Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

TÍN HIỆU BIỂU ĐỒSTOCHASTIC7_3
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 20 2 Mã CK
Xem biểu đồ
SDP,   ITS,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 20 1 Mã CK
Xem biểu đồ
CNG,  
SKD(7) Vượt lên 20 48 Mã CK
Xem biểu đồ
KBC,   VIC,   KLF,   DS3,   DCM,   SJF,   VGT,   NLG,   HHG,   VIX,   BWE,   SDD,   KDM,   NAF,   ATG,   C47,   HAP,   PXT,   VMC,   PTB,   POM,   VPD,   CTP,   IVS,   SGO,   DDV,   PV2,   LM8,   VCA,   SRT,   VLC,   TVT,   KKC,   CMI,   VGG,   MTA,   ADP,   SDH,   C69,   TFC,   TMS,   CLL,   VC2,   VRG,   CLC,   MLS,   PVP,   HVT,  
SKD(7) Vượt xuống 20 92 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   STB,   MBB,   ASM,   DXG,   IDI,   VGC,   VND,   VRE,   DST,   HUT,   PLX,   KSA,   EVG,   GAS,   AMD,   APS,   ITQ,   BII,   VHG,   PVI,   QNS,   PHR,   DPS,   PNJ,   QBS,   PVB,   VPI,   JVC,   VNG,   KVC,   KSQ,   DCS,   PHC,   PET,   HKB,   VCS,   HDC,   HT1,   PIV,   SAB,   TNT,   AGR,   PVC,   HID,   SDG,   ALV,   SKG,   TTZ,   HAX,   ...
SKD(7) Tại 20 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 20 143 Mã CK
Xem biểu đồ
CTG,   STB,   MBB,   ASM,   DXG,   KBC,   IDI,   VGC,   VND,   VIC,   VRE,   DST,   HUT,   KLF,   PLX,   KSA,   EVG,   GAS,   DS3,   AMD,   APS,   ITQ,   BII,   DCM,   SJF,   VHG,   PVI,   QNS,   PHR,   VGT,   NLG,   DPS,   PNJ,   QBS,   PVB,   VPI,   JVC,   VNG,   HHG,   KVC,   KSQ,   DCS,   PHC,   PET,   VIX,   HKB,   BWE,   VCS,   HDC,   HT1,   ...
SKD(7) Chuẩn bị vượt lên 80 4 Mã CK
Xem biểu đồ
ITD,   MAC,   TMP,   FDC,  
SKD(7) Chuẩn bị vượt xuống 80 3 Mã CK
Xem biểu đồ
VCR,   SCL,   POT,  
SKD(7) Vượt lên 80 38 Mã CK
Xem biểu đồ
FTM,   NSH,   TTB,   HVN,   VC3,   SBS,   SPP,   TVB,   PMC,   VFG,   NDX,   HU3,   TCL,   TEG,   PTL,   MTG,   SMA,   PME,   SCD,   SC5,   SLS,   TNA,   KHB,   PPS,   NAS,   INC,   EFI,   STP,   KHL,   FOX,   TLT,   SZL,   IPA,   SCJ,   KTL,   VLG,   TNC,   HAT,  
SKD(7) Vượt xuống 80 34 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   MWG,   TDH,   APG,   NDN,   TOP,   VIB,   KSB,   FCM,   DBC,   DPG,   GEG,   PCG,   BMI,   TND,   NRC,   ADS,   KPF,   ISH,   DIH,   DTA,   ORS,   CGP,   THG,   TPC,   VIT,   THT,   S4A,   VNT,   HCC,   PNG,   VPR,   SSC,   PJT,  
SKD(7) Tại 80 0 Mã CK
SKD(7) Tất cả 80 79 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   FTM,   NSH,   TTB,   MWG,   TDH,   HVN,   APG,   VC3,   SBS,   NDN,   TOP,   SPP,   VIB,   KSB,   FCM,   TVB,   DBC,   ITD,   VCR,   DPG,   GEG,   PCG,   PMC,   VFG,   NDX,   BMI,   TND,   NRC,   ADS,   KPF,   HU3,   TCL,   TEG,   ISH,   PTL,   MAC,   MTG,   SMA,   DIH,   PME,   SCD,   SC5,   SLS,   TNA,   KHB,   PPS,   DTA,   ORS,   CGP,   ...
SKD(7) %K vượt lên %D 12 Mã CK
Xem biểu đồ
QCG,   CII,   DAG,   DRH,   ELC,   KDC,   VNS,   CHP,   MHC,   VNH,   LHC,   HOM,  
SKD(7) %K vượt xuống %D 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SHB,   SAM,   TLD,   MBS,   GKM,   PLC,   L14,   VNR,   SIC,   AMV,   MCO,   WSB,   SFI,  
SKD(7) < 20 152 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SBT,   SSI,   PVS,   FLC,   VPB,   HHS,   SCR,   HSG,   ACB,   VCB,   HAG,   BID,   HDB,   PVD,   VHM,   FPT,   HAI,   DIG,   ITA,   MSN,   LDG,   NVB,   DPM,   HBC,   HNG,   HAR,   ROS,   MST,   VJC,   FCN,   GMD,   TTF,   DRC,   GEX,   REE,   IJC,   GTN,   CMW,   NKG,   TTH,   E1VFVN30,   CTD,   SPI,   BVH,   DHM,   TCM,   TDG,   IBC,   FIT,   ...
SKD(7) > 80 55 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   HCD,   ANV,   CSM,   PDC,   CEE,   VKC,   AVF,   ACV,   PVV,   ND2,   S96,   NBB,   SD7,   PVL,   ABC,   NNG,   PSG,   G20,   SDA,   PVA,   MBG,   SMB,   DHP,   HRC,   TVS,   BIC,   BLF,   GGG,   VCP,   SRA,   TST,   QCC,   SHP,   VT1,   CAP,   TTC,   ASP,   VES,   PXM,   AGM,   RCL,   RIC,   FID,   V15,   FDT,   PHP,   LO5,   TKC,   TCS,   ...

STOCHASTIC14_5
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 20 3 Mã CK
Xem biểu đồ
TIG,   SRT,   TL4,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 20 6 Mã CK
Xem biểu đồ
PVX,   QNS,   NLG,   LHG,   HAH,   TRC,  
SKD(14) Vượt lên 20 43 Mã CK
Xem biểu đồ
NVL,   KBC,   VIC,   KLF,   CII,   DCM,   VGT,   SBS,   VRC,   BWE,   KDC,   ATG,   HAP,   PXT,   VMC,   PTB,   POM,   CTP,   VID,   NDX,   SGO,   PV2,   TEG,   LHC,   MTG,   CMI,   VGG,   MTA,   PPS,   ADP,   SDH,   HOM,   C69,   TIE,   TFC,   INC,   CLL,   KHL,   TLT,   VRG,   SCJ,   KTL,   PVP,  
SKD(14) Vượt xuống 20 73 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   MBB,   ASM,   DXG,   VGC,   VRE,   SHS,   FPT,   VNM,   PLX,   EVG,   GAS,   AMD,   ITQ,   TPB,   BII,   IJC,   VHG,   CVT,   HCM,   NKG,   PNJ,   PVB,   TVC,   KVC,   DHM,   DCS,   PET,   MBS,   HKB,   HT1,   PIV,   TNT,   AGR,   PVC,   HID,   VCI,   HVA,   TTZ,   HAX,   HTI,   FUESSV50,   PVE,   VPH,   DBD,   CMG,   KSD,   ASA,   UDC,   BVS,   ...
SKD(14) Tại 20 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 20 125 Mã CK
Xem biểu đồ
PVS,   MBB,   NVL,   ASM,   DXG,   KBC,   VGC,   VIC,   VRE,   SHS,   PVX,   FPT,   VNM,   KLF,   PLX,   EVG,   GAS,   CII,   AMD,   ITQ,   TPB,   BII,   DCM,   IJC,   VHG,   CVT,   QNS,   HCM,   VGT,   NKG,   NLG,   PNJ,   SBS,   PVB,   VRC,   TVC,   TIG,   KVC,   DHM,   DCS,   PET,   MBS,   HKB,   BWE,   LHG,   KDC,   HT1,   PIV,   TNT,   AGR,   ...
SKD(14) Chuẩn bị vượt lên 80 9 Mã CK
Xem biểu đồ
QCG,   ANV,   TIS,   NCT,   TNA,   VOC,   FOX,   PTI,   NSC,  
SKD(14) Chuẩn bị vượt xuống 80 6 Mã CK
Xem biểu đồ
CVN,   KPF,   HIG,   VCP,   SCL,   POT,  
SKD(14) Vượt lên 80 19 Mã CK
Xem biểu đồ
SPP,   TVB,   SDD,   ITD,   PMC,   VFG,   NBB,   HU3,   PTL,   PME,   SC5,   KHB,   QTP,   TST,   NAS,   FID,   SZL,   IPA,   TNC,  
SKD(14) Vượt xuống 80 25 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   MWG,   TDH,   APG,   KSQ,   FCM,   DBC,   GEG,   PCG,   ADS,   VNP,   ISH,   PXI,   S74,   ORS,   CGP,   THG,   TPC,   THT,   S4A,   VNT,   HCC,   VPR,   SSC,   PJT,  
SKD(14) Tại 80 0 Mã CK
SKD(14) Tất cả 80 59 Mã CK
Xem biểu đồ
CEO,   QCG,   MWG,   ANV,   TDH,   APG,   KSQ,   SPP,   FCM,   TIS,   CVN,   TVB,   SDD,   DBC,   ITD,   GEG,   PCG,   PMC,   VFG,   NBB,   NCT,   ADS,   KPF,   HU3,   VNP,   ISH,   PXI,   S74,   PTL,   PME,   SC5,   TNA,   KHB,   ORS,   HIG,   CGP,   THG,   VOC,   TPC,   QTP,   VCP,   TST,   NAS,   THT,   S4A,   VNT,   FOX,   FID,   SZL,   PTI,   ...
SKD(14) %K vượt lên %D 19 Mã CK
Xem biểu đồ
NT2,   SJF,   DAG,   NHP,   DAH,   CTS,   PXA,   VIP,   D2D,   IVS,   MHC,   LM8,   VCA,   VE9,   KHS,   CMX,   KKC,   PGS,   VC2,  
SKD(14) %K vượt xuống %D 13 Mã CK
Xem biểu đồ
SHA,   STG,   S99,   SWC,   SIC,   BFC,   SMA,   NAG,   VCC,   ASP,   SFI,   VAF,   ACE,  
SKD(14) < 20 163 Mã CK
Xem biểu đồ
^VN30,   SBT,   CTG,   SSI,   STB,   FLC,   VPB,   HHS,   SCR,   HSG,   ACB,   IDI,   VCB,   HAG,   VND,   BID,   HDB,   PVD,   VHM,   HAI,   HUT,   DIG,   ITA,   MSN,   LDG,   NVB,   DPM,   HBC,   HNG,   HAR,   KSA,   ROS,   MST,   VJC,   FCN,   DS3,   GMD,   TTF,   DRC,   GEX,   REE,   GTN,   PVI,   CMW,   TLD,   TTH,   DPS,   E1VFVN30,   CTD,   SPI,   ...
SKD(14) > 80 48 Mã CK
Xem biểu đồ
AAA,   HCD,   CSM,   PDC,   VIB,   VKC,   AVF,   VCR,   ACV,   PVV,   ND2,   SD7,   ABC,   NNG,   PSG,   SDA,   TCL,   PVA,   MBG,   SMB,   HRC,   DIH,   BIC,   BLF,   GGG,   SRA,   QCC,   VCW,   SHP,   VT1,   CAP,   PEQ,   TTC,   STP,   PXM,   AGM,   MCP,   V15,   FDT,   PHP,   LO5,   TCS,   QPH,   IFS,   PNG,   VHH,   SED,   VXB,  


Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357