Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang - ACL


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]    [ 2007 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 301,711 284,731 318,824 282,433 311,299
Giá Vốn Hàng Bán 262,814 241,235 260,497 244,059 262,715
Lợi Nhuận Gộp 38,898 43,496 58,327 38,373 48,584
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 12,496 11,459 13,702 12,378 14,888
     Trong đó: Chi phí lãi vay 12,268 11,425 11,442 13,544 16,287
Chi phí bán hàng 17,635 16,302 22,918 17,374 19,869
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,326 8,287 10,314 7,208 12,460
Tổng Chi phí hoạt động 38,457 36,048 46,934 36,960 47,217
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 559 805 804 1,204 5,194
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,000 8,253 12,198 2,617 6,560
Lợi nhuận khác -96 -15 -67 -211 -69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 904 8,237 12,130 2,406 6,491
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành -142 498 1,185 245 -91
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -227 -12 -284 -6 N/A
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận -369 486 901 239 -91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,273
(1,273)
7,751
(7,751)
11,229
(11,229)
2,168
(2,168)
6,583
(6,583)
Khối Lượng 22,799,675 22,799,675 18,399,675 18,399,675 18,399,675
Giá Cuối Kỳ 8.1 8.4 8.5 8 8.5
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
983
(983)
1,216
(1,216)
1,179.1
(1,461)
1,087.9
(1,348)
1,024.9
(1,270)
PE 8.2 6.9 5.8 5.9 6.7
Giá Sổ Sách 16.4 16.4 16.1 15.6 15.5

 

Thủy Sản:    VHC    MPC    ANV    SEA    FMC    HVG    DAT    SSN    ABT    SJ1    ACL    AGF    SPH    AAM    TS4    SPD    CMX    SNC    BLF    NGC

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357