Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SPC,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SPC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VEF,   TMC,   B82,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VEF,   TMC,   B82,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SHA,   PXA,   FTS,   CSV,   CLW,   TVT,   SDT,   DNY,   VE2,   CTA,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   VC3,   NVB,   KSB,   NSH,   LGL,   ITC,   SRF,   SBV,   L18,   RCL,   MNC,   TIE,   TNC,   VSM,   L44,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   TMC,  
Pivot Tháng Tại S1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TS4,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 29 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   HKB,   VC3,   NVB,   KSB,   NSH,   SHA,   LGL,   ITC,   PXA,   FTS,   CSV,   SRF,   SBV,   CLW,   TS4,   TVT,   SDT,   DNY,   L18,   RCL,   MNC,   TMC,   TIE,   TNC,   VE2,   CTA,   VSM,   L44,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HVN,   DCM,   SHN,   SHI,   DPM,   IJC,   PC1,   KDC,   SKG,   HCD,   TNT,   HHG,   TOP,   LIG,   HRC,   POM,   GKM,   PVM,   VSH,   VNR,   VTJ,   SAS,   CSC,   LIX,   ICG,   CTF,   ASA,   PPS,   NAS,   TL4,   WSB,   NET,   TNS,   SAC,   VTA,   CAN,   TIP,   VLG,   TAG,   INN,   LDP,   OPC,   SD4,   HPD,   SDJ,   SB1,   BDG,   VSN,   SD3,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 50 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   HBC,   VOS,   SWC,   BWE,   BII,   TVC,   MCG,   VPH,   KMR,   VC2,   C21,   GDT,   VIT,   TND,   SDA,   PMS,   TBD,   PAN,   VCP,   VID,   SGR,   VCC,   DP3,   PDB,   BMJ,   BTD,   SD6,   IDJ,   QHD,   BIC,   SPP,   TA9,   TV1,   PSE,   TDN,   PIT,   AGM,   TLG,   PJT,   BTT,   API,   SRA,   IVS,   DVP,   FUCVREIT,   SFN,   LCS,   CTB,   VIR,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 147 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   STB,   HPG,   DIG,   HHS,   KBC,   DLG,   ITA,   VPB,   SHS,   VIX,   CII,   CEO,   MSN,   HKB,   FCN,   HT1,   TSC,   TCM,   NLG,   TLH,   VIG,   VC3,   LCG,   NTL,   CMG,   KSK,   NVB,   PPC,   DRH,   FMC,   TDG,   PET,   ACM,   APG,   KSB,   KVC,   DAG,   FCM,   NSH,   MHC,   PPI,   VSC,   DAH,   CDO,   SMC,   JVC,   APS,   TTZ,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 70 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVX,   VRE,   DST,   MST,   PIV,   NVL,   EVE,   CTI,   TDC,   DS3,   VGS,   HDC,   BFC,   STG,   CTD,   PFL,   VKC,   PVL,   PHP,   DHT,   VNH,   VE9,   IDV,   SDD,   BMC,   SFG,   DGL,   IMP,   TRA,   TMT,   CLG,   ABC,   S55,   SAV,   QTP,   MCO,   SGT,   BLF,   DBT,   SD7,   HOM,   LUT,   HCC,   VCA,   SFI,   PCG,   TKC,   THI,   THT,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 31 Mã CK
Xem biểu đồ
TTF,   QCG,   PXA,   TVB,   SAB,   VC7,   BHN,   TVS,   PXI,   KSD,   MBG,   WSS,   VCR,   SPM,   TS4,   VTV,   HKT,   TNA,   ONE,   SZL,   HU1,   HJS,   S4A,   BAX,   ICF,   VMD,   PMC,   VPK,   VBC,   SMT,   PGD,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 351 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   STB,   HQC,   HPG,   ASM,   DIG,   HHS,   KBC,   HAG,   DLG,   ITA,   VPB,   PVX,   SHS,   VIX,   HBC,   VRE,   CII,   CEO,   DST,   VOS,   HVN,   MST,   MSN,   HKB,   FCN,   HT1,   DCM,   TSC,   SHN,   PIV,   TCM,   NVL,   NLG,   TLH,   VIG,   VC3,   LCG,   NTL,   SHI,   CMG,   TTF,   KSK,   NVB,   PPC,   DRH,   QCG,   FMC,   DPM,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 22 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   TCM,   PLX,   TLH,   NTL,   PVT,   PHR,   SJF,   QNS,   SBA,   ASP,   DBC,   HLG,   AGF,   TPC,   SEB,   VSG,   VMD,   DRL,   TBC,   NTW,   DTL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   DCL,   FID,   PTS,   PSB,   SGP,   IPA,   VIF,   MHL,   DNS,   HKP,   L35,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 11 Mã CK
Xem biểu đồ
TDC,   PGC,   HMC,   SDA,   ABC,   CGP,   YBC,   TFC,   BKC,   VGP,   MIM,  
Pivot Tháng Tại R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
CLG,   BLF,   HBS,   API,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 50 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   CII,   TCM,   PLX,   TLH,   NTL,   PVT,   PHR,   TDC,   SJF,   DCL,   QNS,   SBA,   PGC,   ASP,   DBC,   FID,   HMC,   SDA,   CLG,   HLG,   ABC,   AGF,   PTS,   TPC,   SEB,   PSB,   VSG,   BLF,   HBS,   SGP,   IPA,   AFX,   VIF,   CGP,   VMD,   MHL,   YBC,   TFC,   DNS,   DRL,   API,   BKC,   TBC,   NTW,   DTL,   VGP,   HKP,   L35,   MIM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   PTS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HNF,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
SDA,   AFX,   YBC,  
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
GEX,   HNF,   SDA,   PTS,   AFX,   YBC,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 0 Mã CK

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 10 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   VIG,   KPF,   DBC,   ATS,   CYC,   TIE,   DTL,   VSM,   DID,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 10 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   VIG,   KPF,   DBC,   ATS,   CYC,   TIE,   DTL,   VSM,   DID,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DID,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
IME,   SMN,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 30 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DIG,   CTG,   DLG,   HVG,   HT1,   TCM,   VIG,   CMG,   TDG,   SMC,   APS,   TTZ,   KPF,   DBC,   SJD,   APC,   HMC,   SCJ,   ATS,   VE1,   PNC,   DNY,   MNC,   VFR,   CYC,   VCM,   TIE,   DTL,   VSM,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
NSH,   KSD,   ORS,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 36 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DIG,   CTG,   DLG,   HVG,   HT1,   TCM,   VIG,   CMG,   TDG,   NSH,   SMC,   APS,   TTZ,   KPF,   DBC,   SJD,   APC,   HMC,   KSD,   SCJ,   ATS,   VE1,   PNC,   DNY,   MNC,   ORS,   VFR,   IME,   CYC,   VCM,   TIE,   DTL,   VSM,   DID,   SMN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   EIB,   HCM,   CTS,   PHC,   VNG,   TIG,   TNT,   SMC,   APS,   VTO,   KPF,   CVN,   DIC,   D2D,   STK,   ORS,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   NKG,   DRH,   QCG,   E1VFVN30,   EVE,   VGS,   HHG,   PXL,   HAX,   PFL,   CSV,   KSQ,   PHP,   DHT,   GKM,   DDV,   VE9,   SDD,   PME,   TC6,   VCC,   SHP,   MEC,   X18,   CAN,   HMH,   SPC,   VTH,   ACC,   IVS,   SD3,   L35,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 102 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SSI,   HSG,   DIG,   CTG,   PVD,   HHS,   DLG,   FPT,   FIT,   SHS,   VCB,   HVG,   VIX,   SAM,   MSN,   HKB,   FCN,   HT1,   TCM,   PLX,   BVH,   VC3,   LCG,   ANV,   KSK,   NVB,   PPC,   AGR,   DGW,   TDG,   BCG,   ACM,   KSB,   KDH,   NSH,   MHC,   NT2,   SKG,   PPI,   DAH,   NDF,   HID,   LSS,   TOP,   TTZ,   SD9,   ITC,   PAC,   SBA,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   DRC,   TNG,   CTI,   PC1,   TDC,   VKC,   VNH,   VC2,   UNI,   TRC,   NAS,   BVG,   ABC,   PTS,   XPH,   SD7,   HCC,   S4A,   INN,   POS,   SGN,   BPC,   STP,   L44,  
Pivot Tuần Tại S1 9 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   BID,   TSC,   DCS,   KSH,   C32,   TS4,   AGF,   VMD,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 186 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   SSI,   HSG,   DIG,   SBT,   CTG,   PVD,   HHS,   DLG,   FPT,   FIT,   SHS,   VCB,   HVG,   VIX,   HNG,   OGC,   BID,   SAM,   MSN,   HKB,   FCN,   HT1,   TSC,   DRC,   TCM,   PLX,   NKG,   EIB,   BVH,   VC3,   LCG,   TNG,   HCM,   ANV,   KSK,   NVB,   PPC,   AGR,   DRH,   QCG,   DGW,   CTS,   TDG,   BCG,   PHC,   E1VFVN30,   ACM,   EVE,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 46 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SSI,   DXG,   IDI,   ITA,   VIC,   TSC,   SJS,   PVC,   FMC,   NDN,   KDH,   PNJ,   PVB,   TOP,   PVV,   BCC,   VIB,   KDM,   ASP,   FID,   HLD,   DQC,   NCT,   TVS,   HMC,   KSD,   MBG,   SCJ,   NNC,   MCP,   MTA,   ATS,   CMX,   HLG,   TPC,   DXP,   TKC,   LDP,   DIH,   OPC,   DTL,   SED,   TJC,   B82,   C71,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 53 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   AAA,   TLH,   TDH,   SKG,   DS3,   HDC,   NDF,   BII,   DGC,   DTD,   KHB,   ADS,   TCD,   VSH,   PGI,   VLC,   ICG,   TND,   SLS,   SEA,   PAN,   VTV,   VCC,   TNA,   BLF,   VDS,   SD6,   DNP,   HOM,   SFI,   THI,   TDN,   THT,   BSP,   CLC,   CDC,   BT6,   TLG,   HPD,   SC5,   L61,   QPH,   DXV,   DVP,   VE2,   CPC,   FUCVREIT,   SFN,   SMT,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 137 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   STB,   DIG,   SCR,   PVD,   HHS,   HAG,   FPT,   FIT,   REE,   SHS,   VCB,   VIX,   VGC,   CEO,   BID,   VND,   LDG,   HKB,   FCN,   CVT,   VNM,   PLX,   BMP,   BVH,   GMD,   LCG,   NTL,   MWG,   ANV,   KSK,   NVB,   PPC,   AGR,   DGW,   TDG,   BCG,   ACM,   APG,   DPS,   KSB,   KVC,   NSH,   MHC,   NT2,   PPI,   EVG,   DHG,   JVC,   HID,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   HBC,   VRE,   KSA,   CII,   DCM,   NKG,   HTT,   VNE,   DAG,   FCM,   TDC,   SWC,   VSC,   VNP,   PXL,   NHP,   C69,   PXA,   PFL,   CAV,   PTB,   HVA,   VPH,   ITD,   VKC,   NAF,   CVN,   C47,   DHA,   DIC,   MPT,   VNH,   HTI,   NAG,   HD2,   SDD,   CNG,   UNI,   GDT,   SDU,   VMC,   GIL,   SDA,   WSS,   IMP,   NAS,   TMT,   RDP,   ABC,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 24 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   HVN,   TTF,   QCG,   DHC,   NVT,   VC7,   HRC,   POM,   DHT,   BHN,   PGS,   EMC,   TS4,   GSM,   SGR,   VOC,   CLX,   TTT,   SD7,   HJS,   CGP,   SCD,   API,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 352 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   SHB,   STB,   SSI,   DXG,   DIG,   SCR,   PVD,   HHS,   KBC,   HAG,   IDI,   FPT,   ITA,   VPB,   FIT,   REE,   SHS,   VCB,   VIX,   HBC,   VIC,   VGC,   VRE,   KSA,   CII,   CEO,   BID,   PDR,   HVN,   VND,   AAA,   LDG,   HKB,   FCN,   DCM,   CVT,   TSC,   VNM,   PLX,   NKG,   TLH,   BMP,   BVH,   GMD,   LCG,   HTT,   NTL,   MWG,   SJS,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 39 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   MBB,   ACB,   HAR,   REE,   CEO,   NTL,   APG,   KDC,   PXS,   BWE,   VIP,   JVC,   SHA,   ATG,   VHC,   BSI,   SAB,   SVN,   DGC,   HAS,   LCM,   NBC,   NET,   SDT,   SD2,   TNM,   LBM,   HBS,   DNY,   VNC,   DMC,   ICF,   SVI,   QNC,   TIE,   TNB,   BRC,   NSG,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   IDV,   CET,   SJC,   PMS,   PDB,   PSE,   CMT,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 31 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   VCG,   VGC,   PDR,   BMP,   PVT,   NVB,   DHM,   MDG,   BHN,   HNF,   PXT,   SIC,   EID,   VCX,   CTX,   QHD,   LUT,   RCL,   L10,   AFX,   VIF,   SDJ,   YBC,   PMC,   SB1,   TTD,   SJ1,   TST,   GTA,   BTB,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 47 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,   PIV,   NKG,   NLG,   SPI,   TNI,   DAG,   FCM,   PVB,   TTH,   TVC,   PTB,   NAF,   C47,   DHA,   SD5,   SDP,   MPT,   ADS,   CMI,   BMC,   SDU,   GIL,   SDA,   TV2,   PLC,   NDX,   CLG,   VTV,   BLF,   TMS,   HOM,   HU1,   TAG,   PCG,   INN,   LDP,   MSC,   BAX,   VXB,   TMP,   VPK,   TBC,   TNC,   CPC,   SMT,   KHA,  
Pivot Tuần Tại R1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VRE,   DCM,   GDT,   SZL,   TVD,   PJT,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 131 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HPG,   MBB,   VCG,   ACB,   HAR,   HUT,   REE,   VGC,   VRE,   KSA,   CEO,   PDR,   DCM,   PIV,   NKG,   NLG,   BMP,   NTL,   PVT,   NVB,   APG,   SPI,   TNI,   DAG,   FCM,   KDC,   PVB,   PXS,   BWE,   VIP,   JVC,   SHA,   ATG,   VHC,   DHM,   TTH,   TVC,   BSI,   PTB,   SAB,   SVN,   MDG,   DGC,   NAF,   C47,   DHA,   SD5,   SDP,   MPT,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
YBC,   PMC,   TMC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   HNF,   RCL,   AFX,   BTB,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   ROS,   MST,   PIV,   NKG,   SPI,   TNI,   PVL,   C47,   SPM,   G20,   BLF,   PCG,   INN,   VXB,   TFC,   CCM,  
Pivot Tuần Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SDU,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 26 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   ROS,   MST,   PIV,   NKG,   PVT,   SPI,   TNI,   PVL,   C47,   HNF,   SDU,   SPM,   G20,   BLF,   PCG,   INN,   RCL,   AFX,   YBC,   VXB,   TFC,   PMC,   TMC,   CCM,   BTB,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
INN,   VXB,   TFC,  
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BLF,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
BLF,   INN,   AFX,   VXB,   TFC,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357