Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 733,501 89,501 89,613 71,841 3,211,658 1,341,363 2,154,804 1,186,170 1,056,853
Q2 853,826 66,795 67,052 48,735 3,372,708 1,332,236 2,199,719 1,077,193 1,172,989
Q3 1,062,929 79,971 80,304 67,462 3,777,608 1,526,954 2,554,984 1,482,509 1,222,624
2 AAM
Q1 52,002 545 581 487 252,462 206,170 11,988 8,906 240,473
Q2 76,489 1,042 1,043 863 254,368 199,061 13,056 9,994 241,312
Q3 49,418 -4,230 -4,227 -4,227 250,295 195,113 13,234 10,172 237,061
3 ABC
Q1 2,115,272 8,201 8,168 6,126 1,094,240 1,039,180 398,558 392,029 695,682
Q2 1,421,726 386,107 386,726 304,572 1,165,126 1,117,456 233,329 226,806 931,797
Q3 326,983 6,966 6,966 5,500 645,979 601,750 107,427 100,814 538,552
4 ABI
Q1 300,026 38,865 57,660 46,128 1,631,432 1,483,539 952,413 154,073 679,019
Q2 314,681 39,038 58,173 46,521 1,664,280 1,467,124 985,068 181,564 679,212
Q3 285,100 44,346 65,107 52,077 1,702,988 1,512,067 989,252 181,918 713,736
5 ABT
Q1 101,851 12,052 12,052 10,293 644,282 561,157 241,277 236,811 403,005
Q2 82,278 1,710 1,710 1,267 646,839 564,716 244,124 239,658 402,716
Q3 103,156 5,028 5,051 4,080 461,460 375,131 66,162 61,696 395,298
6 ACB
Q1 1,908,067 1,202,109 594,788 478,166 251,536,647 191,752,856 236,980,600 226,330,080 14,556,047
Q2 2,019,888 1,026,563 667,389 501,948 265,841,867 200,549,932 250,957,542 240,008,409 14,884,325
Q3 2,147,214 1,266,690 741,846 546,797 270,264,504 204,296,136 254,841,109 243,376,900 15,423,395
7 ACC
Q1 59,174 5,520 5,572 4,392 308,615 239,519 83,272 81,490 225,342
Q2 74,124 7,333 8,422 6,667 326,809 257,177 117,331 115,511 209,478
Q3 71,335 9,361 9,361 7,434 331,552 264,076 115,297 113,440 216,255
8 ACL
Q1 282,677 2,617 2,406 2,168 1,123,504 740,414 768,890 706,763 354,613
Q2 319,034 12,198 12,130 11,229 1,229,949 851,492 864,169 798,375 365,781
Q3 286,684 8,253 8,237 7,751 1,175,688 805,344 802,078 750,170 373,610
9 ACM
Q1 8,006 92 102 85 682,066 262,380 143,004 97,535 539,062
Q2 3,274 -1,387 -1,346 -1,346 675,924 261,834 138,064 92,595 537,860
Q3 0 -2,651 -2,655 -2,655 675,511 267,023 140,311 94,841 535,201
10 ACV
Q1 4,081,966 941,649 941,523 772,209 44,842,295 20,641,256 20,000,381 4,599,659 24,841,914
Q2 2,859,077 1,387,743 1,398,844 939,614 48,023,472 24,454,047 23,079,686 8,514,647 24,943,786
Q3 3,417,674 1,539,467 1,544,458 1,249,827 49,624,295 26,655,641 23,430,682 9,013,597 26,193,613
11 ADC
Q1 44,685 1,395 1,487 1,131 91,029 66,790 44,499 44,499 46,530
Q2 47,644 1,442 1,583 1,242 84,782 54,027 42,746 42,725 42,036
Q3 138,148 4,389 4,520 3,479 139,547 108,492 93,930 93,909 45,618
12 ADP
Q1 139,265 21,066 21,066 16,852 306,128 201,780 86,792 86,792 219,336
Q2 120,053 14,361 14,361 11,489 310,903 199,652 87,793 87,793 223,111
Q3 151,919 15,622 15,621 12,497 322,302 212,257 98,982 98,982 223,320
13 ADS
Q1 253,724 14,933 14,933 13,668 1,430,762 923,765 1,159,174 962,576 271,588
Q2 341,344 14,948 13,406 11,378 1,346,517 857,130 1,099,900 867,940 246,617
Q3 541,889 24,300 24,498 21,355 1,305,201 821,760 1,035,581 806,495 269,619
14 AFX
Q1 211,135 926 1,201 1,201 552,988 335,702 203,627 202,965 349,362
Q2 232,604 1,110 1,361 1,361 541,692 329,402 190,969 190,502 350,723
Q3 238,924 57 19,099 18,017 466,407 284,958 97,667 97,206 368,740
15 AGF
Q1 494,215 3,737 3,056 2,557 2,412,324 2,014,444 1,619,889 1,593,272 792,435
Q2 616,733 92 508 407 2,361,034 1,830,363 1,568,188 1,541,811 792,845
Q3 676,533 532 946 180 2,281,485 1,764,575 1,488,460 1,461,907 793,025
16 AGM
Q1 606,878 3,576 4,037 3,209 736,832 564,501 383,710 374,510 353,122
Q2 607,712 1,734 2,612 2,293 674,886 502,672 320,571 313,854 354,315
Q3 558,754 2,196 3,067 3,013 667,775 499,046 310,447 304,098 357,328
17 AGP
Q1 82,009 7,537 7,736 6,189 285,367 210,039 153,716 152,005 131,651
Q2 83,587 9,190 9,376 7,452 304,169 226,774 167,112 165,598 137,057
Q3 89,229 7,533 7,698 6,158 318,527 237,012 175,517 174,201 143,010
18 AGR
Q1 54,572 0 52,001 52,001 1,753,621 1,319,085 37,959 37,959 1,715,662
Q2 47,541 0 -158 -158 1,829,330 1,342,891 64,572 64,572 1,764,758
Q3 42,921 0 15,049 15,049 1,793,609 1,358,901 31,276 31,276 1,762,333
19 ALT
Q1 33,471 740 740 740 232,187 124,969 25,737 25,737 206,451
Q2 31,286 1,930 1,940 1,940 230,501 120,203 26,523 25,023 203,978
Q3 39,222 2,186 2,182 2,123 226,692 115,206 20,591 18,830 206,101
20 ALV
Q1 20,647 1,460 1,460 1,267 71,957 68,007 34,526 34,526 37,431
Q2 54,178 5,682 6,512 5,896 151,965 131,247 98,140 97,287 53,825
Q3 34,928 3,308 3,308 2,783 140,527 120,513 83,919 82,926 56,608
21 AMC
Q1 35,688 3,168 3,167 3,005 87,596 37,486 35,626 35,626 51,970
Q2 36,997 3,310 3,123 2,955 89,153 37,051 44,767 43,073 44,386
Q3 39,644 3,393 3,378 3,203 93,883 37,569 46,295 39,945 47,589
22 AMD
Q1 291,628 10,535 10,440 7,517 1,430,116 888,766 665,608 479,334 764,508
Q2 165,084 12,176 11,578 7,584 1,170,438 667,774 399,869 272,430 770,569
Q3 203,105 15,001 14,777 11,028 1,247,265 710,706 475,157 356,158 772,108
23 AME
Q1 201,945 423 706 565 505,285 394,266 368,412 359,977 136,874
Q2 261,177 818 811 609 545,117 436,129 407,635 399,904 137,483
Q3 187,958 721 715 554 534,544 427,036 396,539 387,923 138,006
24 AMP
Q1 233,466 3,931 3,931 3,401 988,992 885,158 819,596 817,362 169,395
Q2 259,920 5,609 5,572 4,194 902,111 805,480 742,459 740,193 159,651
Q3 266,580 7,342 7,333 6,224 927,634 830,826 761,653 759,494 165,981
25 AMS
Q1 190,581 5,308 5,072 3,977 697,020 451,066 514,329 404,325 182,691
Q2 247,320 6,191 5,197 3,832 789,594 512,030 609,912 525,368 179,682
Q3 297,243 4,431 4,459 3,515 850,821 625,203 667,624 585,598 183,197

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357