Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016
Doanh Thu Thuần 676,097 612,423 493,238 670,633 660,514
Giá Vốn Hàng Bán 626,988 562,678 440,423 622,907 595,858
Lợi Nhuận Gộp 49,110 49,745 52,815 47,726 64,656
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 15,637 13,152 25,252 17,629 18,974
     Trong đó: Chi phí lãi vay 14,027 13,072 15,360 13,432 13,834
Chi phí bán hàng 30,414 33,399 27,787 31,278 40,747
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,764 4,744 7,907 5,083 6,666
Tổng Chi phí hoạt động 49,815 51,295 60,946 53,990 66,387
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,237 1,642 11,867 7,142 4,126
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 532 92 3,737 878 2,394
Lợi nhuận khác 414 416 -681 742 509
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 946 508 3,056 1,620 2,904
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -102 102 -243 243 667
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 868 N/A 742 N/A -851
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 766 102 499 243 -184
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 180
(180)
407
(407)
2,557
(2,557)
1,377
(1,377)
3,088
(3,088)
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 8.8 10 9.4 7.2 8.9
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
161
(161)
264
(264)
560
(560)
162
(162)
151
(151)
PE 54.7 37.9 16.8 44.3 58.9
Giá Sổ Sách 28.2 28.2 28.2 28.1 28.1

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    SEA    ANV    HVG    DAT    FMC    SSN    ABT    SJ1    AGF    ACL    SPH    AAM    TS4    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357