS,   BVS,   GIL,   SMC,   PVL,   SDI,   KHB,   SDA,   PVV,   PXA,   LIX,   PGD,   G20,   SRA,   PLC,   BCE,   GSM,   STG,   VEF,   TLT,   TCR,   SDJ,   ASP,   VTJ,   MTG,   LGL,   SNC,   SD6,   SGP,   GND,   LAF,   PHP,   DSN,   ICG,   TS4,   DDV,   LBM,   SGT,   HVT,   TBD,   SID,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 53 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   SVN,   TIG,   MHC,   DPS,   PHC,   VNE,   PVR,   VOC,   TDC,   SDP,   TMT,   ASA,   PV2,   PXT,   VNS,   WSB,   HDO,   SRF,   HAP,   SCJ,   VIT,   VCR,   NAG,   TYA,   VC2,   UNI,   TMS,   HOM,   NDP,   HMC,   EIN,   TL4,   VTA,   KSD,   POT,   GMX,   BT6,   HNP,   BSI,   DIH,   TVN,   TLG,   ALV,   BTW,   CHS,   CLW,   EID,   TSB,   PMC,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   TCH,   TVB,   KSK,   KDH,   MBS,   WSS,   HDG,   HKT,   VNP,   TVS,   MTA,   SD7,   DHT,   XPH,   BTS,   PJT,   TIC,   CLH,   BLF,   TV1,   HU3,   TMB,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 283 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   HQC,   HAG,   BID,   ACB,   DXG,   DLG,   HUT,   CII,   GTN,   LCG,   REE,   TCH,   TVC,   CEO,   TDH,   SVN,   HVN,   GMD,   GAS,   HT1,   HCM,   NTL,   TTF,   LSS,   TEG,   CVT,   DAH,   TVB,   CTI,   MST,   EIB,   DGW,   VGS,   SHI,   TIG,   PPI,   ACM,   MHC,   DPS,   C32,   DCL,   DAG,   NDN,   VGC,   PTL,   SIC,   PHC,   KSK,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 44 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   HNG,   VCG,   CTG,   HVG,   PVS,   IDI,   TCM,   VJC,   SJS,   APG,   ITQ,   VSC,   APS,   PVV,   LIX,   QNS,   VCS,   BMC,   MCP,   PVI,   VNR,   BCE,   VEF,   ANV,   MCO,   VIB,   SJD,   DBD,   SD6,   HLG,   GND,   VE2,   SGT,   CMX,   HVT,   SAC,   FOX,   VE3,   TPC,   ABT,   ST8,   KST,   PPE,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   VSI,   UDJ,   VE8,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 20 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VHG,   HSG,   VIX,   QCG,   TTH,   DMC,   VIG,   VCA,   HU1,   TLT,   TTC,   CDN,   TAC,   STC,   KCB,   DC2,   HBS,   HRT,   DDM,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   PTB,   MCG,   IDV,  
Pivot Tuần Tại R1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   CSC,   LUT,   SDD,   HU3,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 77 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   SHB,   DXG,   VHG,   HNG,   VCG,   BHS,   CTG,   HVG,   PVS,   HSG,   IDI,   TCM,   VIX,   VJC,   QCG,   TTH,   SJS,   SAM,   APG,   ITQ,   VSC,   APS,   PTB,   DMC,   VIG,   MCG,   PVV,   LIX,   QNS,   VCS,   BMC,   IDV,   MCP,   PVI,   VCA,   VNR,   BCE,   HU1,   VEF,   ANV,   TLT,   MCO,   VIB,   SJD,   DBD,   CSC,   TTC,   LUT,   VSI,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VHG,   NAF,   SLS,   TAC,   KCB,   VNL,   DDM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TTH,   HU1,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   VHG,   TTH,   NAF,   HU1,   SLS,   TAC,   KCB,   VNL,   DDM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357