Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - ACL


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 318,824 282,433 311,299 369,943 336,464
Giá Vốn Hàng Bán 260,584 244,059 262,715 316,745 283,793
Lợi Nhuận Gộp 58,239 38,373 48,584 53,198 52,671
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 13,723 12,378 14,888 14,018 17,221
     Trong đó: Chi phí lãi vay 15,189 13,544 16,287 15,780 17,645
Chi phí bán hàng 22,945 17,374 19,869 23,043 18,574
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,462 7,208 12,460 7,989 8,221
Tổng Chi phí hoạt động 46,130 36,960 47,217 45,050 44,016
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 861 1,204 5,194 633 829
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 12,971 2,617 6,560 8,780 9,484
Lợi nhuận khác -67 -211 -69 -1,035 -280
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 12,904 2,406 6,491 7,746 9,203
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,053 245 -91 763 223
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -308 -6 N/A 77 -159
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 745 239 -91 840 64
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 12,158
(12,158)
2,168
(2,168)
6,583
(6,583)
6,906
(6,906)
9,140
(9,140)
Khối Lượng 18,399,675 18,399,675 18,399,675 18,399,675 18,399,675
Giá Cuối Kỳ 8.5 8 8.5 9 9.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,512
(1,512)
1,348
(1,348)
1,270
(1,270)
1,176
(1,176)
1,477
(1,477)
PE 5.6 5.9 6.7 7.7 6.4
Giá Sổ Sách 19.9 19.3 19.2 18.8 18.4

 

Thủy Sản:    MPC    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    ANV    FMC    ABT    AGF    SJ1    ACL    TS4    AAM    SPH    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357