Đăng nhập     Đăng ký
ENGLISH
Mã CK
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày Biểu Đồ Thị Trường
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN

Sức Mạnh Tín Hiệu Biểu Đồ (POWER CHART SIGNALS)

Điều kiện Lọc bạn chọn được hiển thị bên cột tay phải. Nếu bạn thấy kiều kiện Lọc phù hợp với tiêu chí của bạn, hãy LƯU các điều kiện Lọc cho riêng bạn.
Mã CK Tín hiệu xảy ra TỔNG ĐIỂM
HEV

13.7    +0.5    KL:3,000
Giá vượt lên SMA(10) = 1
SMA(10) vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(100) = 2
Giá vượt lên SMA(200) = 2
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(50) = 2
Giá vượt lên EMA(60) = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
MFI(7) Vượt lên 20 = 2
MFI(14) Vượt lên 20 = 2


28
DXP

43.5    +1    KL:4,900
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(60) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(7) %K vượt lên %D = 2
SKD(14) %K vượt lên %D = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


24
BID

13.5    +0.7    KL:372,750
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Pivot Tháng Vượt lên S1 = 1
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
MACD(12,26,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


23
CTG

14.7    +0.7    KL:1,091,960
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Morning Star Pattern (Ngày) = 1
MACD(12,26,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2


23
DTL

9    +0.5    KL:30,210
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 = 1
Morning Star Pattern (Ngày) = 1
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(7) Vượt lên 20 = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2
MFI(21) Vượt lên 20 = 2


23
HVX

5.9    +0.3    KL:200
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2
MFI(14) < 20 = 1
MFI(21) < 20 = 1


23
JVC

16.6    +0.3    KL:1,166,100
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Hammer Pattern (Tuần) = 1
MACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


23
SJD

30.6    +0.1    KL:13,370
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Giá vượt lên EMA(50) = 2
MACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


23
BSI

10    +0.6    KL:237,690
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Giá vượt lên EMA(50) = 2
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Engulfing Pattern (Tuần) = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


22
VID

4.1    +0.1    KL:11,820
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 = 1
Pivot Tuần Vượt lên S1 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
RSI(7) Vượt lên 30 = 2
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(14) < -100 = 1
CCI(21) < -100 = 1
SKD(7) Vượt lên 20 = 2
SKD(14) %K vượt lên %D = 2
SKD(21) %K vượt lên %D = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2
MFI(7) < 20 = 1


21
DIG

14.4    +0.6    KL:1,298,780
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên SMA(100) = 2
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Giá vượt lên EMA(60) = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


20
KHB

4.8    +0.4    KL:36,600
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(100) = 2
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Pivot Tháng Tại S1 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


20
L35

5.5    +0.4    KL:100
SMA(10) vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên SMA(200) = 2
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
PSAR đảo chiều tăng = 2
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F61.8 = 1
MACD(19,39,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2


20
VTS

11    0    KL:4,100
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Pivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(19,39,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2
MFI(7) Vượt lên 20 = 2
MFI(14) Vượt lên 20 = 2


20
BKC

9.9    0    KL:3,217
RSI(7) < 30 = 1
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(7) < 20 = 1
SKD(14) < 20 = 1
SKD(21) < 20 = 1
William(7) < -80 = 1
William(14) < -80 = 1
William(21) < -80 = 1
MFI(14) Vượt lên 20 = 2


19
BVH

38.8    +1.1    KL:235,630
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Pivot Tháng Vượt lên S1 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


19
HTV

17.9    +1.1    KL:360
RSI(7) Vượt lên 30 = 2
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(21) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


18
MHC

16.6    +0.9    KL:487,050
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên SMA(50) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
Morning Star Pattern (Tuần) = 1
SKD(7) Vượt lên 20 = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(7) Vượt lên -80 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


18
VHC

52.5    0    KL:376,180
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Giá vượt lên EMA(50) = 2
Giá vượt lên EMA(60) = 1
Pivot Tháng Vượt lên S1 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2


18
BIC

14    +0.6    KL:265,470
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


17
BVS

14.3    +0.4    KL:223,900
Giá vượt lên SMA(100) = 2
Giá vượt lên SMA(200) = 2
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Pivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F61.8 = 1
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
SKD(14) Vượt lên 20 = 2
SKD(21) Vượt lên 20 = 2
William(14) Vượt lên -80 = 2
William(21) Vượt lên -80 = 2


17
KTS

14.5    +1.3    KL:300
Giá vượt lên SMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1
MACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
MACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(21) DI+ Hướng lên DI- = 1
MFI(7) Vượt lên 20 = 2


17
MNC

14.5    +1    KL:20,400
Giá vượt lên SMA(10) = 1
SMA(10) vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Fibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1
Fibonacci(6T) Vượt lên F0.0 = 1
MACD(12,26,9) Vượt lên EMA = 2
MACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2
ADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2


17
NHA

5    +0.4    KL:700
Giá vượt lên dải Bollinger Dưới = 1
MACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1
CCI(7) Vượt lên -100 = 2
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) < -100 = 1
ADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1
ADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1
SKD(7) %K vượt lên %D = 2
SKD(14) < 20 = 1
SKD(21) < 20 = 1
William(7) Vượt lên -80 = 2
MFI(7) < 20 = 1
MFI(14) < 20 = 1


17
TH1

22    +1.8    KL:56,700
Giá vượt lên SMA(10) = 1
SMA(10) vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên SMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(10) = 1
Giá vượt lên EMA(20) = 1
Giá vượt lên EMA(30) = 1
Giá vượt lên EMA(50) = 2
Giá vượt lên EMA(60) = 1
PSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1
Engulfing Pattern (Ngày) = 1
CCI(14) Vượt lên -100 = 2
CCI(21) Vượt lên -100 = 2
ADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2


17
ĐIỀU KIỆN LỌC

Giá vượt lên SMA(10) = 1 điểmSMA(10) vượt lên SMA(20) = 1 điểmGiá vượt lên SMA(20) = 1 điểmSMA(20) vượt lên SMA(50) = 1 điểmGiá vượt lên SMA(50) = 1 điểmSMA(50) vượt lên SMA(100) = 1 điểmGiá vượt lên SMA(100) = 2 điểmSMA(100) vượt lên SMA(200) = 1 điểmGiá vượt lên SMA(200) = 2 điểmGiá vượt lên EMA(10) = 1 điểmGiá vượt lên EMA(20) = 1 điểmGiá vượt lên EMA(30) = 1 điểmGiá vượt lên EMA(50) = 2 điểmGiá vượt lên EMA(60) = 1 điểmGiá chuẩn bị vượt xuống dải Bollinger Dưới = 1 điểmGiá vượt lên dải Bollinger Dưới = 1 điểmGiá vượt dải Bollinger Dưới 5 phiên = 2 điểmGiá bám dải Bollinger Trên = 2 điểmPSAR chuẩn bị đảo chiều tăng = 1 điểmPSAR đảo chiều tăng = 2 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S3 = 2 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S3 = 2 điểmPivot Tháng Vượt lên S3 = 2 điểmPivot Tháng ượt xuống S3 = 2 điểmPivot Tháng Tại S3 = 2 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S2 = 1 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S2 = 1 điểmPivot Tháng Vượt lên S2 = 1 điểmPivot Tháng Vượt xuống S2 = 1 điểmPivot Tháng Tại S2 = 1 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt lên S1 = 1 điểmPivot Tháng Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1 điểmPivot Tháng Vượt lên S1 = 1 điểmPivot Tháng Vượt xuống S1 = 1 điểmPivot Tháng Tại S1 = 1 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S3 = 2 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S3 = 2 điểmPivot Tuần Vượt lên S3 = 2 điểmVPivot Tuần ượt xuống S3 = 2 điểmPivot Tuần Tại S3 = 2 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S2 = 1 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S2 = 1 điểmPivot Tuần Vượt lên S2 = 1 điểmPivot Tuần Vượt xuống S2 = 1 điểmPivot Tuần Tại S2 = 1 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt lên S1 = 1 điểmPivot Tuần Chuẩn bị vượt xuống S1 = 1 điểmPivot Tuần Vượt lên S1 = 1 điểmPivot Tuần Vượt xuống S1 = 1 điểmPivot Tuần Tại S1 = 1 điểmFibonacci(3T) Vượt lên F0.0 = 1 điểmFibonacci(3T) Vượt lên F38.2 = 1 điểmFibonacci(3T) Vượt lên F61.8 = 1 điểmFibonacci(3T) Vượt lên F100.0 = 1 điểmFibonacci(6T) Vượt lên F0.0 = 1 điểmFibonacci(6T) Vượt lên F38.2 = 1 điểmFibonacci(6T) Vượt lên F61.8 = 1 điểmFibonacci(6T) Vượt lên F100.0 = 1 điểmEngulfing Pattern (Ngày) = 1 điểmPiercing Pattern (Ngày) = 1 điểmHarami Pattern (Ngày) = 1 điểmHammer Pattern (Ngày) = 1 điểmInverted Hammer Pattern (Ngày) = 1 điểmDragonfly Doji Pattern (Ngày) = 1 điểmMorning Star Pattern (Ngày) = 1 điểmEngulfing Pattern (Tuần) = 1 điểmPiercing Pattern (Tuần) = 1 điểmHarami Pattern (Tuần) = 1 điểmHammer Pattern (Tuần) = 1 điểmInverted Hammer Pattern (Tuần) = 1 điểmDragonfly Doji Pattern (Tuần) = 1 điểmMorning Star Pattern (Tuần) = 1 điểmTweezer Bottoms Pattern (Tuần) = 1 điểmRSI(7) Vượt lên 30 = 2 điểmRSI(7) < 30 = 1 điểmRSI(14) Vượt lên 30 = 2 điểmRSI(14) < 30 = 1 điểmRSI(21) Vượt lên 30 = 2 điểmRSI(21) < 30 = 1 điểmMACD(12,26,9) Vượt lên EMA = 2 điểmMACD(12,26,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1 điểmMACD(6,19,9) Vượt lên EMA = 2 điểmMACD(6,19,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1 điểmMACD(19,39,9) Vượt lên EMA = 2 điểmMACD(19,39,9) Hội tụ chu kỳ tăng = 1 điểmCCI(7) Vượt lên -100 = 2 điểmCCI(7) < -100 = 1 điểmCCI(14) Vượt lên -100 = 2 điểmCCI(14) < -100 = 1 điểmCCI(21) Vượt lên -100 = 2 điểmCCI(21) < -100 = 1 điểmADX(7) DI+ Vượt lên DI- = 2 điểmADX(7) DI+ Hướng lên DI- = 1 điểmADX(14) DI+ Vượt lên DI- = 2 điểmADX(14) DI+ Hướng lên DI- = 1 điểmADX(21) DI+ Vượt lên DI- = 2 điểmADX(21) DI+ Hướng lên DI- = 1 điểmSKD(7) Vượt lên 20 = 2 điểmSKD(7) %K vượt lên %D = 2 điểmSKD(7) < 20 = 1 điểmSKD(14) Vượt lên 20 = 2 điểmSKD(14) %K vượt lên %D = 2 điểmSKD(14) < 20 = 1 điểmSKD(21) Vượt lên 20 = 2 điểmSKD(21) %K vượt lên %D = 2 điểmSKD(21) < 20 = 1 điểmWilliam(7) Vượt lên -80 = 2 điểmWilliam(7) < -80 = 1 điểmWilliam(14) Vượt lên -80 = 2 điểmWilliam(14) < -80 = 1 điểmWilliam(21) Vượt lên -80 = 2 điểmWilliam(21) < -80 = 1 điểmMFI(7) Vượt lên 20 = 2 điểmMFI(7) < 20 = 1 điểmMFI(14) Vượt lên 20 = 2 điểmMFI(14) < 20 = 1 điểmMFI(21) Vượt lên 20 = 2 điểmMFI(21) < 20 = 1 điểm
Cảnh Báo Dựa Trên Kết Quả Lọc

Hệ thống sẽ gửi Cảnh Báo đến bạn qua Email, SMS, Messenger nếu như kết quả Lọc của Bộ Lọc bạn đã lưu bao gồm những mã cổ phiếu bạn yêu cầu. Cảnh báo sẽ gửi sau mỗi ngày giao dịch từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ví dụ: bạn yêu cầu gửi cánh báo nếu kết quả lọc có những chứng khoán khoán ACB, STB, EIB.... bạn nhập vào ô mã chứng khoán như sau: acb, stb, eib

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
0962.060.975

Hộp Thư Góp Ý:
Liên Hệ