Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

» Năm 2018     » Năm 2017     Năm 2016     » Năm 2015     » Năm 2014     » Năm 2013     » Năm 2012     » Năm 2011     » Năm 2010     » Năm 2009     » Năm 2008     » Năm 2007     » Năm 2006     » Năm 2005    
STT Mã CK Quý Doanh thu LNT từ HĐKD LNTT LNST Tổng tài sản TS ngắn hạn Tổng nợ Nợ Ngắn hạn VCSH
1 AAA
2016 2,145,497 165,553 166,597 143,865 3,077,616 1,361,646 2,122,864 1,140,285 954,752
2 AAM
2016 278,649 1,514 1,904 1,570 257,904 211,693 12,925 9,842 244,978
3 ABC
2016 7,306,200 115,738 116,169 100,301 1,178,802 1,122,879 489,246 482,888 689,555
4 ABI
2016 1,086,529 75,127 139,003 111,149 1,545,440 1,367,902 912,181 141,096 633,260
5 ABT
2016 424,790 54,528 54,147 47,671 649,276 573,159 233,570 229,104 415,707
6 AC4
2016 506,310 12,460 12,441 9,948 457,152 454,585 416,545 416,545 40,607
7 ACB
2016 6,891,889 2,884,613 1,667,026 1,325,174 233,680,877 179,644,526 219,618,161 209,409,081 14,062,716
8 ACC
2016 402,005 53,626 54,263 49,033 322,039 249,584 100,715 98,971 221,324
9 ACE
2016 278,392 24,420 25,872 20,853 132,109 111,632 61,854 60,760 70,255
10 ACL
2016 1,291,582 25,790 24,006 23,503 1,185,063 790,734 832,678 770,551 352,384
11 ACM
2016 126,243 11,745 9,881 8,662 682,528 257,941 143,552 98,082 538,976
12 ACS
2016 333,367 8,580 9,043 7,184 309,765 175,027 253,988 236,933 55,776
13 ACV
2016 14,709,557 4,245,460 6,669,378 5,474,741 46,941,751 22,314,861 22,609,238 8,580,927 24,332,514
14 ADC
2016 239,417 8,723 9,425 7,257 91,679 66,306 46,280 46,259 45,399
15 ADP
2016 641,528 104,792 104,777 83,803 291,166 198,503 88,717 88,717 202,449
16 ADS
2016 1,103,309 37,312 40,882 35,441 1,265,210 788,649 1,008,829 858,829 256,380
17 AFC
2016 60,383 617 646 500 187,987 40,814 81,129 31,201 106,858
18 AFX
2016 1,207,076 4,569 7,495 7,495 523,198 300,050 175,038 174,295 348,160
19 AG1
2016 479,835 9,993 10,071 8,057 183,878 144,002 135,058 131,703 48,820
20 AGF
2016 3,331,232 4,197 4,519 621 2,436,225 1,888,025 1,645,944 1,598,697 790,282
21 AGM
2016 1,903,254 547 6,661 6,420 741,348 564,718 391,434 382,023 349,914
22 AGP
2016 338,868 27,208 27,501 21,987 286,493 214,746 186,037 184,128 100,456
23 AGR
2016 133,600 164,034 -365,821 -405,398 1,660,379 1,225,371 12,044 12,044 1,648,335
24 AGX
2016 488,211 49,465 67,580 56,308 400,916 162,225 67,065 59,936 333,851
25 ALT
2016 129,178 6,689 6,501 5,796 224,604 112,730 18,893 18,893 205,711

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357