Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Phú Tài - PTB


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 05/06/2017 16/06/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 05/06/2017 10/07/2017 100/20 B1-: 21,600,531
Chia tách / thưởng: 4,319,663 (443)
B1: 25,920,194
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và 10% cổ tức bằng tiền mặt 2016 của Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài (mã CK: PTB) như sau:


---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016 và 10% cổ tức bằng tiền mặt 2016 của Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài (mã CK: PTB) như sau:PTB: 18.7.2017, giao dịch 4.319.663 cp niêm yết bổ sung (11/07/2017 14:13)
PTB: 10.7.2017, niêm yết bổ sung 4.319.663 cp (07/07/2017 10:27)
PTB: 26.10.2016, giao dịch 3.599.915 cp niêm yết bổ sung (20/10/2016 17:39)
PTB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 21.600.531 cp (18/10/2016 15:34)


A = 25,920,194
2/ Cổ phiếu thưởng 15/09/2016 17/10/2016 10/2 B1-: 18,000,616
Chia tách / thưởng: 3,599,915 (208)
B1: 21,600,531
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2016--

PTB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 21.600.531 cp (18/10/2016 15:34)
PTB: 17.10.2016, niêm yết bổ sung 3.599.915 cp (14/10/2016 10:43)


A = 21,600,531
3/ Phát hành hiện hữu 23/02/2016 02/06/2016 5/1(giá: 10,000) B1-: 14,400,634
Phát hành: 2,879,952 (175)
B1: 17,280,586
Phát hành khác 23/02/2016 02/06/2016 B1-: 17,280,586
Phát hành: 720,030
B1: 18,000,616
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,599,982
Thực hiện quyền mua cổ phiếu. tỷ lệ 5:1. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016
Ngày nộp tiền: 14/03/2016-08/04/2016

--

PTB: 2.6.2016, niêm yết bổ sung 2.879.952 cổ phiếu (01/06/2016 09:39)
---------------------------------------------------
PTB: 26.4.2016, niêm yết bổ sung 720.030 cổ phiếu (25/04/2016 09:19)

---

Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 18.000.616 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá):
180.006.160.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 02/06/2016.


A = 18,000,616
4/ Cổ phiếu thưởng 27/05/2015 29/06/2015 10/2 B1-: 12,000,646
Chia tách / thưởng: 2,399,988 (141)
B1: 14,400,634
Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 10:2
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2015
---

PTB: 29.6.2015, niêm yết bổ sung 2.399.988 cp (26/06/2015 11:32)


A = 14,400,634
5/ Cổ tức bằng tiền 14/04/2014 12/05/2014 25% 2500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền 2.500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2014

6/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2013 22/05/2013 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2013

7/ Cổ tức bằng tiền 22/11/2012 12/12/2012 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2012

8/ Cổ tức bằng tiền 10/04/2012 26/04/2012 20% 2000đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 2.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2012

9/ Cổ phiếu thưởng 20/12/2011 27/02/2012 100/10 B1-: 8,599,760
Chia tách / thưởng: 859,976
B1: 9,459,736
Cổ phiếu thưởng 20/12/2011 27/02/2012 1/0.2455 B1-: 8,599,760
Chia tách / thưởng: 2,111,241
B1: 11,570,977
Phát hành khác 20/12/2011 27/02/2012 B1-: 11,570,977
Phát hành: 429,669
B1: 12,000,646
Tổng cổ phiếu phát hành: 3,400,886
Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:10
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011
---------------------------------------------------
Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:0.2455
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2011
------

PTB: 27/2 - Giao dịch 3.400.886 cổ phiếu phát hành thêm
---------------------------------------------------
429,669???


A = 12,000,646
Ngay giao dich dau tien: 22/07/2011 ### Khoi luong niem yet lan dau: 8,599,760 ### Khoi luong niem yet hien tai: 25,920,194

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357