Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 97 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HVG,   SCR,   ASM,   GAS,   CEO,   TVC,   MST,   MSN,   AMD,   PHC,   VRC,   VHC,   PGD,   PIV,   HAX,   LIG,   NAF,   VOC,   TTZ,   PC1,   BMI,   DHG,   NDF,   KHP,   HTI,   PCT,   NTP,   SDA,   C47,   VLC,   GEX,   BVS,   DNM,   TYA,   LCM,   SPP,   RDP,   SWC,   SFN,   NBC,   BCE,   HDC,   DHP,   CMG,   PDB,   VFG,   NDX,   VPD,   LDP,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 115 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   SHB,   DLG,   FIT,   SSI,   PHR,   PVX,   HUT,   SBT,   DCM,   TCH,   MBB,   SHI,   NKG,   HT1,   FCN,   NT2,   FMC,   SMC,   TRC,   TTB,   BVH,   DRC,   PET,   CSM,   SHA,   IDI,   ITQ,   PPI,   E1VFVN30,   KDC,   NLG,   HDA,   ASA,   V21,   MAC,   CSV,   HDO,   NDN,   PFL,   SVC,   VGC,   CTP,   PXL,   PPC,   VTO,   SBS,   KSQ,   S99,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 74 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   BHS,   GTN,   KSA,   HHS,   TOP,   ACM,   HHG,   LSS,   KSH,   HVN,   KSK,   TEG,   EVE,   EIB,   SSN,   VIX,   VIG,   VIS,   MSR,   FCM,   KHB,   DGW,   VSC,   BGM,   NTC,   APC,   VNB,   VGT,   DQC,   WSB,   SBA,   SFG,   KPF,   VGG,   NAG,   IDV,   HHC,   GSM,   VTJ,   HIG,   SD6,   S55,   VTV,   TA9,   MVB,   VSI,   QHD,   HLG,   ALV,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 51 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   VHG,   TLH,   FPT,   PTL,   MWG,   TTH,   VNS,   SKG,   SRC,   CVN,   PXA,   TJC,   SDJ,   TC6,   IMP,   CHP,   VAT,   SD9,   TTR,   HLD,   BTP,   VIF,   VCP,   SHP,   HAT,   BPC,   CLW,   TIP,   CLC,   DSN,   CMS,   SMA,   ACE,   DP3,   LHC,   PAN,   SD4,   NSC,   MCO,   MLS,   LM8,   TNB,   DDV,   CIG,   SMN,   STK,   KMT,   L35,   TVD,   ...
Giá tại SMA(10) 13 Mã CK
Xem biểu đồ
REE,   QNS,   SAB,   ATS,   STG,   SZL,   SJD,   GSP,   L14,   LBM,   DHT,   VID,   RIC,  
+ Tất cả SMA(10) 350 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   HQC,   KLF,   SHB,   CTG,   HVG,   SCR,   DLG,   BHS,   GTN,   KSA,   VHG,   FIT,   TLH,   HHS,   SSI,   PHR,   ASM,   PVX,   HUT,   TOP,   REE,   SBT,   DCM,   FPT,   TCH,   GAS,   ACM,   CEO,   HHG,   MBB,   SHI,   TVC,   LSS,   MST,   NKG,   KSH,   MSN,   HT1,   FCN,   PTL,   HVN,   NT2,   FMC,   SMC,   TRC,   AMD,   TTB,   BVH,   ...
Giá < SMA(10) 213 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   BID,   ITA,   CTG,   HVG,   SCR,   VHG,   HID,   TLH,   HSG,   VCB,   ASM,   DAH,   ACB,   DPM,   FPT,   VNM,   GAS,   KDM,   AGR,   DST,   TVC,   MST,   NKG,   MSN,   FCN,   TVB,   PTL,   AMD,   BVH,   SIC,   MWG,   HDA,   ELC,   TTH,   PGD,   PIV,   HAX,   MHC,   VNA,   CTP,   NAF,   VNS,   LAS,   APG,   SKG,   QNS,   DHG,   SRC,   ...
Giá > SMA(10) 370 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HAG,   OGC,   KLF,   STB,   HKB,   KBC,   DXG,   VCG,   PVD,   HNG,   HBC,   ROS,   PVS,   DLG,   BHS,   CDO,   GTN,   KSA,   CII,   FIT,   HHS,   DCS,   SSI,   PHR,   NVL,   LCG,   HAR,   HUT,   TOP,   REE,   SBT,   LDG,   AAA,   TSC,   ATG,   KVC,   SHN,   GMD,   DHM,   TIS,   ACM,   NHP,   VIC,   PVT,   HCM,   TCM,   CVT,   HCD,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 20 Mã CK
Xem biểu đồ
C32,   TTF,   HT1,   EVE,   DBC,   MHC,   GIL,   PXT,   NNC,   SD2,   TC6,   PVV,   VAT,   PSD,   HNM,   INN,   DXV,   TCS,   KMT,   KHA,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
ACB,   TSC,   ACM,   TVC,   HAI,   VIX,   PCT,   DPG,   LCM,   VNP,   IDV,   NBC,   VCW,   THB,   VDS,   BTS,   VE4,   TMS,   SMT,   SMN,   RIC,   THS,   AMP,   MDG,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 74 Mã CK
Xem biểu đồ
SBT,   BCG,   SHI,   TVC,   MST,   AMD,   VKC,   SSN,   PGD,   DGW,   VOC,   PC1,   VNB,   KHP,   DQC,   NTP,   SZL,   GEX,   DNM,   TYA,   SPP,   KPF,   NCT,   DHC,   SWC,   VTJ,   NBC,   PSD,   HIG,   HDC,   CMG,   PDB,   VFG,   VTV,   NDX,   CLG,   TVS,   HLG,   HMH,   VCW,   TCT,   DXP,   THB,   ND2,   CLL,   PHP,   KSD,   LHC,   TCS,   TL4,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 86 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   CTG,   SCR,   DLG,   SSI,   ASM,   PVX,   DPM,   FPT,   VNM,   TCH,   HT1,   FCN,   BVH,   DRC,   CSM,   SHA,   MWG,   E1VFVN30,   KDC,   NLG,   HDA,   MAC,   NDN,   PFL,   VGC,   VNS,   PXL,   PPC,   SKG,   QNS,   DHG,   SRC,   S99,   APS,   PXT,   TJC,   THT,   SMB,   SD5,   VLC,   LCM,   BMP,   GMC,   VNP,   CHP,   VGG,   ASP,   SD9,   CNG,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 55 Mã CK
Xem biểu đồ
BHS,   GTN,   GAS,   CEO,   KSH,   MSN,   HVN,   EVE,   DBC,   VIP,   VIG,   VIS,   MSR,   FCM,   KHB,   TTZ,   KSQ,   SAB,   VGT,   NDF,   STG,   PVI,   WSB,   BVS,   ITS,   SFG,   NAG,   PVV,   BMC,   S55,   TA9,   VSI,   QHD,   PHH,   PCG,   LAF,   TTC,   MTG,   S74,   TCL,   DAD,   XHC,   OPC,   BSP,   PBP,   CTX,   SGP,   VID,   DRL,   TV1,   ...
Giá vượt xuống SMA(20) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   BID,   HSG,   PTL,   TTB,   TTH,   DGC,   PXA,   SFN,   TTR,   TLT,   VCP,   SHP,   CLC,   DSN,   MCP,   DP3,   NSC,   MCO,   MLS,   LM8,   EID,   TNB,   DDV,   CIG,   SMN,   GMX,   RIC,   STK,   TVD,   MDG,   PCN,  
Giá tại SMA(20) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   THG,   LDP,   LBM,   SMA,   AAM,   PMC,   POT,  
+ Tất cả SMA(20) 255 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HPG,   BID,   CTG,   SCR,   DLG,   BHS,   GTN,   HSG,   SSI,   ASM,   PVX,   DPM,   SBT,   FPT,   VNM,   TCH,   GAS,   CEO,   BCG,   SHI,   TVC,   MST,   KSH,   MSN,   HT1,   FCN,   PTL,   HVN,   AMD,   TTB,   BVH,   DRC,   VKC,   CSM,   SHA,   MWG,   E1VFVN30,   KDC,   EVE,   DBC,   NLG,   HDA,   VIP,   SSN,   VIX,   TTH,   MAC,   VIG,   PGD,   ...
Giá < SMA(20) 197 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   BID,   HVG,   HID,   HSG,   VCB,   DAH,   ACB,   DPM,   VNM,   KDM,   DST,   SHI,   TVC,   MST,   TVB,   PTL,   AMD,   TTB,   SSN,   ELC,   TTH,   VRC,   VHC,   PGD,   HDO,   MHC,   VNA,   NAF,   DGW,   VOC,   LAS,   APG,   BMI,   TMT,   DGC,   KMR,   UNI,   HKT,   KHP,   HTI,   DQC,   IVS,   PXA,   TNA,   CMI,   PV2,   CMX,   PCT,   LIX,   ...
Giá > SMA(20) 415 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HAG,   OGC,   HQC,   KLF,   SHB,   STB,   CTG,   HKB,   KBC,   DXG,   VCG,   PVD,   HNG,   HBC,   ROS,   PVS,   SCR,   DLG,   BHS,   CDO,   GTN,   KSA,   VHG,   CII,   FIT,   TLH,   HHS,   DCS,   SSI,   PHR,   ASM,   NVL,   LCG,   HAR,   HUT,   TOP,   REE,   SBT,   DCM,   LDG,   AAA,   TSC,   ATG,   FPT,   KVC,   TCH,   SHN,   GMD,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 18 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   KBC,   PVD,   PVX,   TSC,   KVC,   HAI,   KDH,   HAP,   VC7,   SJD,   NET,   CLC,   S12,   VCA,   TLG,   EID,   ADP,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
KHP,   ASP,   LGL,   VNI,   CPC,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 56 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   DLG,   BHS,   PVX,   SBT,   ACM,   BCG,   TVC,   DRH,   HT1,   DRC,   VKC,   IDI,   VIG,   FID,   KHB,   DAG,   PC1,   KHP,   PV2,   VNG,   GEX,   DNM,   DHC,   VTJ,   HIG,   CNG,   HDC,   CMG,   BMC,   L14,   VFG,   S55,   MVB,   DBT,   HMH,   DXP,   CLL,   PHP,   TL4,   LGL,   TDN,   PPS,   VAF,   EID,   TMS,   SMT,   APP,   MNC,   ABC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 50 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   DCM,   VNM,   SHI,   MSN,   SHA,   ITQ,   HDA,   MAC,   NDN,   SRC,   S99,   VSH,   APS,   SD5,   CAV,   NCT,   SFN,   ASP,   SD9,   BCE,   TLT,   SHP,   VPD,   DSN,   MTA,   ND2,   VNR,   HTC,   DP3,   CTA,   LHC,   HOM,   VDS,   BSG,   VLG,   LM8,   ICF,   TSB,   VMS,   SP2,   SMN,   ALT,   RCL,   VNF,   RIC,   KMT,   ICN,   SHG,   ISH,  
Giá vượt lên SMA(50) 39 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   GTN,   HHS,   TTF,   JVC,   KSK,   TEG,   EVE,   VIP,   MSR,   GIL,   BGM,   TTZ,   KSQ,   VNB,   NDF,   STG,   VEF,   BVS,   ITS,   NAG,   PVV,   HJS,   HAH,   TA9,   HLG,   VCW,   LAF,   S74,   AGM,   DAD,   OPC,   CDN,   VID,   NSG,   TV1,   PMC,   L44,   L10,  
Giá vượt xuống SMA(50) 19 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   HSG,   TCH,   MST,   VNS,   PXA,   BMP,   TTR,   BTP,   CLC,   CMS,   PAN,   ABT,   TNB,   DDV,   CIG,   STK,   TVD,   MDG,  
Giá tại SMA(50) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
TVB,   VGC,   SZL,   TS4,   LBM,   VE9,  
+ Tất cả SMA(50) 170 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   KLF,   DLG,   BHS,   GTN,   HSG,   HHS,   ASM,   PVX,   SBT,   DCM,   VNM,   TCH,   ACM,   BCG,   SHI,   TVC,   DRH,   MST,   TTF,   MSN,   HT1,   TVB,   JVC,   DRC,   VKC,   KSK,   SHA,   IDI,   ITQ,   TEG,   EVE,   HDA,   VIP,   MAC,   VIG,   FID,   NDN,   MSR,   VGC,   KHB,   DAG,   GIL,   BGM,   VNS,   TTZ,   PC1,   KSQ,   SRC,   ...
Giá < SMA(50) 209 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   ITA,   HVG,   DLG,   BHS,   CDO,   VHG,   HID,   FIT,   HSG,   DAH,   SBT,   ATG,   TCH,   SHN,   GAS,   KDM,   DHM,   DST,   BCG,   DRH,   MST,   KSH,   HT1,   TVB,   AMD,   SIC,   VKC,   DBC,   SGO,   ELC,   TTH,   VRC,   VHC,   HDO,   MHC,   WSS,   VNA,   NAF,   DGW,   DAG,   VOC,   VNS,   APG,   PC1,   TMT,   DGC,   KMR,   UNI,   ...
Giá > SMA(50) 427 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HAG,   OGC,   KLF,   SHB,   BID,   STB,   CTG,   HKB,   KBC,   DXG,   VCG,   PVD,   HNG,   HBC,   ROS,   PVS,   SCR,   GTN,   KSA,   CII,   TLH,   HHS,   DCS,   SSI,   PHR,   VCB,   ASM,   NVL,   LCG,   HAR,   ACB,   HUT,   TOP,   DPM,   REE,   DCM,   LDG,   AAA,   TSC,   FPT,   VNM,   KVC,   GMD,   TIS,   AGR,   CEO,   NHP,   VIC,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   BCC,   SVC,   ASP,   DXP,   CAP,   KHL,   RIC,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PTL,   MSR,   LIX,   VNP,   KSD,   VAF,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 38 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   SCR,   ASM,   DCM,   ACM,   DPS,   PXS,   BVH,   PPI,   TEG,   EVE,   FCM,   VNB,   PXA,   GEX,   BVS,   SPP,   DIC,   NCT,   VC2,   PVV,   RAL,   HIG,   BMC,   NDX,   TS4,   PCG,   HLG,   DXP,   THB,   TL4,   TDN,   BKC,   LUT,   PMC,   KHA,   ICN,   VNC,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 44 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   MST,   SHA,   PFL,   VTO,   SBS,   SKG,   VSH,   KHP,   PVL,   SD5,   CAV,   VLC,   PVI,   BMP,   GMC,   ASP,   SLS,   BCE,   HLD,   HJS,   SDD,   SHP,   DSN,   HTC,   DP3,   CTA,   HOM,   VDS,   XPH,   PPS,   OPC,   VAF,   TLG,   ABT,   ICG,   VMS,   SMN,   PTS,   APP,   VGP,   VNI,   STK,   ISH,  
Giá vượt lên SMA(100) 39 Mã CK
Xem biểu đồ
PVD,   GTN,   DCS,   AAA,   CTI,   TVC,   LSS,   KSH,   MSN,   NT2,   TNT,   PET,   VIP,   MSR,   KHB,   BGM,   STG,   VNG,   ITS,   KPF,   NAG,   SJD,   D2D,   CLL,   AGM,   TCL,   VCA,   DAD,   PBP,   EID,   SED,   ADP,   CDN,   VID,   NSG,   TV1,   L10,   ORS,   TBC,  
Giá vượt xuống SMA(100) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   THT,   TTR,   GSP,   BPC,   CMS,   LM8,   VE9,   DDV,   CIG,   ADC,   TVD,  
Giá tại SMA(100) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
NKG,  
+ Tất cả SMA(100) 134 Mã CK
Xem biểu đồ
HPG,   KBC,   PVD,   SCR,   GTN,   DCS,   ASM,   DPM,   DCM,   AAA,   ACM,   CTI,   DPS,   TVC,   LSS,   MST,   NKG,   PXS,   KSH,   MSN,   NT2,   TNT,   BVH,   PET,   SHA,   PPI,   TEG,   EVE,   VIP,   PFL,   MSR,   FCM,   KHB,   BGM,   VTO,   SBS,   SKG,   VSH,   VNB,   KHP,   STG,   PXA,   THT,   PVL,   SD5,   CAV,   VLC,   PVI,   VNG,   GEX,   ...
Giá < SMA(100) 254 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   HPG,   ITA,   HKB,   HVG,   KBC,   SCR,   DLG,   BHS,   CDO,   VHG,   HID,   FIT,   HHS,   ASM,   PVX,   HAR,   TOP,   DPM,   SBT,   DCM,   TSC,   ATG,   VNM,   KVC,   GAS,   KDM,   DHM,   NHP,   DST,   BCG,   TIG,   C32,   PXS,   TTF,   BII,   HT1,   FCN,   HAI,   BVH,   DRC,   SIC,   VKC,   IDI,   ITQ,   TEG,   EVE,   DBC,   HDA,   SGO,   ...
Giá > SMA(100) 393 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HAG,   OGC,   KLF,   SHB,   BID,   STB,   CTG,   DXG,   VCG,   PVD,   HNG,   HBC,   ROS,   PVS,   GTN,   KSA,   CII,   TLH,   HSG,   DCS,   SSI,   PHR,   VCB,   NVL,   LCG,   DAH,   ACB,   HUT,   REE,   LDG,   AAA,   FPT,   TCH,   SHN,   GMD,   TIS,   AGR,   CEO,   VIC,   PVT,   HCM,   TCM,   CVT,   HCD,   SVN,   VGS,   HHG,   CTI,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ATS,   THT,   KSD,   ALT,  
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
CDO,   SD3,   SDP,   SDN,   RIC,  

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 25 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   LSS,   MSN,   NT2,   VKC,   MSR,   LIG,   VSC,   THT,   PVE,   SD5,   GMC,   PVG,   NAG,   PSD,   BMC,   L14,   VFG,   NDX,   DBT,   PAN,   SPM,   TDN,   MHL,   ICN,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 31 Mã CK
Xem biểu đồ
VNM,   SHI,   CSM,   NDN,   NAF,   VNS,   PXL,   HTI,   PVL,   CAV,   VLC,   DHC,   IDJ,   INN,   HLD,   HJS,   C71,   CMG,   BPC,   VCR,   DSN,   HTC,   CLL,   HOM,   VDS,   BHP,   ICG,   VMS,   VNF,   RIC,   KHA,  
Giá vượt lên SMA(200) 25 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   TCM,   VGS,   DIG,   TDH,   JVC,   EIB,   NTL,   VMI,   NNC,   PLC,   NHA,   PHH,   LAF,   AGF,   TCL,   DAD,   HBS,   SED,   CGP,   VID,   QPH,   L10,   ORS,   TBC,  
Giá vượt xuống SMA(200) 8 Mã CK
Xem biểu đồ
ASP,   TTR,   DP3,   NSC,   LM8,   DDV,   ADC,   TVD,  
Giá tại SMA(200) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
CTI,   CIG,  
+ Tất cả SMA(200) 91 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   SHB,   VNM,   TCM,   VGS,   CTI,   SHI,   DIG,   TDH,   LSS,   MSN,   NT2,   JVC,   VKC,   CSM,   EIB,   NTL,   NDN,   MSR,   LIG,   NAF,   VSC,   VNS,   PXL,   VMI,   HTI,   THT,   PVL,   PVE,   NNC,   SD5,   CAV,   PLC,   VLC,   GMC,   PVG,   DHC,   NAG,   ASP,   NHA,   PSD,   TTR,   IDJ,   INN,   HLD,   HJS,   C71,   CMG,   BMC,   L14,   ...
Giá < SMA(200) 284 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HQC,   ITA,   HKB,   HVG,   KBC,   PVD,   SCR,   DLG,   BHS,   CDO,   GTN,   KSA,   VHG,   FIT,   HHS,   DCS,   ASM,   PVX,   HAR,   TOP,   DPM,   SBT,   DCM,   AAA,   TSC,   VNM,   KVC,   GAS,   KDM,   DHM,   ACM,   NHP,   SVN,   DST,   BCG,   DPS,   TIG,   DRH,   LSS,   C32,   SAM,   PXS,   KSH,   TTF,   BII,   MSN,   SHS,   HT1,   FCN,   ...
Giá > SMA(200) 377 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HAG,   HPG,   KLF,   BID,   STB,   CTG,   DXG,   VCG,   HNG,   HBC,   ROS,   PVS,   HID,   CII,   TLH,   HSG,   SSI,   PHR,   VCB,   NVL,   LCG,   DAH,   ACB,   HUT,   REE,   LDG,   ATG,   FPT,   TCH,   SHN,   GMD,   TIS,   AGR,   CEO,   VIC,   PVT,   HCM,   TCM,   CVT,   HCD,   VGS,   HHG,   CTI,   MBB,   PDR,   SHI,   DIG,   TVC,   ...

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT