Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   EVG,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,  
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   CTP,   KSA,   EVG,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   CCL,   HKB,   C47,   SIC,   VEF,   IFC,   HLG,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   CTI,   DRC,   SAM,   NHP,   MBG,   MPT,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   CTP,   CCL,   CTI,   HKB,   DRC,   SAM,   NHP,   C47,   MBG,   MPT,   SIC,   VEF,   IFC,   HLG,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 26 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   ACM,   PLX,   APS,   ATG,   ADS,   KMR,   LCM,   ALV,   SDP,   PPS,   BSI,   VID,   BVS,   SVC,   PAN,   BMI,   IDV,   VTV,   BLF,   LUT,   AGF,   VNR,   PMC,   HU3,   INC,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
PTL,   VRC,   BIC,   GTA,   HTV,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   CTP,   CCL,   HKB,   KSB,   HID,   CTS,   CDO,   NHP,   KHB,   PXS,   PVV,   NVT,   C47,   CSM,   TNT,   CET,   SPP,   MBG,   MPT,   HDA,   VCR,   SIC,   VIT,   HKT,   CIG,   HLG,   PHP,   ORS,   OCH,   B82,  
Pivot Tháng Tại S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PPI,   EIB,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 64 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   CTP,   VHG,   CCL,   ACM,   HKB,   PPI,   KSB,   HID,   PLX,   CTS,   CDO,   NHP,   EIB,   KHB,   PXS,   APS,   PVV,   NVT,   C47,   PTL,   CSM,   VRC,   TNT,   ATG,   ADS,   CET,   SPP,   KMR,   LCM,   ALV,   MBG,   MPT,   HDA,   SDP,   PPS,   BSI,   VCR,   SIC,   VID,   BVS,   SVC,   BIC,   VIT,   HKT,   CIG,   PAN,   BMI,   IDV,   VTV,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 50 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   HSG,   SHI,   HVN,   HNG,   NT2,   TOP,   FTM,   DPM,   TDG,   KSK,   DRH,   TIG,   SGO,   PVC,   HVG,   DHG,   CHP,   HDG,   PET,   DIC,   GKM,   PVM,   TNS,   VLG,   VTA,   ICG,   TC6,   LIX,   KKC,   SAC,   WSB,   SAS,   KTT,   TTC,   SD3,   TDN,   SDJ,   NAS,   TL4,   ACL,   VSN,   ACE,   RCC,   DVP,   DMC,   CNT,   TCL,   AMC,   HRT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 50 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   NVL,   FPT,   DIG,   TTB,   SPI,   LCG,   PHR,   KDC,   LAS,   FCM,   DS3,   SWC,   PTB,   PVT,   TCD,   MST,   HHG,   LIG,   VIG,   VCS,   TND,   CMG,   C21,   BCE,   TDC,   THG,   BTD,   ITD,   NAG,   TS4,   UNI,   TAG,   KSD,   SGR,   VCP,   S55,   PDB,   TMT,   SGS,   SHP,   RAL,   AMS,   HAS,   ONE,   DXV,   VC6,   DNY,   NMK,   OPC,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 65 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   HAI,   DXG,   PVD,   CII,   ROS,   DST,   AAA,   HBC,   VC3,   VOS,   FCN,   TLH,   VNE,   QCG,   MBS,   BMP,   TTH,   BWE,   SMC,   SKG,   PTL,   PVI,   CEE,   PVL,   HAH,   SD2,   LGL,   NTC,   ASP,   KHP,   DPR,   SAB,   TVS,   VMC,   WSS,   TNA,   PCT,   DNP,   NCT,   VLC,   HU1,   VIF,   S4A,   SFN,   MAC,   SD7,   CTX,   SZL,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 65 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   VCB,   SSI,   CTG,   REE,   HKB,   TVC,   BVH,   PVV,   SFG,   C47,   ITC,   S99,   PFL,   SD9,   SPP,   HVA,   BCC,   TEG,   HDA,   SBA,   VCA,   PPS,   VNH,   SDD,   FID,   PCG,   DBT,   SLS,   BVS,   VDP,   DBC,   ABC,   SDT,   FTS,   RDP,   CMX,   HCC,   QTP,   IDV,   TFC,   SAV,   DHP,   THT,   BLF,   PXI,   MVC,   PMS,   TTT,   SD4,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 16 Mã CK
Xem biểu đồ
TVB,   BII,   PV2,   BFC,   NTP,   PGI,   HMC,   CLG,   DTA,   MCO,   OCH,   VNL,   S74,   LBM,   PMC,   HLC,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 246 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   HAI,   MBB,   STB,   VCB,   DXG,   SSI,   PVS,   HSG,   PVD,   CII,   NVL,   ROS,   CTG,   DST,   FPT,   AAA,   DIG,   HBC,   REE,   SHI,   VC3,   VOS,   HVN,   FCN,   HNG,   NT2,   TOP,   TTB,   FTM,   TLH,   DPM,   HKB,   TDG,   SPI,   VNE,   KSK,   LCG,   PHR,   KDC,   QCG,   MBS,   TVC,   DRH,   BMP,   BVH,   TIG,   TTH,   SGO,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   CII,   SHS,   PDR,   HBC,   VC3,   MSN,   GEX,   FCN,   VNM,   PNJ,   HAX,   QNS,   PAC,   VIS,   SBV,   HAH,   DL1,   GIL,   BMC,   VMC,   TPC,   UIC,   AMV,   GDT,   ICF,   LCS,   PPY,   CLL,   DZM,   DRL,   HRC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   GTN,   DST,   VOS,   PIV,   MWG,   HCM,   VNE,   TTH,   SMC,   SJC,   NNC,   APC,   DNS,   VC2,   MAS,   NCT,   IPA,   VIF,   SFN,   PSB,   VC9,   SGP,   VHH,   V12,   TVA,   DTL,   BBS,   VDL,   CX8,   CMT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
FMC,   CMG,   PGC,   ABC,   KPF,   EMC,   SGT,   CGP,   HEM,   KHA,  
Pivot Tháng Tại R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SMA,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 75 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   HAI,   CII,   SHS,   GTN,   PDR,   DST,   HBC,   VC3,   MSN,   VOS,   GEX,   PIV,   FCN,   VNM,   MWG,   HCM,   PNJ,   VNE,   TTH,   FMC,   SMC,   HAX,   SJC,   QNS,   PAC,   VIS,   CMG,   SBV,   HAH,   SMA,   NNC,   DL1,   APC,   GIL,   DNS,   VC2,   BMC,   VMC,   MAS,   PGC,   ABC,   TPC,   KPF,   NCT,   IPA,   VIF,   SFN,   UIC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   GEX,   MWG,   VNE,   NNC,   VC9,   DTL,   BBS,   CX8,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   DGW,   SJS,   SJC,   VHH,   V12,   HNF,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
BMC,   EMC,  
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   DST,   GEX,   DGW,   SJS,   MWG,   VNE,   SJC,   NNC,   BMC,   EMC,   VC9,   VHH,   V12,   DTL,   HNF,   BBS,   CX8,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   VHH,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SJS,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
EMC,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DGW,   SJS,   EMC,   VHH,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SJC,   DL1,   CYC,   DTL,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SJC,   DL1,   CYC,   DTL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CMS,   EIN,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   TNG,   SJC,   SJD,   DL1,   PCT,   HMC,   CYC,   DTL,   DNY,   VSA,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
INC,   OPC,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   TNG,   SJC,   SJD,   DL1,   PCT,   HMC,   CYC,   DTL,   CMS,   EIN,   DNY,   INC,   VSA,   OPC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 14 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   TTB,   PVB,   FMC,   PVC,   VPH,   VTO,   DIC,   THG,   VIT,   IMP,   IDV,   SZL,   KHA,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 27 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   DIG,   VC3,   NKG,   DDV,   CDO,   E1VFVN30,   PVE,   PFL,   TTF,   TNT,   PC1,   PXL,   STG,   CET,   GKM,   VCC,   PPS,   VCR,   ICG,   VDP,   HMH,   SD3,   X18,   MVC,   SHP,   PHP,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 55 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HAI,   HQC,   ACB,   VPB,   GMD,   VOS,   DGW,   SJS,   TOP,   VNE,   EVE,   HT1,   ANV,   NSH,   BWE,   PTC,   SMC,   KDH,   SKG,   PTL,   PV2,   SJD,   PAC,   PGS,   PVL,   VIS,   HAP,   GSM,   TDC,   FID,   NDX,   SAB,   HLD,   TVS,   VMC,   HMC,   KKC,   SAC,   HU1,   NBC,   TIP,   TV4,   SD7,   VC9,   DCF,   AMV,   DIH,   SEB,   DTL,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 38 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SHS,   CEO,   KSA,   VGC,   MWG,   CTI,   HCM,   PNJ,   HID,   NDF,   HVG,   PTB,   HHG,   LIG,   ADS,   TRC,   ATS,   VNH,   BVG,   ABC,   S4A,   SFN,   TFC,   CCI,   TV2,   NAS,   HST,   DAD,   XPH,   BBS,   VDL,   CMS,   POS,   INC,   OPC,   IFS,   LO5,  
Pivot Tuần Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   HBC,   AGR,   SD9,   SD5,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 139 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HAI,   HQC,   DXG,   BID,   ACB,   SHS,   VPB,   CEO,   VIC,   AAA,   DIG,   HBC,   VC3,   KSA,   GMD,   VOS,   DGW,   SJS,   NKG,   TOP,   VGC,   TTB,   MWG,   CTI,   HCM,   PNJ,   VNE,   AGR,   HID,   EVE,   HT1,   DDV,   ANV,   CDO,   NSH,   E1VFVN30,   PVB,   FMC,   NDF,   PVC,   BWE,   HVG,   PTC,   SMC,   KDH,   SKG,   PVE,   PTB,   PTL,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   TOP,   NTL,   JVC,   CTS,   HII,   PLP,   KDH,   HAX,   VCS,   PGS,   SBV,   HAH,   SMA,   HVA,   NNC,   TDC,   APC,   NTP,   FID,   PCG,   SAB,   VIB,   TVS,   HMC,   TPC,   SCD,   HAT,   MTA,   TYA,   DIH,   RAL,   GDT,   DTL,   NST,   KTL,   B82,   VSI,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 51 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   CTP,   AMD,   ACM,   KSB,   VND,   BCG,   APG,   APS,   PVV,   DS3,   SKG,   S99,   VRC,   VIG,   TND,   LHG,   VSH,   KDM,   LGL,   MCG,   PXA,   VCC,   SDD,   TS4,   DC4,   DNP,   KPF,   VLC,   TAG,   CDC,   VTV,   NET,   SEA,   TMT,   SCL,   MCO,   PMS,   BSP,   HAS,   OCH,   VNL,   ST8,   DMC,   DXV,   LBM,   TCR,   HPP,   QPH,   BT6,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 95 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   KLF,   OGC,   HAI,   PVS,   DCM,   VPB,   VIC,   DST,   REE,   SHI,   MSN,   VOS,   CVT,   DGW,   SJS,   FTM,   SPI,   VNE,   TCM,   EVE,   HT1,   TDH,   QCG,   NBB,   ANV,   NSH,   TIG,   TTH,   TVB,   PTC,   SSN,   LSS,   PTL,   C69,   VIS,   CMG,   MHC,   DCL,   HAP,   HDA,   SBA,   ASP,   ITD,   KHP,   HAC,   PGC,   BIC,   SAC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   STB,   DXG,   DIG,   HUT,   VC3,   CCL,   FCN,   NKG,   HKB,   NDF,   SWC,   VNP,   NVT,   EVG,   C47,   VE9,   PFL,   TTF,   PVI,   TNT,   ATG,   PC1,   PXL,   ADS,   CET,   CEE,   SPP,   D2D,   LCM,   ALV,   DIC,   VC7,   CAV,   BHN,   ATS,   VNH,   VCR,   HD2,   CVN,   BMC,   DHT,   CNG,   UDC,   DGC,   VID,   VDP,   WSS,   SVC,   ABC,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 21 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   HVN,   IJC,   KSK,   AGR,   GSM,   CLX,   BMI,   SGR,   CLG,   PLC,   DTA,   LM8,   PIC,   AMS,   MDG,   CGP,   VOC,   TLG,   VAF,   HRC,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 297 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   KLF,   OGC,   HAI,   FIT,   STB,   DXG,   PVS,   ROS,   DCM,   VPB,   VIC,   PDR,   DST,   CTP,   HHS,   DIG,   REE,   SHI,   HUT,   AMD,   VC3,   MSN,   VOS,   HVN,   CCL,   CVT,   FCN,   DGW,   SJS,   NKG,   TOP,   FTM,   IJC,   NTL,   ACM,   HKB,   SPI,   VNE,   KSK,   KSB,   AGR,   TCM,   VND,   EVE,   HT1,   JVC,   TDH,   QCG,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SCR,   DCM,   MSN,   PIV,   HDC,   KSK,   KDC,   VNG,   LSS,   VGS,   MST,   VIP,   HDA,   BSI,   BVS,   SDT,   VTJ,   VNC,   DHP,   HBS,   TTC,   PIC,   MNC,   DP3,   ACE,   LCS,   ONE,   DNY,   NSG,   TA9,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   DPS,   PHC,   SVN,   BII,   KMR,   C32,   MPT,   GIL,   SDP,   SRC,   UNI,   SD7,   HJS,   KTT,   DXP,   AGF,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HPG,   PDR,   DST,   REE,   NT2,   DAG,   SPI,   TCM,   TIG,   TTH,   PPC,   DCL,   HAP,   SLS,   SCJ,   CTF,   VCX,   NBC,   VIF,   QHD,   SDJ,   SRA,   TVA,   TKC,   HNF,   AGX,   VLB,   VSA,   HRT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 49 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   HAG,   CTP,   NLG,   CCL,   NKG,   ACM,   HKB,   KSB,   TNI,   KVC,   TVC,   BCG,   NHP,   EIB,   KHB,   APS,   PVV,   EVG,   C47,   DAH,   ITQ,   VIG,   CET,   SPP,   LCM,   BHN,   L14,   ATS,   SDD,   BMC,   PCG,   DBT,   CIG,   CAP,   VTV,   EMC,   BLF,   PMS,   TTT,   API,   OCH,   EID,   DMC,   CDN,   PMC,   HEM,   KTS,   VCF,  
Pivot Tuần Tại R1 9 Mã CK
Xem biểu đồ
NVT,   ATG,   DQC,   VC7,   MCO,   LUT,   ICF,   S74,   LGC,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 136 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   MBB,   HPG,   STB,   SCR,   DCM,   PDR,   TCH,   DST,   HAG,   CTP,   REE,   MSN,   PIV,   NLG,   CCL,   NT2,   NKG,   HDC,   DAG,   ACM,   HKB,   SPI,   KSK,   KSB,   TCM,   TNI,   KDC,   DPS,   KVC,   TVC,   BCG,   NHP,   EIB,   TIG,   KHB,   TTH,   PHC,   APS,   PPC,   SVN,   PVV,   NVT,   BII,   EVG,   C47,   VNG,   LSS,   VGS,   MST,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   TMP,   L44,   NDP,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VBC,   HNF,   VLB,   HRT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   CTP,   NKG,   HKB,   TNI,   KHB,   PHC,   APS,   PVV,   CMI,   DAH,   CET,   SPP,   LCM,   MBG,   MPT,   SDP,   G20,   OCH,   CDN,  
Pivot Tuần Tại R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   NHP,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   CTP,   NT2,   NKG,   ACM,   HKB,   TNI,   NHP,   KHB,   PHC,   APS,   PVV,   CMI,   DAH,   CET,   SPP,   LCM,   MBG,   MPT,   SDP,   G20,   VBC,   TMP,   L44,   NDP,   OCH,   HNF,   CDN,   VLB,   HRT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   CMI,   SPP,  
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
CTP,   CMI,   SPP,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357