Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

COMPANIES LISTING

No. Symbol Company Name First Traded Date First Listed Volume First Price Shares Outstanding Fund Shares Volume Listing NN được sở hữu NN còn được phép mua Last Close Capital Market Charts
1 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát
(Nhựa - Bao Bì )
15/07/2010 9,900,000 48.7 56,964,988 0 56,964,988 16,607,996 7,621,864 ( 15.8% ) 25.5 (0.1) 1,447 1 month
2 AAM Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
(Thủy Sản )
24/09/2009 8,100,000 38 10,435,840 2,200,000 12,635,840 6,191,561 6,118,089 ( 0.7% ) 10 (0.1) 125 1 month
3 ABC Công ty cổ phần Truyền thông VMG
(Công Nghệ Viễn Thông )
18/08/2016 20,393,000 28.5 20,393,000 0 20,393,000 9,060 9,060 ( 0% ) 30 (0) 612 1 month
4 ABI Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC)
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
16/07/2009 38,000,000 24 38,000,000 0 38,000,000 17,326,900 17,316,300 ( 0% ) 29 (2.6) 977 1 month
5 ABT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre
(Thủy Sản )
25/12/2006 3,300,000 90 11,558,307 2,548,900 14,107,207 6,912,531 6,358,665 ( 4.8% ) 40.9 (0.8) 565 1 month
6 AC4 Công ty Cổ phần ACC - 244
08/02/2017 2,940,862 12.9 2,940,862 0 2,940,862 0 0 ( 0% ) 12.9 (0) 38 1 month
7 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
21/11/2006 110,004,656 130.2 999,407,901 27,915,995 1,027,323,896 281,308,951 2 ( 28.1% ) 22.7 (0) 23,320 1 month
8 ACC Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX
(Vật Liệu Xây Dựng )
30/06/2011 10,000,000 25 10,000,000 0 10,000,000 4,900,000 3,226,670 ( 16.7% ) 27.8 (-0.2) 280 1 month
9 ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang
(Vật Liệu Xây Dựng )
10/11/2009 2,300,000 25 3,050,781 0 3,050,781 1,489,482 1,489,482 ( 0% ) 27.9 (0) 85 1 month
10 ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang
(Thủy Sản )
05/09/2007 9,000,000 81 18,399,675 0 18,399,675 9,014,991 8,274,952 ( 4% ) 8.5 (0) 155 1 month
11 ACM Công ty Cổ phần Tập đoàn khoáng sản Á Cường
(Khoáng Sản )
23/07/2015 51,000,000 10.5 51,000,000 0 51,000,000 24,990,000 24,603,100 ( 0.8% ) 1.7 (0) 87 1 month
12 ACV Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP
(Hàng không )
21/11/2016 2,177,173,236 25 2,177,173,236 0 2,177,173,236 0 0 ( 0% ) 50 (0.1) 107,988 1 month
13 ADC Công ty Cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông
(Công Nghệ Viễn Thông )
24/12/2010 1,000,000 10.8 3,060,000 0 3,060,000 1,499,400 1,136,986 ( 11.8% ) 15.5 (0) 47 1 month
14 ADP Công ty Cổ phần Sơn Á Đông
02/02/2010 5,000,000 0 15,359,914 0 15,359,914 4,672,387 4,672,387 ( 0% ) 36.5 (0) 561 1 month
15 ADS Công ty Cổ phần Damsan
29/06/2016 16,070,000 17 16,873,481 0 16,873,481 7,874,300 7,742,040 ( 0.8% ) 20.9 (0.5) 377 1 month
16 AFX Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
(Thực Phẩm )
02/12/2016 35,000,000 10 35,000,000 0 35,000,000 0 0 ( 0% ) 3.1 (0) 108 1 month
17 AGF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
(Thủy Sản )
02/05/2002 7,887,578 30 28,109,743 0 28,109,743 13,773,774 13,534,389 ( 0.9% ) 9.9 (0) 278 1 month
18 AGM Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang
14/12/2012 18,200,000 20 18,200,000 0 18,200,000 8,918,000 8,897,940 ( 0.1% ) 9.9 (-0.2) 184 1 month
19 AGP Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
06/10/2015 4,355,880 55 7,187,202 0 4,355,880 2,112,781 2,112,781 ( 0% ) 29.9 (0) 130 1 month
20 AGR Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco
(Chứng Khoán )
10/12/2009 120,000,000 32 211,200,000 800,000 212,000,000 103,880,000 103,555,716 ( 0.2% ) 3.4 (0.0) 723 1 month
21 AGX Công ty Cổ phần nông sản xuất khẩu Sài Gòn
14/09/2015 9,000,000 20 10,800,000 0 10,800,000 1,158,200 1,158,200 ( 0% ) 32.7 (4.2) 308 1 month
22 ALT Công ty Cổ phần văn hoá Tân Bình
(Giáo Dục )
22/11/2006 1,334,700 32 5,736,709 435,814 6,172,523 3,024,536 2,765,059 ( 4.5% ) 15.1 (-0.4) 96 1 month
23 ALV Công ty Cổ phần Khoáng sản Vinas A Lưới
(Khoáng Sản )
17/09/2010 1,500,000 32.5 4,511,904 0 3,007,936 1,473,888 1,438,776 ( 0.8% ) 4.5 (0) 14 1 month
24 AMC Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu
(Khoáng Sản )
15/02/2012 2,850,000 12 2,850,000 0 2,850,000 1,396,500 1,351,700 ( 1.6% ) 30.1 (0) 86 1 month
25 AMD Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
(Khoáng Sản )
11/11/2014 30,000,000 14.9 77,999,920 0 62,399,936 30,575,968 30,551,780 ( 0% ) 13.5 (0.1) 833 1 month
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI COPHIEU68