Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII - LGC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ

2017
9.6% (960 đồng tiền mặt)22/03/2017

2016
6.4% (640 đồng tiền mặt)08/09/2016
6% (600 đồng tiền mặt)07/03/2016

2015
10% (1000 đồng tiền mặt)25/08/2015
12% (1200 đồng tiền mặt)07/01/2015
Tỉ lệ: 3/2 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)07/01/2015

2014
Tỉ lệ: 2/1 (Chia tách cổ phiếu)18/08/2014

2013
Tỉ lệ: 1/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)01/08/2013

2010
16% (1600 đồng tiền mặt)29/12/2010
8% (800 đồng tiền mặt)22/03/2010

2009
7% (700 đồng tiền mặt)28/10/2009
Tỉ lệ: 10/1 (Chia tách cổ phiếu)25/05/2009
8% (800 đồng tiền mặt)18/03/2009

2008
9% (900 đồng tiền mặt)26/09/2008
Tỉ lệ: 10/15 giá 15000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)26/09/2008
8% (800 đồng tiền mặt)17/03/2008

2007
7% (700 đồng tiền mặt)12/09/2007
Tỉ lệ: 1/1 giá 10000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)12/09/2007
Tỉ lệ: 2/1 giá 32000/cổ phiếu (Phát hành cổ phiếu)12/09/2007


Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2017 31/05/2017 9.60% 960 đồng/cổ phiếu
2/ Cổ tức bằng tiền 08/09/2016 07/10/2016 6.40% 640 đồng/cổ phiếu
3/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2016 29/04/2016 6% 600 đồng/cổ phiếu
4/ Phát hành khác 21/09/2015 21/09/2015 Phát hành: 120,000,000
5/ Cổ tức bằng tiền 25/08/2015 11/09/2015 10% 1000 đồng/cổ phiếu
6/ Cổ tức bằng tiền 07/01/2015 12/02/2015 12% 1200 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 07/01/2015 02/03/2015 3/2(giá: 10,000) Phát hành: 14,637,810
Phát hành khác 07/01/2015 02/03/2015 Phát hành: 35,700,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 50,337,810
7/ Cổ phiếu thưởng 18/08/2014 18/09/2014 2/1 Chia tách / thưởng: 7,366,236
8/ Mua cổ phiếu quỹ 13/03/2014 13/03/2014 Khối lượng mua: 418,210
9/ Phát hành hiện hữu 01/08/2013 27/11/2013 1/1(giá: 10,000) Phát hành: 6,867,158
10/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2010 24/01/2011 16% 1600 đồng/cổ phiếu
11/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2010 28/04/2010 8% 800 đồng/cổ phiếu
12/ Cổ tức bằng tiền 28/10/2009 30/11/2009 7% 700 đồng/cổ phiếu
13/ Cổ phiếu thưởng 25/05/2009 23/07/2009 10/1 Chia tách / thưởng: 753,051
14/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2009 24/04/2009 8% 800 đồng/cổ phiếu
15/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2008 28/11/2008 9% 900 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 26/09/2008 18/02/2009 10/15(giá: 15,000) Phát hành: 4,530,510
16/ Cổ tức bằng tiền 17/03/2008 02/04/2008 8% 800 đồng/cổ phiếu
17/ Cổ tức bằng tiền 12/09/2007 05/10/2007 7% 700 đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 12/09/2007 14/01/2008 1/1(giá: 10,000) Phát hành: 1,000,000
Phát hành hiện hữu 12/09/2007 14/01/2008 2/1(giá: 32,000) Phát hành: 500,000
Phát hành chiến lược 12/09/2007 14/01/2008 Phát hành: 500,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,000,000
Ngay giao dich dau tien: 27/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 1,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 192,854,765

 Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357