Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu An Giang - AGM


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 606,546 606,767 430,674 558,586 416,864
Giá Vốn Hàng Bán 567,866 569,828 400,297 526,139 391,961
Lợi Nhuận Gộp 38,681 36,939 30,378 32,448 24,903
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 4,042 3,059 5,461 3,062 6,185
     Trong đó: Chi phí lãi vay 3,612 2,593 2,139 3,018 5,786
Chi phí bán hàng 32,159 29,287 28,178 27,303 22,840
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,436 3,711 3,066 3,402 3,674
Tổng Chi phí hoạt động 39,637 36,057 36,705 33,767 32,699
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 2,691 2,694 7,608 1,031 1,582
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,734 3,576 1,280 -289 -6,215
Lợi nhuận khác 877 460 2,515 1,162 1,542
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,612 4,037 3,796 872 -4,673
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 271 786 -123 181 -954
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 48 42 17 13 54
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 319 828 -106 194 -900
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,293
(2,293)
3,209
(3,209)
3,902
(3,902)
678
(678)
-3,774
(-3,774)
Khối Lượng 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000
Giá Cuối Kỳ 9.5 9.8 9.7 10.9 11.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
554
(554)
221
(221)
322
(322)
2,427
(2,427)
2,390
(2,390)
PE 17.1 44.3 30 4.5 4.7
Giá Sổ Sách 19.5 19.4 19.2 19 18.9

 

:

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357