Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ - APP


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 07/07/2017 25/07/2017 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo
ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APP của
CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công
ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công
nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vào các ngày làm
việc trong tuần (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày Lễ) bắt đầu từ ngày
25/07/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng
khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên
lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
2/ Cổ phiếu thưởng 03/07/2017 04/07/2017 100/5 B1-: 4,201,682
Chia tách / thưởng: 210,084
B1: 4,411,766
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 5%
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu
APP của CTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới)
          -
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành
cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ
phát sinh và số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
          -
Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng
ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông A
được nhận thêm tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành là 110x5%=5,5 cổ
phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu của cổ đông A được nhận thêm là 05
cổ phiếu, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               +
Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ
phiếu thưởng tại CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ:
Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội vào các
ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày Lễ), và xuất trình
chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở
hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài
khoản lưu ký.


A = 4,411,766
3/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2017 03/04/2017 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017

4/ Cổ phiếu thưởng 27/07/2016 20/09/2016 100/6 B1-: 3,963,960
Chia tách / thưởng: 237,722 (116)
B1: 4,201,682
Thanh toán cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:6
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2016

APP: 20/09/2016, ngày giao dịch 237.722 cổ phiếu niêm yết bổ sung (15/09/2016 09:49)
APP: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 237.722 cổ phiếu (07/09/2016 00:00)
APP: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 4.201.682 cp (18/08/2016 09:44)


A = 4,201,682
5/ Cổ tức bằng tiền 16/05/2016 30/05/2016 4% 400đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2016

6/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2015 25/01/2016 5% 500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015

7/ Cổ tức bằng tiền 26/06/2015 20/07/2015 9% 900đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền. 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

8/ Cổ tức bằng tiền 13/01/2015 02/02/2015 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2015

9/ Cổ tức bằng tiền 03/06/2014 25/06/2014 9% 900đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2014

10/ Cổ tức bằng tiền 31/12/2013 22/01/2014 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/01/2014

11/ Cổ tức bằng tiền 18/06/2013 05/07/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2013

12/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2012 10/07/2012 25% 2500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 01/06/2012 31/08/2012 100/4 B1-: 3,811,500
Chia tách / thưởng: 152,460
B1: 3,963,960
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 2.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:4
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2012

APP: 31/8, giao dịch 152.460 cổ phiếu niêm yết bổ sung (24/08/2012 16:39)


A = 3,963,960
13/ Cổ tức bằng tiền 18/10/2011 21/11/2011 5% 500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2011

14/ Cổ tức bằng tiền 15/06/2011 04/07/2011 16% 1600đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 15/06/2011 21/09/2011 10/3 B1-: 2,722,500
Chia tách / thưởng: 816,750
B1: 3,539,250
Cổ phiếu thưởng 15/06/2011 21/09/2011 10/1 B1-: 2,722,500
Chia tách / thưởng: 272,250
B1: 3,811,500
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,089,000
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011
---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011
-------------------------------------------
APP: 21/09, giao dịch 1.089.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2011


A = 3,811,500
Ngay giao dich dau tien: 05/10/2010 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,722,500 ### Khoi luong niem yet hien tai: 4,201,682

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357