Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   CMX,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BLF,  
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SGT,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   CMX,   SGT,   BLF,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DQC,   DHP,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMX,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DQC,   CMX,   DHP,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
CMI,   HAT,   NDX,   TVS,   CPC,   HAD,   SAF,   SDK,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VC3,   PNJ,   NAF,   VSH,   HTI,   KPF,   TMT,   IVS,   SZL,   SFG,   SWC,   NBC,   UNI,   PTC,   BTP,   TIP,   HLG,   CMS,   CAP,   TVD,   BTS,   PPS,   VTA,   PBP,   B82,   L10,   NSG,   GTA,   EAD,   VTH,   ADC,   ABC,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VNP,   HJS,   DNS,   MAS,   QTC,   PSI,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SDA,   PSP,   DXV,   VKD,   PGT,  
Pivot Tháng Tại S1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S1 52 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   VC3,   PNJ,   NAF,   VSH,   CMI,   HTI,   KPF,   TMT,   IVS,   VNP,   SZL,   SFG,   SWC,   NBC,   UNI,   SDA,   PTC,   BTP,   TIP,   HAT,   HLG,   HJS,   NDX,   CMS,   CAP,   DNS,   TVS,   TVD,   BTS,   PPS,   VTA,   MAS,   QTC,   PBP,   CPC,   B82,   L10,   PSP,   DXV,   NSG,   VKD,   HAD,   GTA,   EAD,   PGT,   VTH,   PSI,   ADC,   SAF,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 43 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   VIC,   PGS,   MST,   PET,   FCN,   TTB,   VTO,   WSS,   VNS,   LAS,   SRC,   THT,   SPP,   BMP,   DHC,   MBS,   IPA,   BCI,   CHP,   NET,   TS4,   CNG,   LDP,   LAF,   LHC,   ACE,   PPS,   QTC,   LM8,   ICF,   VC6,   VE4,   TMS,   SSM,   CTX,   SP2,   OPC,   NVB,   PSI,   DTL,   NBP,   PTI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 37 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   TCH,   SAM,   SHI,   MSN,   BVH,   JVC,   MWG,   SSN,   KDH,   VGC,   SKG,   PVL,   SMB,   VTJ,   SHP,   IDJ,   DIH,   BIC,   TCT,   STV,   VE2,   DBD,   VCW,   CLL,   ND2,   SCJ,   TV1,   NMK,   TIC,   GMX,   VNL,   SMN,   GHC,   PTS,   LBE,   WCS,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 29 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   VNM,   VGS,   BCG,   MBB,   KSB,   VIP,   MHC,   VNB,   VLC,   VNP,   RCC,   HDC,   IDV,   PDB,   HLD,   PSD,   PCG,   CIG,   RCD,   ABT,   TV2,   LGL,   KTL,   STK,   VE8,   GDW,   POT,   HEV,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 16 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   CEO,   DRH,   HDA,   LIG,   FTS,   THB,   HIG,   KSD,   AGM,   SFN,   VLG,   DGL,   PDC,   HNP,   KHA,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   ITC,   SEA,   PGC,   LCM,   BVS,   VNG,   TTC,   MVB,   NSC,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 135 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   ITA,   BHS,   SCR,   CEO,   VIC,   VNM,   TCH,   VGS,   BCG,   PGS,   MBB,   SAM,   SHI,   DRH,   MST,   MSN,   KSB,   PET,   FCN,   BVH,   JVC,   TTB,   VIP,   MWG,   SSN,   HDA,   KDH,   VC3,   MHC,   VTO,   ITC,   VGC,   WSS,   VNS,   LAS,   LIG,   VNB,   SRC,   FTS,   SKG,   SEA,   PGC,   LCM,   PVL,   BVS,   VLC,   THT,   SMB,   SPP,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 38 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   REE,   HCM,   MBB,   HHG,   KDC,   NDN,   CSV,   SVC,   FCM,   VSC,   KMR,   DHG,   APS,   PV2,   PGC,   SD5,   PVG,   GMC,   NAG,   HLD,   C71,   MCO,   TA9,   SFI,   SD4,   AAM,   XPH,   VCC,   VPS,   CDN,   PSE,   SRA,   RCL,   DZM,   ACL,   BRC,   ALT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 18 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   PVS,   HUT,   C32,   PGI,   VOS,   CSC,   IMP,   VC2,   UIC,   VCA,   TCL,   TLG,   GDT,   ICG,   VE9,   TAC,   VC1,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 9 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   FIT,   DCM,   CTP,   SBA,   TCR,   DTA,   CLC,   SED,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 16 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   NVT,   VND,   CCL,   KHB,   LGC,   PXL,   SD2,   APC,   PVL,   DNP,   PVV,   L14,   SDH,   BBC,   PTS,  
Pivot Tháng Tại R1 7 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   TEG,   PCT,   TJC,   VTB,   TPC,   PAN,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 88 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   KBC,   FIT,   PVS,   PVX,   SSI,   HUT,   REE,   ACM,   DCM,   HCM,   MBB,   C32,   HHG,   NVT,   TEG,   VND,   KDC,   CCL,   NDN,   KHB,   CSV,   SVC,   FCM,   PGI,   CTP,   VSC,   VOS,   LGC,   PXL,   KMR,   DHG,   APS,   SD2,   PV2,   APC,   PGC,   PVL,   PCT,   SD5,   DNP,   TJC,   CSC,   PVG,   PVV,   SBA,   GMC,   IMP,   TCR,   VC2,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   TTF,   TRC,   SJS,   TTH,   ITD,   PV2,   TDC,   GSP,   TL4,   VTB,   VSI,   MHL,   TPC,   HBS,   ADP,   STP,   ST8,   SDN,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PVD,   VCG,   TOP,   PHR,   KVC,   AGR,   CVT,   KSK,   QCG,   FMC,   SMC,   BFC,   S4A,   ORS,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   SPI,   DCL,   SBS,   PCT,   TJC,   API,   DIC,   HVT,   SED,   DDN,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   LSS,   BCC,   HAI,   CTD,   LGC,   ITS,   SRT,   TKU,  
Pivot Tháng Tại R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VOS,   IBC,   HMC,   D2D,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 58 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KBC,   KLF,   PVD,   VCG,   GTN,   TOP,   PHR,   KVC,   AGR,   CVT,   LSS,   BCC,   SPI,   HAI,   KSK,   DCL,   QCG,   TTF,   TRC,   FMC,   SMC,   SJS,   BFC,   TTH,   SBS,   CTD,   ITD,   VOS,   LGC,   IBC,   PV2,   TDC,   PCT,   TJC,   ITS,   HMC,   API,   D2D,   GSP,   SRT,   DIC,   TL4,   VTB,   VSI,   S4A,   MHL,   TPC,   HBS,   HVT,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 8 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   GTN,   SBS,   SRF,   KSQ,   PMS,   AGF,   SLS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
GMD,   NHP,   ATS,   VC7,   SJE,  
Pivot Tháng Vượt lên R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
HDG,   SDD,   HU1,   SGN,   DDN,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SHS,   TNT,   MSR,   ASA,   PTB,   TKU,  
Pivot Tháng Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ANV,  
+ Pivot Tháng Tất cả R3 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   GTN,   GMD,   NHP,   SHS,   TNT,   MSR,   ASA,   SBS,   SRF,   KSQ,   PTB,   ATS,   VC7,   HDG,   PMS,   ANV,   AGF,   SLS,   SDD,   HU1,   SGN,   SJE,   TKU,   DDN,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DNL,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TNB,  
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TNB,   DNL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PGC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
PAC,   LIG,   VNH,   MCP,   TKU,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DNL,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CMX,   ALT,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
PAC,   LIG,   PGC,   CMX,   VNH,   MCP,   DNL,   TKU,   ALT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DNM,   TVD,   TTD,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   PHR,   TCH,   TVC,   LHG,   ELC,   PNJ,   WSS,   LAS,   C47,   PLC,   TC6,   SFG,   BCI,   TLT,   HMH,   TA9,   DXP,   HLG,   BHN,   DAD,   KSD,   LM8,   TCS,   BHP,   BBC,   CTX,   THS,   VTH,   L44,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 11 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   BFC,   VAT,   HDG,   VNP,   BTP,   CIG,   TDN,   SGN,   PSI,   STK,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 11 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   HVN,   MSN,   PAC,   CSV,   LIG,   VNH,   VCR,   TKU,   WCS,   ALT,  
Pivot Tuần Tại S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
APG,   SDJ,   D2D,   AAM,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 59 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   TLH,   PHR,   TCH,   HVN,   KDM,   TVC,   MSN,   PAC,   LHG,   BFC,   ELC,   CSV,   PNJ,   WSS,   LAS,   APG,   LIG,   C47,   VAT,   PLC,   HDG,   SDJ,   VNP,   TC6,   SFG,   D2D,   BCI,   TLT,   VNH,   HMH,   BTP,   TA9,   DNM,   DXP,   HLG,   BHN,   DAD,   VCR,   CIG,   TVD,   KSD,   AAM,   LM8,   TCS,   TDN,   BHP,   BBC,   CTX,   THS,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 71 Mã CK
Xem biểu đồ
VHG,   TIS,   CEO,   DAH,   HCM,   PDR,   CTI,   KSH,   MST,   TRC,   MWG,   BFC,   HDA,   MHC,   CTD,   HAX,   HDO,   CTP,   DHG,   VNB,   SAB,   VAT,   CMI,   BVS,   CVN,   KPF,   SAS,   TNA,   NTP,   SDJ,   BSI,   VNP,   PVI,   SHP,   IDJ,   IPA,   NCT,   SD9,   NBC,   TL4,   THB,   CMG,   HAS,   MCH,   CHP,   PDB,   HHC,   DHP,   VFG,   PHH,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   BID,   DCS,   GTN,   GAS,   ACM,   DCM,   HCD,   BCG,   PGS,   DRH,   BCC,   NKG,   MPT,   NTL,   QCG,   FCN,   NLG,   PVC,   ASA,   PVB,   V21,   DPR,   DAG,   HAP,   DGW,   GIL,   TTZ,   S99,   PXL,   PPC,   VOC,   SD2,   HVA,   NDF,   SD3,   GEX,   TYA,   PMS,   TJC,   SZL,   GMC,   SDP,   IMP,   SGT,   VC2,   SDA,   VCP,   HNF,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 35 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   DPS,   SPI,   KDC,   MSR,   PGD,   TNG,   VGT,   LIX,   VIT,   DNP,   PVV,   VTJ,   API,   TCR,   UNI,   TNC,   BCE,   PSD,   DSN,   CDC,   PHP,   DNS,   LBM,   BSG,   SCL,   TVN,   KTL,   ICC,   UPH,   PSI,   DZM,   SB1,   DDN,   GDW,  
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 34 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,   TCM,   DST,   HHG,   VIX,   VHC,   BGM,   VNA,   DMC,   LIG,   DGC,   PVL,   TMT,   ANV,   HMC,   HAH,   PTC,   DIH,   BPC,   HAT,   DAD,   VCR,   KSD,   BTS,   HVT,   CPC,   ICF,   STP,   BBC,   PTS,   AMV,   ORS,   DTL,   WCS,  
Pivot Tuần Tại PIVOT 10 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   PFL,   HKT,   CSC,   ASP,   PJT,   DTA,   RCD,   SPM,   TIC,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 242 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   BID,   PVX,   DCS,   VHG,   BHS,   GTN,   KVC,   GAS,   ACM,   DCM,   TIS,   CEO,   DAH,   HCD,   TCM,   DPS,   HCM,   DST,   BCG,   PGS,   PDR,   CTI,   KSH,   HHG,   DRH,   BCC,   NKG,   MST,   SPI,   MPT,   NTL,   QCG,   FCN,   TRC,   KDC,   MSR,   NLG,   PVC,   MWG,   BFC,   ASA,   HDA,   PFL,   PVB,   VIX,   MHC,   V21,   DPR,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 49 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   ROS,   PVS,   VCG,   CII,   LCG,   REE,   DHM,   TIG,   KSK,   SJS,   PHC,   PFL,   QBS,   ITC,   VSC,   LGC,   VCS,   APS,   APC,   TYA,   RCC,   HDC,   VIB,   API,   BMC,   DHC,   SJD,   BCE,   FOX,   MCO,   PSD,   VCA,   VTB,   TPC,   SFI,   ABT,   KTS,   SFN,   VCC,   DGL,   SCL,   KTL,   SJE,   DCF,   ST8,   DZM,   PPE,   POT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
CTS,   VIG,   KHB,   KSQ,   VSI,   DDM,   TXM,   VC5,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 18 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   HSG,   SGO,   FID,   SDI,   THT,   CAV,   PVV,   DIC,   TTR,   PSB,   PCG,   TTC,   HU1,   QTC,   CDN,   PSE,   DDN,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   NVT,   MBG,   MCG,   SSN,   CCL,   TTZ,   PXL,   PTB,   ITS,   NHA,   SDA,   SDH,   VPS,   PGT,   SSC,   ORS,  
Pivot Tuần Tại R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   ITA,   ASM,   SAM,   PCT,   DPG,   SDD,   MVB,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 100 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   DLG,   ITA,   ROS,   PVS,   VCG,   CII,   HHS,   HSG,   ASM,   LCG,   REE,   ACM,   DHM,   SAM,   TIG,   NVT,   KSK,   MBG,   CTS,   MCG,   SJS,   VIG,   SSN,   PHC,   PFL,   SGO,   CCL,   QBS,   KHB,   FID,   SDI,   ITC,   TTZ,   VSC,   LGC,   PXL,   KSQ,   PTB,   VCS,   APS,   APC,   PCT,   TYA,   THT,   DPG,   CAV,   ITS,   PVV,   RCC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   ITA,   HAR,   DHM,   PPI,   FID,   NAF,   DIC,   MTG,   VNL,   PTT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VE2,   BHT,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   FIT,   VGS,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
ACM,   VIG,   HAC,   KHB,   POM,   SRT,  
Pivot Tuần Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PCT,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   ITA,   DXG,   FIT,   HAR,   ACM,   VGS,   DHM,   PPI,   VIG,   HAC,   KHB,   FID,   NAF,   POM,   PCT,   SRT,   DIC,   VE2,   MTG,   VNL,   PTT,   BHT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   VNE,   TTF,   MHL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,  
Pivot Tuần Vượt lên R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
SVN,   SBS,   PCT,   VTX,  
Pivot Tuần Vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VIP,   VTO,  
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 12 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SVN,   SHI,   VNE,   PET,   TTF,   VIP,   SBS,   VTO,   PCT,   MHL,   VTX,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT