Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

FILTER CHART SIGNALS


     LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ là hệ thống dựa vào điểu kiện lọc của bạn sẽ tìm ra những mã chứng khoán đang xảy ra tất cả các tín hiệu bạn đã chọn. Các tín hiệu được lọc dựa trên điều kiện bạn đã chọn và các tín hiệu vừa mới xảy ra trong phiên giao dịch hiện tại. Thông thường các tín hiệu biểu đồ rất khó xảy ra đồng thời nên điều kiện lọc thường chỉ kết hợp khoảng từ 3 - 5 điều kiện. (Nếu bạn chọn quá nhiều điện kiện trong cùng 1 bộ lọc thì khả năng xảy ra tất cả các điều kiện đồng thời rất khó xảy ra). Bạn có thể tạo và lưu nhiều bộ lọc với các nhóm điều kiện khác nhau. Để kết hợp nhiều tín hiệu và không yêu cầu tất cả các điều kiện xảy ra đồng thời bạn có thể sử dụng Bộ Lọc THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THEO HỆ THỐNG ĐIỂM Kết Quả: là danh sách mã chứng khoán phù hợp với tất cả điều kiện bạn đã chọn. Lưu Bộ Lọc và Cập Nhật Bộ Lọc là phần quan trọng để bạn lưu lại những thông tin bạn đã chọn. Phần thông tin được lưu này sẽ giúp bạn tìm ra những cổ phiếu có tín hiệu phù hợp với bạn và được sử dụng cho Hệ Thống Cảnh Báo theo điều kiện của bộ lọc bạn đã thiết lập. KIỂM TRA TÍN HIỆU: hệ thống sẽ tìm ra tất cả các mã chứng khoán đã xảy ra tất cả các tín hiệu bạn đã chọn trong quá khứ.
Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

® 2011 Investment Consultancy Joint Stock Company Golden Bridge
License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357