Symbol  

Sign in     Sign up     Alerts
    0 cp68     Alerts
Contact     SmartPhone       TIẾNG VIỆT

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Sign in   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Advanced Statistics Business Plan Book Price Stock At Bottom Volume Buzz Correlation between volume and price Differentiation Price Group Chart Giao dịch nước ngoài
Companies Listing Basic Financial Indexes Basic Strength Index FINANCIAL COMPARISON Shareholder Structure Insider Trade Calendar Events Special Events
Market Scale Market Index Category Index Daily Data
Stock Screener By Financial Indexes Power Financial Signals Filter Chart Signals and Alerts
Chart Signals Price Chart WEEKLY CHART Swings Trading
Industry groups and Basic Financials Financial Reporting by Industry Group Financial Increasement
Securities News Economic News Banking and Finance News Business News Real Estate News World Financial News Business News Gold News Goods Currency News
Stock indexes The Signal Chart Modelling Candles - Candlestick
Calendar Events
Portfolio Price Alerts Stock At Bottom Alert Volume Buzz Alert SIGNAL FILTER CHART BASIC FILTER INDICATOR Power Financial Signals
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Power Financial SignalsEPS
 
P/E
 
ROE
 
ROA
 
P/B
 
Stock At Bottom
 
Debt
 
Beta
 
On Balance Volume Ratio
 
CONDITIONAL USE FORM FILTER

Form 1: effective investment [ Sample 1 ]
EPS(100%) & PE(90%) & ROE(80%) & ROA(70%) & P/B(60%) & Stock At Bottom(50%) & Debt(40%) & Beta(30%) & On Balance Volume Ratio(20%)
 
Form 2: investment value [ Sample 2 ]
PB(90%) & Stock At Bottom(90%) & Debt(90%)
 
Form 3: Surf investment [ Sample 3 ]
EPS(20%) & PE(30%) & ROE(40%) & ROA(50%) & P/B(60%) & Stock At Bottom(70%) & Debt(80%) & Beta(90%) & On Balance Volume Ratio(100%)
 MEANING FILTER

Mức độ thể hiện sự quan tâm trên mỗi chỉ số có phạm vi từ 0% đến 100%, và mức độ mặc định là 50%. Điểm % càng cao tương ứng với mức độ quan tâm càng nhiều và ngược lại. Nếu bạn không quan tâm đến chỉ số nào đó hãy chọn mức độ quan tâm là 0% Ví dụ: Bạn chỉ quan tâm đến chỉ số EPS, PE và ROE. Và bạn quan tâm nhất là EPS sau đó đến ROE và PE. Bạn hãy thao tác như sau: Bạn kéo thanh trượt EPS đến 100% (thể hiện mức độ quan tâm cao nhất), sau đó bạn kéo thanh trược ROE đến 80% và PE là 70% (thể hiện sự quan tâm ít hơn). Và tất cả các chỉ số còn lại bạn hãy kéo thanh trượt về 0% (bạn không quan tấm đến chỉ số này). Kết quả trả về sẽ dựa trên sự quan tâm của bạn trên các chỉ số bạn đã chọn. Chỉ số bạn quan tâm nhiều hơn sẽ được cho điểm nhiều hơn và ngược lại. Nếu chỉ số bạn cho 0% sẽ không được tính vào kết quả tìm kiếm Điểm cao nhất sẽ tương đương với chỉ số đó tốt nhất và ngược lại. Ví dụ: mã THT có chỉ số EPS cao nhất trên thị trường => EPS sẽ có điểm là 400x{MỨC ĐỘ QUAN TÂM}x2 (400 tương ứng với 400 mã chứng khoán được niêm yết trên thị trường), và EPS của BBT = -5000 thì điểm sẽ là 0x{MỨC ĐỘ QUAN TÂM}x2 (vì đây là EPS thấp nhất thị trường)...

Cổ Phiếu 68

Statistical data, indices, charts ... on the website cophieu68.com be calculated automatically based on the financial statements, schedules and events daily trading price.
Graph is drawn based on the adjusted data. Technical trading hours chart is updated every 5 minutes 1.
Online data latency 1-5 seconds.
List of charts, statistics, charts, indicators, filters are continuously updated every 5 minutes.

License No.: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357