Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu - AMC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 35,688 39,329 47,043 42,171 37,846
Giá Vốn Hàng Bán 21,603 23,601 27,705 26,403 23,056
Lợi Nhuận Gộp 14,085 15,728 19,338 15,768 14,790
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 193 262 192 247 290
     Trong đó: Chi phí lãi vay 87 77 166 235 288
Chi phí bán hàng 8,935 11,145 12,317 10,563 9,251
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,838 2,631 1,992 1,692 1,746
Tổng Chi phí hoạt động 10,966 14,038 14,501 12,502 11,287
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 51 57 20 6 66
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,168 1,747 4,857 3,273 3,568
Lợi nhuận khác -2 -47 -6 -19 -46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 3,167 1,700 4,851 3,254 3,522
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 162 90 246 167 182
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 162 90 246 167 182
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,005 1,610 4,605 3,087 3,340
Khối Lượng 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000 2,850,000
Giá Cuối Kỳ 26.5 27.5 29.8 30.1 22.1
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
4,318
(4,318)
4,436
(4,436)
4,965
(4,965)
5,318
(5,318)
4,913
(4,913)
PE 6.1 6.2 6.0 5.7 4.5
Giá Sổ Sách 18.2 17.5 17 15.3 18

 

Khoáng Sản:    MSR    SQC    KSB    KSV    AMD    MVB    HGM    LBM    FCM    MTA    TVD    NBC    KSA    BMC    CCM    THT    TC6    TDN    DHM    TCS

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357