Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP - ACV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016
Doanh Thu Thuần 2,849,903 4,046,954 4,044,457 4,060,473 3,858,511
Giá Vốn Hàng Bán 1,508,458 2,432,538 3,171,110 2,537,117 2,213,101
Lợi Nhuận Gộp 1,341,446 1,614,417 873,348 1,523,357 1,645,410
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 15,063 683,124 24,113 302,830 1,423,111
     Trong đó: Chi phí lãi vay 16,574 31,106 23,592 27,239 26,474
Chi phí bán hàng 58,660 103,852 178,798 142,250 168,858
Chi phí quản lý doanh nghiệp 183,885 221,257 330,388 355,832 283,155
Tổng Chi phí hoạt động 257,608 1,008,233 533,299 800,912 1,875,124
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 466,624 255,659 2,318,851 226,810 219,213
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,628,334 941,649 2,679,812 963,139 -146
Lợi nhuận khác 3,866 -125 -41,367 1,949 2,770
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,632,200 941,523 2,638,445 965,088 2,624
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 310,928 167,394 748,434 160,751 22,147
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A 1,921 -159,342 N/A -3,098
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,259 16,040 53,972 47,838 45,261
Tổng Chi phí lợi nhuận 312,187 185,355 643,064 208,589 64,310
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,321,273
(1,320,014)
772,209
(756,169)
2,049,354
(1,995,382)
804,338
(756,500)
-16,425
(-61,686)
Khối Lượng 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236
Giá Cuối Kỳ 51 51 48.6 N/A N/A
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
2,218
(2,218)
1,583
(1,583)
2,399
(2,399)
1,483
(1,483)
1,135
(1,135)
PE 23.0 32.2 20.3 N/A N/A
Giá Sổ Sách 11.9 11.4 11 10.1 9.7

 

Hàng không:    ACV    VJC    HVN    SAS    SGN    NCT    NCS    MAS    NAS    ARM    IHK

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

® 2011 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Cây Cầu Vàng
Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357