Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
INC,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
INC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   VEF,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   PIV,   VEF,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   D2D,   NBC,   HTI,   TMT,   LIX,   INN,   TV4,   TTT,   PBP,   VMS,   SZL,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LAS,   PDB,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   DS3,   DTD,   BMI,   STC,   FID,   PTL,   AGF,   S4A,  
Pivot Tháng Tại S1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S1 23 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   DS3,   SAM,   DTD,   LAS,   BMI,   D2D,   STC,   NBC,   HTI,   FID,   TMT,   PTL,   LIX,   INN,   PDB,   TV4,   TTT,   AGF,   PBP,   VMS,   S4A,   SZL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 15 Mã CK
Xem biểu đồ
SKG,   HDG,   LCG,   TYA,   VIP,   FTS,   DIC,   NBB,   DGL,   CTP,   VCC,   DQC,   TEG,   BTP,   TCR,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 24 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   TPB,   PHC,   KDH,   BCG,   TNT,   DHC,   NRC,   LM8,   STK,   SBV,   BCE,   SVI,   ORS,   TCS,   SD2,   CMI,   DL1,   SD4,   KHP,   TVS,   SMC,   LM7,   TIP,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 146 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAG,   STB,   CTG,   ACB,   FLC,   HSG,   IDI,   PVS,   ASM,   NVL,   BID,   VPB,   HNG,   SCR,   KBC,   CEO,   VND,   SBT,   HBC,   HUT,   HAI,   SHS,   DIG,   MSN,   FPT,   PDR,   PVD,   DPM,   FCN,   PLX,   LDG,   VNM,   MST,   EVG,   VJC,   DRC,   NLG,   DCM,   KSB,   GTN,   FIT,   REE,   HHG,   DCS,   GEX,   MBS,   HDC,   LHG,   VHC,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 69 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   SHI,   TLD,   SAM,   APG,   NDN,   VC3,   HTT,   VOS,   APS,   DTD,   AST,   CIA,   MDG,   HKB,   PLC,   NAF,   IVS,   PVV,   SDD,   DBC,   STC,   DCL,   KSQ,   CHP,   KSD,   THG,   NTP,   ITC,   NNC,   ADS,   ASP,   LEC,   SD9,   SD6,   CDC,   VC7,   BMC,   TPC,   INN,   RCL,   VNR,   SD5,   PTI,   SVC,   SDT,   TVT,   GMC,   SFC,   CTF,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 21 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   OGC,   KVC,   SHN,   LAS,   DHM,   LSS,   DGC,   SVN,   BVS,   DPR,   PHP,   THI,   SEB,   UDC,   DXP,   WCS,   CLL,   IDV,   MNC,   SZL,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 275 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAG,   MBB,   STB,   CTG,   ACB,   FLC,   HSG,   IDI,   PVS,   ASM,   NVL,   BID,   VPB,   HNG,   SCR,   KBC,   CEO,   VND,   SBT,   HBC,   HUT,   HAI,   SHS,   OGC,   DIG,   MSN,   FPT,   TCH,   PDR,   PVD,   DPM,   FCN,   PLX,   LDG,   VNM,   MST,   CII,   EVG,   VJC,   DRC,   SHI,   NLG,   DCM,   TLD,   KSB,   GTN,   FIT,   SAM,   TPB,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 40 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   HNG,   HQC,   QCG,   DPM,   AMD,   ANV,   PNJ,   TGG,   HCD,   NLG,   DCM,   VPI,   PPI,   DHG,   EIB,   HT1,   TDG,   QNS,   PLP,   PAN,   FUESSV50,   SBA,   GIL,   BCC,   S55,   BFC,   TRA,   PXI,   PAC,   SFG,   CET,   TBC,   RDP,   PDB,   AGM,   SNC,   VTC,   MAC,   NTW,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TCT,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 42 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DXG,   ITA,   HBC,   AAA,   MWG,   FCN,   GMD,   DAH,   NKG,   DGW,   TDC,   HHG,   PHR,   CTD,   VHC,   TCM,   FCM,   VNG,   VSC,   EVE,   VNS,   PCG,   HAX,   TTZ,   GKM,   PTB,   VE9,   UNI,   CSC,   SVN,   SLS,   MBG,   SHP,   AMV,   VDP,   SEB,   QNC,   SGP,   PSB,   HOT,   TDN,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VTV,   ABC,   VIT,   CGP,  
Pivot Tháng Tại R1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R1 87 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DXG,   HSG,   HNG,   HQC,   ITA,   HBC,   AAA,   QCG,   MWG,   DPM,   AMD,   FCN,   ANV,   GMD,   DAH,   PNJ,   TGG,   HCD,   NKG,   NLG,   DCM,   DGW,   VPI,   TDC,   PPI,   HHG,   PHR,   CTD,   VHC,   TCM,   FCM,   VNG,   VSC,   DHG,   EVE,   VNS,   EIB,   PCG,   HT1,   TDG,   QNS,   HAX,   TTZ,   PLP,   PAN,   GKM,   FUESSV50,   PTB,   SBA,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   NKG,   TCM,   TTZ,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VNS,   KDM,   GKM,   SLS,   QNC,   HOT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
MWG,   NKG,   TCM,   VNS,   KDM,   TTZ,   GKM,   SLS,   QNC,   HOT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
GKM,   SLS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   QNC,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   GKM,   SLS,   QNC,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   CTD,   VSC,   SLS,   VFG,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SEB,  
+ Pivot Tuần Tất cả S3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   CTD,   VSC,   SLS,   SEB,   VFG,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
EIN,   DC4,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 24 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   ASM,   HNG,   ITA,   FTM,   DRC,   SJF,   NKG,   KSB,   CTD,   VHC,   VSC,   DHG,   APC,   HLD,   DIC,   VKC,   CMX,   SLS,   VC1,   RDP,   QNC,   VTC,   VFG,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
UNI,   SEB,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 28 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   ASM,   HNG,   ITA,   FTM,   DRC,   SJF,   NKG,   KSB,   CTD,   VHC,   VSC,   DHG,   APC,   HLD,   DIC,   UNI,   VKC,   CMX,   SLS,   EIN,   VC1,   SEB,   RDP,   QNC,   DC4,   VTC,   VFG,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   HCD,   KSB,   DHG,   ELC,   VKC,   SLS,   MCP,   VFG,   VC2,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DXG,   PVS,   HUT,   VRE,   VCG,   MBS,   HDC,   HCM,   VC3,   PXL,   NHP,   HVG,   HID,   BCG,   PVB,   FMC,   HII,   TS4,   TLH,   PFL,   SDD,   VIP,   CSV,   MPT,   SIC,   HTI,   DDV,   SJC,   BTP,   INC,   CTX,   PBP,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 63 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   ASM,   VPB,   HQC,   ITA,   VND,   HBC,   HAI,   FTM,   PLX,   JVC,   DAH,   DRC,   SJF,   NKG,   DGW,   NT2,   TOP,   TDC,   VHC,   TCM,   DPS,   FCM,   VSC,   VCS,   SHN,   VNS,   PCG,   HAP,   KDM,   ITD,   TDG,   LGL,   VMI,   HAX,   HLD,   D2D,   ACL,   DIC,   SBA,   S99,   DGC,   UNI,   VTV,   CMX,   SVN,   FID,   PAC,   MBG,   TCL,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   VCB,   VIC,   OGC,   PVD,   PNJ,   NLG,   DCM,   TLD,   LHG,   TNG,   EVE,   HT1,   DTD,   PC1,   AGR,   TYA,   S55,   KSQ,   HNM,   NVT,   ABC,   VNH,   DQC,   BVG,   VNR,   SMC,   TV4,   UDJ,   TCT,   SGN,   NAS,   DVP,   VE3,   S4A,  
Pivot Tuần Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TCS,   PHP,   THI,   TEG,   MNC,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 146 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   DXG,   HSG,   IDI,   PVS,   ASM,   VPB,   VCB,   HNG,   HQC,   VIC,   ITA,   VND,   HBC,   HUT,   VRE,   HAI,   OGC,   FTM,   PVD,   VCG,   PLX,   JVC,   DAH,   DRC,   PNJ,   HCD,   SJF,   NKG,   NLG,   DCM,   DGW,   TLD,   KSB,   NT2,   TOP,   TDC,   MBS,   HDC,   LHG,   HCM,   VHC,   TCM,   DPS,   FCM,   VSC,   VCS,   VC3,   TNG,   PXL,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 42 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   VGC,   HAI,   FPT,   FTM,   DRC,   SJF,   NKG,   TOP,   VHC,   DPS,   QBS,   VSC,   TVC,   BMP,   VIB,   DRH,   SHN,   TDG,   HSL,   DHM,   D2D,   FTS,   ACL,   NBB,   CSC,   GDT,   MTA,   TCL,   PHP,   SD2,   PME,   SRF,   SVC,   VSI,   PDB,   SCL,   BHN,   ACC,   PSI,   KTL,   HGM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 46 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ROS,   EVG,   DS3,   REE,   HDG,   QPH,   HKB,   CTS,   SJD,   DHC,   TTH,   LSS,   HVA,   ASA,   VSH,   SDP,   NTP,   STG,   ITC,   FID,   DPR,   VLC,   BSP,   ORS,   SHP,   TC6,   CTP,   VC7,   PTL,   HPD,   SCD,   API,   DXP,   TND,   MAS,   TMS,   SEA,   HTL,   SNC,   SCJ,   LAF,   HU1,   HCC,   PJT,   HPP,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 88 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   MBB,   ACB,   ASM,   NVL,   VPB,   VND,   SBT,   KLF,   QCG,   DIG,   GAS,   TNI,   PLX,   LDG,   MST,   GTN,   NTL,   TCM,   FCM,   VNG,   VCS,   BSI,   VNS,   MTG,   PCG,   PET,   SSN,   C69,   HAX,   L14,   PLP,   TVB,   MHC,   CIG,   CMG,   PV2,   DIC,   SBA,   TV2,   S99,   LIG,   VID,   BFC,   DGC,   POM,   VE9,   UNI,   TRA,   VTV,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   DXG,   VCB,   SCR,   DST,   VIC,   VRE,   HAR,   HHS,   DLG,   VCG,   VHM,   NVB,   SHI,   PVT,   APG,   GEX,   NDN,   E1VFVN30,   PHC,   TSC,   PVI,   PXL,   BCG,   PVB,   LCG,   TS4,   TLH,   AST,   VGS,   PAN,   PLC,   PFL,   SAB,   IVS,   SDD,   DBC,   CSV,   STC,   VAT,   KMR,   NBC,   SWC,   LM8,   VDS,   DCL,   KSQ,   CHP,   HD2,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 13 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   BID,   HVN,   PVL,   NCT,   PVE,   CDC,   GSM,   TEG,   DHT,   VOC,   CGP,   CLX,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 281 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HPG,   HAG,   MBB,   SSI,   DXG,   ACB,   HSG,   ASM,   NVL,   BID,   VPB,   VCB,   SCR,   DST,   VIC,   VND,   SBT,   VGC,   VRE,   HAI,   KLF,   QCG,   ROS,   DIG,   FPT,   HAR,   HHS,   FTM,   DLG,   GAS,   TNI,   VCG,   PLX,   LDG,   HVN,   MST,   VHM,   NVB,   EVG,   DS3,   DRC,   SHI,   SJF,   NKG,   PVT,   GTN,   TOP,   REE,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 28 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   ACB,   KLF,   TNI,   TCM,   FCM,   VNG,   HAX,   CIG,   VTO,   FRT,   GIL,   BFC,   POM,   UNI,   VTV,   BMC,   VIT,   MCO,   DL1,   PTI,   CEE,   RDP,   DSN,   PMC,   SNC,   ACE,   CMS,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 21 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   DIG,   CII,   CVT,   KVC,   VIG,   VPH,   SRC,   BMI,   TNT,   ATG,   VMC,   VPG,   SD9,   TMT,   SD4,   TVD,   IDJ,   OPC,   PNC,   RAL,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 28 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   BID,   CEO,   SBT,   HDB,   SHS,   LDG,   MST,   FIT,   TTF,   DCS,   NTL,   VCS,   VNS,   MTG,   BVH,   CCL,   PLP,   CMG,   DIC,   ALV,   DGC,   ST8,   HU3,   DTA,   TNC,   AGM,   HRT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 62 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   SCR,   KBC,   DST,   PVX,   MSN,   NSH,   HHS,   PDR,   ANV,   VNM,   DS3,   PVT,   VPI,   REE,   GEX,   CTI,   E1VFVN30,   PHC,   KDC,   VOS,   APS,   CVN,   PXS,   KDH,   VCI,   PVC,   HKB,   CTS,   PXT,   STC,   TTH,   NRC,   LSS,   HVA,   BCC,   C47,   VDS,   CSC,   UIC,   NHA,   HMC,   SHP,   VC7,   PTL,   LHC,   SMC,   SFC,   CTF,   ...
Pivot Tuần Tại R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   KSH,   SDD,   BVS,   MEC,   DXP,   WCS,   HOT,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 147 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   CTG,   ACB,   FLC,   NVL,   BID,   SCR,   KBC,   DST,   CEO,   SBT,   HDB,   PVX,   KLF,   SHS,   DIG,   MSN,   NSH,   HHS,   PDR,   TNI,   ANV,   LDG,   VNM,   MST,   CII,   DS3,   PVT,   FIT,   CVT,   VPI,   TTF,   KVC,   REE,   DCS,   TIG,   GEX,   CTI,   NTL,   E1VFVN30,   TCM,   PHC,   FCM,   VNG,   VCS,   KDC,   VNS,   MTG,   BVH,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SDA,   PMS,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PVG,   SDU,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 27 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SCR,   KBC,   DST,   MSN,   HHS,   DS3,   CVT,   REE,   BWE,   PIV,   SPP,   APS,   KSH,   PXS,   VCI,   PVC,   BMI,   PVV,   TTH,   TMT,   CTF,   TVD,   SCL,   SCJ,   NST,   DNY,  
Pivot Tuần Tại R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   KVC,   VOS,   CET,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 36 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SCR,   KBC,   DST,   CEO,   MSN,   HHS,   TCH,   DS3,   CVT,   KVC,   REE,   BWE,   PIV,   VOS,   SPP,   APS,   KSH,   PXS,   VCI,   PVC,   BMI,   PVV,   TTH,   PVG,   TMT,   CET,   SDU,   CTF,   TVD,   SCL,   SCJ,   SDA,   NST,   PMS,   DNY,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CET,   TTN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 10 Mã CK
Xem biểu đồ
DS3,   BWE,   SPP,   PXS,   PVV,   TTH,   PVG,   SDU,   NST,   DNY,  
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PVC,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 13 Mã CK
Xem biểu đồ
DS3,   BWE,   SPP,   PXS,   PVC,   PVV,   TTH,   PVG,   CET,   SDU,   TTN,   NST,   DNY,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357