Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - PAC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 21/09/2017 20/10/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (mã CK: PAC) như sau:2/ Cổ tức bằng tiền 14/03/2017 06/04/2017 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền. 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017

3/ Cổ tức bằng tiền 15/08/2016 26/08/2016 7% 700đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/08/2016

4/ Cổ tức bằng tiền 22/06/2016 08/07/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 22/06/2016 01/08/2016 2/1 B1-: 30,985,195
Chia tách / thưởng: 15,490,414 (2,184)
B1: 46,475,609
Trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền mặt. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2016
---------------------------------------------------
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. tỷ lệ 2:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2016

--

PAC: 1.8.2016, niêm yết bổ sung 15.490.414 cp

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 46.471.707 (Bốn mươi sáu triệu bốn trăm bảy mươi mốt nghìn bảy trăm lẻ bảy cổ phiếu)


A = 46,471,707
5/ Bán cổ phiếu quỹ 20/05/2016 20/05/2016 B1-: 30,622,383
Khối lượng bán: -362,812
B1: 30,985,195
PAC: Đã bán 362.812 cp quỹ


A = 30,981,293
6/ Cổ tức bằng tiền 07/12/2015 23/12/2015 7% 700đồng/cổ phiếu
Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2015

7/ Cổ tức bằng tiền 14/09/2015 29/09/2015 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2015

8/ Cổ tức bằng tiền 29/05/2015 18/06/2015 15% 1500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 29/05/2015 17/07/2015 100/15 B1-: 26,628,933
Chia tách / thưởng: 3,993,450 (890)
B1: 30,622,383
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt. 1.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015
---------------------------------------------------
Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2015
--

PAC: 17.7.2015, niêm yết bổ sung 3.993.450 cp (15/07/2015 00:00)

C: 358,910

A = B1 + C = 30,981,293
9/ Cổ tức bằng tiền 11/12/2014 25/12/2014 7% 700đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt. 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2014

10/ Cổ tức bằng tiền 04/08/2014 21/08/2014 8% 800đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt. 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2014

11/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2014 30/05/2014 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2014

12/ Cổ tức bằng tiền 06/01/2014 21/01/2014 7% 700đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2014

13/ Cổ tức bằng tiền 04/09/2013 27/09/2013 8% 800đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2013

14/ Cổ tức bằng tiền 28/05/2013 20/06/2013 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2013

15/ Cổ tức bằng tiền 21/12/2012 15/01/2013 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2012

16/ Cổ tức bằng tiền 06/09/2012 25/09/2012 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2012

17/ Cổ tức bằng tiền 23/05/2012 15/06/2012 14% 1400đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2012

18/ Cổ tức bằng tiền 12/12/2011 30/12/2011 8% 800đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2011

19/ Cổ phiếu thưởng 06/06/2011 11/08/2011 10/2 B1-: 22,191,212
Chia tách / thưởng: 4,437,721 (521)
B1: 26,628,933
Chi trả cổ tức đợt 03 năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2011
------

PAC: 11/8 - Giao dịch 4.437.721 cổ phiếu phát hành thêm (05/08/2011 10:30)

C: 358,910

A = B1 + C = 26,987,843
20/ Cổ tức bằng tiền 03/11/2010 26/11/2010 7% 700đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 700đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2010

21/ Cổ tức bằng tiền 16/08/2010 06/09/2010 8% 800đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2010

22/ Cổ tức bằng tiền 14/05/2010 08/06/2010 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/05/2010 09/07/2010 10/1 B1-: 20,176,362
Chia tách / thưởng: 2,014,850 (2,786)
B1: 22,191,212
Trả cổ tức đợt 3 năm 2009 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2010
---------------------------------------------------
Trả cổ tức đợt 3 năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10:1
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2010

03:36 PM PAC: 9/7-Chính thức giao dịch 2.014.850 cp phát hành thêm (HOSE)
--------
KL niem yet: 22,550,122
KL luu hanh: 22,191,212
CP quy: 358.910

C: 358,910

A = B1 + C = 22,550,122
23/ Cổ phiếu thưởng 09/12/2009 30/12/2009 4/1 B1-: 16,141,090
Chia tách / thưởng: 4,035,272 (1)
B1: 20,176,362
PAC: 9/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 4:1
Ngày giao dịch dự kiến là 28/12/2009.
công ty dự kiến phát hành tổng cộng 4.125.000 cổ phiếu


04:08 PM PAC: 30/12-Giao dịch 4.035.272 cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)

C: 358,910

A = B1 + C = 20,535,272
24/ Bán cổ phiếu quỹ 04/12/2009 04/12/2009 B1-: 16,021,790
Khối lượng bán: -119,300
B1: 16,141,090
PAC: Đã bán 119.300 cổ phiếu quỹ

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 358.910 cổ phiếu
Thời gian thực hiện: ngày 04/12/2009.

C: 358,910

A = B1 + C = 16,500,000
25/ Cổ tức bằng tiền 08/10/2009 16/11/2009 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2009, 700 đ/cp

26/ Mua cổ phiếu quỹ 10/06/2009 10/06/2009 B1-: 16,197,220
Khối lượng mua: 175,430
B1: 16,021,790
PAC: Đã mua lại 175.430 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Số lượng đăng ký mua lại: 300.000 cổ phiếu
Số lượng đã thực hiện: 175.430 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có : 478.210 cổ phiếu
Thời gian thực hiện: từ ngày 10/03/2009 đến 10/06/2009

C: 478,210

A = B1 + C = 16,500,000
27/ Mua cổ phiếu quỹ 09/06/2009 09/06/2009 B1-: 16,200,000
Khối lượng mua: 2,780
B1: 16,197,220
da mua 2780 co phieu quy??

C: 302,780

A = B1 + C = 16,500,000
28/ Cổ tức bằng tiền 01/06/2009 22/06/2009 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 800 đ/cp

29/ Cổ tức bằng tiền 06/03/2009 01/04/2009 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 3/2008, 700 đ/cp

30/ Cổ tức bằng tiền 26/11/2008 22/12/2008 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2208, 700 đ/cp

31/ Mua cổ phiếu quỹ 16/09/2008 16/09/2008 B1-: 16,500,000
Khối lượng mua: 300,000
B1: 16,200,000
heo đó, từ ngày 18/7/2008 đến 16/9/2008 PAC đã mua xong toàn bộ 300.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như đã đăng ký từ nguồn thặng dư vốn tính đến thời điểm 30/06/2008 nhằm bình ổn giá cổ phiếu PAC trên thị trường.

C: 300,000

A = B1 + C = 16,500,000
32/ Cổ tức bằng tiền 14/07/2008 01/08/2008 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 14/07/2008 22/08/2008 10/1 B1-: 15,000,000
Chia tách / thưởng: 1,500,000
B1: 16,500,000
Cổ tức đợt 1/2008, 800 đ/cp
---------------------------------------------------
02:52 PM PAC: 22/8-Chính thức giao dịch 1,5 triệu cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)


A = 16,500,000
33/ Phát hành hiện hữu 17/01/2008 04/06/2008 4/1(giá: 25,000) B1-: 12,000,000
Phát hành: 3,000,000
B1: 15,000,000
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, 25000đ/CP
============
PAC: 4/6-Chính thức giao dịch 3 triệu cổ phiếu phát hành thêm (HOSE)


A = 15,000,000
34/ Cổ tức bằng tiền 12/07/2007 27/07/2007 5% 500đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2007, 500 đ/cp

35/ Phát hành hiện hữu 06/06/2007 15/08/2007 6/1(giá: 20,000) B1-: 10,263,000
Phát hành: 1,710,500
B1: 11,973,500
Phát hành nội bộ 06/06/2007 15/08/2007 B1-: 11,973,500
Phát hành: 26,500
B1: 12,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 1,737,000
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 6:1, 20000đ/CP
==============
PAC: Niêm yết và giao dịch 1.737.000 cổ phiếu phát hành thêm (HOSTC)
---------------------------------------------------
26.500 cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được chào bán cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc).

Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 20.000 đồng/cổ phiếu.


A = 12,000,000
36/ Cổ tức bằng tiền 13/02/2007 12/03/2007 9% 900đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 2/2006, 900 đ/cp

Ngay giao dich dau tien: 12/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 10,263,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 46,471,707

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357