Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
26 APS
Q1 0 832 0 183 387 377,001 0 8,773 0
Q2 0 10,997 0 -183 387 355,983 0 8,773 0
Q3 0 -13,620 0 98 387 356,775 0 8,773 0
27 ARM
Q1 38,865 3,211 3,255 2,604 87,402 80,607 46,014 42,779 41,388
Q2 33,441 1,439 1,855 1,484 87,809 81,379 51,068 47,833 36,741
Q3 49,009 2,368 1,813 1,450 85,764 79,711 47,573 44,338 38,191
28 ASA
Q1 59,662 943 943 737 121,845 47,910 17,265 17,011 104,580
Q2 38,109 521 383 284 123,819 49,840 20,005 19,751 103,815
Q3 24,681 320 417 333 126,525 52,720 22,377 22,124 104,148
29 ASM
Q1 192,963 31,552 29,667 27,165 4,006,630 3,109,015 1,543,527 999,768 2,463,103
Q2 266,867 67,186 67,858 52,689 4,304,823 2,904,205 1,790,276 1,257,549 2,514,547
Q3 583,844 119,560 118,562 95,585 4,444,869 3,016,745 1,834,737 1,322,373 2,610,131
30 ASP
Q1 354,685 -7,571 -7,484 -7,805 745,147 274,062 376,486 346,029 368,661
Q2 328,955 591 1,971 -212 776,146 298,444 407,697 377,553 368,449
Q3 314,964 2,640 2,927 75 742,116 236,901 377,330 348,888 364,786
31 ATA
Q1 10,813 993 1,153 1,153 628,132 562,433 467,204 467,204 160,928
Q2 16,641 286 704 704 164,876 114,913 466,171 466,171 -301,295
Q3 15,264 -974 -662 -662 166,323 118,322 468,342 468,342 -302,019
32 ATG
Q2 5,734 4,061 4,061 3,249 185,250 132,856 22,602 16,602 162,648
Q3 20,000 1,515 1,515 1,212 186,765 134,899 22,905 16,905 163,860
33 ATS
Q1 9,255 407 406 341 62,936 47,649 23,610 18,425 39,326
Q2 11,850 443 442 365 62,727 41,229 23,053 18,096 39,674
Q3 12,928 1,179 1,178 942 65,203 48,687 24,587 19,859 40,617
34 AVF
Q1 25,133 -28,091 -32,744 -32,744 895,049 743,098 1,665,173 1,665,173 -770,124
Q2 34,928 -16,655 -19,437 -19,437 877,224 771,262 1,666,785 1,666,785 -789,561
Q3 37,987 -17,261 -447,732 -447,732 433,048 330,448 1,670,341 1,670,341 -1,237,293
35 B82
Q1 108,649 191 185 145 541,384 482,132 490,617 481,683 50,767
Q2 0 404 103 0 519,171 453,036 468,946 460,789 50,225
Q3 59,278 207 325 260 531,697 478,595 481,081 473,729 50,617
36 BAM
Q1 0 -225 -225 -225 716,861 518,947 360,100 360,100 356,762
37 BBC
Q1 247,614 20,602 21,198 17,730 913,892 639,761 211,370 191,845 702,523
Q2 180,180 8,941 8,910 7,694 892,242 627,368 185,990 165,940 706,252
Q3 330,503 36,903 33,337 27,287 920,054 662,710 196,429 176,996 723,625
38 BBS
Q1 87,377 3,937 4,028 3,222 213,340 160,411 127,193 122,689 86,147
Q2 111,234 3,240 2,405 1,907 195,904 143,927 114,018 114,018 81,886
Q3 96,109 1,505 1,561 1,249 232,142 174,146 149,049 149,049 83,094
39 BCC
Q1 1,076,321 25,442 27,324 20,752 5,107,053 1,145,029 3,384,179 2,632,517 1,722,874
Q2 1,123,188 124,091 122,484 98,445 4,954,388 1,064,693 3,157,041 2,759,614 1,797,347
Q3 1,012,972 67,798 67,147 53,186 4,990,083 1,168,638 3,139,601 2,741,361 1,850,482
40 BCE
Q1 112,228 6,976 6,941 4,877 1,727,995 1,707,338 1,370,601 1,370,601 357,394
Q2 263,546 6,076 6,020 5,232 1,686,979 1,630,515 1,349,511 980,124 337,468
Q3 16,281 -1,908 -1,791 -1,791 1,631,079 1,575,164 1,295,406 921,444 335,673
41 BCG
Q1 265,715 20,718 20,861 15,055 1,202,874 747,335 512,204 475,541 690,670
Q2 341,589 19,775 20,536 14,051 3,417,973 771,355 2,778,060 1,317,140 639,913
Q3 387,653 23,293 23,639 17,808 4,602,186 1,511,292 3,341,753 1,870,410 1,260,434
42 BCI
Q1 43,408 14,442 11,100 9,266 3,304,239 2,378,360 1,292,310 365,565 2,011,929
Q2 57,060 17,528 17,544 15,007 3,288,672 2,397,885 1,261,736 362,184 2,026,935
Q3 29,758 -33,577 -33,362 -33,594 3,325,699 2,451,104 1,332,512 475,773 1,993,187
43 BDB
Q1 2,038 -294 -134 -134 15,216 10,310 2,891 2,889 12,326
Q2 22,935 639 490 413 25,472 20,648 13,296 13,204 12,176
Q3 13,110 330 332 264 16,870 12,126 4,430 4,338 12,440
44 BDG
Q1 418,535 24,313 25,039 21,794 537,132 461,948 373,105 372,944 164,026
Q2 393,765 32,621 33,215 24,155 599,617 445,093 433,538 433,376 166,079
Q3 332,984 13,827 16,713 13,358 555,787 399,254 376,350 376,188 179,438
45 BDW
Q1 30,685 1,488 1,499 1,193 404,471 64,944 259,357 27,421 145,114
Q2 35,460 4,029 5,231 4,182 407,893 72,747 258,597 25,890 149,296
Q3 38,710 5,702 5,715 4,568 408,101 77,699 254,238 22,064 153,863
46 BED
Q1 8,720 745 749 607 53,197 27,533 9,257 7,980 43,940
Q2 25,126 2,054 2,133 1,705 55,215 30,518 13,944 12,720 41,272
Q3 25,547 2,169 2,181 1,743 59,101 29,731 16,102 14,836 42,998
47 BFC
Q1 1,014,480 49,081 50,836 43,531 3,447,514 2,667,539 2,325,927 2,187,501 1,121,588
Q2 2,072,974 152,783 152,771 128,370 3,703,180 2,911,477 2,654,280 2,485,088 1,048,901
Q3 1,486,251 104,339 103,750 83,430 3,663,941 2,879,597 2,510,660 2,337,190 1,153,280
48 BGM
Q1 0 351 351 281 472,315 250,518 5,164 5,164 467,151
Q3 56,521 43 43 34 541,349 314,539 73,995 73,995 467,354
49 BHC
Q1 46,782 729 52 52 150,065 63,950 173,315 171,499 -23,250
Q2 59,820 235 52 52 150,970 65,521 174,167 171,251 -23,198
50 BHS
Q1 1,179,144 75,503 76,513 64,457 5,416,203 3,281,161 3,388,747 3,087,554 2,027,456
Q2 1,147,678 84,417 84,808 81,200 5,972,988 3,746,795 3,832,764 3,192,389 2,140,224
Q3 930,091 46,483 46,722 40,826 5,700,356 3,431,446 3,514,855 2,852,993 2,185,501
Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT