Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - AGF


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 302,238 505,571 497,584 612,423 493,238
Giá Vốn Hàng Bán 329,062 561,077 558,441 562,678 440,423
Lợi Nhuận Gộp -26,824 -55,506 -60,857 49,745 52,815
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 14,506 10,967 15,663 13,152 25,252
     Trong đó: Chi phí lãi vay 11,297 -10,694 14,027 13,072 15,360
Chi phí bán hàng 17,204 27,675 30,580 33,399 27,787
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,985 4,002 85,062 4,744 7,907
Tổng Chi phí hoạt động 36,695 42,644 131,305 51,295 60,946
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,247 747 1,636 1,642 11,867
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -62,272 -97,402 -190,525 92 3,737
Lợi nhuận khác -9,479 930 -426 416 -681
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -71,750 -96,472 -190,951 508 3,056
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành N/A N/A N/A 102 -243
Chi phí thuế TNDN hoãn lại N/A N/A 319 N/A 742
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng Chi phí lợi nhuận 0 0 319 102 499
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -71,750
(-71,750)
-96,472
(-96,472)
-191,270
(-191,270)
407
(407)
2,557
(2,557)
Khối Lượng 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743 28,109,743
Giá Cuối Kỳ 5.8 9.5 8.8 10 9.4
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
-12,774
(-12,774)
-10,131
(-10,131)
-6,650
(-6,650)
264
(264)
560
(560)
PE -0.5 -0.9 -1.3 37.9 16.8
Giá Sổ Sách 15.4 18 21.4 28.2 28.2

 

Thủy Sản:    VHC    ANV    MPC    SEA    FMC    DAT    HVG    SSN    ABT    SJ1    ACL    SPH    AAM    AGF    TS4    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357