Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 853,732 728,735 667,535 535,587 517,095
Giá Vốn Hàng Bán 730,817 626,990 568,749 452,795 447,802
Lợi Nhuận Gộp 122,915 101,745 98,786 82,792 69,293
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính -9,305 53,245 26,459 8,644 9,271
     Trong đó: Chi phí lãi vay 17,747 16,834 7,266 6,637 7,088
Chi phí bán hàng 7,483 22,944 14,528 19,223 12,901
Chi phí quản lý doanh nghiệp 18,253 18,419 15,598 18,668 16,734
Tổng Chi phí hoạt động 16,431 94,608 56,585 46,535 38,906
Tổng doanh thu hoạt động tài chính -63,977 82,365 9,364 4,802 11,943
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 66,795 89,501 52,894 43,355 38,035
Lợi nhuận khác 256 112 -4,557 4,176 670
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67,052 89,613 48,337 47,531 38,705
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,071 17,973 6,891 8,319 4,795
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 246 -201 -2 82 23
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,606 4,946 154 456 229
Tổng Chi phí lợi nhuận 27,923 22,718 7,043 8,857 5,047
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 48,735
(39,129)
71,841
(66,895)
41,449
(41,295)
39,130
(38,674)
33,888
(33,659)
Khối Lượng 56,964,988 56,964,988 51,899,988 51,899,988 51,899,988
Giá Cuối Kỳ 34.0 24.1 22.2 28.1 27.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,265
(3,265)
3,169
(3,169)
2,492.7
(2,736)
2,139.2
(2,348)
1,809.4
(1,986)
PE 10.4 7.6 8.1 12.0 13.8
Giá Sổ Sách 20.6 18.6 16.8 15.9 15.3

 

Nhựa - Bao Bì:    NTP    BMP    AAA    INN    DNP    RDP    SVI    HII    DAG    MCP    SPP    TPC    VKC    HNP    NSG    TPP    DTT    VNP    SPA    VBC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357