Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

DANH SÁCH CÔNG TY NIÊM YẾT

STT Mã CK Tên Công Ty Ngày GDĐT KLNY LầnĐầu Giá NY KL ĐangLưuHành Cổ Phiếu Quỹ Khối Lượng Niêm yết NN được sở hữu NN còn được phép mua Giá HT Vốn Thị Trường Biểu Đồ
1201 VCA Công ty Cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA)
(Ngành Thép )
21/02/2011 15,187,322 0 15,187,322 0 15,187,322 7,379,826 7,379,826 ( 0% ) 10 (-0.1) 152 1 month
1202 VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Ngân hàng- Bảo hiểm )
30/06/2009 112,285,426 50 3,597,768,575 0 3,597,768,575 799,506,100 233,452,830 ( 15.7% ) 37 (0.1) 133,117 1 month
1203 VCC Công ty Cổ phần Vinaconex 25
05/02/2009 4,000,000 10 12,000,000 0 6,000,000 2,940,000 2,728,050 ( 1.8% ) 12.4 (-0.2) 74 1 month
1204 VCE CTCP Xây lắp Môi trường - TKV
30/12/2016 5,000,000 12.2 5,000,000 0 5,000,000 0 0 ( 0% ) 8 (0) 40 1 month
1205 VCF Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
(Thực Phẩm )
28/01/2011 26,579,135 50 26,579,135 0 26,579,135 13,023,776 5,211,334 ( 29.4% ) 193.5 (-1.5) 5,143 1 month
1206 VCG Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
(Xây Dựng )
05/09/2008 149,985,150 39.8 441,710,673 0 441,710,673 216,438,229 179,702,081 ( 8.3% ) 20 (0.2) 8,834 1 month
1207 VCI Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
(Chứng Khoán )
07/07/2017 103,200,000 48 103,200,000 0 103,200,000 0 0 ( 0% ) 59.8 (-0.1) 6,171 1 month
1208 VCM Công ty Cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex
(Dịch vụ - Du lịch )
11/05/2010 3,000,000 56.1 3,000,000 0 3,000,000 1,470,000 1,136,230 ( 11.1% ) 16.2 (0) 49 1 month
1209 VCP Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
(Xây Dựng Đầu tư xây dựng )
16/12/2016 45,599,995 17 45,599,995 0 45,599,995 0 0 ( 0% ) 21.3 (0) 971 1 month
1210 VCR Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex
(Bất Động Sản Đầu tư phát triển )
10/05/2010 30,000,000 37.5 35,240,000 760,000 36,000,000 17,640,000 17,569,400 ( 0.2% ) 3.9 (0.2) 140 1 month
1211 VCS Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Cao Cấp VCS
(Vật Liệu Xây Dựng )
17/12/2007 10,000,000 95.3 80,000,000 0 60,000,000 25,969,632 24,798,851 ( 1.5% ) 175.5 (-1.5) 10,530 1 month
1212 VCT Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex
15/07/2010 1,100,000 0 1,100,000 0 1,100,000 529,400 529,400 ( 0% ) 1 (0.1) 1 1 month
1213 VCW Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex
(Dịch vụ công ích )
23/11/2016 50,000,000 40.5 50,000,000 0 50,000,000 0 0 ( 0% ) 35 (0) 1,750 1 month
1214 VCX Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình
(Vật Liệu Xây Dựng )
01/04/2014 25,600,000 0 26,530,000 0 26,530,000 12,979,500 12,979,500 ( 0% ) 3.5 (0) 93 1 month
1215 VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
(Thực Phẩm )
27/11/2007 1,200,000 83.6 14,657,150 0 14,657,150 7,182,003 7,033,843 ( 1% ) 34.9 (0) 512 1 month
1216 VDN Công ty Cổ phần Vinatex Đà Nẵng
15/07/2010 2,000,000 0 2,993,910 0 2,993,910 1,467,015 1,467,015 ( 0% ) 13.3 (0) 40 1 month
1217 VDP Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA
15/08/2017 12,782,904 28.3 12,782,904 0 12,782,904 0 0 ( 0% ) 44.2 (-3.3) 565 1 month
1218 VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
(Chứng Khoán )
25/05/2010 33,000,000 19.6 70,000,000 0 70,000,000 34,300,000 33,773,900 ( 0.8% ) 10.4 (0.1) 728 1 month
1219 VDT Công ty Cổ phần Lưới thép Bình Tây
(Ngành Thép )
01/03/2011 1,965,440 0 1,965,440 0 1,965,440 963,065 963,065 ( 0% ) 17 (0) 33 1 month
1220 VE1 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 1
04/09/2008 3,000,000 16 2,991,580 8,420 3,000,000 1,470,000 0 ( 49.1% ) 8 (0) 24 1 month
1221 VE2 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 2
26/07/2010 1,861,141 54 2,158,880 0 2,158,880 1,057,851 1,032,051 ( 1.2% ) 13.5 (0) 29 1 month
1222 VE3 Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
30/06/2010 1,319,710 32 1,319,710 0 1,319,710 646,657 510,497 ( 10.3% ) 12 (0) 16 1 month
1223 VE4 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 4
16/10/2012 1,028,000 14 1,028,000 0 1,028,000 503,720 477,020 ( 2.6% ) 12.2 (0) 13 1 month
1224 VE8 Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Vneco 8
27/08/2012 1,800,000 12 1,800,000 0 1,800,000 882,000 814,100 ( 3.8% ) 13.9 (0) 25 1 month
1225 VE9 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng VNECO 9
(Xây Dựng Đầu tư xây dựng )
23/01/2008 3,100,000 38.4 12,523,613 0 12,523,613 6,136,570 5,984,509 ( 1.2% ) 13.5 (0.1) 169 1 month

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357