Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre - ABT


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 103,156 82,278 99,551 84,960 119,584
Giá Vốn Hàng Bán 93,443 77,029 84,838 75,489 97,241
Lợi Nhuận Gộp 9,713 5,249 14,713 9,471 22,343
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 2,710 2,477 2,289 2,161 2,379
     Trong đó: Chi phí lãi vay 2,286 2,085 2,116 1,255 2,234
Chi phí bán hàng 5,062 4,805 4,624 4,037 5,342
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,283 2,808 2,121 734 2,965
Tổng Chi phí hoạt động 11,055 10,090 9,034 6,932 10,686
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 6,370 6,552 6,373 7,113 6,069
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,028 1,710 12,052 9,652 17,726
Lợi nhuận khác 23 N/A N/A -360 4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,051 1,710 12,052 9,292 17,730
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 971 455 1,759 1,440 2,165
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A -11 N/A 160 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 971 444 1,759 1,600 2,165
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,080
(4,080)
1,267
(1,267)
10,293
(10,293)
7,691
(7,691)
15,565
(15,565)
Khối Lượng 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307 11,558,307
Giá Cuối Kỳ 33.5 38.5 41.5 41.0 43.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,019
(2,019)
3,012
(3,012)
4,077
(4,077)
4,124
(4,124)
4,537
(4,537)
PE 16.6 12.8 10.2 9.9 9.5
Giá Sổ Sách 34.2 34.8 34.9 36 35.6

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    SEA    ANV    HVG    DAT    FMC    SSN    ABT    SJ1    AGF    ACL    SPH    AAM    TS4    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357