Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2017     Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
2016 2,145,497 165,553 166,597 142,925 3,077,616 1,361,646 2,122,864 1,140,285 954,752
2 AAM
2016 278,649 2,591 2,981 2,396 259,536 213,325 13,813 10,730 245,723
3 ABC
2016 7,306,200 115,738 116,169 91,367 1,178,802 1,122,879 489,246 482,888 689,555
4 ABI
2016 1,086,529 75,127 139,003 111,149 1,544,988 1,367,450 911,396 140,304 633,591
5 ABT
2016 424,790 54,528 54,147 47,671 649,276 390,849 233,570 229,104 415,707
6 AC4
2016 506,310 12,460 12,441 9,948 457,152 454,585 416,545 416,545 40,607
7 ACB
2016 6,891,889 2,884,589 1,667,002 1,325,174 233,680,877 179,644,526 219,618,161 209,409,081 14,062,716
8 ACC
2016 402,115 53,922 54,399 44,871 322,040 249,656 101,292 99,548 220,748
9 ACE
2016 278,392 24,420 25,872 20,853 132,109 111,632 61,854 60,760 70,255
10 ACL
2016 1,291,582 26,434 24,651 23,727 1,185,986 791,527 833,150 768,272 352,836
11 ACM
2016 126,793 11,744 9,869 8,457 682,528 257,941 143,757 98,287 538,772
12 ACV
2016 16,080,820 4,245,453 6,669,371 5,290,082 45,744,674 21,460,255 21,764,811 7,195,949 23,979,863
13 ADC
2016 239,417 8,716 9,418 7,044 92,495 66,372 47,309 47,309 45,186
14 ADP
2016 529,291 67,403 67,416 52,585 291,151 198,488 88,714 88,714 202,437
15 ADS
2016 1,103,145 39,526 41,660 36,462 1,274,256 801,017 1,019,528 850,991 254,727
16 AFX
2016 1,207,076 5,267 8,194 8,194 523,897 300,748 175,038 174,295 348,859
17 AGF
2016 3,330,554 5,203 4,971 2,896 2,436,225 1,888,025 1,645,944 1,598,697 790,282
18 AGM
2016 1,903,254 -61 6,052 5,862 741,438 564,808 392,081 385,018 349,356
19 AGP
2016 338,868 27,208 27,501 21,987 286,493 214,746 186,037 184,128 100,456
20 AGR
2016 0 164,034 0 547 1,660,720 834,913 22,054 22,054 1,638,666
21 AGX
2016 488,211 49,465 67,580 56,287 400,916 162,225 67,065 59,936 333,851
22 ALT
2016 129,313 6,873 6,843 5,940 227,483 115,021 21,708 21,708 205,775
23 ALV
2016 42,372 2,998 2,993 2,831 61,857 58,210 25,456 25,456 36,401
24 AMC
2016 166,426 13,445 13,327 12,641 84,338 34,081 34,377 34,377 49,961
25 AMD
2016 1,445,629 57,830 58,343 43,402 1,327,730 803,132 589,837 512,835 737,893

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357