Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần bê tông BECAMEX - ACC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 71,757 71,178 74,109 59,174 110,269
Giá Vốn Hàng Bán 57,022 53,673 58,685 45,719 85,046
Lợi Nhuận Gộp 14,735 17,505 15,424 13,455 25,223
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính -2,053 255 229 215 77
     Trong đó: Chi phí lãi vay -325 255 229 215 276
Chi phí bán hàng 2,545 2,531 2,257 2,234 5,134
Chi phí quản lý doanh nghiệp 5,854 5,462 5,796 5,621 5,601
Tổng Chi phí hoạt động 6,346 8,248 8,282 8,070 10,812
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 394 105 192 134 135
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 8,783 9,361 7,333 5,520 14,547
Lợi nhuận khác 946 N/A 1,089 52 245
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9,730 9,361 8,422 5,572 14,792
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,129 1,927 1,755 1,180 2,695
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số 815 543 392 492 945
Tổng Chi phí lợi nhuận 2,944 2,470 2,147 1,672 3,640
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 7,600
(6,785)
7,434
(6,891)
6,667
(6,275)
4,392
(3,900)
12,097
(11,152)
Khối Lượng N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Cuối Kỳ 20.2 24.2 27 27.5 29.0
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
N/A
(N/A)
PE N/A N/A N/A N/A N/A
Giá Sổ Sách N/A N/A N/A N/A N/A

 

Vật Liệu Xây Dựng:    VGC    VCS    HT1    CTI    CVT    VHL    NNC    MVC    BCC    BTS    VTV    DHA    HOM    VIT    ACC    PX1    CCM    HVX    CLH    QNC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357