Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - DPR


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 25/09/2019 18/10/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 21/12/2018 26/02/2019 40% 4000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

3/ Cổ tức bằng tiền 24/10/2018 30/11/2018 30% 3000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

4/ Cổ tức bằng tiền 07/08/2018 30/08/2018 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) như sau:5/ Cổ tức bằng tiền 29/11/2017 25/12/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) như sau:6/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2017 10/10/2017 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) như sau:7/ Cổ tức bằng tiền 27/06/2017 11/07/2017 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) như sau:8/ Cổ tức bằng tiền 22/11/2016 22/12/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2016

9/ Cổ tức bằng tiền 30/08/2016 23/09/2016 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2016

10/ Cổ tức bằng tiền 17/06/2016 30/06/2016 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt. 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2016

11/ Cổ tức bằng tiền 18/12/2015 04/01/2016 15% 1500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2015 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

12/ Cổ tức bằng tiền 23/03/2015 21/04/2015 15% 1500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

13/ Cổ tức bằng tiền 01/12/2014 19/12/2014 15% 1500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/12/2014

14/ Cổ tức bằng tiền 29/07/2014 15/08/2014 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2013. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2014

15/ Cổ tức bằng tiền 21/04/2014 09/05/2014 15% 1500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/04/2014

16/ Cổ tức bằng tiền 04/12/2013 25/12/2013 15% 1500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2013

17/ Cổ tức bằng tiền 12/06/2013 27/06/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2013

18/ Cổ tức bằng tiền 22/04/2013 09/05/2013 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2013

19/ Cổ tức bằng tiền 12/11/2012 27/11/2012 15% 1500đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2012

20/ Cổ tức bằng tiền 06/07/2012 24/07/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2011 bằng tiền mặt 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2012

21/ Cổ tức bằng tiền 17/05/2012 31/05/2012 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2012

22/ Cổ tức bằng tiền 23/09/2011 12/10/2011 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2011

23/ Cổ tức bằng tiền 06/05/2011 26/05/2011 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2011

24/ Cổ tức bằng tiền 07/12/2010 30/12/2010 15% 1500đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2010

25/ Phát hành khác 28/09/2010 28/09/2010 B1-: 40,000,000
Phát hành: 3,000,000
B1: 43,000,000
DPR: Chấp thuận niêm yết bổ sung 3.000.000 cp

DPR: 28/9-Chính thức giao dịch 3.000.000 cp phát hành thêm (HOSE)


A = 43,000,000
26/ Cổ tức bằng tiền 23/06/2010 15/07/2010 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2010

27/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2010 14/04/2010 15% 1500đồng/cổ phiếu
C. t.c ..t 1/2009, 1.500 ./cp

28/ Cổ tức bằng tiền 08/12/2008 25/12/2008 20% 2000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2008, 2.000 đ/cp

29/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2008 02/06/2008 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2007, 1500đ/CP

30/ Cổ tức bằng tiền 12/02/2008 03/03/2008 15% 1500đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2007, 1.500 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 30/11/2007 ### Khoi luong niem yet lan dau: 40,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 43,000,000

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357