Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Mirae - KMR


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú Ghi Chú 2
1/ Phát hành khác 02/02/2017 02/02/2017 B1-: 48,881,443
Phát hành: 8,000,000
B1: 56,881,443
KMR: 17/01/2018, giao dịch 8.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung (22/02/2017 14:51)
KMR: 21.2.2017, niêm yết bổ sung 8.000.000 cổ phiếu (20/02/2017 11:25)
KMR: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ (17/01/2017 16:56)
KMR: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 56.877.807 cp (17/01/2017 00:00)


A = 56,881,443
2/ Cổ phiếu thưởng 18/06/2015 20/07/2015 100/10 B1-: 44,437,900
Chia tách / thưởng: 4,443,543 (247)
B1: 48,881,443
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 100:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

--

KMR: 20.7.2015, niêm yết bổ sung 4.443.543 cp (17/07/2015 00:00)


A = 48,881,443
3/ Phát hành khác 15/01/2015 15/01/2015 B1-: 40,398,222
Phát hành: 4,039,678
B1: 44,437,900
KMR: 15.1.2015, niêm yết bổ sung 4.039.678 cổ phiếu
Ngày 12/01/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 06/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mirae (mã CK: KMR) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 40.398.222 cổ phiếu (Bốn mươi triệu ba trăm chín mươi tám nghìn hai trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 4.039.678 cổ phiếu (Bốn triệu không trăm ba mươichín nghìn sáu trăm bảy mươi tám cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 40.396.780.000 đồng ( Bốn mươi tỷ ba trăm chín mươi sáu triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 44.437.900 cổ phiếu (Bốn mươi bốn triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn chín trăm cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 444.379.000.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu đồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 15/01/2015
- Lý do thay đổi niêm yết: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sởhữu

HSX


A = 44,437,900
4/ Cổ phiếu thưởng 19/12/2014 20/12/2014 100/10 B1-: 34,398,222
Chia tách / thưởng: 6,000,000 (-2,560,178)
B1: 40,398,222
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng). tỷ lệ 100:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2014
---

KMR: 4.12.2014, niêm yết bổ sung 6.000.000 cổ phiếu
Ngày 01/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 471/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Mirae (mã CK: KMR) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:
- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 34.398.222 cổ phiếu (Ba mươi bốn triệu ba trăm chín mươi tám nghìn hai trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnhgiá): 60.000.000.000 đồng ( Sáu mươi tỷ đồng)
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 40.398.222 cổ phiếu (Bốn mươitriệu ba trăm chín mươi tám nghìn hai trăm hai mươi hai cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 403.982.220.000 đồng (Bốn trăm lẻ ba tỷ chín trăm tám mươi hai triệu hai trăm hai mươi nghìnđồng)
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 04/12/2014
- Lý do thay đổi niêm yết: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài


A = 40,398,222
5/ Niêm yết bổ sung cổ phiếu 16/06/2014 16/06/2014 B1-: 26,849,854
Phát hành: 7,548,368
B1: 34,398,222
B2-: 7,548,368
Phát hành: -7,548,368
B2: 0
KMR: 16.6.2014, giao dịch niêm yết bổ sung 7.548.368 cp (06/06/2014 16:06)
- Lý do thay đổi niêm yết: Niêm yết bổ sung cổ phiếu của các cổ đông sáng lập nước ngoài
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 34.398.222 cổ phiếu (Ba mươi bốn triệu ba trăm chín mươi támnghìn hai trăm hai mươi hai cổ phiếu).


A = 34,398,222
6/ Cổ phiếu thưởng 12/06/2012 03/08/2012 100/6 B1-: 25,330,084
Chia tách / thưởng: 1,519,770 (35)
B1: 26,849,854
B2-: 7,120,507
Phát hành: 427,861 (-631)
B2: 7,548,368
Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:6
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2012
----
Niêm yết 1,519,770 bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
Ngày niêm yết có hiệu lực 3/8/2012

B = B1 + B2 + C = 34,398,222

A = 26,849,854
7/ Bán cổ phiếu quỹ 12/03/2011 12/03/2011 B1-: 23,970,227
Khối lượng bán: -1,359,857
B1: 25,330,084
B2: 7,120,507
-SỐ lượng cổ phiếu bán: 1.596.195 cp
-SỐ cổ phiếu đã bán: 1.596.195 cp
-Số cổ phiếu quỹ sau khi bán :596 cp
-Thời gian thực hiện: 13/04/2011

B = B1 + B2 + C = 32,450,591

A = 25,330,084
8/ Cổ phiếu thưởng 10/06/2010 06/08/2010 100/22.02 B1-: 19,894,116
Chia tách / thưởng: 4,076,111 (304,573)
B1: 23,970,227
B2-: 6,050,216
Phát hành: 1,070,291 (261967)
B2: 7,120,507
KMR: 10/6 GDKHQ nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 22,02% cho cổ đông hiện hữu
Cổ đông sáng lập được nhận cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 17,7%.

Phát hành 4.080.111 cho cổ đông hiện hữu
Phát hành 1.066.887 số cổ phiếu chưa niêm yết (4.845.042)

KMR: 6/8-Chính thức giao dịch 4.076.111 cp phát hành thêm (HOSE)

B = B1 + B2 + C = 32,450,591
C: 1,359,857

A = B1 + C = 25,330,084
9/ Bán cổ phiếu quỹ 20/04/2010 20/04/2010 B1-: 18,529,116
Khối lượng bán: -1,365,000
B1: 19,894,116
B2: 6,050,216
KMR đã bán 1.365.000 cp quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 2.724.857 cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu sau khi giao dịch: 1.359.857 cổ phiếu

Thời gian thực hiện giao dịch: 20/4/2010
-----------------

KMR: Bán thành công 1,365 triệu cổ phiếu quỹ cho Chứng khoán Bản Việt
Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận ngày 20/4/2010.

Công ty cổ phần Mirae (mã CK: KMR) thông báo kết quả bán cổ phiếu quỹ.
Theo đó, Công ty đã bán thành công 1.365.000 cổ phiếu quỹ như đã đăng ký cho CTCP Chứng khoán Bản Việt.
Trước khi giao dịch, KMR nắm giữ 2.724.857 cổ phiếu quỹ. Giao dịch bán cổ phiếu quỹ thực hiện thành công giảm lượng cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ xuống còn 1.359.857 đơn vị.
Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận ngày 20/4/2010.

B = B1 + B2 + C = 27,304,189
C: 1,359,857

A = B1 + C = 21,253,973
10/ Phát hành khác 12/02/2010 12/02/2010 B1-: 4,511,993
Phát hành: 14,017,123
B1: 18,529,116
B2: 6,050,216
03:27 PM KMR: 12/2-Giao dịch 14.017.123 cp sáp nhập vào KMF (HOSE)
12.811.976
1.205.147 KMR nắm giữ KMF
12.811.976 + 1.205.147 = 14.017.123

B = B1 + B2 + C = 27,304,189
C: 2,724,857

A = B1 + C = 21,253,973
11/ Mua cổ phiếu quỹ 10/12/2008 10/12/2008 B1-: 7,014,490
Khối lượng mua: 2,502,497
B1: 4,511,993
B2: 6,050,216
03:19 PM CTCP Mirae đã mua 1.681.600 cổ phiếu KMF (HASTC)

6. Số lượng cổ phiếu đã mua : 1.681.600 cổ phiếu
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:
5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 172.100 cổ phiếu, chiếm 1,66% tổng số cổ phiếu niêm yết hiện tại của KMF
1.853.700 CP (chiếm 17,86% tổng số CP niêm yết hiện tại của KMF)
= 1.853.700 * 1.35 = 2502497

B = B1 + B2 + C = 13,287,066
C: 2,724,857

A = B1 + C = 7,236,850
12/ Mua cổ phiếu quỹ 29/10/2008 29/10/2008 B1-: 7,236,850
Khối lượng mua: 222,360
B1: 7,014,490
B2: 6,050,216
Theo đó, từ ngày 29/08/2008 đến ngày 29/10/2008, Công ty CP Mirae đã mua lại 222.360 cổ phiếu (trong tổng số 500.000 cổ phiếu đã đăng ký mua lại), nâng số lượng cổ phiếu quỹ Công ty hiện có lên 222.360 cổ phiếu.

B = B1 + B2 + C = 13,287,066
C: 222,360

A = B1 + C = 7,236,850
13/ Cổ phiếu chưa niêm yết 30/06/2008 30/06/2008 B1-: 7,236,850
Phát hành: 0
B1: 7,236,850
B2-: 0
Phát hành: 6,050,216
B2: 6,050,216
Tổng cổ phiếu 13.287.066
Niêm yết: 7.236.850
Số lượng sở hữu: 6.050.216

B = B1 + B2 + C = 13,287,066

A = 7,236,850
Ngay giao dich dau tien: 30/06/2008 ### Khoi luong niem yet lan dau: 7,236,850 ### Khoi luong niem yet hien tai: 56,881,443

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357