Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP - ACV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 Q4 2016
Doanh Thu Thuần 3,525,923 3,404,944 2,871,558 4,046,954 4,044,457
Giá Vốn Hàng Bán 2,124,176 2,002,998 1,596,971 2,432,538 3,171,110
Lợi Nhuận Gộp 1,401,747 1,401,946 1,274,587 1,614,417 873,348
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 25,735 25,720 -33,566 683,124 24,113
     Trong đó: Chi phí lãi vay 23,937 24,053 16,574 31,106 23,592
Chi phí bán hàng 69,902 62,848 58,382 103,852 178,798
Chi phí quản lý doanh nghiệp 228,309 221,394 153,018 221,257 330,388
Tổng Chi phí hoạt động 323,946 309,962 177,834 1,008,233 533,299
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 325,731 376,096 261,526 255,659 2,318,851
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,471,679 1,539,467 1,387,743 941,649 2,679,812
Lợi nhuận khác 45,376 4,991 11,100 -125 -41,367
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,517,055 1,544,458 1,398,844 941,523 2,638,445
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 306,618 294,631 272,539 167,394 748,434
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -31,495 N/A 186,691 1,921 -159,342
Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,630 2,291 1,259 16,040 53,972
Tổng Chi phí lợi nhuận 276,753 296,922 460,489 185,355 643,064
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,241,931
(1,240,301)
1,249,827
(1,247,536)
939,614
(938,355)
772,209
(756,169)
2,049,354
(1,995,382)
Khối Lượng 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236 2,177,173,236
Giá Cuối Kỳ 108.5 69.0 50.6 50.6 48.2
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,921
(1,921)
2,268
(2,268)
2,042
(2,042)
1,583
(1,583)
2,399
(2,399)
PE 56.5 30.4 24.8 32.0 20.1
Giá Sổ Sách 12.6 12 11.5 11.4 11

 

Hàng không:    ACV    VJC    HVN    SAS    SGN    NCT    NCS    MAS    NAS    ARM    IHK

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357