Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin - NBC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 27/05/2019 28/06/2019 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

2/ Cổ tức bằng tiền 25/05/2018 28/06/2018 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2018
3. Lý do và mục đích:
*      Trả cổ tức bằng tiền mặt:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2017:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng KT Công ty cổ phần Than Núi béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 28/06/2018, khi đến cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

3/ Cổ tức bằng tiền 12/05/2017 29/06/2017 5.50% 550đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 550 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin, số 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/06/2017, khi đến cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

4/ Cổ tức bằng tiền 23/06/2016 15/07/2016 6% 600đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền. 600đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2016

5/ Cổ tức bằng tiền 28/07/2015 26/08/2015 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 28/07/2015 24/09/2015 10/3.214934 B1-: 27,998,626
Chia tách / thưởng: 9,000,498 (875)
B1: 36,999,124
Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015
---------------------------------------------------
Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 10:3.214934
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015

--

NBC: Chấp thuận niêm yết bổ sung 9.000.498 cổ phiếu (24/09/2015 00:00)


A = 36,999,124
6/ Cổ tức bằng tiền 11/04/2014 05/05/2014 14% 1400đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2014

7/ Cổ tức bằng tiền 11/07/2013 15/08/2013 12% 1200đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 11/07/2013 02/12/2013 4/1 B1-: 19,999,404
Chia tách / thưởng: 4,999,311 (540)
B1: 24,998,715
Phát hành hiện hữu 11/07/2013 02/12/2013 20/3(giá: 10,000) B1-: 19,999,404
Phát hành: 2,999,911
B1: 27,998,626
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,999,222
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2013
---------------------------------------------------
Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 4:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2013
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 20:3 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2013
Ngày nộp tiền: 18/07/2013-16/08/2013

--


NBC: 2/12, ngày giao dịch đầu tiên 7.999.222 cp niêm yết bổ sung (21/11/2013 17:06)

- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 27.998.626 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu chín trăm chín mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi sáu cổ phiếu)


A = 27,998,626
8/ Cổ phiếu thưởng 06/07/2012 07/07/2012 3/2 B1-: 12,000,000
Chia tách / thưởng: 7,999,404 (596)
B1: 19,999,404
Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 3:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2012


A = 19,999,404
9/ Cổ tức bằng tiền 03/04/2012 18/04/2012 18% 1800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền 1.800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012

10/ Cổ phiếu thưởng 23/03/2011 15/08/2011 1/1 B1-: 6,000,000
Chia tách / thưởng: 6,000,000
B1: 12,000,000
Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2011
--------------------------------------------------------
NBC: 15/08, GD 6 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung


A = 12,000,000
11/ Cổ tức bằng tiền 23/02/2011 23/02/2012 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức lần 1 năm 2010 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2011

12/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2010 23/06/2010 15% 1500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2010

13/ Cổ tức bằng tiền 23/02/2009 07/04/2009 18% 1800đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2008, 1.800 đ/cp

14/ Cổ tức bằng tiền 21/02/2008 26/03/2008 12% 1200đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2007, 1.200 đ/cp

15/ Cổ tức bằng tiền 07/03/2007 30/03/2007 11.25% 1125đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2006, 1.125 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 27/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 6,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 36,999,124

 


Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357