Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]    
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 Q4 2015
Doanh Thu Thuần 667,535 535,587 517,095 423,553 459,621
Giá Vốn Hàng Bán 568,749 452,795 447,802 367,389 402,757
Lợi Nhuận Gộp 98,786 82,792 69,293 56,164 56,864
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 26,459 8,644 9,271 9,554 14,049
     Trong đó: Chi phí lãi vay 7,266 6,637 7,088 6,294 6,474
Chi phí bán hàng 14,528 19,223 12,901 10,230 9,851
Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,598 18,668 16,734 11,623 11,918
Tổng Chi phí hoạt động 56,585 46,535 38,906 31,407 35,818
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 9,364 4,802 11,943 4,089 4,004
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 52,894 43,355 38,035 31,269 26,957
Lợi nhuận khác -4,557 4,176 670 755 275
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 48,337 47,531 38,705 32,024 27,233
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,891 8,319 4,795 3,688 5,913
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2 82 23 -123 17
Lợi ích của cổ đông thiểu số 154 456 229 101 126
Tổng Chi phí lợi nhuận 7,043 8,857 5,047 3,666 6,056
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 41,295 38,674 33,658 28,358 21,177
Khối Lượng 51,899,988 51,899,988 51,899,988 49,499,988 49,499,988
Giá Cuối Kỳ 22.5 28.5 27.9 15.0 11.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,736
(2,736)
2,348
(2,348)
1,985
(1,985)
1,445.9
(1,516)
770.6
(808)
PE 8.2 12.1 14.0 9.9 13.6
Giá Sổ Sách 18.4 17.5 16.8 16.3 15.8

 

Nhựa - Bao Bì:    BMP    NTP    AAA    DNP    INN    SVI    DAG    SPP    MCP    RDP    VBC    VKC    TPP    TPC    SPA    HNP    NSG    VNP    VPK    BBS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357