Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 72 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   VPB,   VCB,   HUT,   NSH,   VCG,   DAH,   TGG,   SAM,   VPI,   KVC,   DCS,   VC3,   KDC,   VOS,   SBS,   VNE,   SSN,   BCG,   TS4,   SHA,   AGR,   VGS,   PV2,   SDD,   D2D,   DHC,   FTS,   ACL,   SBA,   KMR,   C47,   VDS,   MSR,   CSC,   G36,   VKC,   FID,   ASP,   SD9,   HMH,   MTA,   VCA,   DDV,   HMC,   IMP,   ORS,   DQC,   VGG,   HDA,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 67 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   IDI,   DRC,   PPI,   TVC,   VIB,   FCC,   QNS,   LGL,   C69,   PC1,   MDG,   HLD,   VTO,   CSV,   ABT,   LSS,   SWC,   SIC,   S55,   UNI,   NCT,   DGL,   PXI,   PVM,   HAC,   SVI,   LEC,   PVO,   TDM,   VCC,   SDV,   LIX,   SDU,   ONE,   VNP,   HPD,   SCD,   RCL,   SMB,   TNC,   PTI,   SD4,   TMC,   CMW,   G20,   UDC,   TV4,   VCW,   BBS,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 63 Mã CK
Xem biểu đồ
VIC,   HAR,   FCN,   SJF,   NT2,   VRC,   APG,   DAG,   VGT,   MTG,   NHP,   APS,   TTZ,   PVC,   C32,   ACV,   SJD,   STC,   PHH,   ASA,   CHP,   KSD,   HD2,   VPG,   STK,   VPD,   GDT,   SDP,   CMX,   UIC,   ADS,   BVS,   VLC,   MBG,   TCS,   ST8,   SFG,   PGC,   CNG,   SFI,   MCO,   HDO,   VNR,   FOX,   SD5,   POT,   VOC,   GSP,   IDJ,   OPC,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 37 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   VHG,   TOP,   HAH,   SHN,   KDM,   VMI,   PVL,   TJC,   DGC,   NBB,   SBV,   BCE,   SLS,   NHA,   GEG,   BSP,   PIA,   BMC,   BVG,   INN,   HJS,   KHP,   ISH,   NCS,   CLC,   TMS,   LDP,   DC4,   BTD,   SGN,   SJ1,   SAS,   HTL,   ACE,   TDN,   VFG,  
Giá tại SMA(10) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DPS,   TDG,   BFC,   KSQ,   NNC,   NDX,   CAV,   TCD,   TC6,   TCL,   AMV,   TNA,   SRF,   TVS,   LHC,   DXP,   BHN,   VE3,  
+ Tất cả SMA(10) 257 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   IDI,   PVS,   VPB,   VCB,   VIC,   SBT,   HUT,   NSH,   HAR,   FCN,   VCG,   DAH,   DRC,   TGG,   SJF,   VHG,   SAM,   VPI,   NT2,   TOP,   KVC,   PPI,   DCS,   VRC,   APG,   DAG,   HAH,   DPS,   TVC,   VGT,   VC3,   VIB,   KDC,   SHN,   FCC,   MTG,   KDM,   VOS,   NHP,   SBS,   APS,   VNE,   SSN,   TDG,   QNS,   LGL,   BCG,   C69,   VMI,   ...
Giá < SMA(10) 494 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HPG,   MBB,   SSI,   STB,   CTG,   DXG,   ACB,   FLC,   HSG,   IDI,   ASM,   NVL,   BID,   VPB,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   DST,   CEO,   ITA,   VND,   HBC,   VGC,   HUT,   LPB,   VRE,   HAI,   HDB,   PVX,   AAA,   KLF,   QCG,   ROS,   SHS,   OGC,   DIG,   MSN,   MWG,   NSH,   FPT,   HHS,   TCH,   PVD,   DLG,   GAS,   DPM,   AMD,   ...
Giá > SMA(10) 151 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   HNG,   VIC,   SBT,   TCB,   BSR,   POW,   HAR,   PDR,   FTM,   TNI,   JVC,   TTB,   DRC,   HCD,   SHI,   SJF,   VHG,   OIL,   TLD,   ITQ,   VRC,   APG,   DAG,   TVC,   DNP,   SHN,   HKT,   HTT,   PET,   GVR,   TDG,   DTD,   LGL,   C69,   VMI,   VN30F1M,   TTZ,   CIA,   PVC,   MDG,   C32,   BII,   HTM,   CIG,   HSL,   GKM,   SJD,   PV2,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   HVN,   TIS,   CIG,   HVA,   KSQ,   HD2,   PVO,   PVA,   INC,   LM7,   NAG,   SCJ,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   AAA,   PVD,   LDG,   TDH,   SJF,   VHG,   TTF,   REE,   TSC,   IJC,   EIB,   PPC,   SPP,   SGO,   VGS,   PLC,   DHM,   TTH,   LIG,   GSM,   PPS,   SD2,   SMC,   PGI,   SGT,   TST,   MNC,   VFG,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 47 Mã CK
Xem biểu đồ
VHM,   DCS,   VC3,   PXL,   SBS,   VNE,   BCG,   PVC,   VGS,   ACV,   PVV,   VTO,   SDD,   D2D,   STC,   FTS,   SBA,   GIL,   MSR,   NCT,   CSC,   VKC,   PVM,   ADS,   ASP,   PVO,   VNH,   CTP,   DQC,   PPS,   SD2,   CNG,   SDU,   SMA,   EIN,   TNA,   MEC,   C21,   GHC,   SD4,   VSI,   DXP,   WCS,   OPC,   KPF,   WSS,   SDA,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 78 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   SCR,   HQC,   HBC,   HAI,   MWG,   PDR,   ANV,   PLX,   VNM,   DAH,   SHI,   NLG,   CVT,   HHG,   NTL,   VHC,   TCM,   QBS,   PMG,   IBC,   VNS,   FCC,   SKG,   HAP,   APC,   ITD,   CCL,   FMC,   HII,   TS4,   AST,   MHC,   SJD,   HLD,   DHC,   ABT,   TJC,   POM,   SBV,   DGL,   SVI,   PAC,   SLS,   BSP,   THT,   TDM,   VCC,   PIA,   TNS,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
VPB,   ITA,   HAR,   DPM,   VJC,   SJF,   NKG,   DCM,   KSB,   APG,   DAG,   FCM,   VNG,   VSC,   VGT,   MTG,   NHP,   ELC,   PET,   HAX,   S99,   ASA,   VSH,   VDS,   CHP,   KSD,   HD2,   STK,   HNM,   SDP,   CMX,   NNC,   UIC,   HAC,   VLC,   DDV,   ORS,   TC6,   TCS,   ST8,   VDP,   SFI,   MCO,   VNR,   FOX,   CAP,   SD5,   POT,   GSP,   IDV,   ...
Giá vượt xuống SMA(20) 28 Mã CK
Xem biểu đồ
MST,   VHG,   TOP,   HAH,   QNS,   NTC,   VAT,   ACL,   DIC,   PVL,   DGC,   VTV,   NBB,   NHA,   GEG,   SHP,   BMC,   PHP,   TEG,   LIX,   VC1,   HPD,   KHP,   DSN,   ISH,   DC4,   SGN,   VFG,  
Giá tại SMA(20) 21 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   DPS,   EVE,   HID,   AGR,   PAN,   BFC,   KSQ,   VPD,   NDX,   CAV,   HMC,   TCD,   TCL,   BTP,   SRF,   TVS,   DP3,   BHN,   MCG,   VE3,  
+ Tất cả SMA(20) 233 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   VPB,   SCR,   HQC,   ITA,   SBT,   HBC,   HAI,   MWG,   HAR,   PDR,   DPM,   ANV,   PLX,   VNM,   MST,   VHM,   DAH,   VJC,   SHI,   SJF,   NKG,   NLG,   VHG,   DCM,   KSB,   CVT,   TOP,   HHG,   DCS,   APG,   NTL,   DAG,   VHC,   TCM,   HAH,   DPS,   QBS,   FCM,   VNG,   VSC,   PMG,   VGT,   VC3,   PXL,   IBC,   EVE,   VNS,   FCC,   MTG,   ...
Giá < SMA(20) 407 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HPG,   MBB,   SSI,   STB,   CTG,   DXG,   ACB,   FLC,   PVS,   ASM,   NVL,   BID,   SCR,   KBC,   HQC,   DST,   CEO,   VND,   VGC,   LPB,   VRE,   HAI,   HDB,   PVX,   AAA,   KLF,   QCG,   ROS,   SHS,   OGC,   DIG,   MSN,   NSH,   FPT,   HHS,   TCH,   PVD,   DLG,   GAS,   AMD,   VCG,   ANV,   LDG,   VNM,   GMD,   CII,   VHM,   NVB,   ...
Giá > SMA(20) 251 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   HSG,   IDI,   VPB,   VCB,   HNG,   VIC,   ITA,   SBT,   HBC,   TCB,   BSR,   MWG,   POW,   HAR,   PDR,   FTM,   DPM,   FCN,   TNI,   PLX,   HVN,   JVC,   DAH,   TTB,   VJC,   DRC,   TGG,   HCD,   SJF,   NKG,   VHG,   DCM,   OIL,   TLD,   KSB,   NT2,   ITQ,   PPI,   ACM,   VRC,   APG,   CTD,   DAG,   VHC,   QBS,   FCM,   VNG,   VSC,   TVC,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
TDH,   TDC,   NTL,   GKM,   LCM,   AAM,   LDP,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   VC3,   PET,   GHC,   SGN,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 23 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   FCN,   VGT,   VC3,   PXL,   SBS,   DHC,   SBA,   NCT,   NDX,   IMP,   VGG,   VDP,   CNG,   GHC,   PMB,   VPK,   DSN,   TL4,   PMC,   HU1,   PSB,   TDN,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 41 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   MST,   NT2,   TCM,   QBS,   PMG,   BMP,   SHN,   VNS,   ELC,   QNS,   VMI,   SJD,   HLD,   ABT,   POM,   VTV,   CSC,   SBV,   DGL,   PVM,   ADS,   SVI,   PAC,   LEC,   SHP,   THT,   VCC,   ONE,   SCD,   C21,   RCL,   TBC,   TVD,   VCW,   PNG,   LM7,   NCS,   UDJ,   SAS,   MCP,  
Giá vượt lên SMA(50) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
ANV,   NKG,   KSB,   VPI,   APG,   NTL,   VSC,   CSM,   MTG,   NHP,   PET,   PC1,   SDD,   VSH,   NNC,   DPR,   VLC,   ABC,   DDV,   TC6,   TCS,   ST8,   SFG,   SD2,   PGC,   SFI,   MCO,   BTP,   VNR,   POT,   IDV,   NAG,   NET,   KPF,   NAS,   SAV,   MCG,   KTL,   SZL,   HRT,  
Giá vượt xuống SMA(50) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
HAH,   HAP,   APC,   DIC,   MPT,   DGC,   NBB,   BSP,   ICG,   GSM,   VC1,   ISH,   CGP,   DC4,   SGN,   VFG,   HPP,  
Giá tại SMA(50) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,   HID,   KSQ,   VPD,   CMX,   TCL,   VCR,   BMC,   LUT,   DP3,   BHN,   VE3,  
+ Tất cả SMA(50) 133 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   ITA,   FCN,   ANV,   MST,   NKG,   KSB,   VPI,   NT2,   APG,   NTL,   TCM,   HAH,   QBS,   VSC,   PMG,   VGT,   VC3,   BMP,   PXL,   CSM,   SHN,   EVE,   VNS,   MTG,   HAP,   APC,   NHP,   SBS,   ELC,   PET,   QNS,   HID,   VMI,   PC1,   SJD,   HLD,   SDD,   DHC,   ABT,   DIC,   SBA,   MPT,   VSH,   DGC,   POM,   KSQ,   VTV,   VPD,   NCT,   ...
Giá < SMA(50) 447 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HPG,   HAG,   MBB,   SSI,   STB,   CTG,   DXG,   ACB,   FLC,   HSG,   IDI,   PVS,   ASM,   NVL,   BID,   VPB,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   DST,   CEO,   ITA,   VND,   SBT,   HBC,   VGC,   HUT,   LPB,   VRE,   HAI,   HDB,   PVX,   AAA,   KLF,   QCG,   ROS,   SHS,   OGC,   DIG,   MSN,   NSH,   FPT,   HAR,   HHS,   TCH,   PVD,   DLG,   ...
Giá > SMA(50) 236 Mã CK
Xem biểu đồ
HNG,   VIC,   TCB,   BSR,   MWG,   POW,   PDR,   FTM,   TNI,   ANV,   HVN,   VHM,   DAH,   TTB,   DRC,   TGG,   HCD,   SHI,   SJF,   NKG,   VHG,   OIL,   TLD,   TPB,   VPI,   NT2,   ITQ,   PPI,   APG,   CTD,   NTL,   DAG,   QBS,   FCM,   VNG,   VSC,   TVC,   BMP,   DNP,   VIB,   IBC,   CSM,   SHN,   VNS,   SKG,   HKT,   PCG,   HTT,   HAP,   KDM,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
QPH,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
PDR,   EIB,   CTF,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 14 Mã CK
Xem biểu đồ
VNS,   DHC,   SBA,   DHA,   CSC,   VKC,   DGL,   ADS,   LEC,   TCS,   PHP,   IDJ,   NET,   MCG,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 27 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   VHC,   QBS,   VC3,   IBC,   CSM,   EVE,   SKG,   VGS,   SJD,   LIG,   DGC,   CHP,   SHP,   THT,   ICG,   AMV,   ONE,   TBC,   TVD,   PDB,   LM7,   TST,   VTC,   VC2,   HVT,   HGM,  
Giá vượt lên SMA(100) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   TLD,   NT2,   TDC,   APG,   NTL,   KSH,   GKM,   SDD,   KSQ,   STK,   VPD,   MBG,   SFG,   SD2,   PGS,   VNR,   POT,   TVS,   IDV,   HU1,   SAV,   PJT,   SZL,  
Giá vượt xuống SMA(100) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   BCE,   BMC,   DIH,   DC4,   VE3,  
Giá tại SMA(100) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PET,   PAN,   CMX,   TCL,  
+ Tất cả SMA(100) 75 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   CEO,   TLD,   NT2,   TDC,   APG,   NTL,   VHC,   QBS,   VC3,   IBC,   CSM,   SHN,   EVE,   VNS,   SKG,   PET,   KSH,   VGS,   PAN,   GKM,   SJD,   SDD,   DHC,   SBA,   DHA,   LIG,   DGC,   KSQ,   CHP,   STK,   VPD,   CSC,   VKC,   DGL,   BCE,   CMX,   ADS,   LEC,   MBG,   SHP,   THT,   TCS,   ICG,   TCL,   SFG,   BMC,   AMV,   PHP,   SD2,   ...
Giá < SMA(100) 517 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HPG,   HAG,   MBB,   SSI,   STB,   CTG,   ACB,   FLC,   HSG,   IDI,   PVS,   NVL,   BID,   VPB,   VCB,   SCR,   KBC,   HQC,   DST,   ITA,   VND,   SBT,   HBC,   VGC,   HUT,   LPB,   VRE,   HAI,   HDB,   PVX,   AAA,   KLF,   QCG,   ROS,   SHS,   OGC,   DIG,   MSN,   NSH,   FPT,   HAR,   HHS,   TCH,   PVD,   DLG,   GAS,   DPM,   AMD,   ...
Giá > SMA(100) 170 Mã CK
Xem biểu đồ
DXG,   ASM,   HNG,   CEO,   VIC,   TCB,   BSR,   MWG,   POW,   FTM,   TNI,   ANV,   MST,   VHM,   DAH,   TTB,   TGG,   HCD,   SHI,   SJF,   VHG,   DGW,   OIL,   TLD,   TPB,   VPI,   TDC,   ITQ,   APG,   HDC,   NDN,   NTL,   DAG,   VHC,   QBS,   FCM,   PMG,   TVC,   VC3,   DNP,   IBC,   SHN,   SKG,   HKT,   PCG,   KDM,   APS,   ITD,   GVR,   TDG,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 0 Mã CK
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 0 Mã CK

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
DRC,   VC3,   SBS,   TDG,   SBA,   SVN,   MBG,   ORS,   ICG,   TCL,   SFG,   PHP,   PGC,   CNG,   SFI,   SMB,   IDJ,   SAV,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   MBS,   SHN,   KDH,   VTO,   NBC,   DGC,   NCT,   BCE,   ASP,   THT,   TBC,   DSN,   TST,   TAC,   TDN,   HPP,   HGM,  
Giá vượt lên SMA(200) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   VPB,   E1VFVN30,   MTG,   TVB,   MDG,   GDT,   CMX,   DPR,   VLC,   TC6,   TCS,   VCR,   VNR,   POT,   NAG,   TCT,   VMS,   KTL,  
Giá vượt xuống SMA(200) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
SDI,   VIP,   DIH,   ISH,   DC4,  
Giá tại SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
EVE,  
+ Tất cả SMA(200) 62 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   MBB,   CTG,   VPB,   DRC,   MBS,   E1VFVN30,   VC3,   SHN,   EVE,   MTG,   SBS,   TDG,   KDH,   TVB,   MDG,   VTO,   SDI,   VIP,   SBA,   NBC,   DGC,   NCT,   GDT,   BCE,   CMX,   SVN,   DPR,   ASP,   VLC,   MBG,   ORS,   TC6,   THT,   TCS,   ICG,   TCL,   VCR,   SFG,   PHP,   PGC,   CNG,   SFI,   SMB,   VNR,   POT,   TBC,   DIH,   DSN,   ISH,   ...
Giá < SMA(200) 391 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SHB,   HAG,   STB,   FLC,   HSG,   PVS,   NVL,   BID,   SCR,   KBC,   HQC,   DST,   ITA,   VND,   SBT,   HBC,   VGC,   HUT,   HAI,   PVX,   AAA,   KLF,   QCG,   ROS,   SHS,   OGC,   DIG,   MWG,   FPT,   HAR,   HHS,   PVD,   DLG,   GAS,   DPM,   AMD,   FCN,   VCG,   PLX,   LDG,   VNM,   MST,   GMD,   CII,   JVC,   NVB,   EVG,   DS3,   TDH,   ...
Giá > SMA(200) 299 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   MBB,   SSI,   CTG,   DXG,   ACB,   IDI,   ASM,   VPB,   VCB,   HNG,   CEO,   VIC,   LPB,   VRE,   HDB,   TCB,   BSR,   MSN,   NSH,   POW,   TCH,   PDR,   FTM,   TNI,   ANV,   HVN,   VHM,   DAH,   TTB,   VJC,   TIS,   PNJ,   TGG,   AVF,   HCD,   SHI,   SJF,   NLG,   DGW,   OIL,   TLD,   TPB,   VPI,   NT2,   TDC,   ITQ,   APG,   GEX,   NDN,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357