Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty cổ phần Truyền thông VMG - ABC


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 1,421,726 2,115,272 2,003,889 1,950,204 1,809,791
Giá Vốn Hàng Bán 1,404,005 2,094,842 1,965,220 1,913,025 1,772,242
Lợi Nhuận Gộp 17,721 20,431 38,669 37,179 37,549
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 46,287 1,198 1,052 728 724
     Trong đó: Chi phí lãi vay 769 1,198 1,052 728 724
Chi phí bán hàng 3,092 4,777 4,336 3,319 3,573
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,114 12,310 12,174 9,374 9,320
Tổng Chi phí hoạt động 56,493 18,285 17,562 13,421 13,617
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 424,886 6,040 10,434 7,846 8,083
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 386,107 8,201 31,545 32,018 30,903
Lợi nhuận khác 619 -33 -4 7 393
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 386,726 8,168 31,541 32,026 31,296
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 82,154 2,042 6,277 6,482 338
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A N/A N/A 6,000
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,085 2,806 2,271 2,462 4,202
Tổng Chi phí lợi nhuận 84,239 4,848 8,548 8,944 10,540
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 304,572
(302,487)
6,126
(3,320)
25,264
(22,993)
25,544
(23,082)
24,958
(20,756)
Khối Lượng 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000 20,393,000
Giá Cuối Kỳ 28.3 18.9 23.8 18.8 N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
17,255
(17,255)
3,440
(3,440)
4,077
(4,077)
2,944
(2,944)
2,248
(2,248)
PE 1.6 5.5 5.8 6.4 N/A
Giá Sổ Sách 45.7 34.1 33.9 32.6 31.2

 

Công Nghệ Viễn Thông:    FPT    FOX    SAM    CMG    ELC    SGT    ST8    POT    ITD    ABC    CNC    VEC    SMT    TTN    SVT    CKV    CMT    UNI    HPT    CNN

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357