Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 152 Mã CK
Xem biểu đồ
ROS,   SCR,   SSI,   KBC,   PVD,   VHG,   HBC,   AAA,   LCG,   PVX,   VCB,   VIC,   TSC,   HVN,   SHI,   KSB,   NTL,   VND,   AGR,   TEG,   PHR,   SJS,   HCM,   HT1,   MST,   VPH,   KDC,   DGW,   VJC,   BCC,   AMD,   CTS,   BVH,   KSH,   IDI,   VKC,   DPS,   HDO,   VIP,   SPI,   ITD,   NT2,   DCL,   MHC,   LHG,   NVT,   CSV,   MWG,   VSC,   SIC,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 98 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HQC,   KLF,   HKB,   SHS,   VNM,   DST,   VC3,   SWC,   NVL,   ACM,   KVC,   MSN,   GEX,   TOP,   TNT,   HAI,   IJC,   VSH,   SBS,   ELC,   CTD,   S99,   BII,   SD5,   TRC,   VIG,   DNP,   PV2,   PPC,   PHH,   GIL,   BMI,   DPR,   KSQ,   VIT,   QNS,   PTC,   VC7,   PXI,   SZL,   SD3,   GSM,   L14,   RDP,   NCT,   DBD,   UDC,   SRB,   MTA,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 74 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   OGC,   BID,   ACB,   VCG,   SBT,   HSG,   CTG,   TDH,   FPT,   MBB,   PVT,   KSA,   TIS,   CVT,   GTN,   HCD,   TIG,   BFC,   KHB,   TVB,   E1VFVN30,   PXS,   DAG,   PET,   HAX,   VCS,   ITC,   HD2,   ACV,   VIB,   LIX,   VIS,   CCL,   KPF,   IDV,   VNP,   IPA,   VNH,   MCO,   SMB,   KAC,   SD9,   SMA,   VTJ,   IMP,   RCD,   NDX,   OPC,   IVS,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 48 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ASM,   PFL,   SVN,   KSK,   FCM,   QBS,   PGC,   MPT,   SEA,   WSS,   THT,   LGL,   PIA,   PXA,   PVG,   G20,   HLD,   TNA,   NHA,   TL4,   SBA,   HMH,   CNG,   HNM,   CDC,   S74,   VMC,   VCP,   HMC,   KTS,   RCC,   KTL,   TND,   SRF,   ST8,   TCL,   VBC,   SB1,   CHS,   PGT,   ONW,   DPC,   BSP,   SHP,   TNB,   WCS,   MCI,  
Giá tại SMA(10) 6 Mã CK
Xem biểu đồ
VOC,   BVS,   BCE,   GSP,   INN,   KHA,  
+ Tất cả SMA(10) 378 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ^VN30,   HQC,   ROS,   SCR,   OGC,   BID,   SSI,   KBC,   KLF,   ACB,   VCG,   ASM,   HKB,   PVD,   VHG,   HBC,   SBT,   HSG,   AAA,   LCG,   CTG,   SHS,   PVX,   TDH,   VCB,   FPT,   VIC,   VNM,   TSC,   DST,   MBB,   PVT,   KSA,   HVN,   SHI,   KSB,   TIS,   VC3,   PFL,   SVN,   CVT,   NTL,   VND,   AGR,   TEG,   SWC,   PHR,   SJS,   ...
Giá < SMA(10) 278 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ROS,   SCR,   HPG,   FIT,   CEO,   ASM,   HKB,   PVD,   VHG,   LCG,   NLG,   VCB,   VIC,   TLH,   DCS,   TSC,   NHP,   PPI,   HVN,   TVC,   ATG,   HVG,   VC3,   PFL,   SVN,   NTL,   CDO,   TTF,   AGR,   HHG,   SJS,   HT1,   EIB,   MST,   VPH,   PGS,   VGC,   TTH,   KDC,   VGS,   DGW,   DRC,   VJC,   BCC,   BVH,   KSH,   GTT,   IDI,   ...
Giá > SMA(10) 321 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   ITA,   HQC,   STB,   HAG,   DXG,   HHS,   DLG,   OGC,   BID,   BHS,   SSI,   DCM,   PLX,   KBC,   TCH,   LDG,   SHN,   KLF,   HUT,   ACB,   HID,   HNG,   VCG,   DIG,   DAH,   DHM,   HBC,   SBT,   DRH,   HSG,   CII,   DPM,   AAA,   HAR,   PIV,   CTG,   SHS,   VIX,   TDH,   FPT,   REE,   PVS,   VNM,   HAP,   DST,   MBB,   PVT,   TCM,   C69,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
VIX,   HVG,   BCG,   SAM,   SVN,   AGR,   SWC,   ADS,   HAI,   LHG,   APC,   TRC,   VIG,   DHG,   MAC,   TTZ,   CHP,   DIC,   MTA,   LHC,   SGP,   CDN,   VTC,   CAP,   TDS,   CHS,   CLL,   PSE,   STK,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   NKG,   VND,   KHB,   VSC,   IDJ,   D2D,   ICG,   SRA,   SP2,   EBS,   TW3,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 120 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   BID,   SHN,   VCG,   ASM,   HBC,   SBT,   HSG,   LCG,   CTG,   FPT,   VIC,   TSC,   MBB,   TIS,   AGR,   HCM,   HT1,   GTN,   HCD,   TIG,   TVB,   KDC,   MSN,   PTL,   VJC,   LSS,   E1VFVN30,   BVH,   PXS,   DAG,   SPI,   NT2,   CTD,   LHG,   SMC,   CSV,   MWG,   VSC,   PET,   HDC,   PGI,   SD5,   VIG,   MCG,   VCS,   ITC,   APS,   HD2,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 76 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   DXG,   AAA,   SHS,   VNM,   KSB,   VND,   SWC,   NVL,   ACM,   PGS,   KVC,   TNT,   IJC,   SBS,   ELC,   S99,   SGO,   PVV,   HAC,   TRC,   THT,   PVG,   PV2,   PPC,   BMI,   QNS,   GMC,   THG,   TL4,   NCT,   DBD,   UDC,   HTC,   NAG,   SC5,   ICG,   SDD,   SRA,   CVN,   HVT,   HLG,   HCC,   EID,   TRA,   LDP,   ST8,   HJS,   GHC,   VTH,   ...
Giá vượt lên SMA(20) 46 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   OGC,   KBC,   HUT,   CII,   TDH,   PVS,   PVT,   KSA,   GMD,   GAS,   FCN,   KHB,   MBS,   HAI,   AMD,   C32,   HAX,   KDM,   TYA,   KPF,   IDV,   VNP,   STP,   IPA,   SMB,   SD9,   VTV,   HIG,   AMS,   VFG,   SFI,   SGP,   AAM,   CMG,   DAD,   VCC,   SGT,   SGN,   NVB,   DRL,   CLL,   TXM,   TIE,   QHW,   PTS,  
Giá vượt xuống SMA(20) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
KLF,   PFL,   KSK,   VOC,   DPS,   QBS,   PGC,   MPT,   SEA,   BII,   WSS,   PXA,   GIL,   CIG,   SZL,   SDH,   SBA,   HMH,   CNG,   CDC,   S74,   D11,   VCP,   HMC,   PAN,   RCC,   TV2,   TND,   DNL,   TMS,   SB1,   TSB,   CHS,   NSG,   PGT,   ONW,   SHP,   TNB,   WCS,   MCI,  
Giá tại SMA(20) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
PC1,   BVS,   BCE,   INN,  
+ Tất cả SMA(20) 286 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   SCR,   HAG,   DXG,   OGC,   BID,   KBC,   SHN,   KLF,   HUT,   VCG,   ASM,   HBC,   SBT,   HSG,   CII,   AAA,   LCG,   CTG,   SHS,   TDH,   FPT,   PVS,   VIC,   VNM,   TSC,   MBB,   PVT,   KSA,   KSB,   TIS,   PFL,   GMD,   VND,   AGR,   SWC,   GAS,   FCN,   NVL,   HCM,   HT1,   GTN,   HCD,   ACM,   TIG,   KHB,   PGS,   TVB,   KDC,   ...
Giá < SMA(20) 349 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ^VN30,   ITA,   ROS,   HPG,   HHS,   BID,   FIT,   SSI,   CEO,   SHN,   ACB,   HID,   ASM,   HKB,   PVD,   VHG,   HBC,   HSG,   NLG,   CTG,   PVX,   VCB,   VIC,   TLH,   DCS,   TSC,   NHP,   PPI,   MBB,   HVN,   TVC,   SHI,   ATG,   HVG,   VC3,   PFL,   SVN,   CVT,   NTL,   CDO,   TTF,   AGR,   TEG,   HHG,   PHR,   HCM,   HT1,   EIB,   GTN,   ...
Giá > SMA(20) 260 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   HQC,   SCR,   STB,   HAG,   DXG,   DLG,   OGC,   BHS,   DCM,   PLX,   KBC,   TCH,   LDG,   HUT,   HNG,   DIG,   DAH,   DHM,   SBT,   DRH,   CII,   DPM,   AAA,   HAR,   PIV,   VIX,   TDH,   REE,   PVS,   VNM,   HAP,   DST,   TCM,   C69,   PDR,   KSB,   BCG,   SAM,   NBB,   CTP,   QCG,   NKG,   GMD,   STG,   SWC,   GAS,   FCN,   SJS,   NVL,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
DTA,   GMC,   NAS,   VAF,  
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   HUT,   AGR,   CTS,   QBS,   MHC,   DPG,   TA9,   S55,   PSC,   TNC,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 61 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   SHN,   HUT,   VCG,   ASM,   DPM,   PVS,   TSC,   TIS,   GMD,   AGR,   FCN,   PTL,   HAI,   AMD,   KSH,   NDN,   DAG,   NT2,   LHG,   CSV,   MWG,   LAS,   VSC,   PET,   HDC,   VNG,   MCG,   PC1,   PVG,   ACV,   VOS,   VIS,   CCL,   DIC,   ANT,   SD9,   VTX,   CLG,   VFG,   S55,   TCT,   SPP,   ADP,   LAF,   ACE,   SGP,   DSN,   AAM,   CMG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 68 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   ROS,   HPG,   KBC,   HBC,   HVG,   PFL,   TTB,   VGC,   IJC,   APG,   SBS,   PGC,   CTD,   SGO,   HAC,   SEA,   SD5,   DHA,   THT,   PXA,   VHC,   PV2,   CAV,   PVE,   GIL,   VIT,   FTS,   NTP,   HU1,   VTA,   GMC,   TNA,   SDH,   NCT,   SBA,   WSB,   DBD,   CDC,   DHP,   SC5,   NDX,   VCP,   BCI,   EID,   TRA,   TTC,   VEF,   LBM,   HJS,   ...
Giá vượt lên SMA(50) 30 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SBT,   HSG,   FPT,   PVT,   GAS,   HCM,   BFC,   KDC,   E1VFVN30,   VCS,   CHP,   KPF,   IPA,   SMB,   IMP,   VTV,   AMS,   TFC,   NCS,   SFI,   DAD,   BLF,   NVB,   DRL,   EMC,   EAD,   TIE,   PTS,   STK,  
Giá vượt xuống SMA(50) 22 Mã CK
Xem biểu đồ
DPS,   QBS,   WSS,   ITS,   HMH,   MTA,   S74,   DBT,   HMC,   RCC,   KTL,   TCL,   PVL,   TS4,   HNP,   PSC,   SDK,   AGM,   PSW,   CHS,   BSP,   SHP,  
Giá tại SMA(50) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VOC,   BVS,   NTC,  
+ Tất cả SMA(50) 184 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   HQC,   ROS,   HPG,   BID,   KBC,   SHN,   HUT,   VCG,   ASM,   HBC,   SBT,   HSG,   DPM,   FPT,   PVS,   TSC,   PVT,   HVG,   TIS,   PFL,   GMD,   AGR,   GAS,   FCN,   HCM,   TTB,   BFC,   VGC,   KDC,   PTL,   HAI,   IJC,   E1VFVN30,   AMD,   KSH,   APG,   NDN,   DAG,   VOC,   DPS,   QBS,   SBS,   PGC,   NT2,   CTD,   LHG,   CSV,   SGO,   MWG,   ...
Giá < SMA(50) 327 Mã CK
Xem biểu đồ
FLC,   ITA,   OGC,   BID,   FIT,   CEO,   SHN,   KLF,   ACB,   HID,   VCG,   ASM,   PVD,   VHG,   DPM,   CTG,   PVX,   VCB,   VIC,   TLH,   DCS,   TSC,   NHP,   PPI,   KSA,   HVN,   TVC,   SHI,   ATG,   TIS,   VC3,   CTP,   SVN,   GMD,   CVT,   NTL,   CDO,   TTF,   AGR,   TEG,   FCN,   HHG,   PHR,   EIB,   GTN,   HCD,   MST,   ACM,   TIG,   VPH,   ...
Giá > SMA(50) 315 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   ^VN30,   HQC,   ROS,   SCR,   STB,   HAG,   DXG,   HPG,   HHS,   DLG,   BHS,   SSI,   DCM,   PLX,   KBC,   TCH,   LDG,   HUT,   HNG,   HKB,   DIG,   DAH,   DHM,   HBC,   SBT,   DRH,   HSG,   CII,   AAA,   HAR,   LCG,   NLG,   PIV,   SHS,   VIX,   TDH,   FPT,   REE,   VNM,   HAP,   DST,   MBB,   PVT,   TCM,   C69,   PDR,   HVG,   KSB,   BCG,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
THT,   SRT,   SCL,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   CSM,   PVB,   PVG,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 43 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   VHG,   DST,   SHI,   NTL,   TIG,   VGS,   PTL,   LSS,   IDI,   PXS,   DAG,   VIP,   SPI,   SMC,   PET,   HDC,   TNG,   MCG,   VOS,   CCL,   HAH,   TNA,   SDH,   VPD,   MNC,   SD9,   CLG,   VFG,   S55,   TCT,   LAF,   NCS,   DSN,   AAM,   CMG,   DAD,   HTV,   SFC,   MCF,   AGM,   PSL,   NVB,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 43 Mã CK
Xem biểu đồ
BID,   CTG,   PPI,   VGC,   KVC,   HAI,   ITD,   NVT,   CSV,   MWG,   VSC,   SDP,   THT,   PV2,   ACV,   FMC,   NTP,   VTA,   NCT,   TLT,   S74,   SC5,   SDD,   TA9,   CVN,   PLC,   DBT,   TTC,   LDP,   ADP,   HJS,   BIC,   HAN,   TDS,   L44,   TIC,   BSI,   TNC,   SHP,   L10,   CKV,   CLW,   STK,  
Giá vượt lên SMA(100) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   SBT,   HSG,   DPM,   PVS,   TSC,   KSA,   TRC,   BVS,   TYA,   VTV,   TFC,   SGT,   DLR,   TIE,   PTS,  
Giá vượt xuống SMA(100) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
ASM,   VOC,   BII,   WSS,   PXA,   PVG,   ITS,   CIG,   SZL,   HNM,   MTA,   PAN,   KTL,   PVL,   XPH,  
Giá tại SMA(100) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
GTA,   TCL,   SFI,  
+ Tất cả SMA(100) 120 Mã CK
Xem biểu đồ
HQC,   BID,   VCG,   ASM,   VHG,   SBT,   HSG,   DPM,   CTG,   PVS,   TSC,   PPI,   DST,   KSA,   SHI,   NTL,   TIG,   VGC,   KVC,   VGS,   PTL,   HAI,   LSS,   IDI,   PXS,   DAG,   VOC,   VIP,   SPI,   ITD,   NVT,   SMC,   CSV,   MWG,   VSC,   PET,   HDC,   BII,   WSS,   TRC,   SDP,   TNG,   THT,   PXA,   MCG,   PVG,   PV2,   BVS,   ACV,   VOS,   ...
Giá < SMA(100) 253 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   OGC,   FIT,   CEO,   SHN,   KLF,   HID,   ASM,   PVD,   VHG,   PVX,   VCB,   VIC,   TLH,   DCS,   NHP,   DST,   TVC,   SHI,   ATG,   HVG,   VC3,   NTL,   CDO,   TEG,   GAS,   HHG,   PHR,   GTN,   HCD,   MST,   ACM,   TIG,   TVB,   VGS,   TOP,   DGW,   DRC,   BCC,   AMD,   BVH,   KSH,   KSK,   IDI,   PXS,   APG,   DAG,   VKC,   CSM,   FCM,   ...
Giá > SMA(100) 398 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ^VN30,   HQC,   ROS,   SCR,   STB,   HAG,   DXG,   HPG,   HHS,   DLG,   BID,   BHS,   SSI,   DCM,   PLX,   KBC,   TCH,   LDG,   HUT,   ACB,   HNG,   VCG,   HKB,   DIG,   DAH,   DHM,   HBC,   SBT,   DRH,   CII,   DPM,   AAA,   HAR,   LCG,   NLG,   PIV,   CTG,   SHS,   VIX,   TDH,   FPT,   REE,   PVS,   VNM,   TSC,   HAP,   PPI,   MBB,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TCM,   HTC,   NAG,  
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CGP,  

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 30 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   VCG,   ASM,   SBT,   SHI,   BCG,   NTL,   FCN,   KSH,   VHC,   PTC,   NNC,   TJC,   SMB,   CLG,   KTL,   SRF,   ADP,   DNL,   LAF,   ACE,   DSN,   AAM,   CMG,   SED,   SPM,   ACL,   CTX,   DVP,   STK,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 27 Mã CK
Xem biểu đồ
HT1,   MST,   VGC,   SBS,   NVT,   SDP,   PXL,   PV2,   SSN,   BMP,   NTP,   THG,   VLC,   VPD,   VEF,   TS4,   HJS,   TMS,   DAD,   VE2,   DC4,   PSW,   SHP,   NPS,   CKV,   POT,   CLW,  
Giá vượt lên SMA(200) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
PVT,   KSA,   VGS,   DHA,   HAH,   MCO,   GSP,   HIG,   VCC,   TVS,   TIE,   HAD,  
Giá vượt xuống SMA(200) 11 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   KLF,   PXA,   MBG,   PVL,   XPH,   VBC,   TDS,   AGM,   KCB,   WCS,  
Giá tại SMA(200) 4 Mã CK
Xem biểu đồ
BCE,   TCL,   SFI,   ANV,  
+ Tất cả SMA(200) 84 Mã CK
Xem biểu đồ
SCR,   CEO,   KLF,   VCG,   ASM,   SBT,   PVT,   KSA,   SHI,   BCG,   NTL,   FCN,   HT1,   MST,   VGC,   VGS,   KSH,   SBS,   NVT,   DHA,   SDP,   PXL,   PXA,   VHC,   PV2,   SSN,   BMP,   MBG,   NTP,   PTC,   HAH,   THG,   VLC,   VPD,   NNC,   BCE,   TJC,   MCO,   SMB,   GSP,   CLG,   HIG,   VEF,   KTL,   SRF,   TCL,   ADP,   DNL,   PVL,   XPH,   ...
Giá < SMA(200) 276 Mã CK
Xem biểu đồ
ITA,   HQC,   SCR,   HHS,   DLG,   OGC,   FIT,   CEO,   KBC,   SHN,   ASM,   HKB,   PVD,   VHG,   DHM,   DPM,   AAA,   HAR,   PVX,   VCB,   PVS,   VIC,   DCS,   TSC,   NHP,   PPI,   DST,   TVC,   HVG,   BCG,   VC3,   NTL,   CDO,   TTF,   TEG,   GAS,   FCN,   HHG,   GTN,   HCD,   ACM,   TIG,   VGC,   TVB,   KVC,   TOP,   DGW,   DRC,   BCC,   TNT,   ...
Giá > SMA(200) 388 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   FLC,   ^VN30,   ROS,   STB,   HAG,   DXG,   HPG,   BID,   BHS,   SSI,   DCM,   PLX,   TCH,   LDG,   HUT,   ACB,   HID,   HNG,   DIG,   DAH,   HBC,   SBT,   DRH,   HSG,   CII,   LCG,   NLG,   PIV,   CTG,   SHS,   VIX,   TDH,   FPT,   REE,   VNM,   TLH,   HAP,   MBB,   TCM,   HVN,   C69,   PDR,   SHI,   ATG,   KSB,   TIS,   SAM,   NBB,   CTP,   ...

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
CUA CÀ MAU TIÊU CHUẨN XUẤT KHẨU
800g-1200g/con, Giá 320.000/KG