Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2018     » Năm 2017     » Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
Q1 1,298,292 70,857 72,689 70,782 4,786,813 2,378,122 3,273,871 2,135,393 1,512,943
2 AAM
Q1 59,920 3,174 3,238 2,730 253,451 198,526 14,762 11,697 238,689
3 ABC
Q1 236,558 3,455 3,448 2,729 723,922 682,438 176,242 169,542 547,681
4 ABI
Q1 324,706 30,950 52,977 42,372 1,892,936 1,729,164 1,161,499 154,676 731,438
5 ABT
Q1 91,112 10,186 10,186 9,009 631,178 368,369 229,545 225,875 401,634
6 ACB
Q1 2,372,811 1,624,093 1,490,087 1,144,486 299,855,182 241,706,645 282,677,922 272,569,210 17,177,260
7 ACC
Q1 96,128 10,876 10,876 9,403 363,207 290,029 132,235 128,129 230,972
8 ACL
Q1 332,334 6,774 6,459 5,892 1,177,796 808,854 797,926 779,043 379,870
9 ACM
Q1 1,305 -2,480 -2,480 -2,484 639,188 241,844 129,886 84,417 509,302
10 ACV
Q1 3,936,909 1,192,830 1,191,893 977,671 50,742,423 28,194,368 22,390,895 6,883,279 28,351,528
11 ADC
Q1 58,586 1,672 2,281 1,760 105,494 76,751 54,654 54,654 50,839
12 ADP
Q1 131,366 10,932 10,932 8,745 297,252 186,400 70,972 70,972 226,280
13 ADS
Q1 367,767 16,379 16,689 16,204 1,716,609 1,231,210 1,306,828 1,116,041 409,781
14 AFX
Q1 123,724 -5,670 -5,506 -5,795 502,637 326,821 137,184 136,729 365,453
15 AGF
Q1 302,939 -62,272 -71,750 -71,750 1,551,556 1,191,503 1,118,206 1,093,136 433,350
16 AGM
Q1 596,747 2,504 4,099 3,237 774,509 613,130 411,194 404,421 363,316
17 AGR
Q1 44,390 0 12,324 12,066 1,781,343 1,653,101 10,895 10,895 1,770,447
18 ALT
Q1 35,704 1,357 1,182 1,135 226,714 119,661 16,694 16,144 210,020
19 ALV
Q1 5,252 1,620 1,620 1,692 152,552 108,623 85,749 72,976 66,803
20 AMC
Q1 35,606 3,123 2,677 2,513 94,900 39,002 53,383 49,046 41,517
21 AMD
Q1 493,481 11,481 10,728 7,874 2,299,567 1,675,278 510,782 393,350 1,788,785
22 AME
Q1 79,197 166 148 98 500,432 416,904 351,968 345,509 148,464
23 AMV
Q1 8,066 529 415 420 409,900 374,458 58,057 18,806 351,844
24 ANV
Q1 817,635 87,594 87,830 75,947 3,020,243 1,345,114 1,550,662 1,495,059 1,469,581
25 APC
Q1 34,182 17,357 17,333 13,713 310,969 127,626 26,549 26,549 284,421

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357