Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà - SIC


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ phiếu thưởng 16/08/2016 03/10/2016 100/15 B1-: 8,000,000
Chia tách / thưởng: 1,200,000
B1: 9,200,000
Cổ phiếu thưởng 16/08/2016 03/10/2016 100/85 B1-: 8,000,000
Chia tách / thưởng: 6,799,715 (285)
B1: 15,999,715
Tổng cổ phiếu phát hành: 7,999,715
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010. 2011. 2012 bằng cổ phiếu. tỷ lệ 100:15
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2016
---------------------------------------------------
- 16/08/2016: Cổ tức bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
   Thưởng bằng Cổ phiếu, tỷ lệ 100:85

SIC: 03/10/2016, ngày giao dịch 7.999.715 cổ phiếu niêm yết bổ sung (27/09/2016 17:39)
SIC: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 7.999.715 cổ phiếu (20/09/2016 00:00)


A = 15,999,715
2/ Cổ tức bằng tiền 24/03/2011 13/04/2011 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2011

3/ Phát hành hiện hữu 29/09/2010 13/01/2011 5/3(giá: 10,000) B1-: 5,000,000
Phát hành: 3,000,000
B1: 8,000,000
Thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 5:3 10.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2010
Ngày nộp tiền: 12/10/2010-08/11/2010
-------------
Ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung trên HNX
Công văn số 245 CT/TCKT ngày 27/12/10 của CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà (MCK: SIC) về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu niêm yết bổ sung theo Quyết định số 989/QĐ-SGDHN ngày 27/12/10.

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư - Phát triển Sông Đà;
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
Mã chứng khoán: SIC;
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu);
Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng);
Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu);
Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng);
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Năm, ngày 13/01/2011.
(Theo hnx.vn)


A = 8,000,000
4/ Cổ tức bằng tiền 23/08/2010 13/09/2010 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền 500đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2010

5/ Cổ tức bằng tiền 16/11/2009 21/12/2009 10% 1000đồng/cổ phiếu
Cổ tức đợt 1/2009, 1.000 đ/cp

6/ Cổ tức bằng tiền 22/07/2009 17/08/2009 10% 1000đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2008 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2009

7/ Cổ tức bằng tiền 13/06/2008 04/08/2008 6% 600đồng/cổ phiếu
Cổ tức năm 2007, 600 đ/cp

8/ Cổ phiếu thưởng 09/10/2007 13/02/2008 4/1 B1-: 2,200,000
Chia tách / thưởng: 550,000
B1: 2,750,000
Phát hành hiện hữu 09/10/2007 13/02/2008 44/17(giá: 10,000) B1-: 2,200,000
Phát hành: 850,000
B1: 3,600,000
Phát hành chiến lược 09/10/2007 13/02/2008 B1-: 3,600,000
Phát hành: 1,400,000
B1: 5,000,000
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,800,000
Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1
---------------------------------------------------
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 44:17, 10000đ/CP
---------------------------------------------------
3. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành và chào bán: 2.800.000 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm nghìn cổ phiếu) trong đó;

- 550.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu;

- 850.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- 1.400.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược;
-----------------

Ngày 13/02/2008, cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Đầu tư và Phát triển Sông Đà chính thức giao dịch với những nội dung sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Sông Đà
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán: SIC
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.800.000 CP
Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 28.000.000.000 đồng
Tổng số chứng khoán niêm yết: 5.000.000 CP
Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 50.000.000.000 đồng
Ngày giao dịch chính thức: Thứ tư, ngày 13/02/2008.


A = 5,000,000
Ngay giao dich dau tien: 27/12/2006 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,200,000 ### Khoi luong niem yet hien tai: 15,999,715

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357