Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM - SSM


LỊCH SỰ KIỆN - CỔ TỨC - PHÁT HÀNH THÊM - CỔ PHIẾU QUỸ


A: Khối Lượng Cổ Phiếu Niêm Yết
B: Tổng Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành
B1: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Đã Niêm Yết
B2: Khối Lượng Cổ Phiếu Lưu Hành Chưa Niêm Yết
C: Khối Lượng Cổ Phiếu Quỹ
A = B1 + C
B = B1 + B2 + C
Loai Sự Kiện Ngày GDKHQ Ngày Thực Hiện Tỉ lệ Ghi Chú
1/ Cổ tức bằng tiền 11/05/2017 26/05/2017 5% 500đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/5/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty – đường số 9, khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/5/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

2/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2017 10/04/2017 10% 1000đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2017

3/ Cổ tức bằng tiền 04/05/2016 20/05/2016 10% 1000đồng/cổ phiếu
Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền. 1.000đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2016

4/ Cổ tức bằng tiền 18/03/2016 22/04/2016 9% 900đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền. 900đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2016

5/ Cổ tức bằng tiền 27/03/2015 29/05/2015 12% 1200đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. 1.200đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

6/ Cổ tức bằng tiền 28/03/2014 15/05/2014 14.47% 1447đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2013 và trả cổ tức còn lại năm 2012 bằng tiền 1.447đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2014

7/ Cổ tức bằng tiền 20/03/2013 15/05/2013 8.43% 843đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền 843đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2013

8/ Cổ tức bằng tiền 08/05/2012 30/07/2012 14% 1400đồng/cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt 1.400đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2012

9/ Cổ tức bằng tiền 29/03/2011 05/05/2011 15.27% 1527đồng/cổ phiếu
Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền 1.527đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2011

10/ Phát hành hiện hữu 26/10/2010 14/03/2011 100/63(giá: 15,000) B1-: 2,943,924
Phát hành: 1,852,438 (2,234)
B1: 4,796,362
Phát hành nội bộ 26/10/2010 14/03/2011 B1-: 4,796,362
Phát hành: 147,562
B1: 4,943,924
Phát hành khác 26/10/2010 14/03/2011 B1-: 4,943,924
Phát hành: 557,100
B1: 5,501,024
Tổng cổ phiếu phát hành: 2,557,100
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:63 , giá 15.000đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.852.438 cổ phần
- Chào bán cho cán bộ công nhân viên trong Công ty ,Số lượng: 147.562 cổ phần, Giá phát hành: 16.000,0.đ/CP
------------
SSM: 14/3, ngày giao dịch đầu tiên của 2.000.000 CP niêm yết bổ sung
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 5.501.024 cổ phiếu
---------------------------------------------------
- Số lượng: 147.562 cổ phần
- Giá phát hành: 16.000,0.đ/CP
---------------------------------------------------
557100 cổ phiếu đã niêm yết bổ sung ngày 09/12


A = 5,501,024
11/ Cổ tức bằng tiền 15/06/2010 07/07/2010 36.60% 3660đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 15/06/2010 09/12/2010 100/20 B1-: 2,943,924
Chia tách / thưởng: 557,100 (31,685)
B1: 3,501,024
Trả cổ tức năm 2009 bằng tiền 3.660đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2010
---------------------------------------------------
Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:20
--------------------
SSM: 09/12 - Ngày giao dịch đầu tiên 557.100 cổ phiếu niêm yết bổ sung
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 557.100 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.501.024 cổ phiếu


A = 3,501,024
12/ Cổ tức bằng tiền 04/06/2009 29/06/2009 7% 700đồng/cổ phiếu
Cổ phiếu thưởng 04/06/2009 06/04/2010 100/7 B1-: 2,751,664
Chia tách / thưởng: 192,260 (356)
B1: 2,943,924
Cổ tức đợt 3/2009, 700 đ/cp
---------------------------------------------------
Trả cổ tức đợt 3 năm 2008 bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:7
----
- Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 192.260 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 2.943.924 cổ phiếu
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày 06/04/2010.


A = 2,943,924
Ngay giao dich dau tien: 17/11/2008 ### Khoi luong niem yet lan dau: 2,751,664 ### Khoi luong niem yet hien tai: 5,501,024

 

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357