Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSMA10
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(10) 147 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   SCR,   KBC,   PVX,   HSG,   NVL,   VCG,   VCB,   KLF,   HUT,   PDR,   SHN,   SBS,   VGC,   PVT,   CTS,   MSN,   MWG,   NTL,   TNI,   TLH,   VRC,   DRC,   TDH,   FMC,   KDC,   DGW,   LCG,   PHC,   APG,   TIG,   VC3,   BWE,   VSC,   PXS,   MSR,   VHC,   ACM,   TDC,   KSB,   HAH,   CMG,   NT2,   CTD,   VGS,   PVB,   TNT,   SKG,   FCM,   HHG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(10) 59 Mã CK
Xem biểu đồ
VNG,   QNS,   HDG,   VIB,   VPH,   ITC,   VPG,   PVO,   SWC,   VNP,   SMB,   RCL,   TAG,   V11,   PVM,   KSQ,   SPV,   GSP,   VID,   SGO,   NBB,   CGP,   VDP,   VCW,   VRG,   VCP,   VC9,   VNR,   ACL,   CAP,   HAC,   SDA,   HCC,   TCL,   TA9,   MDC,   BHC,   HBS,   TH1,   LO5,   VFC,   SMA,   HU4,   DND,   DDM,   DGT,   MKV,   HBE,   VTS,   VCX,   ...
Giá vượt lên SMA(10) 129 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   FLC,   HPG,   HQC,   DIG,   ITA,   OGC,   FPT,   ASM,   DLG,   DCM,   REE,   AAA,   GMD,   CEO,   EIB,   HVG,   AGR,   NLG,   PET,   BVH,   FTM,   TNG,   VNE,   SHI,   DRH,   E1VFVN30,   DAG,   HDC,   VGT,   HID,   ACV,   HT1,   VMI,   LSS,   KSK,   BFC,   DPS,   PPC,   PVV,   VKC,   APS,   TVS,   NHP,   ATG,   QBS,   EVG,   BCC,   PV2,   C47,   ...
Giá vượt xuống SMA(10) 42 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   NVB,   VIX,   SRC,   TOP,   BMI,   NSH,   KSH,   BSI,   SAS,   THT,   SD6,   BVG,   HNM,   FUCVREIT,   DNP,   HJS,   TYA,   PIA,   TCR,   GEG,   ISH,   BTD,   SC5,   WSB,   TBC,   MVC,   VPK,   L10,   NCS,   HVX,   OPC,   PSI,   CLL,   TXM,   DZM,   VE8,   WCS,   TNB,   ICN,   SGN,   SID,  
Giá tại SMA(10) 29 Mã CK
Xem biểu đồ
KVC,   HCD,   PHR,   TVC,   TS4,   CAV,   SRF,   ASA,   L61,   TEG,   HTI,   PTL,   CET,   SIC,   NAG,   BMC,   HRC,   D2D,   CTX,   TVT,   HAS,   BTP,   TMP,   DVP,   PGD,   VBC,   LEC,   DC4,   PSP,  
+ Tất cả SMA(10) 406 Mã CK
Xem biểu đồ
STB,   ^VN30,   FLC,   SCR,   HPG,   HQC,   KBC,   DIG,   ITA,   PVX,   HSG,   OGC,   FPT,   NVL,   VCG,   ASM,   VCB,   KLF,   HUT,   DLG,   DCM,   REE,   PDR,   SHN,   SBS,   AAA,   VGC,   GMD,   CEO,   PVT,   CTS,   MSN,   EIB,   HVG,   AGR,   MWG,   NTL,   TNI,   TLH,   NLG,   PET,   BVH,   VRC,   FTM,   TNG,   DRC,   TDH,   DAH,   FMC,   VNG,   ...
Giá < SMA(10) 426 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   SBT,   HQC,   HNG,   PVD,   KBC,   VRE,   HAI,   AMD,   HSG,   DST,   NVL,   VCG,   VHG,   LPB,   FIT,   HVN,   HUT,   CII,   KSA,   HHS,   HBC,   TTF,   QCG,   DPM,   SAM,   SHN,   DVN,   SBS,   ROS,   GAS,   PLX,   VGC,   PVT,   CTS,   MSN,   VNM,   FCN,   IJC,   ATB,   TLD,   MWG,   NTL,   TNI,   TLH,   TSC,   PVC,   PIV,   ART,   ...
Giá > SMA(10) 290 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   ^VN30,   FLC,   CTG,   HPG,   SSI,   MBB,   ACB,   VPB,   HDB,   DIG,   DXG,   ITA,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   FPT,   ASM,   BID,   DLG,   VND,   DCM,   REE,   TCH,   HAR,   PDR,   GEX,   LDG,   AAA,   VJC,   GMD,   NVT,   CEO,   ANV,   JVC,   EIB,   HVG,   AGR,   TCM,   BMP,   SPI,   HCM,   NLG,   PET,   FTM,   TNG,   DRC,   CVT,   ...
SMA(10) vượt lên SMA(20) 16 Mã CK
Xem biểu đồ
HVN,   PIV,   IBC,   VIP,   PVO,   TIS,   PND,   HD2,   PSG,   UNI,   DHT,   PVA,   VC9,   PSD,   CKV,   VE8,  
SMA(10) vượt xuống SMA(20) 24 Mã CK
Xem biểu đồ
SSI,   NVL,   VND,   DPM,   SAM,   LDG,   EIB,   FCN,   BVH,   CTI,   DGW,   LGL,   VCI,   SFG,   PVG,   ADS,   RAL,   IDV,   DBT,   GSM,   VNR,   L10,   TJC,   SGD,  

SMA20
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(20) 113 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   FPT,   PDR,   SBS,   AAA,   GAS,   NVT,   PVT,   CTS,   AGR,   TNI,   SPI,   BVH,   DRC,   FMC,   DGW,   LCG,   PHC,   TIG,   VC3,   MSR,   KVC,   E1VFVN30,   HDC,   HID,   ACV,   MBS,   HCD,   PHR,   LSS,   EVE,   KSK,   PVV,   APS,   POM,   HAX,   FUESSV50,   PXL,   SPP,   LHG,   SFG,   PVO,   BCC,   SHA,   TTH,   PTB,   PVL,   CVN,   PVG,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(20) 45 Mã CK
Xem biểu đồ
VCB,   TLD,   VNG,   TBD,   VNP,   TTZ,   BCI,   NBC,   V11,   SPV,   VCW,   KHA,   VCP,   PIA,   HAS,   VC9,   VNR,   SFI,   CAP,   TNS,   SDA,   WSB,   TCL,   BHC,   HBS,   VE2,   POS,   TH1,   NCS,   TRA,   LHC,   LO5,   DDN,   VFC,   B82,   CLL,   DGT,   MKV,   HBE,   BAX,   TNB,   EBS,   TDM,   PKR,   TTD,  
Giá vượt lên SMA(20) 63 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   HPG,   DIG,   VIC,   OGC,   SHS,   GEX,   CEO,   JVC,   EIB,   FTM,   NDN,   VGT,   CMG,   DHG,   GIL,   VKC,   ATG,   VPI,   HII,   PV2,   VCS,   NTP,   VSH,   TEG,   HD2,   HTI,   PTL,   GKM,   DGC,   SCJ,   VLC,   BMC,   SCD,   PLC,   DDV,   SBV,   KPF,   DBT,   BHN,   HOM,   DSN,   FOX,   HAC,   BLF,   VTB,   KTL,   MTG,   SSC,   NAS,   ...
Giá vượt xuống SMA(20) 32 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   NVB,   VIX,   QNS,   ITC,   SRC,   TOP,   NSH,   BSI,   NTC,   THT,   NHA,   HJS,   TYA,   TCR,   GEG,   ISH,   ACL,   HCC,   SC5,   TBC,   TA9,   MVC,   VPK,   L10,   OPC,   PGD,   VBC,   WCS,   ICN,   SGN,   SID,  
Giá tại SMA(20) 15 Mã CK
Xem biểu đồ
IDI,   NLG,   APG,   TVC,   TS4,   SRF,   D2D,   CTX,   GDT,   TMP,   DXP,   DVP,   LEC,   HAT,   DC4,  
+ Tất cả SMA(20) 268 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SCR,   CTG,   HPG,   DIG,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   FPT,   VCB,   PDR,   GEX,   SBS,   AAA,   GAS,   NVT,   CEO,   PVT,   CTS,   JVC,   EIB,   TLD,   AGR,   TNI,   SPI,   NLG,   BVH,   FTM,   DRC,   DAH,   FMC,   VNG,   NVB,   VIX,   DGW,   LCG,   PHC,   APG,   TIG,   VC3,   MSR,   KVC,   E1VFVN30,   QNS,   HDC,   NDN,   VGT,   HID,   ACV,   ...
Giá < SMA(20) 462 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   PVD,   KBC,   VRE,   HAI,   AMD,   ITA,   PVX,   HSG,   DST,   FPT,   NVL,   VCG,   ASM,   VHG,   LPB,   FIT,   KLF,   HUT,   DLG,   DCM,   CII,   REE,   KSA,   HHS,   HBC,   PDR,   TTF,   QCG,   DPM,   SAM,   SHN,   SBS,   AAA,   ROS,   GAS,   PLX,   VGC,   GMD,   NVT,   PVT,   MSN,   VNM,   HVG,   FCN,   ...
Giá > SMA(20) 280 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   ^VN30,   CTG,   HPG,   SSI,   MBB,   ACB,   VPB,   HDB,   DIG,   DXG,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   VCB,   BID,   HVN,   VND,   TCH,   HAR,   GEX,   LDG,   DVN,   VJC,   CEO,   ANV,   CTS,   JVC,   EIB,   TLD,   BMP,   HCM,   SVH,   FTM,   NS3,   PNJ,   FMC,   VNG,   PVI,   APG,   SJS,   BWE,   MSR,   QNS,   NDN,   IBC,   ACV,   HDG,   ...
SMA(20) vượt lên SMA(50) 0 Mã CK
SMA(20) vượt xuống SMA(50) 12 Mã CK
Xem biểu đồ
DCM,   QCG,   PET,   TTB,   NKG,   PVB,   TAG,   VAT,   HU4,   GHC,   TLG,   SGN,  

SMA50
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(50) 67 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   VCG,   TCH,   SAM,   SBS,   PVT,   TLH,   TNG,   VGT,   BCG,   VGS,   TVC,   LGL,   HAX,   VPI,   PXL,   PTB,   ASA,   CVN,   VNS,   NTP,   SD9,   PLP,   TRC,   TCD,   SBA,   HTI,   PXI,   PTL,   DBD,   NCT,   NNC,   RAL,   PME,   PLC,   VGG,   NET,   CIG,   VIF,   TVT,   NHA,   HJS,   DBT,   TIP,   TTT,   AMS,   KKC,   MCO,   SDA,   AMV,   ...
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(50) 27 Mã CK
Xem biểu đồ
SHN,   PLX,   CTI,   KDC,   QNS,   VCI,   SAS,   C21,   V11,   PVM,   VCW,   DNP,   TYA,   VCP,   TCL,   VE2,   L10,   NCS,   TRA,   LHC,   CLL,   DGT,   PIT,   SGD,   PKR,   GTA,   SED,  
Giá vượt lên SMA(50) 40 Mã CK
Xem biểu đồ
FPT,   AGR,   BMP,   FTM,   PV2,   SJD,   CHP,   VSH,   DPR,   SMC,   VPD,   CNG,   ABC,   DGC,   GMC,   VLC,   BMC,   DDV,   GDT,   IDJ,   VC9,   HOM,   DSN,   PMS,   TFC,   TCT,   TKC,   KTL,   MTG,   SSC,   NAS,   MDG,   VHL,   PMC,   LEC,   AGM,   API,   TLG,   HRT,   ACC,  
Giá vượt xuống SMA(50) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   NSH,   VTO,   TAG,   THT,   CGP,   ISH,   GSM,   DNL,   WSB,   TBC,   PSD,   VBC,   HU4,   WCS,   ICN,   SGN,  
Giá tại SMA(50) 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   NVT,   APG,   HCD,   PHR,   TS4,   SRF,   NDX,   GSP,   BTP,   TMP,   PGD,   CMT,   DC4,  
+ Tất cả SMA(50) 165 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   FPT,   VCG,   TCH,   DPM,   SAM,   SHN,   SBS,   PLX,   NVT,   PVT,   AGR,   TLH,   BMP,   FTM,   CTI,   TNG,   DAH,   KDC,   APG,   QNS,   VGT,   BCG,   HCD,   PHR,   VGS,   TVC,   TS4,   LGL,   NSH,   HAX,   VCI,   VPI,   PXL,   SRF,   VTO,   PV2,   PTB,   ASA,   CVN,   VNS,   NTP,   SJD,   CHP,   SD9,   VSH,   DPR,   PLP,   SMC,   TRC,   ...
Giá < SMA(50) 437 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   PVS,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   PVD,   KBC,   VRE,   HAI,   AMD,   ITA,   PVX,   HSG,   DST,   VCG,   ASM,   VHG,   LPB,   FIT,   KLF,   HUT,   DLG,   DCM,   CII,   REE,   KSA,   HHS,   HBC,   TTF,   QCG,   DPM,   SAM,   SBS,   AAA,   ROS,   VGC,   GMD,   PVT,   VNM,   HVG,   FCN,   IJC,   ATB,   MWG,   NTL,   TNI,   TLH,   TCM,   TSC,   ...
Giá > SMA(50) 322 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   ^VN30,   SCR,   CTG,   HPG,   SSI,   MBB,   ACB,   VPB,   HDB,   DIG,   DXG,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   FPT,   NVL,   VCB,   BID,   HVN,   VND,   HAR,   PDR,   GEX,   SHN,   LDG,   DVN,   VJC,   GAS,   PLX,   NVT,   CEO,   ANV,   CTS,   MSN,   JVC,   EIB,   TLD,   AGR,   BMP,   HCM,   NLG,   SVH,   BVH,   VRC,   CTI,   DRC,   NS3,   ...
SMA(50) vượt lên SMA(100) 5 Mã CK
Xem biểu đồ
NET,   SRA,   VE2,   QPH,   PSI,  
SMA(50) vượt xuống SMA(100) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
TIP,   AMV,  

SMA100
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(100) 45 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   HAR,   TLH,   TDH,   CSM,   HT1,   HCD,   DHG,   LSS,   VGS,   PVB,   LGL,   CCL,   HAX,   C32,   VCS,   CHP,   VSH,   KMR,   ADS,   PXI,   PTL,   DHT,   HDA,   SD5,   SBV,   NET,   TVT,   TIP,   L44,   SLS,   AMV,   TKC,   VSA,   MDG,   PIC,   VTJ,   PMC,   LEC,   DP3,   NSC,   PTI,   CMT,   HAT,   TV1,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(100) 17 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   TTB,   BMI,   HVA,   RCL,   TAG,   RAL,   TYA,   VNR,   MCO,   TCL,   VE2,   CLL,   MKV,   TLG,   GTA,   SED,  
Giá vượt lên SMA(100) 25 Mã CK
Xem biểu đồ
VCG,   CII,   PET,   TNG,   NT2,   PV2,   CNG,   DGC,   STK,   GSP,   CIG,   VC9,   HOM,   SZL,   SSC,   SD4,   DXP,   TRA,   DGL,   VHL,   HU3,   TVD,   API,   DAD,   DC4,  
Giá vượt xuống SMA(100) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
DAH,   VIX,   ITC,   THT,   DNP,   SGR,   PSD,   DTA,   OPC,   WCS,  
Giá tại SMA(100) 10 Mã CK
Xem biểu đồ
NTL,   VOS,   VHC,   TS4,   CAV,   SFG,   SRF,   ASA,   TRC,   PGD,  
+ Tất cả SMA(100) 107 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   VCG,   CII,   HAR,   DPM,   NTL,   TLH,   PET,   TNG,   TDH,   DAH,   TTB,   VIX,   CSM,   VOS,   VHC,   HT1,   HCD,   DHG,   NT2,   LSS,   VGS,   ITC,   PVB,   TS4,   LGL,   BMI,   CCL,   HAX,   CAV,   HVA,   SFG,   SRF,   C32,   PV2,   ASA,   VCS,   CHP,   VSH,   KMR,   TRC,   ADS,   PXI,   CNG,   PTL,   RCL,   TAG,   DGC,   DHT,   STK,   ...
Giá < SMA(100) 490 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   KBC,   HAI,   AMD,   ITA,   PVX,   HSG,   DST,   ASM,   VHG,   LPB,   FIT,   HVN,   KLF,   HUT,   DLG,   DCM,   KSA,   HHS,   HAR,   HBC,   TTF,   QCG,   DVN,   SBS,   AAA,   ROS,   VGC,   GMD,   HVG,   IJC,   ATB,   MWG,   TNI,   TLH,   TCM,   TSC,   SPI,   PVC,   PIV,   ART,   SVH,   FTM,   TDH,   NS3,   DAH,   ...
Giá > SMA(100) 275 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   ^VN30,   PVS,   SCR,   CTG,   HPG,   SSI,   MBB,   ACB,   VPB,   PVD,   HDB,   DIG,   VRE,   DXG,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   FPT,   NVL,   VCG,   VCB,   BID,   VND,   CII,   REE,   TCH,   PDR,   DPM,   SAM,   GEX,   SHN,   LDG,   VJC,   GAS,   PLX,   NVT,   CEO,   PVT,   ANV,   CTS,   MSN,   JVC,   EIB,   VNM,   FCN,   TLD,   AGR,   ...
SMA(100) vượt lên SMA(200) 2 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   LM8,  
SMA(100) vượt xuống SMA(200) 1 Mã CK
Xem biểu đồ
HBC,  

SMA200
Giá chuẩn bị vượt lên SMA(200) 27 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   CII,   SBS,   GMD,   NTL,   TLH,   LCG,   VHC,   HCD,   PPC,   MHC,   VSH,   ADS,   SMB,   IMP,   SGR,   HOM,   VNR,   TCL,   HBS,   VE2,   B82,   NSC,   PTI,   SGD,   VC2,   VC1,  
Giá chuẩn bị vượt xuống SMA(200) 14 Mã CK
Xem biểu đồ
DPM,   KDC,   ITC,   SFG,   PXT,   RCL,   SVC,   CKD,   SFI,   TRA,   PIT,   SMT,   ICN,   SED,  
Giá vượt lên SMA(200) 26 Mã CK
Xem biểu đồ
SAM,   MWG,   BMP,   PET,   TS4,   TVB,   NTP,   SD9,   CNG,   DGC,   VLC,   PGI,   XPH,   KTL,   MTG,   SD4,   MDG,   VCR,   PIC,   DGL,   VTJ,   VHL,   PPS,   API,   ABT,   DAD,  
Giá vượt xuống SMA(200) 7 Mã CK
Xem biểu đồ
SDI,   THT,   FUCVREIT,   DNP,   ISH,   TBC,   PSD,  
Giá tại SMA(200) 9 Mã CK
Xem biểu đồ
CAV,   SRF,   TRC,   PTL,   VID,   S55,   BTP,   DBC,   DC4,  
+ Tất cả SMA(200) 83 Mã CK
Xem biểu đồ
OGC,   CII,   DPM,   SAM,   SBS,   GMD,   MWG,   NTL,   TLH,   BMP,   PET,   KDC,   LCG,   VHC,   HCD,   ITC,   PPC,   TS4,   CAV,   SFG,   SRF,   TVB,   SDI,   NTP,   SD9,   MHC,   VSH,   TRC,   ADS,   SMB,   PXT,   CNG,   PTL,   RCL,   DGC,   VLC,   THT,   VID,   PGI,   SVC,   IMP,   S55,   FUCVREIT,   DNP,   CKD,   ISH,   SGR,   HOM,   VNR,   SFI,   ...
Giá < SMA(200) 321 Mã CK
Xem biểu đồ
HAG,   FLC,   SBT,   HQC,   HNG,   KBC,   HAI,   AMD,   ITA,   PVX,   HSG,   DST,   ASM,   VHG,   FIT,   KLF,   HUT,   DLG,   DCM,   CII,   KSA,   HHS,   HBC,   TTF,   QCG,   AAA,   GMD,   HVG,   IJC,   TLH,   TCM,   TSC,   SPI,   PIV,   VRC,   FTM,   TDH,   DAH,   CVT,   GTN,   PPI,   CSM,   DCS,   LCG,   VNE,   TIG,   VC3,   SHI,   VSC,   PVE,   ...
Giá > SMA(200) 442 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   STB,   ^VN30,   PVS,   SCR,   CTG,   HPG,   SSI,   MBB,   ACB,   VPB,   PVD,   HDB,   DIG,   VRE,   DXG,   IDI,   VIC,   OGC,   SHS,   FPT,   NVL,   VCG,   VCB,   LPB,   BID,   HVN,   VND,   REE,   TCH,   HAR,   PDR,   SAM,   GEX,   SHN,   LDG,   DVN,   SBS,   VJC,   ROS,   GAS,   PLX,   VGC,   NVT,   CEO,   PVT,   ANV,   CTS,   MSN,   JVC,   ...


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357