Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông - ADP


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 28/09/2017 16/10/2017 4% 400đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 400 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ
ngày 16/10/2017 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông,
địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

2/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2017 24/07/2017 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/07/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 24/07/2017 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

3/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2017 20/04/2017 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2016. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017

4/ Cổ tức bằng tiền 02/12/2016 21/12/2016 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2016. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2016

5/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2016 21/10/2016 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 23/09/2016 17/11/2016 10/6 B1-: 9,599,974
Chia tách / thưởng: 5,759,940 (44)
B1: 15,359,914
Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2016
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 10:6
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2016

ADP: Ngày 17/11/2016, ngày giao dịch đầu tiên của 5.759.940 cổ phiếu ĐKGD bổ sung (11/11/2016 00:00)
ADP: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5.759.940 cổ phiếu (08/11/2016 00:00)
ADP: Thay đổi chứng khoán lưu hành 15.359.914 cp (28/10/2016 13:50)


A = 15,359,914
6/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2016 07/07/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2016. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2016

7/ Cổ tức bằng tiền 05/04/2016 21/04/2016 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2015. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2016

8/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2015 23/12/2015 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2015

9/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 01/10/2015 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

10/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2015 23/07/2015 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 06/07/2015 20/08/2015 2/1 B1-: 6,399,999
Chia tách / thưởng: 3,199,975 (25)
B1: 9,599,974
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2015
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2015

---
ADP: Chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3.199.975 cổ phiếu (20/08/2015 00:00)


A = 9,599,974
11/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2015 23/04/2015 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2014 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

12/ Cổ tức bằng tiền 01/12/2014 25/12/2014 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2014. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2014

13/ Cổ tức bằng tiền 11/09/2014 02/10/2014 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2014. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2014

14/ Cổ tức bằng tiền 12/06/2014 03/07/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2014 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2014

15/ Cổ tức bằng tiền 02/04/2014 24/04/2014 4% 400đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2013 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

16/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2013 20/12/2013 6% 600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2013 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2013

17/ Cổ tức bằng tiền 30/08/2013 27/09/2013 7% 700đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2013 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2013

18/ Cổ tức bằng tiền 30/05/2013 20/06/2013 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2013 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2013

19/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2013 18/04/2013 6% 600đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 5 cho năm tài chính 2012 bằng tiền 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

20/ Cổ tức bằng tiền 30/11/2012 19/12/2012 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2012

21/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2012 12/10/2012 4% 400đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2012 bằng tiền 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2012

22/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2012 12/07/2012 4% 400đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2012 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2012

23/ Cổ tức bằng tiền 02/05/2012 18/05/2012 5% 500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức năm 2011 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2012

24/ Cổ tức bằng tiền 14/12/2011 03/01/2012 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm 2011 bằng tiền 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2011

25/ Cổ tức bằng tiền 21/10/2011 10/11/2011 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2011 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/10/2011

26/ Cổ tức bằng tiền 28/04/2011 20/05/2011 4.50% 450đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bổ sung năm 2010 và tạm ứng đợt 1 năm 2011 bằng tiền 450đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2011

27/ Cổ tức bằng tiền 27/12/2010 14/01/2011 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 4 cho năm tài chính 2010 bằng tiền 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2010

28/ Cổ tức bằng tiền 22/09/2010 11/10/2010 3% 300đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/09/2010 21/10/2010 25/7 B1-: 5,000,000
Chia tách / thưởng: 1,399,999 (1)
B1: 6,399,999
Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2010 bằng tiền 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2010
---------------------------------------------------
Thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2009 tỷ lệ 25:7
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2010


A = 6,399,999
29/ Cổ tức bằng tiền 20/07/2010 09/08/2010 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho năm tài chính 2010 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2010

30/ Cổ tức bằng tiền 24/05/2010 14/06/2010 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2010

Ngay giao dich dau tien: 02/02/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 5,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 15,359,914

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357