Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII - LGC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2017 31/05/2017 9.60% 960đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2016. 960đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2017

2/ Cổ tức bằng tiền 08/09/2016 07/10/2016 6.40% 640đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2016. 640đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2016

3/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2016 29/04/2016 6% 600đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt cuối bằng tiền năm 2015. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2016

4/ Phát hành khác 21/09/2015 21/09/2015 B1-: 72,436,555
Phát hành: 120,000,000
B1: 192,436,555
LGC: 21.9.2015, niêm yết bổ sung 120.000.000 cp (18/09/2015 09:15)
CII chuyển đổi toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu LGC sang cổ phiếu sau gần 1 tháng phát hành (31/08/2015 23:00)
LGC: Đã chuyển đổi trái phiếu thành 120.000.000 cp (31/08/2015 00:00)

C: 418,210

A = B1 + C = 192,854,765
5/ Cổ tức bằng tiền 25/08/2015 11/09/2015 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2015

6/ Cổ tức bằng tiền 07/01/2015 12/02/2015 12% 1200đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 07/01/2015 02/03/2015 3/2(giá: 10,000) B1-: 22,098,745
Phát hành: 14,637,810 (94,687)
B1: 36,736,555
Phát hành khác 07/01/2015 02/03/2015 B1-: 36,736,555
Phát hành: 35,700,000
B1: 72,436,555
Tổng cổ phiếu phát hành: 50,337,810
Trả cổ tức bằng tiền. 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2015
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát thành thêm cho cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 3:2. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2015
Ngày nộp tiền: 16/01/2015-04/02/2015

LGC: 2.3.2015, niêm yết bổ sung 14.637.810 cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 58.216.955 cổ phiếu (Năm mươi tám triệu hai trăm mười sáu nghìn chín trăm năm mươi lăm cổ phiếu).
- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 14.637.810 cổ phiếu (Mười bốn triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn tám trăm mười cổ phiếu)
- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 146.378.100.000 đồng ( Một trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu một trăm nghìn đồng).
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 72.854.765 cổ phiếu (Bảy mươi hai triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn bảy trăm sáu mươi lăm cổ phiếu)
---------------------------------------------------
LGC: Đã phát hành riêng lẻ 35.700.000 cổ phiếu

C: 418,210

A = B1 + C = 72,854,765
7/ Cổ phiếu thưởng 18/08/2014 18/09/2014 2/1 B1-: 14,732,509
Chia tách / thưởng: 7,366,236 (19)
B1: 22,098,745
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 20/08/2014
---
LGC: 18.9.2014, niêm yết bổ sung 7.366.236 cổ phiếu (15/09/2014 17:08)

C: 418,210

A = B1 + C = 22,516,955
8/ Mua cổ phiếu quỹ 13/03/2014 13/03/2014 B1-: 15,150,719
Khối lượng mua: 418,210
B1: 14,732,509
LGC: Đã mua 418.210 cp làm cp quỹ

C: 418,210

A = B1 + C = 15,150,719
9/ Phát hành hiện hữu 01/08/2013 27/11/2013 1/1(giá: 10,000) B1-: 8,283,561
Phát hành: 6,867,158 (1,416,403)
B1: 15,150,719
Thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:1 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2013
Ngày nộp tiền: 15/08/2013-06/09/2013
--

LGC: 27/11, giao dịch 6.867.158 cổ phiếu phát hành thêm


A = 15,150,719
10/ Cổ tức bằng tiền 29/12/2010 24/01/2011 16% 1600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2010

11/ Cổ tức bằng tiền 22/03/2010 28/04/2010 8% 800đồng/cổ phiếu
C. t.c ..t cu.i n.m 2009, 800 ./cp

12/ Cổ tức bằng tiền 28/10/2009 30/11/2009 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 700 đ/cp

13/ Cổ phiếu thưởng 25/05/2009 23/07/2009 10/1 B1-: 7,530,510
Chia tách / thưởng: 753,051
B1: 8,283,561
LGC: Phát hành CP thưởng tỷ lệ 10:1, ngày ĐKCC 27/5/2009

05:14 PM LGC: 23/7-Ngày chính thức giao dịch 753.051 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)


A = 8,283,561
14/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2009 24/04/2009 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2008, 800 đ/cp

15/ Cổ tức bằng tiền 26/09/2008 28/11/2008 9% 900đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 26/09/2008 18/02/2009 10/15(giá: 15,000) B1-: 3,000,000
Phát hành: 4,530,510 (-30,510)
B1: 7,530,510
Cổ tức đợt 1/2008, 900 đ/cp
---------------------------------------------------
LGC: 18/2-Giao dịch 4.530.510 cổ phiếu phát hành thêm


A = 7,530,510
16/ Cổ tức bằng tiền 17/03/2008 02/04/2008 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2007, 800 đ/cp

17/ Cổ tức bằng tiền 12/09/2007 05/10/2007 7% 700đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 12/09/2007 14/01/2008 1/1(giá: 10,000) B1-: 1,000,000
Phát hành: 1,000,000
B1: 2,000,000
Phát hành hiện hữu 12/09/2007 14/01/2008 2/1(giá: 32,000) B1-: 1,000,000
Phát hành: 500,000
B1: 2,500,000
Phát hành chiến lược 12/09/2007 14/01/2008 B1-: 2,500,000
Phát hành: 500,000
B1: 3,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,000,000
Cổ tức đợt 1/2007, 700 đ/cp
---------------------------------------------------
LGC: 14/1-Chính thức giao dịch 2 triệu cổ phiếu phát hành thêm
---------------------------------------------------
Cổ tức đợt 1/2007, 700 đ/cp
---------------------------------------------------A = 3,000,000
Ngay giao dich dau tien: 27/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 1,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 192,854,765

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357