Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát - AAA


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 1,425,471 1,061,671 853,732 728,735 667,535
Giá Vốn Hàng Bán 1,228,778 932,639 730,817 626,990 568,749
Lợi Nhuận Gộp 196,693 129,033 122,915 101,745 98,786
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 30,389 20,724 -9,305 53,245 26,459
     Trong đó: Chi phí lãi vay 28,946 17,066 17,747 16,834 7,266
Chi phí bán hàng 61,899 13,398 7,483 22,944 14,528
Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,585 19,065 18,253 18,419 15,598
Tổng Chi phí hoạt động 115,873 53,187 16,431 94,608 56,585
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 33,262 4,125 -63,977 82,365 9,364
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 89,793 79,971 66,795 89,501 52,894
Lợi nhuận khác 1,293 333 256 112 -4,557
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 91,086 80,304 67,052 89,613 48,337
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 15,530 12,859 18,071 17,973 6,891
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 230 -17 246 -201 -2
Lợi ích của cổ đông thiểu số 10,037 15,433 9,606 4,946 154
Tổng Chi phí lợi nhuận 25,797 28,275 27,923 22,718 7,043
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 75,327
(65,290)
67,462
(52,029)
48,735
(39,129)
71,841
(66,895)
41,449
(41,295)
Khối Lượng 59,249,988 59,249,988 56,964,988 56,964,988 51,899,988
Giá Cuối Kỳ 24.4 25.2 25.1 17.8 16.3
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
3,770
(3,770)
3,365
(3,365)
3,139.1
(3,265)
3,046.8
(3,169)
2,396.6
(2,736)
PE 6.5 7.5 7.7 5.6 6.0
Giá Sổ Sách 27.4 20.6 19.8 17.9 16.1

 

Nhựa - Bao Bì:    NTP    BMP    AAA    DNP    INN    SVI    MCP    RDP    DAG    HII    TPC    VBC    SPA    HNP    VKC    SPP    VNP    TPP    NSG    DTT

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357