Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - DBT


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 21/03/2017 08/05/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017

2/ Cổ phiếu thưởng 20/12/2016 21/12/2016 20/3 B1-: 7,699,808
Chia tách / thưởng: 1,154,971
B1: 8,854,779
Phát hành hiện hữu 20/12/2016 21/12/2016 5/2(giá: 10,000) B1-: 7,699,808
Phát hành: 3,079,923
B1: 11,934,702
Tổng cổ phiếu phát hành: 4,234,894
Trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 20:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2016
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 5:2. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2016
Ngày nộp tiền: 28/12/2016-06/02/2017


A = 11,934,702
3/ Cổ tức bằng tiền 28/01/2016 29/02/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2016

4/ Cổ phiếu thưởng 26/11/2015 24/12/2015 10/1 B1-: 6,999,895
Chia tách / thưởng: 699,913 (77)
B1: 7,699,808
Chi trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2015

--

DBT: Chấp thuận niêm yết bổ sung 699.913 cổ phiếu (24/12/2015 00:00)


A = 7,699,808
5/ Cổ tức bằng tiền 20/08/2014 15/09/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 20/08/2014 02/10/2014 4/3 B1-: 3,000,000
Chia tách / thưởng: 2,250,000
B1: 5,250,000
Phát hành khác 20/08/2014 02/10/2014 B1-: 5,250,000
Phát hành: 1,749,895
B1: 6,999,895
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,999,895
Chi trả cổ tức lần 01 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014
---------------------------------------------------
Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu). tỷ lệ 4:3
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2014

---

DBT: Ngày giao dịch đầu tiên 3.999.895 của cổ phiếu niêm yết bổ sung (HNX) - 02/10/2014

Tong so luong chung khoan sau khi niem yet: 6.999.895
---------------------------------------------------A = 6,999,895
6/ Bán cổ phiếu quỹ 11/07/2014 11/07/2014 B1-: 2,948,500
Khối lượng bán: -51,500
B1: 3,000,000
DBT: Đã bán 51.500 CP quỹ (11/07/2014 00:00)


A = 3,000,000
7/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2014 14/04/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức lần 02 năm 2013 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

8/ Cổ tức bằng tiền 07/08/2013 26/08/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2013

9/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2013 15/04/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức lần 02 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013

10/ Cổ tức bằng tiền 31/07/2012 21/08/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức lần 01 năm 2012 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2012

11/ Cổ tức bằng tiền 12/03/2012 05/04/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức lần 02 năm 2011 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2012

12/ Cổ tức bằng tiền 01/08/2011 22/08/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Chi cổ tức đợt 01 năm 2011 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2011

13/ Mua cổ phiếu quỹ 05/01/2011 05/01/2011 B1-: 2,991,900
Khối lượng mua: 43,400
B1: 2,948,500
DBT: Đã mua 43.400 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.100 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 100.000 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ đã mua: 43.400 CP
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 51.500 CP
Thời gian thực hiện: từ ngày 08/10/2010 đến ngày 05/01/2011

C: 51,500

A = B1 + C = 3,000,000
14/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2010 20/01/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 02 năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010

15/ Mua cổ phiếu quỹ 20/09/2010 20/09/2010 B1-: 3,000,000
Khối lượng mua: 8,100
B1: 2,991,900
DBT: Đã mua 8.100 cổ phiếu quỹ
Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP;
Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã thực hiện mua: 8.100 CP;
Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đã thực hiện mua: 8.100 CP;
Thời gian thực hiện mua : từ ngày 21/6/2010 đến ngày 20/9/2010

C: 8,100

A = B1 + C = 3,000,000
16/ Cổ tức bằng tiền 30/06/2010 20/07/2010 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền (thay đổi ngày ĐKCC) 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2010

17/ Cổ tức bằng tiền 28/06/2010 20/07/2010 12% 1200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2010

18/ Cổ tức bằng tiền 04/01/2010 26/01/2010 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2009, 1.000 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 30/10/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 3,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 7,699,808

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357