Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán NHNN VN - Agriseco - AGR


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh thu hoạt động chứng khoán
Doanh thu môi giới chứng khoán cho nhà đầu tư 8,956 9,258 10,520 7,138 6,786
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn N/A N/A N/A N/A 180
Doanh thu hoạt động uỷ thác đấu giá N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu bảo lãnh phát hành 27 100 N/A 22,890 N/A
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán N/A N/A N/A N/A 6,175
Doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư 696 152 189 427 407
Doanh thu lưu ký chứng khoán cho nhà đầu tư 1,198 1,230 1,142 726 -1,381
Hoàn nhập dự phòng và các khoản trích trước N/A N/A N/A N/A N/A
Doanh thu khác 633 2,700 687 526 548
Doanh thu cho thuê tài sản, sử dụng thiết bị, sử dụng thông tin N/A N/A N/A N/A N/A
Các khoản giảm trừ doanh thu N/A N/A N/A N/A 407
Doanh Thu Thuần 33,457 42,921 47,541 54,572 33,106
Giá Vốn Hàng Bán 2,683 11,740 36,633 -5,892 2,470
Lợi Nhuận Gộp N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
     Trong đó: Chi phí lãi vay N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí bán hàng N/A N/A N/A N/A -5,689
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,400 16,034 10,733 9,619 17,563
Tổng Chi phí hoạt động 19,400 16,034 10,733 9,619 11,874
Tổng doanh thu hoạt động tài chính N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh N/A N/A N/A N/A -5,758
Lợi nhuận khác N/A N/A N/A N/A 2,681
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,278 15,049 -158 52,001 13,057
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A N/A N/A
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 15,634 N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 15,634 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -4,356
(-4,356)
15,049
(15,049)
-158
(-158)
52,001
(52,001)
13,057
(13,057)
Khối Lượng 211,200,000 211,200,000 211,200,000 211,200,000 211,200,000
Giá Cuối Kỳ 6.1 5.7 3.9 3.7 2.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
296
(296)
379
(379)
289
(289)
-1,191
(-1,191)
-1,965
(-1,965)
PE 20.5 15.1 13.4 -3.1 -1.3
Giá Sổ Sách 8.4 8.3 8.4 8.1 7.8

 

Chứng Khoán:    SSI    HCM    VCI    VND    KLB    SHS    MBS    FTS    BSI    BVS    CTS    AGR    VDS    TVS    VIX    SBS    TVB    FSC    IVS    PSI

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357