Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - ACB


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 2,372,811 2,382,585 2,147,214 2,019,888 1,908,067
Giá Vốn Hàng Bán 5,585,859 5,476,680 5,193,635 5,002,035 4,647,289
Lợi Nhuận Gộp -3,213,048 -3,094,095 -3,046,421 -2,982,147 -2,739,222
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 379,995 458,807 78,441 49,410 365,781
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng 462,763 449,627 401,477 388,420 335,144
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,679,283 1,726,460 1,268,654 1,748,457 1,473,788
Tổng Chi phí hoạt động 2,522,041 2,634,894 1,748,572 2,186,287 2,174,713
Doanh thu hoạt động
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 352,944 338,719 308,693 292,994 247,925
Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 78,423 57,152 54,375 58,518 66,684
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh 5,392 -1,448 -26,107 13,181 39,679
Lãi/Lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 137,835 228,629 2,535 326,630 45,285
Thu nhập từ hoạt động khác 350,605 441,966 41,075 45,897 362,704
Thu nhập từ hoạt động góp vốn mua cổ phần 5,366 5,045 7,559 17,912 5,553
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 930,565 1,070,063 388,130 755,132 767,830
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,624,093 1,726,188 1,266,690 1,026,563 1,202,109
Lợi nhuận khác -134,006 -1,074,004 -524,844 -359,174 -607,321
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,490,087 652,184 741,846 667,389 594,788
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -345,601 -60,964 -195,049 -165,441 -116,622
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -345,601 -60,964 -195,049 -165,441 -116,622
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,144,486
(1,144,486)
591,220
(591,220)
546,797
(546,797)
501,948
(501,948)
478,166
(478,166)
Khối Lượng 1,099,348,691 999,407,901 999,407,901 999,407,901 999,407,901
Giá Cuối Kỳ 46.7 33.6 27.8 23.6 22.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,533
(2,533)
1,926.4
(2,119)
1,687.3
(1,856)
1,493.6
(1,643)
1,358.2
(1,494)
PE 18.4 15.8 15.0 14.3 14.9
Giá Sổ Sách 15.6 14.6 14 13.6 13.3

 

Ngân hàng- Bảo hiểm:    VCB    TCB    CTG    BID    BVH    MBB    VPB    ACB    HDB    STB    EIB    VIB    TPB    BAB    SHB    LPB    PVI    BIC    VNR    NVB

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357