Mã CK  

Đăng nhập     Đăng ký     Cảnh Báo
    0 cp68     Cảnh Báo
Liên Hệ     SmartPhone       ENGLISH

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
* Email hoặc điện thoại:
* Mật khẩu:

Đăng nhập   Tạo tài khoản   Quên mật khẩu

> Không Đăng nhập được nhấn vào đây!!!
Thống Kê Nâng Cao Kế Hoạch Kinh Doanh Giá Sổ Sách Đáy Cổ Phiếu Đột Biến Khối Lượng Tương Quan Giữa Khối Lượng và Giá Biểu Đồ Phân Hóa Giá Giao dịch nước ngoài
Danh Sách Công Ty Niêm Yết Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Cơ Bản SO SÁNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cơ Cấu Cổ Đông Giao Dịch Nội Bộ Lịch Sự Kiện Sự Kiện Đặc Biệt
Quy Mô Thị Trường Chỉ Số Thị Trường Chỉ Số Ngành Dữ Liệu Hàng Ngày
Lọc Các Chỉ Số Tài Chính Cơ Bản Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính Lọc Tín Hiệu Biểu Đồ
Tín Hiệu Biểu Đồ Biểu Đồ Giá BIỂU ĐỒ TUẦN Swings Trading
Nhóm Ngành Và Các Chỉ Số Cơ Bản Báo Cáo Tài Chính Theo Nhóm Ngành Tăng Trưởng Tài Chính Ngành
Tin Chứng khoán Tin Kinh tế Tin Tài chính Ngân hàng Tin Doanh nghiệp Tin Bất động sản Tin Tài chính Thế giới Tin Doanh nhân Tin Vàng Tin Hàng hóa Tin tiền tệ
Các Chỉ Số Chứng Khoán Các Tín Hiệu Biểu Đồ Mô Hình Nến - Candlestick
Lịch Sự Kiện
Danh Mục Đầu Tư Cảnh Báo Giá Cảnh Báo Đáy Cổ Phiếu Cảnh Báo Đột Biến Khối Lượng BỘ LỌC TÍN HIỆU BIỂU ĐỒ BỘ LỌC CHỈ SỐ CƠ BẢN Sức Mạnh Chỉ Số Tài Chính
Sử dụng tài khoản trả phí để bỏ Quảng Cáo và Sử dụng đường truyển riêng tốc độ tốt hơn.
 

Công ty Cổ phần Nam Việt - ANV


BÁO CÁO TÀI CHÍNH


[ 2018 ]    [ 2017 ]    [ 2016 ]    [ 2015 ]    [ 2014 ]    [ 2013 ]    [ 2012 ]    [ 2011 ]    [ 2010 ]    [ 2009 ]    [ 2008 ]     Xem Tất Cả
Kết Quả Kinh Doanh Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Doanh Thu Thuần 814,731 850,652 737,513 668,099 697,998
Giá Vốn Hàng Bán 676,345 709,959 646,981 566,882 610,509
Lợi Nhuận Gộp 138,386 140,693 90,532 101,216 87,489
Chi phí hoạt động
Chi phí tài chính 9,322 12,262 12,622 19,716 19,241
     Trong đó: Chi phí lãi vay 8,862 11,755 12,408 16,244 16,428
Chi phí bán hàng 34,951 50,462 30,829 34,915 30,819
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,236 26,291 3,744 -1,522 10,866
Tổng Chi phí hoạt động 52,509 89,015 47,195 53,109 60,926
Tổng doanh thu hoạt động tài chính 1,717 5,849 1,823 4,918 7,035
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 87,594 56,344 45,161 49,450 33,597
Lợi nhuận khác 236 -1,824 -7,190 -18,195 -3,258
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 87,830 54,520 37,971 31,256 30,339
Chi phí lợi nhuận
Chi phí thuế TNDN hiện hành 11,872 9,072 4,427 3,538 6,063
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 40 N/A N/A -911 -562
Lợi ích của cổ đông thiểu số 28 336 349 997 -50
Tổng Chi phí lợi nhuận 11,940 9,408 4,776 3,624 5,451
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 75,947
(75,919)
45,785
(45,449)
33,893
(33,544)
29,626
(28,629)
24,789
(24,839)
Khối Lượng 124,649,875 124,649,875 124,649,875 65,605,250 65,605,250
Giá Cuối Kỳ 22.6 10.4 8.6 5.9 3.6
EPS
(EPS chưa điều chỉnh)
1,472
(1,472)
1,063
(1,063)
721
(721)
1,444.7
(2,745)
313.2
(595)
PE 15.4 9.8 11.9 2.2 6
Giá Sổ Sách 11.8 11.1 10.7 10.5 10.7

 

Thủy Sản:    VHC    ANV    MPC    SEA    FMC    DAT    HVG    SSN    ABT    SJ1    ACL    SPH    AAM    AGF    TS4    SPD    CMX    SNC    BLF    ICF

Cổ Phiếu 68

Dữ liệu thống kê, các chỉ số, biểu đồ... trên website cophieu68.com được tính toán tự động dựa trên báo cáo tài chính, lịch sự kiện và giá giao dịch hàng ngày.
Biểu đồ được vẽ dựa trên số liệu đã điều chỉnh. Biểu đồ kỹ thuật trong giờ giao dịch được cập nhật 5 phút 1 lần.
Độ trễ dữ liệu trực tuyến 1-5 giây.
Danh sách biểu đồ, thống kê biểu đồ, các chỉ số, bộ lọc được cập nhật liên tục 5 phút một lần.

Giấy phép số: 43/GP-STTTT
Tư vấn: 0888.468.357