Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
C69,   MLS,   SPC,   VPA,   MCI,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NTP,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
C69,   NTP,   MLS,   SPC,   VPA,   MCI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VPA,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SRA,   VEF,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   VC3,   MLS,   VNC,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   VC3,   SRA,   MLS,   VEF,   VPA,   VNC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   VEF,   DDM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 20 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   HCD,   PXS,   VKC,   SGO,   GSM,   BT6,   DXP,   GND,   HOM,   LUT,   PHP,   SRT,   FOX,   TST,   HLG,   BCP,   TV2,   SMT,   SZE,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 7 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   MSN,   SCL,   PAN,   SD4,   PTI,   DXV,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 9 Mã CK
Xem biểu đồ
KPF,   AMC,   PMS,   ABT,   DZM,   IME,   STK,   TPP,   VNC,  
Pivot Tháng Tại S1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S1 39 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   HNG,   MSN,   SBS,   HCD,   PXS,   VKC,   SGO,   KPF,   GSM,   AMC,   BT6,   PMS,   DXP,   GND,   HOM,   LUT,   PHP,   SRT,   ABT,   DZM,   SCL,   FOX,   PAN,   TST,   HLG,   BCP,   TV2,   VEF,   IME,   STK,   TPP,   DDM,   SD4,   SMT,   VNC,   SZE,   PTI,   DXV,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 58 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   DPM,   TOP,   LSS,   DGW,   HVN,   ADS,   PVM,   TEG,   LHG,   ITC,   CTD,   MBG,   SMC,   SVC,   SFG,   TC6,   HAH,   IDJ,   RAL,   SD9,   VTA,   HHC,   PSD,   SDJ,   WSB,   HPD,   SD3,   TL4,   TSB,   SAS,   SDA,   VLG,   PAN,   AAM,   TCL,   PBP,   SAC,   TA9,   LAF,   HJS,   BBC,   NAS,   NSC,   ACE,   SCD,   PSL,   CTX,   VNT,   GDT,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   KBC,   HUT,   KSH,   SHI,   DAH,   TSC,   KVC,   VJC,   TTB,   DST,   TNG,   PPC,   VMI,   SWC,   TDC,   PVB,   GIL,   VCS,   BVS,   CSV,   SZL,   VSH,   VIS,   GMC,   TCR,   CNG,   BCE,   CLG,   SGR,   SGS,   SFI,   VMA,   BTD,   EAD,   SPM,   PTC,   TPC,   AMS,   L10,   CLL,   VE3,   C21,   ST8,   VCP,   SSC,   SID,   VNR,   PCT,   VE4,   ...
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 51 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   VHG,   AGR,   GAS,   PET,   BCC,   PVL,   SRC,   ELC,   PC1,   FTS,   PVC,   VNG,   CTP,   TRC,   E1VFVN30,   TMT,   VHC,   DPR,   THT,   HDG,   DGC,   HDA,   TYA,   VID,   THG,   D2D,   VLC,   NTC,   CIG,   MTG,   KHP,   TVS,   PDB,   SSM,   KSD,   S4A,   ABI,   VC9,   PSB,   DGL,   B82,   SED,   PCG,   AGM,   CMS,   TS4,   SFN,   HRC,   MCC,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 62 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   ASM,   NVL,   HHS,   CEO,   CII,   NLG,   HID,   DPS,   CDO,   DAG,   MCG,   NHP,   PFL,   VTO,   EVE,   PTL,   MHC,   ITQ,   PXA,   APC,   VNH,   LIX,   DHC,   BMC,   CSC,   SDD,   MNC,   MCP,   HKT,   SLS,   BIC,   QTP,   MEC,   ABT,   CTC,   CGP,   VTB,   MAS,   HVX,   TDN,   PSP,   L44,   CDC,   UIC,   UNI,   SFC,   HNP,   ABC,   VCA,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 13 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   TVB,   DIC,   DNP,   AMC,   PLC,   TTC,   VFG,   GMX,   AGF,   INN,   HAT,   LM8,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 237 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HAG,   AMD,   KBC,   DCM,   VCG,   VHG,   ASM,   NVL,   HHS,   CEO,   DPM,   HUT,   AGR,   CII,   KSH,   NLG,   GAS,   HID,   TOP,   SHI,   DPS,   DAH,   LSS,   DGW,   TSC,   KVC,   CDO,   VJC,   TTB,   PET,   HVN,   ADS,   DST,   BCC,   DAG,   PVM,   MCG,   TEG,   PVL,   SRC,   TNG,   ELC,   NHP,   TVB,   PFL,   PPC,   PC1,   FTS,   PVC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 37 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   OGC,   MBB,   ACB,   TDH,   KDC,   VND,   VNM,   PVT,   VGS,   PET,   TTZ,   GEX,   C32,   CMG,   TRC,   QNS,   SDH,   GSP,   BMI,   DGC,   API,   SNC,   CAN,   VC9,   EID,   BCI,   SED,   PMP,   HAT,   VBC,   HVT,   DNM,   EIC,   NTW,   DPC,   ICN,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,   DOC,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 45 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   CTG,   SHS,   BCG,   PVI,   REE,   DRC,   AGR,   PDR,   CSM,   VIX,   HDC,   KDM,   SRC,   SIC,   PC1,   HAX,   PAC,   PV2,   CTP,   S99,   DTA,   TMT,   PGD,   IPA,   VNS,   DNP,   IMP,   NHA,   DMC,   TRA,   DC4,   CCI,   DP3,   SGP,   GTA,   PSB,   DGL,   PDC,   OPC,   PCG,   SGC,   MHL,   SFN,   PIC,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 27 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   KSA,   TNT,   KSK,   KSH,   EIB,   KHB,   ACM,   PHC,   KSQ,   LIG,   DHA,   KMR,   CAV,   SBA,   MCO,   PGC,   ATS,   MNC,   NAG,   CTC,   CGP,   L44,   TVD,   ABC,   HEM,   SJE,  
Pivot Tháng Tại R1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   HT1,   HVA,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 114 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   BID,   OGC,   KLF,   MBB,   KSA,   ACB,   CTG,   SHS,   BCG,   DIG,   TNT,   PVI,   REE,   DRC,   AGR,   KSK,   HT1,   PDR,   KSH,   TDH,   EIB,   CSM,   KDC,   KHB,   VND,   VNM,   PVT,   ACM,   VIX,   HDC,   VGS,   KDM,   PHC,   PET,   SRC,   TTZ,   GEX,   SIC,   PC1,   KSQ,   HAX,   PAC,   PV2,   LIG,   C32,   CTP,   CMG,   S99,   TRC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   FCN,   FPT,   QBS,   GEX,   PAC,   TMT,   SHP,   STP,   DAD,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BVN,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
PVI,   DRC,   CCL,   CSM,   C47,   KDM,   VAT,   DTA,   DNP,   IMP,   NHA,   VTV,   TRA,   DC4,   GTA,   DGL,   VNF,   HNF,   PDC,   OPC,   SCI,   PIC,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   KSA,   ATG,   BII,   FCM,   AFX,   L44,   EMC,  
Pivot Tháng Tại R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TCD,   ICF,   TKC,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 44 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   AMD,   KSA,   FCN,   ATG,   PVI,   DRC,   FPT,   QBS,   BII,   CCL,   CSM,   C47,   KDM,   FCM,   VAT,   GEX,   TCD,   PAC,   DTA,   TMT,   DNP,   IMP,   NHA,   VTV,   TRA,   DC4,   ICF,   SHP,   AFX,   BVN,   GTA,   L44,   DGL,   VNF,   HNF,   PDC,   OPC,   TKC,   SCI,   STP,   DAD,   EMC,   PIC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CSM,   DNP,   VTV,   ALV,   TTN,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 12 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   C47,   KDM,   VAT,   VCR,   HTI,   SAV,   NHA,   TRA,   VNF,   PDC,   KAC,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
FCM,   HCC,   STP,   EMC,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 21 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   CSM,   C47,   KDM,   FCM,   VAT,   VCR,   HTI,   DNP,   SAV,   NHA,   VTV,   TRA,   HCC,   ALV,   VNF,   PDC,   KAC,   STP,   TTN,   EMC,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   C47,   DL1,   DTA,   VNF,   PDC,   PCG,   KAC,   CYC,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VNE,  
+ Pivot Tuần Tất cả S3 10 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   C47,   VNE,   DL1,   DTA,   VNF,   PDC,   PCG,   KAC,   CYC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
IME,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 39 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SSI,   HNG,   KLF,   SBT,   SHS,   NVT,   DIG,   HBC,   DRC,   CSM,   QCG,   HDC,   CVT,   NKG,   C47,   HVG,   VNE,   TTB,   VAT,   VGC,   PVL,   SIC,   PV2,   DL1,   DTA,   TDC,   ASA,   IMP,   VTV,   DMC,   HCC,   SJD,   VNF,   PDC,   VE1,   PCG,   KAC,   CYC,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PCT,  
Pivot Tuần Tại S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SDH,   DNP,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 43 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SSI,   HNG,   KLF,   SBT,   SHS,   NVT,   DIG,   HBC,   DRC,   CSM,   QCG,   HDC,   CVT,   NKG,   C47,   HVG,   VNE,   TTB,   VAT,   VGC,   PVL,   SIC,   PV2,   DL1,   DTA,   TDC,   ASA,   SDH,   DNP,   IMP,   VTV,   DMC,   HCC,   SJD,   VNF,   PDC,   VE1,   PCG,   KAC,   IME,   CYC,   PCT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   SCR,   KLF,   MBB,   KSA,   SBT,   FIT,   FCN,   PDR,   EIB,   KDC,   SHI,   NKG,   VGS,   VNE,   HAI,   FCM,   TEG,   PPC,   VTO,   IMP,   IDJ,   VMC,   RAL,   DMC,   PVG,   DHT,   MNC,   D2D,   DP3,   BCE,   VNF,   VHL,   TMP,   CPC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   HT1,   TSC,   CDO,   PXL,   BCC,   TTF,   SRC,   TNG,   DCL,   PFL,   PVC,   VKC,   PTL,   MBG,   THT,   TCR,   SRF,   SD3,   HLG,   TVD,   AGM,   HAT,   DDV,   SPC,   X18,   TV4,   PSI,   MVC,   DXV,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 81 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   BID,   HPG,   OGC,   HNG,   ITA,   LDG,   SHS,   NVT,   BCG,   GMD,   SAM,   DIG,   PVI,   AGR,   PIV,   CTS,   HCM,   HID,   TOP,   PHR,   TLH,   HDC,   CVT,   PPI,   HVG,   KVC,   TTB,   KDM,   APS,   VIP,   VGC,   PVL,   VPH,   ELC,   PV2,   IVS,   S99,   KDH,   TDC,   ASA,   TMT,   KMR,   APC,   DQC,   VNS,   SDH,   DNP,   SD5,   SAB,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
ATG,   DPS,   KSB,   HHG,   IDI,   PNJ,   MWG,   MCG,   C32,   TRC,   VMI,   DHA,   SDP,   VNH,   CSV,   DGC,   SDD,   NAG,   BLF,   ASP,   POS,   CTC,   XPH,   FUCVREIT,   EID,   ABC,   BVG,   NAS,   STK,   DAD,   SGN,   PCT,   HU1,   VDT,   PJC,  
Pivot Tuần Tại S1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VND,   PC1,   VNG,   VPK,   PMC,   BSI,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 187 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HAG,   SCR,   BID,   HPG,   OGC,   HNG,   KLF,   MBB,   KSA,   DLG,   ITA,   SBT,   LDG,   SHS,   FIT,   NVT,   BCG,   GMD,   SAM,   DIG,   FCN,   ATG,   PVI,   AGR,   HT1,   PDR,   PIV,   CTS,   EIB,   KDC,   HCM,   VND,   HID,   TOP,   SHI,   PHR,   DPS,   KSB,   HHG,   TLH,   HDC,   CVT,   IDI,   TSC,   PPI,   NKG,   HVG,   PNJ,   KVC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 46 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   SAM,   PVI,   TDH,   SPI,   HAR,   TOP,   VIX,   TVC,   CVT,   CTI,   KVC,   TCD,   MBS,   KSQ,   S99,   KDH,   VHC,   APC,   HDG,   TC6,   SAB,   SD2,   DHC,   RDP,   CCI,   VIS,   FID,   GMC,   CMX,   VIB,   MTA,   PGT,   PMS,   VPK,   TTC,   GTA,   PTS,   UIC,   KTL,   SCI,   ACL,   TXM,   TCS,   PSL,   SSC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 36 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   HNG,   DLG,   HUT,   VC3,   CII,   HKB,   NHP,   SVN,   LIX,   VC7,   SGO,   BMI,   SEA,   VLC,   HPD,   SNC,   BT6,   SPP,   SDA,   QPH,   ONE,   DZM,   GMX,   PTC,   L44,   TPC,   TST,   TV2,   BSP,   HBS,   TS4,   SC5,   TFC,   DTL,   HPP,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 89 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FLC,   BID,   SHS,   GTN,   CTS,   HCM,   DRH,   LSS,   HDC,   HVG,   TTB,   KDM,   NDF,   VIP,   VOS,   PVL,   HCD,   TVB,   EVE,   SSN,   MHC,   TDC,   TMT,   KMR,   LAS,   APG,   DQC,   DIC,   SBA,   SDH,   HAC,   DNP,   BVS,   SAV,   NHA,   UDC,   PGC,   SBV,   S74,   VID,   CAP,   PIA,   MCP,   HCC,   QHD,   VNB,   SDJ,   MTG,   DBT,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 52 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   TNT,   KSH,   KHB,   SHI,   PXL,   PHC,   FCM,   TTF,   MCG,   PFL,   PTL,   SWC,   G20,   C69,   VNH,   ICG,   HD2,   MCO,   PVG,   THG,   TCR,   VNP,   CNG,   KTT,   HOM,   VFG,   CTC,   HVX,   V21,   PAN,   UNI,   SFC,   BSQ,   ABC,   PSE,   NAS,   BHN,   TDS,   HAT,   BLI,   STP,   CMS,   SGN,   TV4,   VDT,   DNW,   PSI,   MVC,   KCE,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 18 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   QBS,   HVN,   VOC,   GSM,   NBC,   HHC,   SGR,   BIC,   PLC,   CGP,   AMS,   INN,   MHL,   THS,   CLX,   SMT,   MCC,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 241 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FLC,   AMD,   BID,   OGC,   HNG,   KSA,   DLG,   SHS,   PVX,   SAM,   TNT,   HUT,   PVI,   VC3,   QBS,   CII,   GTN,   HKB,   KSH,   TDH,   SPI,   CTS,   HAR,   HCM,   KHB,   TOP,   SHI,   DRH,   VIX,   TVC,   LSS,   HDC,   CVT,   CTI,   HVG,   KVC,   TTB,   KDM,   PXL,   PHC,   HVN,   FCM,   NDF,   TTF,   VIP,   VOS,   MCG,   PVL,   HCD,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   REE,   QBS,   BII,   NDN,   LSS,   HDC,   HVG,   ADS,   MST,   VIP,   SJS,   JVC,   TMT,   ITQ,   PVB,   BVS,   UDC,   HDA,   VID,   CAP,   API,   PXI,   SNC,   VE9,   TVS,   TSB,   AMV,   CTA,   AGF,   HJS,   ACE,   VNR,   TNB,   VTC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   PVD,   FTM,   HAP,   PXT,   KPF,   HNM,   VC2,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FLC,   BID,   TCH,   DHM,   GTN,   DRH,   DAG,   HCD,   KMR,   LAS,   APG,   ITD,   S74,   IDV,   SDJ,   MTG,   SCL,   AFX,   VC9,   DGL,   HNF,   L10,   VCC,   VE8,   SCD,   PMB,   SB1,   APP,   HRT,   TTD,   CMT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 46 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   KSA,   HHS,   TNT,   SHN,   VC3,   KSK,   HKB,   KSH,   NLG,   ACM,   CTI,   MBS,   KSQ,   DBC,   CVN,   THI,   BMC,   TV1,   TYA,   HKT,   CLG,   LGL,   HOM,   LUT,   MEC,   SDA,   POM,   CTC,   DZM,   ICF,   HVX,   V21,   KHA,   L44,   TV2,   STP,   CMS,   VMD,   TV4,   HEM,   DTL,   PSI,   EMC,   LCS,   PIT,  
Pivot Tuần Tại R1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HVA,   AMC,   ABT,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 124 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   FLC,   AMD,   BID,   DXG,   DCM,   PVD,   KSA,   TCH,   DHM,   HHS,   TNT,   SHN,   REE,   VC3,   QBS,   KSK,   GTN,   BII,   NDN,   HKB,   KSH,   NLG,   ACM,   DRH,   LSS,   HDC,   CTI,   HVG,   FTM,   ADS,   MST,   DAG,   VIP,   HCD,   SJS,   MBS,   KSQ,   DBC,   JVC,   CVN,   TMT,   KMR,   ITQ,   LAS,   APG,   PVB,   ITD,   THI,   HAP,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,   IDV,   PDB,   ABT,   NDP,   VE8,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,   DGL,   HNF,   TTN,   HRT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   SHN,   BII,   KSH,   CTI,   LIG,   PXA,   HAP,   ATS,   HKT,   MLS,   L44,   PSI,  
Pivot Tuần Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
APP,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   ROS,   SHN,   BII,   KSH,   CTI,   LIG,   KMR,   PXA,   HAP,   ATS,   IDV,   HKT,   PDB,   ABT,   AFX,   NDP,   MLS,   L44,   DGL,   HNF,   VE8,   TTN,   PSI,   APP,   HRT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,   TTN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   ROS,   BII,   KSH,   HAP,  
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 7 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   ROS,   BII,   KSH,   HAP,   AFX,   TTN,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357