Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒPIVOT_MONTH
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
KMR,  
Pivot Tháng Vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tháng ượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
DBC,   QHD,  
Pivot Tháng Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tháng Tất cả S3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
DBC,   KMR,   QHD,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   EVE,   PTB,   HDA,   VNB,   MBG,   VCR,   PTI,  
Pivot Tháng Vượt lên S2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DQC,   SD3,   IVS,   TSB,  
Pivot Tháng Vượt xuống S2 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HHG,   DRC,   FCM,   DGC,   HLD,   NHA,   QHD,   DGL,   SD7,   VPK,   STV,  
Pivot Tháng Tại S2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
ASA,   SRF,  
+ Pivot Tháng Tất cả S2 25 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   HHG,   DRC,   FCM,   EVE,   DGC,   PTB,   HDA,   VNB,   MBG,   DQC,   HLD,   ASA,   SD3,   NHA,   QHD,   DGL,   VCR,   SD7,   IVS,   SRF,   PTI,   TSB,   VPK,   STV,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 1 Mã CK
Xem biểu đồ
KSA,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   ACB,   VHG,   DCS,   BCC,   CTS,   IDI,   MHC,   MSR,   PVC,   TNG,   PXL,   MCG,   HVA,   RDP,   SBA,   PVO,   CGP,   NET,   SCJ,   S55,   SPP,   PVL,   PHP,   CDN,   DXV,   LUT,   SED,   TCS,   TIC,   PGT,   MHL,   TNC,   VSN,   CLW,  
Pivot Tháng Vượt lên S1 23 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   OGC,   NTL,   FCN,   PTL,   VOC,   C32,   KDM,   ITQ,   VCS,   DIC,   CVN,   DIH,   PAN,   TCL,   TFC,   HU4,   MCC,   MCF,   KHA,   L44,   SD4,   NAS,  
Pivot Tháng Vượt xuống S1 27 Mã CK
Xem biểu đồ
VGS,   DGW,   KSH,   KSK,   EVE,   SIC,   IBC,   DPG,   KSQ,   HAS,   QHD,   DGL,   MCP,   DZM,   XPH,   CMX,   PSP,   MSC,   B82,   BPC,   LTC,   VPK,   L61,   BSI,   STV,   ABC,   VC5,  
Pivot Tháng Tại S1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VLC,   SCL,   ANV,  
+ Pivot Tháng Tất cả S1 89 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   OGC,   SHN,   ACB,   VHG,   DCS,   KSA,   NTL,   FCN,   VGS,   DGW,   PTL,   BCC,   CTS,   KSH,   KSK,   IDI,   VOC,   C32,   EVE,   MHC,   SIC,   MSR,   KDM,   PVC,   TNG,   PXL,   IBC,   MCG,   ITQ,   VCS,   DPG,   KSQ,   HVA,   DIC,   VLC,   HAS,   RDP,   QHD,   SBA,   DGL,   MCP,   PVO,   CVN,   CGP,   NET,   SCJ,   DIH,   PAN,   S55,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên PIVOT 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HUT,   TIS,   FCN,   NVL,   NDN,   CTD,   SVC,   SD2,   NTC,   SFG,   HU1,   PXI,   UDC,   HTC,   SD9,   TRA,   LAF,   HJS,   HAT,   AAM,   CMG,   PVR,   L44,   DVP,   PMB,   PPG,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 25 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   HPG,   KBC,   SBT,   MBB,   HVG,   PFL,   TTH,   VJC,   E1VFVN30,   ITC,   VHC,   BVS,   GIL,   BMC,   VGG,   SDH,   VCC,   DC4,   SCD,   SDK,   PMC,   QTC,   EMC,   EAD,  
Pivot Tháng Vượt lên PIVOT 44 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   HSG,   CII,   HAR,   PIV,   VIX,   REE,   GAS,   TTB,   MSN,   MBS,   PHC,   PGI,   APS,   TTZ,   PPC,   IDJ,   TYA,   KPF,   IDV,   SDJ,   MDG,   VNR,   MNC,   VTX,   SMA,   SC5,   TFC,   TKU,   VTC,   DAD,   GDT,   HTV,   MCF,   SPM,   BLF,   PSL,   NVB,   TV4,   NST,   TIE,   VIN,   PTS,   STK,  
Pivot Tháng Vượt xuống PIVOT 39 Mã CK
Xem biểu đồ
TSC,   PPI,   TNT,   QBS,   PGC,   MPT,   S99,   VNG,   WSS,   SD5,   PXA,   PVG,   ITS,   NTP,   D2D,   CSC,   ALT,   BCI,   TTC,   RCC,   VMS,   DZM,   TS4,   SFI,   TMS,   SGP,   CDN,   MSC,   TST,   SRT,   SGT,   PCT,   SGN,   DNY,   CHS,   ND2,   SGS,   TNB,   WCS,  
Pivot Tháng Tại PIVOT 10 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   PVV,   VIG,   PVI,   ATS,   PMS,   PLC,   HHC,   AMS,   OCH,  
+ Pivot Tháng Tất cả PIVOT 144 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   HPG,   KBC,   HUT,   DAH,   SBT,   HSG,   CII,   HAR,   PIV,   VIX,   REE,   TSC,   PPI,   MBB,   HVG,   TIS,   SAM,   PFL,   GAS,   FCN,   NVL,   TTB,   TTH,   MSN,   VJC,   TNT,   MBS,   PHC,   E1VFVN30,   NDN,   QBS,   PGC,   MPT,   CTD,   S99,   PVV,   VNG,   WSS,   PGI,   SD5,   SVC,   VIG,   PXA,   PVI,   ITC,   APS,   VHC,   PVG,   BVS,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R1 20 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   SAM,   GEX,   CTI,   PAC,   PVV,   DHG,   SDI,   VC2,   VCA,   VSI,   KAC,   SMA,   HVT,   HLG,   ST8,   NSC,   VE2,   EBS,   VAF,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R1 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R1 21 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   DCM,   TCH,   DAH,   PIV,   DST,   QCG,   NKG,   TDC,   NDF,   HTI,   TTZ,   IDJ,   VC7,   GSM,   PBP,   HIG,   PJT,   ABI,   TKU,   TV4,  
Pivot Tháng Vượt xuống R1 12 Mã CK
Xem biểu đồ
VMI,   PVG,   TL4,   UNI,   D11,   VTV,   AMS,   VMS,   SGR,   SDK,   VE1,   TW3,  
Pivot Tháng Tại R1 8 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   SJS,   FTM,   SAV,   SSC,   AGF,   VNT,  
+ Pivot Tháng Tất cả R1 61 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   DXG,   DLG,   BHS,   DCM,   TCH,   DAH,   PIV,   DST,   SAM,   QCG,   NKG,   SJS,   FTM,   GEX,   VMI,   CTI,   TDC,   PAC,   PVV,   NDF,   DHG,   SDI,   PVG,   HTI,   TTZ,   IDJ,   VC7,   TL4,   VC2,   GSM,   VCA,   SAV,   UNI,   VSI,   KAC,   SMA,   D11,   PBP,   HVT,   HLG,   VTV,   HIG,   AMS,   PJT,   VMS,   ST8,   ABI,   TKU,   SGR,   ...
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R2 7 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   TCH,   DRH,   IDJ,   PTC,   UIC,   SRA,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   DCM,   DIG,   VDS,   TTZ,   POM,   KTT,   ALV,   TKU,  
Pivot Tháng Vượt xuống R2 4 Mã CK
Xem biểu đồ
CIG,   D11,   VE1,   VNT,  
Pivot Tháng Tại R2 2 Mã CK
Xem biểu đồ
LIG,   PDN,  
+ Pivot Tháng Tất cả R2 22 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   DCM,   TCH,   DIG,   DRH,   VDS,   LIG,   TTZ,   IDJ,   POM,   PTC,   CIG,   KTT,   UIC,   ALV,   D11,   SRA,   TKU,   VE1,   PDN,   VNT,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên R3 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   DIG,   KHB,   SLS,  
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tháng Vượt lên R3 6 Mã CK
Xem biểu đồ
C47,   LIG,   RAL,   POM,   KTT,   ALV,  
Pivot Tháng Vượt xuống R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
STG,   KTS,  
Pivot Tháng Tại R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
QPH,   PDN,  
+ Pivot Tháng Tất cả R3 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   DIG,   STG,   KHB,   QPH,   C47,   LIG,   RAL,   SLS,   POM,   KTT,   ALV,   KTS,   PDN,  

PIVOT_WEEK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên S3 0 Mã CK
VPivot Tuần ượt xuống S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
QHD,   TND,  
Pivot Tuần Tại S3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
QHD,   TND,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 6 Mã CK
Xem biểu đồ
CMI,   TCR,   PVL,   XPH,   MVB,   VE1,  
Pivot Tuần Vượt lên S2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt xuống S2 3 Mã CK
Xem biểu đồ
QHD,   TND,   PTE,  
Pivot Tuần Tại S2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả S2 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CMI,   TCR,   QHD,   TND,   PVL,   XPH,   PTE,   MVB,   VE1,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KSB,   PVG,   TL4,   VTV,   VBC,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 35 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   NLG,   DCS,   EIB,   VGS,   PTL,   BCC,   DAG,   QBS,   MPT,   CSV,   TMT,   KMR,   PXL,   PXA,   ITS,   PXT,   DQC,   DTA,   SD3,   SDH,   ONE,   ALT,   SCJ,   X18,   SRF,   TS4,   HAT,   NAV,   LTC,   EIN,   PSW,   MHL,   PSE,   BSI,  
Pivot Tuần Vượt lên S1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   HU4,  
Pivot Tuần Vượt xuống S1 34 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   CEO,   PPI,   TVC,   ATG,   KSK,   CMI,   WSS,   MBG,   G20,   TCR,   QHD,   SD7,   FID,   DC1,   TND,   TCL,   PVL,   XPH,   TMS,   CDN,   B82,   BLI,   SRT,   FUCVREIT,   PTE,   MVB,   SGN,   VE1,   PGT,   KCB,   NAS,   VSN,   TW3,  
Pivot Tuần Tại S1 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PVV,   ATS,   L61,   VNT,  
+ Pivot Tuần Tất cả S1 80 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   CEO,   SHN,   NLG,   DCS,   PPI,   TVC,   ATG,   KSB,   EIB,   VGS,   PTL,   BCC,   KSK,   DAG,   QBS,   CMI,   SBS,   MPT,   CSV,   PVV,   TMT,   WSS,   KMR,   PXL,   PXA,   PVG,   ITS,   MBG,   PXT,   G20,   DQC,   DTA,   SD3,   SDH,   TL4,   TCR,   ATS,   QHD,   SD7,   ONE,   FID,   ALT,   SCJ,   X18,   VTV,   DC1,   TND,   SRF,   TCL,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên PIVOT 21 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   TSC,   SJS,   FTM,   VMI,   SBS,   PGC,   C47,   SD5,   PIA,   HDG,   VHC,   PV2,   VIB,   PDB,   VSI,   ST8,   SZE,   TVS,   PMB,   VNT,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống PIVOT 34 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   KLF,   CII,   PVX,   SHI,   NTL,   TEG,   KVC,   VKC,   DCL,   SIC,   MSR,   KDM,   VIG,   HD2,   TTZ,   HDA,   HU1,   HVA,   HLD,   VNP,   VLC,   RDP,   PVO,   TA9,   CVN,   NBC,   DBT,   MEC,   SB1,   PCT,   CMS,   ACC,   SNC,  
Pivot Tuần Vượt lên PIVOT 69 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ITA,   HKB,   DPM,   SHS,   VIX,   TDH,   PDR,   TIS,   NKG,   GMD,   TVB,   TOP,   TNT,   MBS,   VOC,   SPI,   LHG,   SMC,   HAC,   DNP,   NDF,   THT,   SSN,   IDJ,   VIT,   POM,   GMC,   KTT,   SZL,   GSM,   L14,   MDG,   VCR,   MNC,   VNH,   KAC,   ANT,   SMA,   SC5,   DP3,   OPC,   VAT,   VE9,   CLG,   IVS,   DIH,   SGD,   DZM,   TFC,   ...
Pivot Tuần Vượt xuống PIVOT 80 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   VCG,   HBC,   LCG,   TCM,   ATG,   KSB,   MST,   ACM,   TTH,   KSK,   APG,   FCM,   QBS,   MPT,   LAS,   BII,   WSS,   JVC,   KMR,   PXL,   PXA,   PVG,   API,   DPG,   BMC,   G20,   KSQ,   THG,   SDH,   NHA,   TL4,   TCR,   TJC,   SD7,   CNG,   NAG,   D11,   PMS,   HLG,   SCJ,   VTV,   RCC,   BTD,   BHN,   TND,   TCL,   TS4,   SFI,   TMS,   ...
Pivot Tuần Tại PIVOT 26 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   TIG,   QPH,   DIC,   ASA,   SDA,   ATS,   SAV,   NDX,   SRA,   HHC,   CLX,   CGP,   AMS,   BSQ,   CMX,   INN,   QNC,   BIC,   SGR,   HNP,   L61,   ANV,   SSM,   PDN,   TKC,  
+ Pivot Tuần Tất cả PIVOT 230 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ITA,   SCR,   SSI,   KLF,   VCG,   HKB,   DHM,   HBC,   CII,   DPM,   LCG,   SHS,   PVX,   VIX,   TDH,   TSC,   TCM,   HVN,   PDR,   SHI,   ATG,   KSB,   TIS,   NKG,   GMD,   NTL,   TEG,   SJS,   MST,   ACM,   TIG,   FTM,   TTH,   TVB,   KVC,   TOP,   VMI,   TNT,   MBS,   KSK,   APG,   VKC,   QPH,   FCM,   VOC,   QBS,   SBS,   PGC,   SPI,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R1 23 Mã CK
Xem biểu đồ
TDH,   PDR,   ADS,   CTI,   SPI,   SLS,   VC2,   IPA,   UDC,   UNI,   MCO,   KAC,   SMA,   SC5,   DP3,   DC2,   VTC,   SGT,   AGF,   SNC,   ONW,   VDL,   HAD,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R1 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   VE9,   DIH,  
Pivot Tuần Vượt lên R1 46 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   DCM,   LDG,   HNG,   HAP,   TIS,   SAM,   CTP,   QCG,   MBS,   PHC,   PNJ,   SMC,   ASP,   PGD,   NDF,   THT,   SDI,   VID,   RAL,   IDJ,   POM,   KTT,   UIC,   STP,   SDJ,   ALV,   MDG,   MNC,   VNH,   ANT,   VTX,   HIG,   DZM,   TFC,   DNL,   ABI,   QTP,   MCF,   BLF,   PDN,   TV4,   NST,   DLR,   CNT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
RCC,   VC5,  
Pivot Tuần Tại R1 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HID,   VIG,  
+ Pivot Tuần Tất cả R1 76 Mã CK
Xem biểu đồ
DLG,   BHS,   DCM,   LDG,   HID,   HNG,   VIX,   TDH,   HAP,   PDR,   TIS,   SAM,   CTP,   QCG,   ADS,   MBS,   PHC,   PNJ,   CTI,   SPI,   SMC,   ASP,   VIG,   PGD,   NDF,   THT,   SDI,   VID,   RAL,   SLS,   IDJ,   POM,   KTT,   UIC,   STP,   VC2,   SDJ,   ALV,   MDG,   IPA,   UDC,   MNC,   UNI,   VNH,   MCO,   KAC,   ANT,   VTX,   SMA,   SC5,   ...
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R2 8 Mã CK
Xem biểu đồ
LDG,   HNG,   SAM,   PHC,   RAL,   STP,   BLF,   PDN,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R2 15 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   DCM,   HAP,   CTP,   QCG,   ASP,   NDF,   VID,   POM,   KTT,   ALV,   ANT,   TFC,   NST,   DLR,  
Pivot Tuần Vượt xuống R2 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại R2 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R2 23 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   DCM,   LDG,   HNG,   HAP,   SAM,   CTP,   QCG,   PHC,   ASP,   NDF,   VID,   RAL,   POM,   KTT,   STP,   ALV,   ANT,   TFC,   BLF,   PDN,   NST,   DLR,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt lên R3 2 Mã CK
Xem biểu đồ
HAP,   QCG,  
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Vượt lên R3 1 Mã CK
Xem biểu đồ
ANT,  
Pivot Tuần Vượt xuống R3 0 Mã CK
Pivot Tuần Tại R3 0 Mã CK
+ Pivot Tuần Tất cả R3 3 Mã CK
Xem biểu đồ
HAP,   QCG,   ANT,  

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68