Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HAX,   SJC,   RDP,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HAX,   SJC,   RDP,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   JVC,   HTT,   ELC,   DIC,   SJS,   VEF,   TCS,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   ITA,   ROS,   HAI,   PVC,   HKB,   HAX,   APC,   SJC,   SLS,   SD5,   TTL,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   ITA,   ROS,   HAI,   PVC,   JVC,   HKB,   HAX,   HTT,   ELC,   DIC,   SJS,   APC,   SJC,   SLS,   VEF,   TCS,   SD5,   TTL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   KLF,   VCG,   VNM,   DRC,   TLH,   BWE,   HVG,   PPI,   VDS,   DAG,   BCG,   DCL,   CSV,   STK,   HMH,   VID,   ITD,   PGS,   TCL,   GKM,   MPT,   HNM,   CMI,   SFN,   EID,   DMC,   TRA,   BTW,   PDN,   CDC,   PGT,   HOM,   BBC,   VC2,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
ASP,   TMS,   DP3,   BMC,   TPP,   TV1,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 47 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   SHS,   ITA,   ROS,   HAI,   HHS,   PLX,   AMD,   TTF,   DPM,   FCN,   TVC,   NKG,   CCL,   PVC,   PHR,   HVA,   SPI,   PC1,   HT1,   HKB,   ALV,   HAX,   HTT,   ELC,   VKC,   DIC,   SJS,   PTB,   SDD,   NTP,   PXT,   NDF,   BIC,   THT,   SD7,   PTL,   LAF,   BHN,   MBG,   TJC,   S4A,   TTL,   LBM,   PTI,   HTL,  
Pivot Tháng Tại S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TCS,   LM7,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 90 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   VCB,   HSG,   SHS,   KLF,   ITA,   ROS,   HAI,   HHS,   VCG,   PLX,   AMD,   VNM,   TTF,   DPM,   FCN,   DRC,   TVC,   NKG,   CCL,   TLH,   BWE,   PVC,   PHR,   HVG,   PPI,   HVA,   VDS,   SPI,   PC1,   HT1,   HKB,   DAG,   ALV,   BCG,   HAX,   HTT,   ELC,   VKC,   DIC,   DCL,   SJS,   CSV,   PTB,   STK,   SDD,   HMH,   VID,   ITD,   NTP,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 25 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   HPG,   FPT,   NTL,   SHA,   TNI,   VTO,   NBC,   NNC,   MHC,   PXI,   KMR,   VCR,   TTZ,   PLC,   ASP,   PGI,   MAS,   CLC,   AMV,   DP3,   SD4,   SDP,   KHP,   PMB,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 43 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   VPB,   BID,   HNG,   HUT,   PDR,   TDH,   GAS,   PVT,   PET,   TDG,   TDC,   BCE,   MAC,   GIL,   VIP,   GSP,   SHP,   DHT,   CVN,   SBV,   PAC,   PGC,   HAP,   VMC,   IMP,   IDJ,   PPS,   NHA,   VDP,   DHP,   PDB,   VIT,   DXP,   NSC,   HVT,   DTT,   DC2,   PBP,   VE3,   AGM,   VIE,   BRC,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   FCM,   ITQ,   LSS,   SFG,   DNP,   C69,   HBS,   TIP,   TNC,   SVC,   SRF,   TMP,   GTA,   SCL,   TVD,   CLH,   KHA,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 84 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   MBB,   SCR,   SBT,   VCB,   DXG,   HQC,   SHS,   VGC,   VRE,   MSN,   VCG,   REE,   VJC,   IJC,   DCM,   DRC,   TVC,   FIT,   PCG,   DRH,   PNJ,   CTI,   KVC,   APG,   APS,   AST,   VDS,   FMC,   KSB,   CSM,   VNS,   VCS,   VKC,   SJS,   CMG,   PTB,   CHP,   PV2,   LIG,   LGL,   HRC,   BFC,   BMI,   BTP,   PLP,   VC7,   TRC,   LGC,   GKM,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 10 Mã CK
Xem biểu đồ
CAV,   TEG,   DPR,   GDT,   CMS,   HKT,   SAV,   TA9,   PGD,   SZL,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 180 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   MBB,   CTG,   SCR,   SBT,   IDI,   HPG,   VPB,   VCB,   DXG,   HQC,   DST,   BID,   SHS,   VGC,   VRE,   FPT,   HNG,   HUT,   MSN,   PDR,   VCG,   REE,   TDH,   VJC,   GAS,   IJC,   DCM,   PVT,   DRC,   TVC,   FIT,   PCG,   DRH,   PNJ,   PET,   CTI,   KVC,   NTL,   APG,   TDG,   CAV,   TDC,   APS,   AST,   VDS,   FMC,   KSB,   SHA,   CSM,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   VIC,   EIB,   ANV,   AAA,   BVH,   LHG,   QNS,   TNT,   FCM,   C47,   SBA,   CLL,   IVS,   HCC,   CET,   SNC,   RCL,   SRF,   ACL,   LTC,   MNC,   DTL,   SJE,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   TCH,   TTB,   DAH,   SJF,   FTS,   DNP,   SD2,   IDV,   TTT,   SGP,   TVA,   POT,   VHH,   IPA,   CT6,   CLH,   CCM,   HOT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 37 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   KBC,   VPB,   CEO,   HUT,   PDR,   SAM,   MBS,   TDH,   GTN,   SHI,   HCM,   GEX,   TIG,   NT2,   NTL,   CTS,   PPC,   HDG,   LCG,   VCI,   PAN,   PMG,   VPH,   TTH,   SJS,   HII,   WSS,   MHC,   DHC,   THI,   ABC,   SGO,   CGP,   BBS,   INN,   HAS,  
Pivot Tháng Tại R1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TBC,   HGM,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 84 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SSI,   ACB,   KBC,   VIC,   VPB,   HDB,   CEO,   HUT,   TCH,   PDR,   EIB,   SAM,   MBS,   ANV,   TDH,   AAA,   GTN,   SHI,   HCM,   GEX,   TIG,   TTB,   NT2,   BVH,   DAH,   LHG,   NTL,   CTS,   PPC,   HDG,   QNS,   LCG,   VCI,   PAN,   PMG,   TNT,   VPH,   FCM,   SJF,   FTS,   TTH,   SJS,   C47,   HII,   WSS,   MHC,   DHC,   THI,   SBA,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TCH,   VNE,   KSH,   EBS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BVN,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   VND,   DGW,   KDH,   TTB,   DAH,   ITC,   TPC,   SRA,   VHH,   SMT,   CLH,   CCM,   HOT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   NVL,   DS3,   TIG,   NLG,   PMG,   VPH,   HDA,   VE9,   BBS,   AFX,  
Pivot Tháng Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 31 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   OGC,   HDB,   NVL,   VND,   TCH,   DGW,   DS3,   VNE,   KDH,   TIG,   TTB,   NLG,   DAH,   KSH,   PMG,   VPH,   ITC,   HDA,   VE9,   TPC,   EBS,   SRA,   BBS,   AFX,   VHH,   BVN,   SMT,   CLH,   CCM,   HOT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TMT,   VFG,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KDH,   TPC,   SRA,   SMT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VNE,   TIG,   KSH,   VE9,   EBS,  
Pivot Tháng Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PHC,  
+ Pivot Tháng Tất cả R3 13 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VNE,   KDH,   PHC,   TIG,   KSH,   TMT,   VE9,   TPC,   VFG,   EBS,   SRA,   SMT,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SDG,   TYA,   NNC,   VFG,   DTL,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SDG,   TYA,   NNC,   VFG,   DTL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S2 18 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TCH,   HDC,   KDH,   PHC,   NLG,   FTM,   SDG,   TYA,   SD6,   TPC,   VFG,   SRC,   ATS,   DTL,   VFR,   CLH,   CCM,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BBS,  
Pivot Tuần Tại S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TV3,  
+ Pivot Tuần Tất cả S2 20 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   TCH,   HDC,   KDH,   PHC,   NLG,   FTM,   SDG,   TYA,   SD6,   TPC,   VFG,   SRC,   ATS,   BBS,   TV3,   DTL,   VFR,   CLH,   CCM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SSI,   IDI,   HDB,   EIB,   VHC,   DS3,   KDH,   DAH,   LHG,   HDA,   KSD,   GSP,   VFG,   DHT,   SRC,   RCL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 28 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   MST,   VRC,   VC3,   APS,   PC1,   PFL,   PXL,   MCG,   C32,   DDV,   VIP,   HMH,   PXI,   HTI,   RAL,   VDP,   MVC,   CAP,   SD3,   KHS,   NAV,   PGD,   PPP,   AGM,   QTC,   MEC,   DVP,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 58 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   TCH,   AAA,   EVG,   VNE,   PHC,   GEX,   FTM,   NVB,   APG,   DHG,   BSI,   VGS,   TVS,   TOP,   FTS,   CSV,   C47,   SD6,   DTD,   TPC,   LSS,   ITD,   SBA,   D2D,   DGC,   CNG,   TTZ,   NDX,   SIC,   ASP,   HAP,   CMS,   GSM,   TNA,   VMC,   SGO,   ATS,   CLL,   C69,   TTT,   HCC,   CET,   DP3,   RIC,   FID,   POT,   TV3,   TMP,   SAC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống S1 30 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   AMD,   NT2,   CVT,   HVG,   EVE,   HTT,   WSS,   KPF,   CIA,   DQC,   LGC,   VNH,   THT,   QNC,   ABC,   VSI,   CMX,   SMC,   BMC,   SCD,   TJC,   S4A,   NAS,   SGN,   XPH,   UDJ,   POS,   DAD,   BVG,  
Pivot Tuần Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CAV,   VPH,   TCD,   DHP,   SRF,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 138 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   SSI,   IDI,   KBC,   HDB,   HNG,   TCH,   EIB,   AMD,   AAA,   EVG,   CII,   VHC,   DS3,   VNE,   KDH,   PHC,   GEX,   MST,   VRC,   FTM,   NT2,   NVB,   DAH,   LHG,   APG,   CVT,   VC3,   DHG,   BSI,   CAV,   HVG,   APS,   VGS,   PC1,   TVS,   PFL,   VPH,   PXL,   TOP,   EVE,   HTT,   FTS,   MCG,   CSV,   C32,   HDA,   DDV,   C47,   SD6,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 39 Mã CK
Xem biểu đồ
ANV,   PHC,   DCM,   VIB,   FTM,   TLH,   BSI,   TDC,   TVS,   TOP,   ITC,   CSV,   MAC,   C47,   HII,   PV2,   LIG,   BTP,   D2D,   TTZ,   TCL,   ASP,   CMS,   TCS,   DHP,   SRF,   PTS,   RIC,   FID,   VNC,   HVT,   MTA,   GTA,   PBP,   GMC,   DTL,   PPP,   KTL,   HAT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 43 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   PVX,   ACM,   DRC,   VIG,   DCS,   PVB,   PVV,   HAH,   SDD,   S55,   CEE,   VSH,   SJD,   VMI,   KMR,   VPG,   NTP,   DGL,   PVG,   SHP,   DPR,   PAC,   TND,   VAT,   TC6,   SNC,   SEA,   DBT,   PDB,   LUT,   DXP,   TA9,   KHP,   BSP,   PSE,   VLC,   VHL,   VE3,   TCR,   VPK,   DC4,   BTS,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 92 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   SBT,   KBC,   DXG,   HUT,   PVD,   SAM,   MBS,   TDH,   DPM,   SHI,   HCM,   VNE,   GEX,   NVB,   CTI,   KVC,   NTL,   TDG,   DHG,   CTS,   HDG,   VNG,   LCG,   KSB,   VCI,   PAN,   PMG,   VPH,   FCM,   TVB,   FTS,   TTH,   BCE,   QBS,   NBB,   SSN,   STK,   VE9,   LSS,   LGL,   NVT,   ITD,   SBA,   DGC,   DNP,   SD2,   NDX,   HLG,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 81 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HPG,   SHS,   KLF,   HNG,   LDG,   HAI,   HHS,   AMD,   TTF,   TIG,   VOS,   PVC,   TSC,   DPS,   HVG,   SPI,   HKB,   SPP,   PFL,   PXL,   BCG,   TNI,   PXS,   DIC,   CMG,   HLD,   HDA,   DHM,   WSS,   SWC,   CHP,   MHC,   DHC,   PXI,   THI,   HD2,   S99,   PLC,   VNP,   SBV,   VNH,   TCD,   LM8,   QNC,   ABC,   HU3,   ORS,   TDS,   SFN,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 19 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   VHG,   PDR,   HVN,   HTT,   BFC,   VCR,   TMS,   GSM,   NET,   VDP,   CMX,   CGP,   DMC,   VOC,   HOM,   AMS,   QHD,   KHA,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 274 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   MBB,   HAG,   SBT,   PVS,   KBC,   HPG,   DXG,   SHS,   KLF,   VHG,   HNG,   HUT,   LDG,   HAI,   HHS,   PVD,   PDR,   SAM,   MBS,   PVX,   AMD,   TTF,   ANV,   TDH,   HVN,   DPM,   SHI,   HCM,   VNE,   PHC,   GEX,   TIG,   ACM,   DCM,   DRC,   VIB,   FTM,   NVB,   CTI,   KVC,   TLH,   NTL,   VOS,   PVC,   TDG,   DHG,   CTS,   VIG,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 40 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   OGC,   NVL,   VGC,   VND,   NDN,   HCM,   GEX,   PVT,   KVC,   DHG,   CTS,   VNG,   FMC,   VPH,   TS4,   VSC,   TTH,   GIL,   LGL,   BFC,   VCR,   KDM,   KSQ,   PHP,   CET,   SNC,   DSN,   DMC,   NSG,   PMS,   LHC,   ACE,   MCO,   DTT,   TCT,   CHS,   MNC,   TNM,   TVD,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 29 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   HSG,   VRE,   ITA,   PLX,   VJC,   FCN,   MWG,   NKG,   CCL,   BWE,   PHR,   TCM,   PPI,   PVE,   PVL,   NBB,   NAF,   SD9,   LAS,   TV2,   VID,   PGI,   POM,   TRA,   SD4,   MBG,   EMC,   THB,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 52 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   KBC,   DXG,   VHG,   HUT,   PVD,   PDR,   VCG,   REE,   TDH,   SHI,   VNE,   IJC,   FIT,   DRH,   CTI,   NTL,   VDS,   KSB,   VCI,   PAN,   PMG,   SJS,   STG,   SAB,   VE9,   ITQ,   BMI,   ITD,   DGC,   DNP,   CVN,   GKM,   NDF,   CLG,   ICG,   SLS,   C69,   MAS,   VCX,   HBS,   AMV,   SD5,   TVA,   INN,   AFX,   PDN,   CDC,   TTD,   SMT,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống R1 87 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   FLC,   CTG,   SCR,   HAG,   VIC,   HPG,   VPB,   BID,   DIG,   SHS,   KLF,   HBC,   MSN,   HAI,   PVX,   GMD,   HAR,   TIG,   ACM,   DRC,   TVC,   VIX,   BVH,   PCG,   PNJ,   KSH,   PET,   VOS,   CTD,   PVC,   JVC,   HVG,   VPI,   DCS,   AST,   HT1,   KDC,   DAG,   CSM,   SPP,   AGR,   VCS,   ELC,   BCC,   PVB,   DCL,   SKG,   CMG,   HLD,   ...
Pivot Tuần Tại R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VNS,   ATG,   DGL,   PGC,   HNM,   TIE,   DNY,   L10,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 216 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   MBB,   FLC,   CTG,   SCR,   HAG,   KBC,   VIC,   HPG,   VPB,   VCB,   DXG,   OGC,   HSG,   NVL,   BID,   DIG,   SHS,   KLF,   VGC,   VRE,   VND,   VHG,   HBC,   HUT,   ITA,   MSN,   HAI,   PVD,   PDR,   VCG,   REE,   PVX,   PLX,   GMD,   TDH,   VJC,   NDN,   HAR,   SHI,   HCM,   VNE,   GEX,   TIG,   ACM,   FCN,   IJC,   PVT,   DRC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
PGT,   PTI,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HOT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 38 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SCR,   HAG,   VCB,   HSG,   DIG,   ROS,   PLX,   HAR,   TIG,   TLD,   DRC,   NKG,   PCG,   KSH,   PET,   PVC,   TCM,   DAG,   CSM,   ALV,   VCS,   HID,   PVE,   APC,   CMG,   NAF,   SJC,   VID,   HKT,   OCH,   SD4,   DNY,   ICF,   DXV,   CTF,   QTC,   MDG,  
Pivot Tuần Tại R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   AGR,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 43 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   SCR,   HAG,   VCB,   HSG,   DIG,   ROS,   PLX,   HAR,   TIG,   FCN,   TLD,   DRC,   NKG,   PCG,   KSH,   PET,   PVC,   TCM,   DAG,   CSM,   ALV,   AGR,   VCS,   HID,   PVE,   APC,   CMG,   NAF,   SJC,   VID,   HKT,   OCH,   SD4,   DNY,   ICF,   DXV,   PGT,   CTF,   QTC,   MDG,   PTI,   HOT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
AFX,   TTN,   DC2,   SJE,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 14 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HSG,   ROS,   HAR,   TLD,   DRC,   NKG,   PCG,   KSH,   PVC,   ALV,   VCS,   SJC,   ICF,  
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 19 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HSG,   ROS,   HAR,   TLD,   DRC,   NKG,   PCG,   KSH,   PVC,   DAG,   ALV,   VCS,   SJC,   ICF,   AFX,   TTN,   DC2,   SJE,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357