Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HBS,  
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
MLS,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
MLS,   HBS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
INN,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ELC,   SB1,  
Pivot Tháng Vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
IVS,   CLH,  
Pivot Tháng Tại S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HDO,  
+ Pivot Tháng Tất cả S2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
ELC,   HDO,   IVS,   INN,   SB1,   CLH,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DPS,   MSR,   KHB,   SJD,   KTL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   DCS,   DCM,   HKB,   VC3,   GAS,   BII,   PNJ,   ITC,   BMP,   NVT,   MCG,   KPF,   DGC,   DNP,   PTC,   PAN,   D2D,   HJS,   NDX,   CMX,   S55,   DGL,   TPC,   PPS,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
HDO,   PJT,   TMS,   BRC,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   NHP,   DST,   TNT,   PPI,   BTP,   PVL,   VCR,   INN,   BHP,   ICF,   SCL,   VMS,   PDC,   CAN,   THS,   BTS,  
Pivot Tháng Tại S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TDH,   CMI,   ASA,   SDH,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 55 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HAG,   DCS,   NHP,   DPS,   DCM,   HKB,   DST,   VC3,   TNT,   GAS,   BII,   PPI,   TDH,   MSR,   PNJ,   ITC,   BMP,   NVT,   MCG,   BTP,   KHB,   HDO,   PVL,   CMI,   ASA,   KPF,   DGC,   SJD,   DNP,   PTC,   PAN,   D2D,   HJS,   NDX,   VCR,   CMX,   INN,   S55,   DGL,   BHP,   ICF,   KTL,   TPC,   PJT,   TMS,   PPS,   SCL,   VMS,   PDC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 52 Mã CK
Xem biểu đồ
VNM,   HNG,   BCG,   SAM,   VIC,   FCN,   PGS,   NAF,   CTP,   VNR,   DHG,   STG,   SDI,   SKG,   DHC,   HAC,   SD5,   BCI,   VCS,   VSH,   MBS,   PVB,   GSP,   VNS,   BCE,   HTI,   CMI,   APS,   SWC,   CHP,   QCG,   SPP,   DBT,   CNG,   VCC,   PHP,   TDN,   VTB,   LM8,   ANV,   HHC,   PLC,   PMC,   DAD,   SED,   HLC,   TLG,   C21,   HU4,   DDN,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 61 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   CII,   ASM,   PVS,   KDM,   HVG,   PVT,   VKC,   PTL,   TIG,   PXS,   NKG,   DBC,   EVE,   TCM,   MWG,   JVC,   BFC,   NTL,   KDH,   HAX,   SMC,   GIL,   TYA,   DIC,   CTB,   MBG,   EIB,   TNA,   BVS,   PGI,   IMP,   PVG,   IPA,   SBA,   NTP,   VCW,   HLD,   NCT,   ND2,   UDC,   HMC,   TCT,   IDV,   TFC,   DQC,   LBM,   MCC,   BMC,   CLL,   ...
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 31 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   AAA,   LDG,   MBB,   GMD,   LCG,   BCC,   PIV,   TOP,   VHC,   CTD,   VIX,   VIP,   SRC,   VAF,   DTA,   CLG,   SFG,   SDD,   VSN,   AMV,   HD2,   DXP,   TPP,   DP3,   TBC,   TVN,   NSG,   BSG,   DNY,   QCC,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 20 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   GEX,   PET,   DRC,   S99,   KMR,   PFL,   DMC,   LGC,   PSD,   HNM,   MDG,   ONE,   TCS,   NAG,   HIG,   TAC,   DVP,   PNG,   EMC,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 10 Mã CK
Xem biểu đồ
VC3,   DAG,   HDC,   CVN,   PGC,   SFI,   NCS,   TTC,   TCL,   DHT,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 174 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   CII,   HSG,   ASM,   DXG,   AAA,   PVS,   VNM,   HNG,   KDM,   BCG,   LDG,   HVG,   SAM,   VIC,   MBB,   GMD,   PVT,   VKC,   PTL,   TIG,   PXS,   GEX,   VC3,   NKG,   LCG,   DBC,   BCC,   EVE,   TCM,   MWG,   JVC,   FCN,   BFC,   PET,   DRC,   PGS,   NAF,   PIV,   DAG,   TOP,   NTL,   CTP,   KDH,   VHC,   CTD,   HAX,   VIX,   VNR,   SMC,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   TIS,   VNE,   MBB,   HCM,   LSS,   LCG,   PPC,   KDC,   PVI,   DPR,   VIT,   PGC,   PVV,   VFG,   VSN,   HOM,   CDN,   TBC,   TNC,   AGF,   VPS,   QTC,   NMK,   DNY,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 7 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   ITD,   FCM,   API,   TA9,   AAM,   DGT,  
Pivot Tháng Vượt lên R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
GTN,   PXL,   VCP,   SRF,   HD2,   SSC,   NSC,   PHH,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   TRC,   PTB,   GMC,   SPM,   LBM,   SFI,   LDP,   L10,   BLI,   HU3,   IFS,  
Pivot Tháng Tại R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
DCL,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   GTN,   CEO,   SSI,   TIS,   VNE,   MBB,   HCM,   LSS,   DCL,   LCG,   PPC,   KDC,   ITD,   TRC,   FCM,   PVI,   PXL,   DPR,   PTB,   API,   VIT,   PGC,   GMC,   VCP,   TA9,   SPM,   PVV,   AAM,   SRF,   VFG,   VSN,   HD2,   LBM,   SFI,   HOM,   CDN,   LDP,   TBC,   L10,   TNC,   AGF,   BLI,   VPS,   QTC,   NMK,   HU3,   SSC,   NSC,   PHH,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TTB,   PXL,   SHP,   VNA,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   POT,   BMI,   NST,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
IJC,   LAS,   TA9,   LDP,  
Pivot Tháng Tại R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMS,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 13 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   IJC,   TTB,   POT,   LAS,   BMI,   PXL,   CMS,   SHP,   TA9,   VNA,   LDP,   NST,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
IDJ,  
Pivot Tháng Vượt lên R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   POT,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LAS,   MCP,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   POT,   LAS,   IDJ,   MCP,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NTP,  
Pivot Tuần Vượt lên S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
RAL,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NTP,   RAL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PGC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
TNT,   PAC,   CVN,   SCL,   PDC,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   CIG,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DST,   TNT,   PAC,   VHC,   CVN,   PGC,   SCL,   PDC,   CIG,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HJC,   MAS,   BSP,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   HHS,   HNG,   HID,   HKB,   KSH,   BFC,   VRC,   QNS,   SDA,   PNJ,   BCI,   TNA,   IVS,   HTI,   MLS,   RDP,   PXT,   SFG,   HMH,   SDP,   DQC,   SCD,   UNI,   LM8,   PTE,   SCJ,   PLC,   PJT,   ACE,   CTX,   DAD,   VC9,   DNY,   BTS,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 10 Mã CK
Xem biểu đồ
TVB,   SVN,   POT,   SPI,   BTP,   APS,   CLG,   SDD,   TPP,   PHH,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 20 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   CDO,   MSN,   TNT,   SIC,   PAC,   BII,   CSV,   WSS,   CVN,   PFL,   MCP,   KKC,   HD2,   BHP,   ATG,   HIG,   CLH,   SCL,   DDN,  
Pivot Tuần Tại S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
TVC,   VGT,   PTC,   TCR,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 72 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   HHS,   HNG,   KDM,   CDO,   HID,   TVB,   HKB,   MSN,   KSH,   TVC,   SVN,   POT,   BFC,   TNT,   SIC,   SPI,   VRC,   QNS,   PAC,   BII,   CSV,   SDA,   WSS,   VGT,   PNJ,   CVN,   PFL,   BCI,   MCP,   BTP,   TNA,   IVS,   HTI,   APS,   MLS,   KKC,   RDP,   PTC,   HJC,   TCR,   PXT,   CLG,   SFG,   SDD,   HMH,   MAS,   SDP,   HD2,   DQC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 61 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   CEO,   FIT,   SHN,   VHG,   HCD,   MST,   IJC,   CTI,   DPS,   HCM,   PDR,   TIG,   SVN,   HDA,   MWG,   KVC,   CTP,   CTD,   SAB,   DHG,   MHC,   SDI,   DIC,   THT,   PVI,   MBG,   EIB,   IMP,   HDG,   TC6,   NBC,   NCT,   SD2,   CHP,   KSQ,   HAS,   SHP,   PVM,   LHC,   HCC,   VNH,   VC2,   SDD,   VFG,   VSN,   TFC,   PVO,   DGL,   SVI,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 77 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   GTN,   VCG,   PHR,   TLH,   HUT,   BCG,   HVG,   KSA,   ITQ,   GEX,   NKG,   NLG,   PPC,   DBC,   CVT,   VOC,   GAS,   PGS,   ITD,   DAG,   NTL,   S99,   TRC,   DGW,   TTH,   GIL,   VIG,   CTB,   SRC,   SBS,   DPR,   VMI,   DMC,   TMT,   TNG,   GSM,   SZL,   PSD,   BHN,   THB,   PAN,   ND2,   TL4,   TA9,   SPM,   AAM,   TCT,   ...
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 43 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   PVS,   LDG,   LHG,   KDC,   JVC,   PGD,   PIV,   VIX,   SDJ,   MSR,   SGO,   HT1,   NDN,   HDO,   BCE,   CMI,   VAF,   LIX,   LCM,   DGC,   CDC,   SJD,   ATS,   VCP,   UIC,   VCR,   AMV,   PHP,   TPP,   DSN,   SB1,   DP3,   HBS,   VNP,   HLG,   HVT,   DZM,   NSC,   BSG,   VCA,   PHH,   SSM,  
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 35 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   TIS,   VND,   HKB,   VGS,   KSH,   SMC,   PVC,   TYA,   PFL,   WSB,   VPH,   PVB,   ASA,   KHA,   HAH,   MTA,   D2D,   SRF,   SDP,   STK,   TCS,   LDP,   BHP,   ICF,   BLI,   BPC,   PJT,   XHC,   TTC,   DAD,   VC1,   MEC,   BTS,   SNC,  
Pivot Tuần Tại PIVOT 25 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   BHS,   MPT,   BMI,   CVN,   VOS,   HAC,   IDJ,   TNA,   PVL,   VIT,   VAT,   VNG,   G20,   GMC,   SID,   SFI,   DXP,   HOM,   BSI,   TIC,   HHC,   ABI,   HTL,   DHT,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 241 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SHB,   KLF,   GTN,   PVX,   VCG,   CEO,   DXG,   FIT,   SHN,   PVS,   PHR,   DPM,   TLH,   HUT,   VHG,   TIS,   BCG,   LDG,   HVG,   HCD,   MST,   IJC,   KSA,   CTI,   DPS,   VND,   BHS,   HCM,   HKB,   VGS,   LHG,   PDR,   KSH,   MPT,   TIG,   ITQ,   GEX,   SVN,   NKG,   NLG,   HDA,   PPC,   DBC,   CVT,   KDC,   VOC,   MWG,   JVC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 37 Mã CK
Xem biểu đồ
CII,   HBC,   ROS,   REE,   HHG,   C32,   SSN,   FCN,   KDH,   HAX,   VSC,   HDC,   DHC,   NDN,   CMS,   BVS,   HDO,   BCE,   VEF,   DGC,   VCW,   VCP,   PVV,   VNA,   VCC,   BMC,   HLG,   SD6,   GMX,   DZM,   NSG,   KTS,   EBS,   NSC,   VCA,   VE1,   SJ1,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   SD5,   VSI,   THS,   VC5,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   ACB,   TOP,   VNR,   CAV,   NDF,   MTG,   PVL,   INN,   CDN,   DDV,   TIX,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   PTB,   HNM,   SFI,   LDP,   XHC,   VC1,  
Pivot Tuần Tại R1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   ASM,   LIG,   GSM,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 66 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   BID,   CII,   HBC,   ROS,   HSG,   ASM,   ACB,   CTG,   REE,   AAA,   HHG,   C32,   SSN,   FCN,   TOP,   KDH,   HAX,   VNR,   VSC,   HDC,   LIG,   DHC,   NDN,   CMS,   CAV,   NDF,   SD5,   PTB,   MTG,   BVS,   HDO,   BCE,   GSM,   PVL,   VEF,   DGC,   VCW,   HNM,   VCP,   PVV,   VNA,   VSI,   SFI,   VCC,   INN,   BMC,   CDN,   DDV,   LDP,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   ACB,   FID,   NAF,   TOP,   LIG,   SGS,   NST,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSC,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
VKC,   PXL,   MTG,   STP,   KAC,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PHC,  
Pivot Tuần Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   ACB,   VKC,   PHC,   FID,   NAF,   TOP,   LIG,   PXL,   MTG,   STP,   SGS,   KAC,   NST,   SSC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SGP,   VHL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   TTB,  
Pivot Tuần Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
VTO,   VIP,  
Pivot Tuần Tại R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 7 Mã CK
Xem biểu đồ
SHI,   TTB,   PET,   VTO,   VIP,   SGP,   VHL,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT