Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - SHI


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 15/09/2017 16/09/2017 100/5 B1-: 60,473,443
Chia tách / thưởng: 3,023,672
B1: 63,497,115
Cổ tức bằng tiền 15/09/2017 10/10/2017 2% 200đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5%

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 - Chi trả cổ tức 2016 bằng tiền - Trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) như sau:


---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 - Chi trả cổ tức 2016 bằng tiền - Trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) như sau:2/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2017 10/05/2017 3% 300đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017

3/ Cổ phiếu thưởng 19/08/2016 26/09/2016 100/12 B1-: 53,994,663
Chia tách / thưởng: 6,478,780 (580)
B1: 60,473,443
Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:12
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2016

--

SHI: 26.9.2016, niêm yết bổ sung 6.478.780 cp (23/09/2016 14:59)
SHI: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (16/09/2016 15:34)
SHI: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 60.473.443 cp (31/08/2016 15:02)

C: 716,060

A = B1 + C = 61,189,503
4/ Cổ tức bằng tiền 21/08/2015 02/10/2015 3% 300đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 21/08/2015 17/11/2015 10000/4903(giá: 10,000) B1-: 35,994,663
Phát hành: 17,648,183
B1: 53,642,846
Phát hành khác 21/08/2015 17/11/2015 B1-: 53,642,846
Phát hành: 351,817
B1: 53,994,663
Tổng cổ phiếu phát hành: 18,000,000
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015. tỷ lệ 10.000:4.903. 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2015
Ngày nộp tiền: 09/09/2015-06/10/2015
--

SHI: 17.11.2015, niêm yết bổ sung 18.000.000 cổ phiếu (13/11/2015 17:16)
---------------------------------------------------
phat hanh 351817?

C: 716,060

A = B1 + C = 54,710,723
5/ Cổ tức bằng tiền 03/12/2014 08/01/2015 3% 300đồng/cổ phiếu
Phát hành hiện hữu 03/12/2014 04/03/2015 110/10(giá: 5,000) B1-: 32,994,663
Phát hành: 3,000,000 (-485)
B1: 35,994,663
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
---------------------------------------------------
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đợt 02. tỷ lệ 110:10. 5.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014
Ngày nộp tiền: 18/12/2014-09/01/2015

--

SHI: 4.3.2015, niêm yết bổ sung 3.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 36.710.723 cổ phiếu ( Ba mươi sáu triệu bảy trăm mười nghìn bảy trăm hai mươi ba cổ phiếu)

C: 716,060

A = B1 + C = 36,710,723
6/ Phát hành hiện hữu 01/08/2014 30/10/2014 87/10(giá: 5,000) B1-: 25,994,663
Phát hành: 3,000,000 (-12,108)
B1: 28,994,663
Phát hành khác 01/08/2014 30/10/2014 B1-: 28,994,663
Phát hành: 4,000,000
B1: 32,994,663
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,000,000
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đợt 01 của cổ đông hiện hữu. tỷ lệ 87:10. 5.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2014
Ngày nộp tiền: 14/08/2014-09/09/2014
--

SHI: 30.10.2014, niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu (29/10/2014 15:35)
---------------------------------------------------
- 26/09/2014: Phát hành riêng lẻ 4,000,000

---

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 33.710.723 cổ phiếu
- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 337.107.230.000 đồng
- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: 30/10/2014

C: 716,060

A = B1 + C = 33,710,723
7/ Cổ tức bằng tiền 14/11/2013 18/12/2013 3% 300đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt 300đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2013

8/ Cổ tức bằng tiền 21/09/2012 25/10/2012 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2012

9/ Bán cổ phiếu quỹ 12/03/2012 12/03/2012 B1-: 25,794,663
Khối lượng bán: -200,000
B1: 25,994,663
SHI: Đã mua 200.000 cổ phiếu quỹ
Thời gian thực hiện; 12/03/2012

C: 716,060

A = B1 + C = 26,710,723
10/ Mua cổ phiếu quỹ 07/03/2012 07/03/2012 B1-: 26,151,493
Khối lượng mua: 356,830
B1: 25,794,663
SHI: Đã mua 356.830 cổ phiếu quỹ

Thời gian thực hiện từ 9/1/2012 đến 7/3/2012

Tổng số cp quỹ hiện có: 916060

C: 916,060

A = B1 + C = 26,710,723
11/ Cổ tức bằng tiền 23/08/2011 25/09/2011 8% 800đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 23/08/2011 27/12/2011 100/7 B1-: 24,440,770
Chia tách / thưởng: 1,710,723 (131)
B1: 26,151,493
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền 800đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2011
---------------------------------------------------
Trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2011
---------

SHI: 27/12 - giao dịch 1.710.723 cổ phiếu phát hành thêm

C: 559,230

A = B1 + C = 26,710,723
12/ Mua cổ phiếu quỹ 20/02/2011 20/02/2011 B1-: 25,000,000
Khối lượng mua: 559,230
B1: 24,440,770
Thời gian thực hiện mua: từ ngày 23/11/2010 đến 20/2/2011.

Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà (SHI) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 1,5 triệu cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã thực hiện: 559.230 đơn vị
Thời gian thực hiện mua: từ ngày 23/11/2010 đến 20/2/2011
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang nắm giữ: 559.230 đơn vị
Giao dịch thực hiện bằng phương thức khớp lệnh. Sở dĩ công ty không mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký là do thị trưởng biến động ngoài dự kiến ban đầu.

C: 559,230

A = B1 + C = 25,000,000
13/ Phát hành hiện hữu 30/06/2010 29/07/2010 5/1(giá: 12,000) B1-: 15,000,000
Phát hành: 3,000,000
B1: 18,000,000
Phát hành khác 30/06/2010 29/07/2010 B1-: 18,000,000
Phát hành: 7,000,000
B1: 25,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 10,000,000
Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 5:1 12.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2010
Ngày nộp tiền: 15/07/2010-09/08/2010
---------------------------------------------------
Giá bán
1. Cho Cổ đông hiện hữu 12.000 đồng/cổ phần
2. Bán đấu giá 15.000 đồng/cổ phần (dự kiến)
3. Cổ đông chiến lược 14.000 đồng/cổ phần
Tổng số lượng chào bán 10.000.000 cổ phần
1. Cho Cổ đông hiện hữu 3.000.000 cổ phần
2. Bán đấu giá 4.000.000 cổ phần
3. Cổ đông chiến lược 3.000.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 100.000.000.000 đồng


A = 25,000,000
14/ Cổ tức bằng tiền 13/05/2010 17/06/2010 30% 3000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 3.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2010

Ngay giao dich dau tien: 30/12/2009 ### Khoi luong niem yet lan dau: 15,000,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 61,189,503

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357