Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nam Việt - ANV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016
Doanh Thu Thuần 697,998 756,944 726,401 764,850 576,332
Giá Vốn Hàng Bán 610,509 668,068 626,172 661,515 507,372
Lợi Nhuận Gộp 87,489 88,875 100,229 103,335 68,960
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 19,241 27,694 17,748 22,170 21,582
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,428 19,059 17,170 20,592 19,442
Chi phí bán hàng 30,819 40,522 32,719 36,942 25,607
Chi phí quản lý doanh nghiệp 10,866 23,540 29,336 67,885 13,477
Tổng Chi phí hoạt động 60,926 91,756 79,803 126,997 60,666
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 7,035 7,526 4,046 21,320 7,807
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 33,597 1,897 138,126 -116,869 16,100
Lợi nhuận khác -3,258 1,453 -2,017 -1,062 -8,790
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 30,339 3,349 136,110 -117,931 7,310
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,063 678 13,525 -1,472 1,817
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -562 -105 N/A 735 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số -50 -92 -1,191 -4,726 -1
Tổng Chi phí lợi nhuận 5,451 481 12,334 -5,463 1,816
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 24,889 2,869 123,776 -112,468 5,494
Khối Lượng 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250 65,605,250
Giá Cuối Kỳ 3.8 2.6 3.4 3.1 3.7
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
595
(595)
300
(300)
-129
(-129)
-1,871
(-1,871)
-67
(-67)
PE 6.4 8.7 -26.1 -1.7 -54.5
Giá Sổ Sách 20.3 20 19.9 18 19.8

 

Thủy Sản:    VHC    SEA    HVG    DAT    SSN    FMC    ANV    ABT    AGF    SJ1    ACL    TS4    AAM    SPH    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF    NGC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357