Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒRSI7
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 30 7 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   NTL,   IDI,   NVT,   SD7,   EIN,   PXM,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 30 10 Mã CK
Xem biểu đồ
ATG,   FMC,   DHC,   MBG,   VPD,   LUT,   LTC,   SDK,   QTC,   ABT,  
RSI(7) Vượt lên 30 45 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   CEO,   ACB,   VCG,   VIC,   PPI,   HVG,   TIS,   CVT,   TEG,   HHG,   VPH,   DGW,   BCC,   E1VFVN30,   CTS,   ITD,   DCL,   MHC,   SMC,   MSR,   ITQ,   VCS,   ACV,   V21,   HDA,   LIX,   VNB,   PXT,   D2D,   HKT,   ASA,   KKC,   TC6,   HNM,   MAS,   IMP,   HOM,   BCI,   VFG,   ADP,   ANV,   BTS,   DPC,   VSN,  
RSI(7) Vượt xuống 30 11 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   VC3,   DRC,   VOS,   HAS,   QHD,   TA9,   PTI,   BSI,   STV,   POT,  
RSI(7) Tại 30 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 30 73 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HPG,   CEO,   ACB,   VCG,   PVD,   VIC,   PPI,   ATG,   HVG,   TIS,   VC3,   CVT,   NTL,   TEG,   HHG,   VPH,   DGW,   DRC,   BCC,   E1VFVN30,   CTS,   IDI,   ITD,   DCL,   MHC,   NVT,   SMC,   MSR,   ITQ,   VCS,   ACV,   VOS,   V21,   FMC,   HDA,   LIX,   DHC,   VNB,   MBG,   PXT,   D2D,   HKT,   ASA,   VPD,   HAS,   KKC,   TC6,   QHD,   SD7,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 50 28 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   SSI,   KBC,   PFL,   GMD,   PHR,   MSN,   CAV,   DTA,   KPF,   IPA,   MCP,   VCR,   NBC,   VE9,   HMC,   HIG,   KTL,   NCS,   INN,   ACE,   MVC,   HU4,   MCC,   BHP,   DRL,   SNC,   CNT,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 50 13 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,   KSK,   HAC,   THT,   SPD,   SMB,   SD9,   ALT,   VCC,   BMJ,   PMB,   HAD,   STK,  
RSI(7) Vượt lên 50 72 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   STB,   HAG,   HUT,   HBC,   CII,   DPM,   SHS,   REE,   PVS,   VNM,   KSB,   GAS,   HCM,   BFC,   PTL,   MBS,   LSS,   NDN,   DPS,   QBS,   C32,   PGC,   LAS,   HDC,   SEA,   BII,   WSS,   PVB,   TRC,   APS,   PVG,   PV2,   PVE,   GIL,   SFG,   FTS,   VGT,   SD3,   NHA,   STP,   ATS,   MDG,   WSB,   BCE,   PVM,   UDC,   CNG,   MTA,   VNH,   ...
RSI(7) Vượt xuống 50 38 Mã CK
Xem biểu đồ
HKB,   TSC,   EIB,   TIG,   PGS,   TOP,   SPI,   MPT,   ITC,   API,   CIG,   GMC,   TNA,   SDA,   TCR,   NDX,   SDD,   CLG,   IVS,   VTV,   TND,   BT6,   S12,   SPH,   CMX,   GHC,   SFI,   B82,   CMG,   BLI,   PSC,   SGT,   SED,   KHA,   ACC,   VE1,   S4A,   SSM,  
RSI(7) Tại 50 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 50 151 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   STB,   HAG,   HHS,   SSI,   KBC,   HUT,   HKB,   HBC,   CII,   DPM,   SHS,   REE,   PVS,   VNM,   TSC,   KSB,   PFL,   GMD,   GAS,   PHR,   HCM,   EIB,   TIG,   BFC,   PGS,   KVC,   MSN,   TOP,   PTL,   MBS,   LSS,   KSK,   NDN,   DPS,   QBS,   C32,   PGC,   SPI,   MPT,   LAS,   HAC,   HDC,   SEA,   BII,   WSS,   PVB,   TRC,   THT,   ITC,   ...
RSI(7) Chuẩn bị vượt lên 70 25 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIX,   PDR,   SAM,   NKG,   VMI,   CTI,   VSH,   PAC,   SVC,   IDJ,   KTT,   DIC,   SDJ,   NCT,   ANT,   GSP,   DC2,   EID,   SP2,   SPM,   CAD,   PSL,   BSP,   SHP,  
RSI(7) Chuẩn bị vượt xuống 70 25 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIX,   PDR,   SAM,   NKG,   VMI,   CTI,   VSH,   PAC,   SVC,   IDJ,   KTT,   DIC,   SDJ,   NCT,   ANT,   GSP,   DC2,   EID,   SP2,   SPM,   CAD,   PSL,   BSP,   SHP,  
RSI(7) Vượt lên 70 21 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   DIG,   TCM,   PHC,   IJC,   TDC,   LIG,   PGI,   DHG,   PVI,   MAC,   HTI,   TTZ,   PPC,   VC2,   VNR,   SAS,   HCC,   TV1,   DVP,   NST,  
RSI(7) Vượt xuống 70 10 Mã CK
Xem biểu đồ
PIV,   LGL,   VIB,   HMH,   GTA,   HVT,   HLG,   ABI,   SGP,   GND,  
RSI(7) Tại 70 0 Mã CK
RSI(7) Tất cả 70 60 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   HNG,   DIG,   PIV,   VIX,   TCM,   PDR,   SAM,   NKG,   SHA,   GEX,   VMI,   PHC,   IJC,   CTI,   TDC,   VSH,   PAC,   LIG,   PGI,   DHA,   SVC,   LGL,   DHG,   PVI,   MAC,   VIB,   HTI,   TTZ,   PPC,   IDJ,   KTT,   DIC,   VC2,   SDJ,   NCT,   VNR,   HMH,   GTA,   ANT,   SAS,   GSP,   HVT,   HLG,   HCC,   DC2,   EID,   ABI,   SGP,   SP2,   ...
RSI(7) < 30 63 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   SBT,   PVX,   VCB,   TLH,   DCS,   NHP,   TVC,   CDO,   VGS,   CSM,   CMI,   VIP,   EVE,   VNS,   DBC,   TMT,   DGC,   SDP,   TNG,   KMR,   NTB,   IBC,   KHP,   VTO,   LCM,   NAF,   PTB,   PVA,   AVF,   PDB,   DGL,   TJC,   PSG,   DXP,   FID,   NET,   X18,   S55,   VMS,   DZM,   CAN,   PVL,   PHP,   CYC,   PSP,   MSC,   DXV,   KHL,   FUCVREIT,   ...
RSI(7) > 70 36 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   TCH,   LDG,   DAH,   HAP,   BCG,   NBB,   NVL,   PNJ,   VDS,   C47,   ASP,   PGD,   NDF,   VID,   RAL,   SJD,   SLS,   VC7,   VCA,   ALV,   POS,   AMV,   PBP,   TKU,   DTL,   GGG,   VE2,   HAN,   L44,   PDN,   DTT,   UDJ,   VDL,   DLR,   NPS,  
RSI(7) vượt lên RSI(14) 0 Mã CK
RSI(7) vượt xuống RSI(14) 0 Mã CK

RSI14
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 30 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CMI,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 30 6 Mã CK
Xem biểu đồ
FIT,   VCB,   EVE,   HAS,   PSP,   BSI,  
RSI(14) Vượt lên 30 19 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HID,   PVD,   TLH,   TIS,   TEG,   HHG,   BCC,   SMC,   KHP,   HDA,   VNB,   ASA,   PDB,   KKC,   VCR,   QTP,   DPC,   CNT,  
RSI(14) Vượt xuống 30 9 Mã CK
Xem biểu đồ
TVC,   VC3,   CSM,   VIP,   QHD,   NET,   PHP,   PTI,   CTA,  
RSI(14) Tại 30 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 30 35 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   FIT,   HID,   PVD,   VCB,   TLH,   TVC,   TIS,   VC3,   TEG,   HHG,   BCC,   CSM,   CMI,   VIP,   EVE,   SMC,   KHP,   HDA,   VNB,   ASA,   PDB,   HAS,   KKC,   QHD,   VCR,   NET,   PHP,   PSP,   QTP,   PTI,   BSI,   CTA,   DPC,   CNT,  
RSI(14) Chuẩn bị vượt lên 50 53 Mã CK
Xem biểu đồ
HHS,   SSI,   KLF,   CII,   MBB,   CTP,   GAS,   FCN,   HCM,   HT1,   PTL,   KSK,   GTT,   HDC,   BII,   PC1,   CAV,   ITS,   VIT,   DTA,   IDV,   SZL,   SD3,   SDH,   WSB,   IPA,   MCP,   MNC,   SMB,   SD9,   CVN,   HIG,   DIH,   KTL,   TS4,   HJS,   ACE,   HAT,   AAM,   DAD,   SB1,   HTV,   TSB,   BHP,   PMC,   SCL,   VE8,   DRL,   PGT,   ACL,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 50 25 Mã CK
Xem biểu đồ
NLG,   PFL,   KHB,   ELC,   CTD,   S99,   PVV,   HAC,   SD5,   HDG,   BMC,   HU1,   TYA,   CSC,   MCO,   DHP,   VCC,   DC4,   BLF,   VE1,   GND,   PMB,   EAD,   PPG,   STK,  
RSI(14) Vượt lên 50 50 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   STB,   HAG,   KBC,   HUT,   HBC,   DPM,   REE,   SJS,   BFC,   ADS,   VJC,   MBS,   LSS,   NDN,   DPS,   QBS,   LAS,   SEA,   HAX,   WSS,   APS,   PVG,   PV2,   MAC,   PVE,   GIL,   SFG,   VNR,   PVM,   MTA,   DMC,   V15,   ALT,   DC1,   TCL,   TFC,   DNL,   LAF,   LBM,   INN,   VTC,   MCF,   TDS,   PSL,   CHS,   NSG,   DVP,   TXM,   BSP,  
RSI(14) Vượt xuống 50 31 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   TSC,   EIB,   TIG,   VGC,   TTH,   MPT,   VSC,   ITC,   SSN,   NTP,   GMC,   TCR,   NDX,   SDD,   VTV,   BT6,   S12,   SPH,   NCS,   GHC,   SFI,   SGP,   CMG,   PSC,   SGT,   SED,   PCT,   PSW,   S4A,   SSM,  
RSI(14) Tại 50 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 50 159 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SCR,   STB,   HAG,   HHS,   SSI,   KBC,   KLF,   HUT,   HBC,   CII,   DPM,   NLG,   REE,   TSC,   MBB,   CTP,   PFL,   GAS,   FCN,   SJS,   HCM,   HT1,   EIB,   TIG,   BFC,   KHB,   VGC,   TTH,   ADS,   PTL,   VJC,   MBS,   LSS,   KSK,   GTT,   NDN,   DPS,   QBS,   ELC,   MPT,   CTD,   S99,   LAS,   VSC,   PVV,   HAC,   HDC,   SEA,   HAX,   ...
RSI(14) Chuẩn bị vượt xuống 70 7 Mã CK
Xem biểu đồ
VRC,   PNJ,   VIB,   VCA,   AMV,   UDJ,   VDL,  
RSI(14) Vượt lên 70 9 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   TCH,   DIG,   BCG,   C47,   LIG,   DHG,   TKU,   TV1,  
RSI(14) Vượt xuống 70 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   PIV,   POS,   HVT,   ABI,  
RSI(14) Tại 70 0 Mã CK
RSI(14) Tất cả 70 34 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   DCM,   TCH,   DIG,   PIV,   PDR,   BCG,   NBB,   NVL,   VRC,   PNJ,   TDC,   C47,   LIG,   NDF,   DHG,   VIB,   HTI,   TTZ,   PPC,   KTT,   VCA,   POS,   SRB,   AMV,   SAS,   HVT,   ABI,   TKU,   GGG,   VE2,   TV1,   UDJ,   VDL,  
RSI(14) < 30 22 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   VNS,   DBC,   DGC,   KMR,   IBC,   LCM,   NAF,   DGL,   PSG,   DXP,   MAS,   FID,   CLX,   X18,   CYC,   PTE,   VPK,   ISH,   VT1,   DL1,   CNN,  
RSI(14) > 70 19 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   LDG,   DAH,   HAP,   VDS,   ASP,   PGD,   VID,   RAL,   SJD,   SLS,   VC7,   ALV,   PBP,   DTL,   HAN,   PDN,   DTT,   NPS,  
RSI(14) vượt lên RSI(21) 0 Mã CK
RSI(14) vượt xuống RSI(21) 0 Mã CK

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
CUA CÀ MAU TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU
800g-1200g/con, Giá 320.000/KG