Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Danh sách chứng quyền niêm yết Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT

STT Mã CK Tên Công Ty Ngày GDĐT KLNY LầnĐầu Giá NY KL ĐangLưuHành Cổ Phiếu Quỹ Khối Lượng Niêm yết NN được sở hữu NN còn được phép mua Giá HT Vốn Thị Trường Biểu Đồ
1 CEO Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O
(Bất Động Sản )
29/09/2014 34,311,998 11.6 257,339,985 0 154,403,991 50,438,637 32,675,985 ( 6.9% ) 6.9 (0.1) 1,065 1 month
2 CLG Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
(Bất Động Sản Đầu tư phát triển )
09/08/2010 10,000,000 42 21,150,000 0 21,150,000 10,363,500 8,355,880 ( 9.5% ) 1.3 (0.1) 26 1 month
3 D11 Công ty Cổ phần Địa ốc 11
(Bất Động Sản )
25/02/2011 2,600,000 67 6,551,965 0 6,551,965 2,140,308 1,681,748 ( 7% ) 18.4 (0.9) 121 1 month
4 D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
(Bất Động Sản )
14/08/2009 10,700,000 40 21,309,968 45,016 21,354,984 5,243,000 3,767,560 ( 6.9% ) 54.4 (1.9) 1,162 1 month
5 DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
(Bất Động Sản Xây Dựng )
19/08/2009 60,000,000 55 314,943,601 0 314,943,601 113,530,461 40,369,588 ( 23.2% ) 12.4 (0.2) 3,890 1 month
6 DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
(Bất Động Sản )
22/06/2010 29,100,000 25 299,309,720 0 299,309,720 107,401,197 69,756,825 ( 12.6% ) 1.3 (0.1) 395 1 month
7 DLR Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
(Bất Động Sản )
20/05/2010 4,500,000 32.3 4,500,000 0 4,500,000 2,205,000 1,771,000 ( 9.6% ) 10.4 (0) 47 1 month
8 DRH Công ty Cổ phần DRH Holdings
(Bất Động Sản )
26/07/2010 14,990,000 17 60,714,083 285,850 60,999,933 24,010,000 23,982,360 ( 0% ) 5.8 (0.4) 354 1 month
9 DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam
(Bất Động Sản )
16/07/2010 10,000,000 30 18,059,832 0 18,059,832 4,900,000 4,673,820 ( 1.3% ) 3.1 (-0.2) 56 1 month
10 DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
(Bất Động Sản Xây Dựng )
22/12/2009 8,000,000 40 518,796,292 1,238,375 520,034,667 57,459,149 6,060,351 ( 9.9% ) 9.1 (0.3) 4,712 1 month
11 FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
(Bất Động Sản )
05/10/2011 10,000,000 12.5 1,009,616,882 0 709,997,807 259,637,051 188,422,414 ( 7.1% ) 2.8 (0.1) 2,002 1 month
12 HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
(Bất Động Sản )
22/12/2008 179,814,501 40 927,467,947 0 927,467,947 336,368,351 253,563,367 ( 8.9% ) 3.9 (0.1) 3,589 1 month
13 HDC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu
(Bất Động Sản Thương Mại )
08/10/2007 8,128,000 70 65,875,423 640,829 66,516,252 20,145,467 11,765,924 ( 12.7% ) 15.5 (0.3) 1,028 1 month
14 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
(Bất Động Sản )
02/02/2010 13,500,000 88 154,285,676 0 118,681,289 33,841,077 18,838,110 ( 9.7% ) 19.7 (1.3) 2,332 1 month
15 HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
(Bất Động Sản )
20/10/2010 40,000,000 38 476,600,000 0 476,600,000 209,034,000 164,979,895 ( 9.2% ) 1.5 (0.1) 705 1 month
16 IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI
(Bất Động Sản Đầu tư phát triển )
30/06/2011 38,000,000 18 227,644,608 0 227,644,608 88,988,738 85,255,352 ( 1.6% ) 3.7 (0.2) 842 1 month
17 IDJ Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ
(Bất Động Sản )
13/09/2010 32,600,000 17.2 32,600,000 0 32,600,000 15,974,000 11,739,000 ( 13% ) 14.6 (0.8) 476 1 month
18 IDV Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
(Bất Động Sản )
01/06/2010 3,528,500 43 18,351,351 0 18,351,351 5,666,960 5,507,023 ( 0.9% ) 44.6 (2.8) 818 1 month
19 IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
(Bất Động Sản )
19/04/2010 54,838,905 30 137,097,323 0 137,097,323 134,355,317 114,844,205 ( 14.2% ) 10.6 (0.3) 1,446 1 month
20 ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
(Bất Động Sản )
15/11/2006 45,000,000 54 937,883,609 579,998 938,463,607 410,765,520 297,619,621 ( 12.1% ) 3.8 (0.3) 3,604 1 month
21 ITC Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà
(Bất Động Sản )
19/10/2009 23,028,896 55 72,078,443 440,360 72,518,803 33,852,477 26,966,562 ( 9.6% ) 14.1 (0.1) 1,023 1 month
22 KAC Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An
(Bất Động Sản )
27/10/2010 20,000,000 30 23,999,999 0 23,999,999 11,759,999 11,754,711 ( 0% ) 14.7 (0) 353 1 month
23 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
(Bất Động Sản )
18/12/2007 88,000,000 161.3 469,760,512 5,950,655 475,711,167 233,098,471 71,979,709 ( 34.3% ) 12.9 (0.5) 6,137 1 month
24 KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
(Bất Động Sản )
01/02/2010 33,200,000 40 544,429,109 0 544,429,109 88,200,000 4,983,595 ( 15.3% ) 23.6 (0.8) 12,849 1 month
25 LCG Công ty Cổ phần LICOGI 16
(Bất Động Sản )
18/11/2008 13,600,000 60 104,901,700 0 104,901,700 37,362,478 11,041,100 ( 25.1% ) 7.7 (0.1) 810 1 month


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357