Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒRSI7
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 30 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SDI,   DPG,   TDN,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 30 10 Mã CK
Xem biểu đồ
NHP,   ITQ,   TDC,   SEA,   CTF,   TST,   PDB,   DC2,   MH3,   KCB,  
RSI(7) Vượt lên 30 15 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   CII,   MST,   ITD,   THI,   VGG,   QHD,   GND,   MAS,   MTH,   VFG,   HNP,   INN,   ADP,   SSC,  
RSI(7) Vượt xuống 30 10 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   VC3,   KSK,   PXT,   SLS,   STV,   BLF,   PTC,   GDT,   HPP,  
RSI(7) Tại 30 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 30 39 Mã CK
Xem biểu đồ
AMD,   ROS,   HHS,   CII,   VC3,   KSK,   MST,   NHP,   ITQ,   TDC,   ITD,   PXT,   SDI,   SEA,   THI,   CTF,   VGG,   SLS,   STV,   QHD,   TST,   PDB,   GND,   DC2,   DPG,   BLF,   MAS,   TDN,   MTH,   VFG,   PTC,   HNP,   INN,   GDT,   ADP,   HPP,   SSC,   MH3,   KCB,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 19 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   PVM,   DST,   EVE,   KSQ,   ACV,   SPH,   KMR,   DQC,   VTA,   VPD,   MEC,   HPD,   PXI,   ICF,   S74,   KHA,   TV4,   VSN,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 27 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   STB,   NVT,   VIC,   EIB,   VOS,   ELC,   IVS,   VIG,   ITC,   C69,   DNP,   PVE,   BMI,   KTT,   S4A,   VMA,   NCS,   SJC,   PCG,   PTS,   CZC,   BSP,   CPC,   HLY,   AGM,   TNS,  
RSI(7) Vượt lên 50 63 Mã CK
Xem biểu đồ
HSG,   PVI,   SBS,   MSN,   DRC,   KSH,   VIX,   NTL,   VJC,   HVG,   VAT,   DTA,   DCL,   TNG,   PXS,   PVB,   CVN,   HAC,   PGS,   CTB,   VGT,   VNH,   ICG,   SD5,   DHC,   PTB,   HD2,   VLC,   SDD,   NBC,   API,   ANV,   NTP,   DSN,   KHP,   DBT,   ABT,   NCT,   SD3,   DHP,   SPM,   HAS,   SCJ,   TLT,   HMC,   HOM,   DDV,   PAN,   SAC,   UIC,   ...
RSI(7) Vượt xuống 50 68 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   PVD,   PVS,   NVL,   CSM,   DRH,   ACM,   TOP,   NKG,   FTM,   ADS,   VNE,   APS,   SJS,   BFC,   PV2,   SDP,   S99,   APG,   CAV,   DPR,   VSH,   QNS,   HDG,   SGT,   PGC,   SD2,   TC6,   SBV,   PVG,   GSP,   MNC,   NTC,   TIP,   WSB,   CNG,   GEG,   SDJ,   PIA,   VTJ,   S12,   LUT,   TCR,   POM,   TCS,   PHP,   ALV,   CTC,   TSB,   ...
RSI(7) Tại 50 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 50 177 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   HQC,   STB,   KLF,   PVD,   HSG,   ACB,   PVS,   NVL,   NVT,   PVI,   SBS,   MSN,   VIC,   DRC,   EIB,   CSM,   VOS,   DRH,   ACM,   KSH,   VIX,   PVM,   NTL,   TOP,   NKG,   VJC,   FTM,   HVG,   DST,   ADS,   VAT,   VNE,   ELC,   APS,   IVS,   SJS,   DTA,   DCL,   TNG,   PXS,   EVE,   BFC,   KSQ,   VIG,   ITC,   ACV,   PV2,   SDP,   S99,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 70 27 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   GAS,   IDI,   VSC,   CTD,   LAS,   E1VFVN30,   CMI,   SMA,   RAL,   DGC,   BTP,   CAD,   VC9,   PXM,   MTG,   ND2,   VCW,   BCI,   CTA,   CYC,   STK,   PMP,   DNY,   TMP,   BHP,   HSI,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 70 27 Mã CK
Xem biểu đồ
TNI,   GAS,   IDI,   VSC,   CTD,   LAS,   E1VFVN30,   CMI,   SMA,   RAL,   DGC,   BTP,   CAD,   VC9,   PXM,   MTG,   ND2,   VCW,   BCI,   CTA,   CYC,   STK,   PMP,   DNY,   TMP,   BHP,   HSI,  
RSI(7) Vượt lên 70 33 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   DLG,   DIG,   ATG,   TDH,   CVT,   PPI,   PVL,   TTB,   SKG,   TVB,   SMC,   VIS,   VC7,   ABC,   VID,   HDO,   S55,   HCC,   TTC,   SMB,   HJS,   VES,   MKV,   VBC,   SPC,   FDC,   THS,   VSA,   VE2,   TH1,   KST,  
RSI(7) Vượt xuống 70 24 Mã CK
Xem biểu đồ
TLH,   C47,   GEX,   PC1,   JVC,   PTL,   SD9,   PVV,   IMP,   APC,   TRA,   NHA,   VIB,   TIC,   PGT,   PDC,   OCH,   CGP,   PMC,   TKC,   SED,   HNF,   NDP,   TNB,  
RSI(7) Tại 70 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 70 92 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HPG,   DLG,   FCN,   DIG,   ATG,   TNI,   TLH,   TDH,   GAS,   IDI,   CVT,   PPI,   C47,   PVL,   GEX,   TTB,   NDF,   SKG,   PC1,   VSC,   JVC,   PTL,   TVB,   SMC,   SD9,   PVV,   CTD,   LAS,   E1VFVN30,   VIS,   CMI,   IMP,   APC,   VC7,   SMA,   ABC,   VMC,   TRA,   NHA,   RAL,   DGC,   VID,   VIB,   BTP,   HDO,   DP3,   S55,   HCC,   TIC,   ...
RSI(7) < 30 41 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   QBS,   TDG,   TTF,   VGS,   AVF,   IBC,   G20,   PGI,   GIL,   FMC,   HLA,   MAC,   CSC,   HKT,   TYA,   HNM,   IDV,   CAN,   ITS,   MLS,   MCH,   PMB,   BKC,   VLF,   BCP,   PTD,   TIX,   HII,   IME,   VEF,   CDN,   HRC,   X18,   CLX,   DCD,   VNC,   VST,   SBL,   STL,   AME,  
RSI(7) > 70 71 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   ITA,   VCG,   MBB,   EVG,   FIT,   SHS,   HAI,   HBC,   LCG,   REE,   TSC,   GTN,   PIV,   NLG,   CCL,   PVT,   CTS,   QCG,   KSB,   HDC,   PET,   SIC,   TCD,   VNG,   CTP,   DL1,   CHP,   VHC,   VCS,   CSV,   LIX,   SFG,   NET,   SGO,   SZL,   NNC,   BVS,   IPA,   RDP,   DMC,   FID,   DC4,   SAB,   L14,   SJD,   DHT,   HHC,   UNI,   LEC,   ...
RSI(7) vượt lên RSI(14) 0 Mã CK
RSI(7) vượt xuống RSI(14) 0 Mã CK

RSI14
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 30 0 Mã CK
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 30 8 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   VC3,   TTF,   GIL,   CSC,   HKT,   IME,   CDN,  
RSI(14) Vượt lên 30 5 Mã CK
Xem biểu đồ
ITD,   GND,   MTH,   TA9,   SSC,  
RSI(14) Vượt xuống 30 4 Mã CK
Xem biểu đồ
G20,   PGI,   CLX,   VNC,  
RSI(14) Tại 30 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 30 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DHM,   VC3,   TTF,   ITD,   G20,   PGI,   GIL,   CSC,   HKT,   GND,   MTH,   TA9,   IME,   CDN,   CLX,   VNC,   SSC,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 44 Mã CK
Xem biểu đồ
NDN,   SHI,   TVC,   CTI,   PVM,   VJC,   PXL,   HVN,   DCL,   LCM,   MHC,   SPH,   KMR,   DQC,   PVE,   VGT,   DBD,   ICG,   DHC,   VTA,   VIT,   SPP,   NBC,   HPD,   TCT,   TL4,   PXI,   SD4,   DC2,   TLT,   KHA,   AMC,   TV2,   TV4,   ORS,   RIC,   DTL,   FOX,   VMD,   VDT,   VE4,   TBD,   MH3,   AGM,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 50 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   VCB,   TCM,   HID,   BII,   ACM,   CEE,   CDO,   DST,   TTZ,   ELC,   ITC,   PV2,   KDH,   GTT,   CAV,   VSH,   SGT,   CTF,   BMI,   CLG,   PVA,   AFX,   S12,   KTT,   S74,   ALV,   VMA,   POS,   EAD,   NCS,   DCF,   S96,   ST8,   SPD,   PSD,   PTS,   SRB,   POT,   MHL,   BSP,   PPG,   PPS,   MDG,   DIH,   NSC,   TBC,   TNB,   HLY,   TIE,  
RSI(14) Vượt lên 50 46 Mã CK
Xem biểu đồ
SBS,   HT1,   NTL,   HVG,   VIP,   TNG,   PXS,   TVB,   KSQ,   PVB,   CVN,   HAC,   PGS,   CTB,   VC7,   PTB,   HD2,   DGC,   VLC,   SDD,   VNB,   DSN,   DBT,   PSP,   NCT,   ICF,   DHP,   SPM,   SCJ,   DDV,   MTG,   PAN,   SAC,   VE1,   VES,   SFN,   XPH,   KTL,   PCG,   SCD,   HLG,   SPC,   NAS,   BHP,   VIF,   HEM,  
RSI(14) Vượt xuống 50 49 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   PVS,   NVL,   HUT,   DCS,   KSK,   SPI,   HAR,   DRH,   NVB,   PHC,   DGW,   FTM,   ADS,   VNE,   APS,   TMT,   SVC,   DPR,   QNS,   IDJ,   PGC,   TC6,   PVG,   BMC,   CAP,   MNC,   VC2,   NTC,   TIP,   WSB,   GEG,   SDJ,   TCR,   POM,   TCS,   PHP,   CTC,   TSB,   CGP,   TS4,   DXV,   SGN,   PSL,   TVD,   VC5,   PIT,   VTH,   ICN,  
RSI(14) Tại 50 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 50 189 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   KLF,   VCB,   PVS,   NVL,   HUT,   TCM,   SBS,   HT1,   NDN,   DCS,   HID,   KSK,   SPI,   HAR,   DRH,   SHI,   BII,   ACM,   NVB,   TVC,   CTI,   CEE,   PVM,   CDO,   NTL,   PHC,   VJC,   DGW,   FTM,   HVG,   PXL,   HVN,   DST,   ADS,   TTZ,   VNE,   ELC,   VIP,   APS,   DCL,   TNG,   PXS,   TVB,   KSQ,   LCM,   ITC,   PV2,   KDH,   MHC,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 70 12 Mã CK
Xem biểu đồ
FCN,   REE,   IMP,   SZL,   NNC,   TRA,   FID,   DP3,   TVS,   EID,   S33,   HSI,  
RSI(14) Vượt lên 70 21 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,   DIG,   PLX,   NLG,   CTS,   KSB,   PVL,   TTB,   PAC,   VHC,   LIX,   NET,   IPA,   BSI,   HJS,   CTX,   MKV,   VBC,   THS,   VE2,   KST,  
RSI(14) Vượt xuống 70 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HAI,   C47,   GEX,   JVC,   SD9,   APC,   VMC,   VIB,   TIC,   PGT,   PDC,   PMC,   TKC,   SED,   HNF,   NDP,  
RSI(14) Tại 70 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 70 76 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   FCN,   HAI,   HBC,   REE,   DIG,   PLX,   ATG,   NLG,   CTS,   KSB,   TDH,   CVT,   C47,   PET,   PVL,   GEX,   TTB,   VSC,   PAC,   JVC,   SMC,   SD9,   E1VFVN30,   VIS,   VHC,   LIX,   SFG,   IMP,   NET,   APC,   SGO,   SZL,   NNC,   IPA,   VMC,   TRA,   NHA,   VIB,   FID,   BTP,   L14,   DP3,   HHC,   UNI,   BSI,   HCC,   TVS,   TIC,   GGG,   ...
RSI(14) < 30 20 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   EVG,   TDG,   IBC,   THI,   HNM,   LEC,   MLS,   VLF,   BCP,   TIX,   HII,   VIH,   HRC,   X18,   DCD,   VST,   TTN,   SBL,   STL,  
RSI(14) > 70 35 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   ITA,   VCG,   MBB,   FIT,   SHS,   TSC,   PIV,   CCL,   PVT,   QCG,   HDC,   SIC,   NDF,   TCD,   VNG,   CTP,   DL1,   CHP,   VCS,   CSV,   BVS,   RDP,   DMC,   DC4,   SAB,   SJD,   DHT,   GMX,   VTG,   CLC,   OPC,   SCI,   TET,  
RSI(14) vượt lên RSI(21) 0 Mã CK
RSI(14) vượt xuống RSI(21) 0 Mã CK


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357