Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu - AMC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 35,606 35,168 39,644 36,997 35,688
Giá Vốn Hàng Bán 20,180 20,375 22,524 22,110 21,603
Lợi Nhuận Gộp 15,425 14,793 17,120 14,886 14,085
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 320 284 280 154 193
     Trong đó: Chi phí lãi vay 241 260 169 107 87
Chi phí bán hàng 9,705 9,454 11,207 9,183 8,935
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,297 2,062 2,275 2,291 1,838
Tổng Chi phí hoạt động 12,322 11,800 13,762 11,628 10,966
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 20 69 35 51 51
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,123 3,061 3,393 3,310 3,168
Lợi nhuận khác -446 -8 -15 -187 -2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,677 3,054 3,378 3,123 3,167
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 164 158 175 168 162
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 164 158 175 168 162
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,513
(2,513)
2,895
(2,895)
3,203
(3,203)
2,955
(2,955)
3,005
(3,005)
Khối Lượng 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000
Giá Cuối Kỳ 22.0 24.4 23.5 24.2 23.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,058
(4,058)
4,231
(4,231)
3,780
(3,780)
4,272
(4,272)
4,318
(4,318)
PE 5.4 5.8 6.2 5.7 5.3
Giá Sổ Sách 14.6 17.7 16.7 15.6 18.2

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSV    KSB    AMD    HGM    MVB    FCM    LBM    NBC    TVD    CCM    MTA    BMC    THT    TC6    TDN    TCS    KSH    YBC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357