Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CKD,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSM,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CKD,   SSM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,   QHD,   IFC,   VEF,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSM,  
Pivot Tháng Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
DAG,   QHD,   IFC,   VEF,   SSM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   KLF,   DCM,   TSC,   PET,   VSC,   DHG,   VMI,   OCH,   FCM,   APS,   CEE,   DHA,   VCC,   MAC,   STK,   FID,   PLC,   INN,   UIC,   L44,   PDB,   SZL,   IVS,   AGM,   VC1,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   CEO,   TIG,   TNT,   THG,   HNM,   S55,   BLF,   BTW,   B82,   LM7,   SMT,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 25 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   KBC,   DST,   VHG,   ROS,   SPI,   DCS,   SHI,   CDO,   DAG,   HCD,   HTT,   C69,   PAC,   VC7,   SDP,   TMS,   CMI,   QHD,   SCL,   VAF,   TJC,   HU3,   EMC,   SSM,  
Pivot Tháng Tại S1 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S1 63 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HNG,   KBC,   DST,   VHG,   KLF,   DCM,   HAR,   ROS,   CEO,   TSC,   SPI,   PET,   DCS,   TIG,   SHI,   VSC,   CDO,   DAG,   HCD,   DHG,   VMI,   OCH,   TNT,   FCM,   HTT,   APS,   C69,   CEE,   PAC,   DHA,   VC7,   SDP,   VCC,   MAC,   STK,   THG,   FID,   PLC,   HNM,   TMS,   INN,   UIC,   S55,   L44,   CMI,   QHD,   SCL,   BLF,   PDB,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 30 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   FPT,   VND,   SAM,   CEO,   TLH,   BMP,   NLG,   FTM,   CMG,   VPH,   HKB,   VCI,   VPI,   STG,   ASP,   TEG,   SBA,   SGT,   TAG,   RAL,   TTT,   VNR,   ICG,   BTW,   L10,   B82,   PPS,   HAT,   VE4,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 29 Mã CK
Xem biểu đồ
HDB,   VRE,   CII,   VNM,   MWG,   VNG,   IBC,   TDC,   PVV,   NSH,   PC1,   VIS,   TNA,   HNM,   DHP,   TAC,   BTP,   LM8,   SDA,   DXP,   DTA,   VE3,   D11,   LEC,   CMX,   CKV,   DRL,   SMT,   WCS,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 63 Mã CK
Xem biểu đồ
DIG,   VCG,   FIT,   REE,   HAR,   LDG,   PVT,   CTS,   FCN,   HCM,   VRC,   PNJ,   VIX,   TIG,   SJS,   GIL,   VKC,   BMI,   POM,   HAX,   TTH,   VMC,   PVL,   L61,   TTZ,   PLP,   SMC,   PHP,   TV2,   LUT,   WSS,   HLD,   RCL,   SJC,   HDA,   LIX,   THG,   VID,   S55,   FUCVREIT,   KPF,   TVT,   HJS,   TYA,   GDT,   VC9,   DSN,   SFI,   LBM,   VSI,   ...
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 145 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HNG,   PVD,   KBC,   PVX,   SHS,   ASM,   VHG,   KLF,   DCM,   TCH,   HBC,   TTF,   GEX,   SHN,   AAA,   VGC,   NVT,   TNI,   TCM,   SPI,   PVC,   TNG,   DRC,   GTN,   NVB,   PPI,   LCG,   PVE,   DRH,   KVC,   ACM,   BCG,   TDG,   NT2,   VMI,   PHR,   EVE,   VGS,   KSK,   PVB,   LGL,   CCL,   HTT,   NHP,   CAV,   ...
Pivot Tháng Tại PIVOT 29 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   HID,   PGS,   APS,   SPP,   SRF,   PV2,   BCE,   PTB,   VNS,   GMC,   STK,   THT,   VDP,   UIC,   L44,   TMT,   PMS,   DBC,   TCL,   VSA,   HVX,   PSI,   TXM,   ABT,   PIT,   NSC,   SGD,   HHC,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 296 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HAG,   PVS,   FLC,   SCR,   SBT,   HNG,   PVD,   HDB,   KBC,   DIG,   VRE,   IDI,   PVX,   SHS,   FPT,   VCG,   ASM,   VHG,   FIT,   KLF,   VND,   DCM,   CII,   REE,   TCH,   HAR,   HBC,   TTF,   SAM,   GEX,   SHN,   LDG,   AAA,   VGC,   NVT,   CEO,   PVT,   CTS,   VNM,   FCN,   MWG,   TNI,   TLH,   TCM,   BMP,   SPI,   PVC,   HCM,   NLG,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 17 Mã CK
Xem biểu đồ
FMC,   QNS,   ATG,   PC1,   HTI,   BIC,   TVT,   KHA,   AME,   KHP,   DTL,   NTW,   TLG,   DAD,   PSE,   L45,   ICN,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R1 15 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   SJF,   LUT,   LCS,   SGP,   VIF,   FUCVREIT,   HJS,   SRA,   PSI,   IPA,   LTC,   PSB,   BAX,   DNS,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VHC,   VMI,   ABC,   CGP,   HOM,   MCO,   TBC,   TMP,   MDC,   MDG,   DGL,   SSM,  
Pivot Tháng Tại R1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SSC,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 45 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   FMC,   QNS,   VHC,   VMI,   SJF,   ATG,   PC1,   LUT,   LCS,   HTI,   ABC,   SGP,   CGP,   BIC,   VIF,   FUCVREIT,   TVT,   KHA,   HJS,   HOM,   MCO,   AME,   KHP,   TBC,   TMP,   SRA,   MDC,   SSC,   MDG,   PSI,   DGL,   IPA,   DTL,   NTW,   LTC,   TLG,   PSB,   BAX,   DAD,   DNS,   PSE,   L45,   ICN,   SSM,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
BVN,  
Pivot Tháng Vượt lên R2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
LCS,   FUCVREIT,   PSI,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   LCS,   FUCVREIT,   BVN,   PSI,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HVA,  
Pivot Tháng Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HVA,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
LUT,   FUCVREIT,   DTL,   HBE,  
VPivot Tuần ượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
LUT,   FUCVREIT,   DTL,   HBE,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   SRC,   LUT,   LCS,   FUCVREIT,   SJ1,   DTL,   HVT,   HBE,  
Pivot Tuần Vượt xuống S2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
PTE,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 10 Mã CK
Xem biểu đồ
HAR,   SRC,   LUT,   LCS,   FUCVREIT,   PTE,   SJ1,   DTL,   HVT,   HBE,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   SRC,   RAL,   THI,   ONE,   DRL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 14 Mã CK
Xem biểu đồ
PXL,   PFL,   HLD,   HTI,   UNI,   DDV,   HMH,   TFC,   MVC,   SD3,   X18,   DAD,   ACC,   GTA,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 33 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   HAR,   TLD,   PIV,   FTM,   HDG,   VPH,   TOP,   L61,   TTZ,   SBA,   LUT,   HAP,   LIX,   BIC,   SBV,   HMC,   S55,   GSM,   TV4,   DNY,   TCT,   SRA,   SJ1,   STP,   B82,   VHL,   DTL,   TVD,   CKV,   NSC,   LTC,   ALT,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 16 Mã CK
Xem biểu đồ
VNH,   ABC,   DHT,   BVG,   D2D,   HJS,   S4A,   PTE,   XPH,   MSC,   SFN,   POS,   NAS,   MDG,   LO5,   SGN,  
Pivot Tuần Tại S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
AST,   DHP,   MEC,   VTC,   HHC,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 74 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   HAR,   SHN,   TLD,   PIV,   FTM,   HDG,   AST,   VPH,   SRC,   TOP,   PXL,   PFL,   L61,   TTZ,   SBA,   LUT,   HLD,   HTI,   UNI,   VNH,   ABC,   DHT,   HAP,   RAL,   LIX,   BVG,   DDV,   BIC,   SBV,   D2D,   HMH,   HMC,   S55,   DHP,   HJS,   S4A,   PTE,   THI,   GSM,   TV4,   TFC,   DNY,   XPH,   TCT,   SRA,   SJ1,   MSC,   MVC,   SFN,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 21 Mã CK
Xem biểu đồ
NS3,   HDG,   VIB,   VPH,   TOP,   PV2,   RDP,   NBB,   DHP,   HAS,   SFI,   BTP,   VSI,   MTA,   TCL,   BTW,   SRA,   VE2,   KTL,   B82,   DTL,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 44 Mã CK
Xem biểu đồ
VNG,   BCG,   DHG,   LSS,   EVE,   ITC,   SHA,   SJD,   VSH,   DS3,   MCG,   S99,   TCD,   CET,   MAC,   VLC,   NAG,   STK,   BMC,   HRC,   GSP,   PLC,   VDP,   UIC,   TND,   DBT,   MHL,   MCO,   SEA,   BII,   SLS,   SDA,   CDC,   HCC,   SHP,   ICF,   SAV,   OPC,   QPH,   D11,   MLS,   SPM,   NAV,   WCS,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 79 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   FIT,   HAR,   CEO,   ANV,   TLD,   PIV,   HCM,   FTM,   PNJ,   VIX,   TIG,   SJS,   VC3,   TDG,   AST,   TVC,   GIL,   TVB,   VMC,   CVN,   L61,   ASP,   SSN,   TTZ,   TC6,   TV2,   SBA,   RCL,   NCT,   VNB,   HAP,   SJC,   HDA,   LIX,   THG,   FID,   SGP,   ABI,   VID,   SBV,   HMC,   CTX,   VIF,   S55,   KHA,   TYA,   PIA,   VC9,   HAC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 51 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SPI,   DAH,   ACM,   PAN,   NSH,   PXL,   PFL,   SWC,   PMG,   VNP,   CHP,   HD2,   VCC,   VNH,   ABC,   SCJ,   NDF,   PGI,   DNP,   TIP,   TMT,   ACL,   CAP,   KHS,   TFC,   SD7,   SC5,   TDS,   TBC,   SZL,   PJT,   AMV,   MVC,   TKC,   MEC,   NAS,   TH1,   ST8,   DGL,   VTJ,   LEC,   AGM,   CMX,   BSQ,   DAD,   SGD,   ACC,   EMC,   VE4,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 14 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   PGS,   UNI,   TAG,   CGP,   NET,   VOC,   AMS,   GSM,   AME,   VSA,   VCR,   VBC,   PCG,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 209 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   NVL,   FIT,   HVN,   HAR,   CEO,   ANV,   TLD,   SPI,   PIV,   HCM,   FTM,   NS3,   DAH,   PNJ,   VNG,   VIX,   TIG,   SJS,   VC3,   ACM,   HDG,   BCG,   TDG,   AST,   DHG,   LSS,   VIB,   EVE,   TVC,   VPH,   ITC,   PGS,   TOP,   GIL,   PAN,   NSH,   PXL,   SHA,   TVB,   PV2,   VMC,   CVN,   PFL,   SWC,   PMG,   VNP,   SJD,   CHP,   L61,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 41 Mã CK
Xem biểu đồ
MBB,   VPB,   DXG,   BID,   VJC,   TLD,   FMC,   KDC,   TDG,   VCI,   VDS,   TTH,   CSV,   PVL,   PVG,   TEG,   PHP,   BCI,   GKM,   SIC,   HDA,   THG,   TNA,   S55,   KPF,   DSN,   PMS,   KKC,   ICG,   BLF,   DNY,   TMP,   HBS,   PSD,   VSA,   TNC,   HU3,   CHS,   TVD,   HAT,   TNB,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 48 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   DCM,   CII,   TTF,   TCM,   TNG,   TTB,   CVT,   NKG,   VNE,   SHI,   PVE,   DRH,   VOS,   VHC,   HID,   TDC,   KSB,   HT1,   HAH,   CMG,   NT2,   PHR,   BFC,   DPS,   FCM,   HII,   BCC,   PC1,   BVS,   LAS,   SAB,   C32,   C47,   LIG,   CEE,   SD9,   VE9,   TMS,   VAT,   SDT,   SGR,   PDB,   L18,   IVS,   DP3,   VCF,   VC2,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 47 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   CTG,   DIG,   VCG,   FIT,   LDG,   CEO,   PVT,   CTS,   FCN,   PHC,   APG,   TIG,   VC3,   TVC,   TNT,   VKC,   BMI,   POM,   ATG,   HAX,   CVN,   STG,   ASP,   TTZ,   PLP,   TC6,   HNM,   VIF,   KHA,   LBM,   DNL,   MDC,   MTG,   HVX,   PIC,   VHL,   DZM,   LM7,   VCX,   AGF,   HRT,   ALT,   CLW,   VLB,   TTD,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 127 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   KBC,   PVX,   SHS,   DST,   ASM,   KLF,   TCH,   GEX,   AAA,   VGC,   GMD,   NVT,   EIB,   AGR,   BMP,   SPI,   PET,   DRC,   DGW,   CSM,   DCS,   LCG,   KVC,   DAG,   ACM,   LSS,   EVE,   VGS,   KSK,   PGS,   VIG,   OCH,   SKG,   HHG,   PVV,   CCL,   HTT,   APS,   TVS,   NHP,   VPI,   CAV,   DHM,   KSH,   EVG,   C69,   LHG,   ASA,   ...
Pivot Tuần Tại R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
SRF,   PTB,   TCS,   TCR,   DBC,   SZL,   TXM,   PMC,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 271 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ^VN30,   SCR,   CTG,   HPG,   MBB,   VPB,   KBC,   DIG,   DXG,   PVX,   SHS,   DST,   VCG,   ASM,   BID,   FIT,   KLF,   DLG,   DCM,   CII,   TCH,   TTF,   GEX,   LDG,   AAA,   VJC,   VGC,   GMD,   NVT,   CEO,   PVT,   CTS,   EIB,   FCN,   TLD,   AGR,   TCM,   BMP,   SPI,   PET,   TNG,   DRC,   TTB,   CVT,   FMC,   NKG,   KDC,   DGW,   CSM,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 1 Mã CK
Xem biểu đồ
TTZ,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 5 Mã CK
Xem biểu đồ
MBG,   PNC,   VE3,   DMC,   TJC,  
Pivot Tuần Vượt lên R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
KDM,   MDC,   LM7,   AGF,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 71 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HNG,   PVD,   KBC,   HAI,   AMD,   PVX,   DST,   KLF,   DCM,   HHS,   TTF,   AAA,   NVT,   HVG,   TCM,   TSC,   SPI,   PVC,   PET,   PPI,   CSM,   DCS,   VNE,   VSC,   PVE,   CDO,   DAG,   KSB,   VMI,   PHR,   MST,   KSK,   OCH,   FCM,   LGL,   HTT,   QBS,   ALV,   C47,   ASA,   SDD,   PAC,   MHC,   APC,   DTD,   SDP,   NAG,   MPT,   SVC,   ...
Pivot Tuần Tại R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DRC,   HVA,   C69,   VNS,  
+ Pivot Tuần Tất cả R2 85 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   HNG,   PVD,   KBC,   HAI,   AMD,   PVX,   DST,   KLF,   DCM,   HHS,   TTF,   AAA,   NVT,   HVG,   TCM,   TSC,   SPI,   PVC,   PET,   DRC,   PPI,   CSM,   DCS,   VNE,   VSC,   PVE,   CDO,   DAG,   KSB,   VMI,   PHR,   MST,   KSK,   OCH,   FCM,   LGL,   HTT,   QBS,   HVA,   C69,   ALV,   KDM,   C47,   ASA,   VNS,   SDD,   PAC,   MHC,   APC,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TTN,   SSM,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
SCL,  
Pivot Tuần Vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
LM7,  
Pivot Tuần Vượt xuống R3 24 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   AMD,   VHG,   TTF,   NVT,   MSN,   HVG,   TSC,   PPI,   VSC,   VMI,   MST,   HTT,   ASA,   MHC,   SDP,   INN,   CLC,   MHL,   MCO,   QHD,   ARM,   KTS,   VE8,  
Pivot Tuần Tại R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   DAG,  
+ Pivot Tuần Tất cả R3 30 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   HAI,   AMD,   VHG,   TTF,   NVT,   MSN,   HVG,   TSC,   PPI,   VSC,   DAG,   VMI,   MST,   HTT,   ASA,   MHC,   SDP,   INN,   CLC,   MHL,   MCO,   QHD,   SCL,   ARM,   TTN,   LM7,   KTS,   VE8,   SSM,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357